Muzeum Żydów w Polsce i jego konsekwencje

Muzeum Żydów w Polsce – Judeopolonia – żydokomuna – globalizm – NWO

 15 Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. 

16 Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży9.

To napisał św. Paweł z Tarsu, Apostoł narodów, do wspólnoty chrześcijańskiej w pierwszym swoim Liście do Koryntian.

Odsłaniając prawdę o zbrodni Bogobójstwa i o tym, że żydzi są bezwzględnymi prześladowcami chrześcijaństwa.

Nie ulega kwestii, że Polska w swoją 1050 rocznicę Chrztu powinna przypomnieć o smutnych relacjach z żydami, którzy nieraz zdradzali nasz kraj kolaborując z naszymi agresorami, zaborcami i okupantami.

Najsmutniej  jednak wygląda rola żydów w kontekście podboju Polski przez narodowych komunistów niemieckich, których dojście do władzy w Niemczech a następnie ludobójstwo Polaków i rabunek polskiego mienia faktycznie sfinansowała wraz z projektem III Rzeszy amerykańska lichwa żydowska.

Te same siły dopomogły dojść wcześniej do władzy innej globalistycznej sitwie w Rosji zwanej ludobójczą i złodziejską sektą żydobolszewików.

Niestety po upadku ZSRR, — gdy upadły wszystkie koncepcje satanistycznego żyda Karola Marksa na „wyzwolenie” ludzkości z religii, z polityki i z własności, 

  — to przyszedł czas nowego żydowskiego globalnego złodziejstwa i niewolnictwa w opakowaniu kapitalizmu liberalnego, który prefekt Kongregacji Nauki Wiary ks. kard. Gerard Miller nazywa „hańbą naszych czasów”.

***

Państwo   Izrael,   które   przy   pomocy   wojskowych   z  Armii Polskiej gen. W. Andersa powstało w połowie ubiegłego wieku — nigdy nie było traktowane jako spełnienie marzeń syjonistów.   — Żydzi bowiem myśleli o Wielkim Izraelu od Nilu po Eufrat.

24 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: — „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 26 

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 27 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. 28 

Zaprawdę, powiadam wam: — Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim”. (Ewangelia św. Mateusza rodział 16)

Skoro sam Pan Jezus przestrzegał żydów przed globalizmem cywilizacji śmierci grożącej utratą Zbawienia wiecznego,   — to zapewne wiedział do kogo adresuje swoje przestrogi.

— Bóg Człowiek doskonale znał przewrotne serca żydowskie i żydowską pychę.

W synagodze bowiem Pan Jezus powiedział żydom, że dokonują procesów autodeifikacji   — oraz zamiast Bogu to żyd żydowi chwałę oddaje.

Nienawiść do Jezusa Pana pozostała u żydów bardzo żywa i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

„Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi”

(Ewangelia św. Jana 9, 22)

Nie ulega najmniejszej kwestii, że wewnętrzne dzieje Polski to także historia zmagań i konfliktów pomiędzy Kościołem katolickim a synagogą szatana.

Nieprawdą jest, że dzieje Polski to sielankowe relacje pomiędzy chrześcijanami a żydami, pomimo, że Ojczyzna Polaków uratowała światowe żydostwo przed zagładą.

Wielki polski uczony o. prof. J. M. I Bocheński OP napisał nawet, że

„Polacy mają prawo do oskarżania Żydów o ludobójstwo na swoim narodzie”.

Dlatego w mojej opinii nie jest stosowne używanie określenia „historia Żydów polskich”,   — lecz „historia Żydów w Polsce”.

***

Polecam każdemu wnikliwe wysłuchanie tej żydowskiej debaty jaka się odbyła w „Muzeum historii Żydów w Polsce”   — aby zrozumieć mentalność i plany żydowskie na dziś i jutro.

Przeszłość   —  jak twierdził C. K. Norwid   —  to dziś tylko nieco dalej.

— Historia magistra vitae est,

***

— „Wszystkie państwa to fikcja i ułuda.   — Realna jest tylko lichwa i banki żydowskie

Fiodor Dostojewski

***

28.03.2016

Janusz GórzyńskiQuis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Za; http://janusz.neon24.pl/post/130660,muzeum-zydow-w-polsce-i-jego-konsekwencje

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, IZRAEL, Jan Paweł II, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Lichwa, POLITYKA, POlska w likwidacji, Roszczenia żydowskie, Sobór Warykański II, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.