1000 do 50, czyli ateistyczna Polska

Widzę   ułomności    i   upadek   kapłaństwa,   widzę też przyczyny tego i widzę przygotowane kary. (A. II. 334)  —  Słudzy Kościoła są tak   gnuśni!     —    Nie   czynią   już   użytku   z   mocy,   jaką    posiadają dzięki kapłaństwu. (A. II. 245)

—————————————————————————————-

Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!” 1J

Dzieci, strzeżcie się fałszywych biskupów!  Ratujcie swoje dusze! Strzeżcie się „Kościoła” posoborowego jak ognia piekielnego!

***

W 966 roku Polska przyjęła Chrzest i weszła do rodziny katolickich krajów Europy.   — Mimo różnych zdarzeń takich jak wojny, rozbicie dzielnicowe, najazdów z różnych stron, Potopu szwedzkiego, rozbiorów , w wyniku których Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy, — Wiara katolicka była tym, co łączyło Polaków z różnych zaborów.

Wszystkie przeciwności nie wyrządziły Kościołowi tyle szkody, co bandycki Sobór Watykański II, który całkowicie zniszczył Kościół założony przez Pana Jezusa gdy jeszcze żył na ziemi,   —  Kościół który uczył ludzi katolickiej Wiary w jednego prawdziwego Boga w Trójcy jedynego i w jedną prawdziwą katolicką religię objawioną przez Boga.

Obecnie się słyszy, że komuna zniszczyła Kościół.  

— Fakt, że komuniści nie byli ludźmi, którzy tolerowali Kościół,   —  ale ani oni ani obie wojny światowe nie uczyniły Kościołowi tyle szkody, co ostatni sobór.

Posoborowa organizacja wierzy w wiele religii i tym samym w wielu bogów, bo każda religia ma swojego boga, —  de facto demona,   —  bo wszystkie fałszywe religie pochodzą z piekła.

Czytaj dalej

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii CHRZEST POLSKI 966, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.