„Żołnierz wyklęty”, Zachód przeklęty, przeklęta IIIŻydo-RP |POLECAM!

z19701389qzolnierze-wykleciBez historycznej wiedzy o II w. światowej, o jej rzeczywistych inspiratorach, o ich stosunku do Polski, nie będziemy w stanie zrozumieć naszego polskiego dramatu pt. „Żołnierze wyklęci”.

Za początek tego dramatu można uznać zamach na gen. W.Sikorskiego dokonany w 1943r.   — A istnieją poważne przesłanki, — i nie tylko polityczne, — żeby sprawstwo tego mordu przypisać stronie brytyjskiej.

Likwidacja gen. Sikorskiego, premiera rządu i dowódcy wojsk polskich, miała kilka przyczyn.

Gen. W.Sikorski (socjalista – a więc oczywisty przeciwnik żydowskiego kapitalizmu) uważał, że naturalną drogą polskiej armii jest marsz na Berlin razem z Armią Czerwoną.

Dawało to Polsce maksimum politycznych szans na powojenną suwerenność, bowiem rząd polski z premierem Sikorskim uznawany był zarówno przez Zachód jak i przez ZSRR, a także cieszył się poparciem większości polskiego społeczeństwa.  

— Uniemożliwiało jednocześnie stworzenie żydowskich rządów po wojnie (w skład rządu Sikorskiego wchodzili m.in. przedstawiciele Stronnictwa Narodowego).

Fakt, że gen. Sikorski tępił w wojsku polskim przejawy antysemityzmu wynikał z politycznego racjonalizmu.   — Zdawał sobie sprawę, że polityka Zachodu jest w istocie dyktowana przez międzynarodową żydowską finansjerę świata anglosaskiego.

Podobnie było w ZSRR,   — choć po udanych czystkach antyżydowskich w latach 1930. wśród najwyższych władz Żydzi odgrywali już nieco mniejszą rolę.

— A więc gen. Sikorski starał się unikać konfrontacji z wszechmocnym już wtedy światowym żydostwem.

Jednak żydowska polityka lub eufemistycznie: polityka Zachodu, — nie przewidywała istnienia Państwa Polskiego po wojnie.

Żydo-sanacyjny rząd RP w Londynie sprzeciwiał się przyłączeniu do Polski Ziem Odzyskanych,   — a  żydo-bolszewia  (tzw. stalinowcy, których dzieci są dzisiaj demokratyczną elitą IIIŻydo-RP)   — domagała się włączenia Polski do ZSRR jako kolejnej republiki rad.

Po zamordowaniu gen. W. Sikorskiego w 1943r.,   — mógł więc gen. W. Anders — (Żyd, internowany w mieszkaniu Ł. Berii, szefa NKWD)   — wyprowadzić wojsko polskie z ZSRR i podporządkować je dowództwu zachodnich aliantów.

Zachód mógł wykorzystać Polaków jako mięso armatnie dla własnych celów militarnych i politycznych.   — A żydowski element, wyszkolony i uzbrojony przez ZSRR, — zdezerterował z polskiej armii i stworzył podwaliny pod przyszłą armię Izraela.  [min. spod Monte Cassino kradnąc broń Polskiemu Żołnieżowi — emjot]

Jednocześnie udało się Zachodowi zainicjować i wzmocnić podział w polskim społeczeństwie  na sympatyków armii gen. Andersa oraz władz londyńskich,

— co przekładało się także na nieświadome prozachodnie sympatie i na przeciwników   następnej armii wojska polskiego idącej z Armią Czerwoną — oraz podbudować nienawiść do ZSRR   — (w 1943r. wypłynęła bowiem sprawa Katynia – oczywiście sprawstwo przypisano ZSRR i Rosjanom).

„Na   III   Konferencji   Gestapo   –   NKWD w Zakopanem 20.02.1940 r., — w obecności agentów angielskich i amerykańskich,

— została „przyjęta do akceptującej wiadomości” przez mocarstwa zachodnie koncepcja wyniszczenia Narodu Polskiego poprzez fizyczną eksterminację polskich elit.  —  To wtedy przyjęto program tzw. katyńskich mordów.

W 1956 i 1958 r. N. Chruszczow, Słowianin,  I-szy sekretarz KC KPZR usiłował wyjawić zbrodnie na Polakach dokonane przez żydo-bolszewizm. ”

Na podst. „Mord Katyński” – ks. Z.  J. Peszkowski,   S.  Z. Zdrojewski (ks. Peszkowski był jeńcem obozu w Katyniu)

Po zakończeniu wojny z IIIRzeszą w 1945 r. Zachód planował kolejną, —  tym razem z ZSRR.

— Do 1947 r. żołnierze niemieccy w niewoli zachodnich aliantów byli utrzymywani w gotowości bojowej, ponieważ mieli stanowić zasadniczy trzon wojsk walczących z ZSRR.

W tym czasie polskie podziemie zbrojne, pozbawione przywództwa politycznego: a) po zamordowaniu gen. W.Sikorskiego, b) w rezultacie zakończenia wojny,   — i nie uznające nowych władz PRL,

— otrzymywało wsparcie — głównie polityczne i werbalne, — ale także finansowe, z kół Zachodu oraz od pozostałości żydo-sanacyjnch władz londyńskich — do trwania w zbrojnym oporze przeciw nowej władzy.

Opór ten miał miejsce na obszarze PRL i na dawnych terenach polskich zajętych przez ZSRR zgodnie z granicą na linii Bugu, — czyli tzw. linii lorda Curzona, — którą faktycznie wyznaczył w 1920 r. urzędnik brytyjskiego MSZ, niejaki Lewis Namier (vel Ludwik Niemirowski),   — Żyd ze Lwowa.

2000px-curzon_linia-svg 2Mapka – Pamiętajmy,  

— Zachód chętnie przystał na wschodnią granicę Polski według Żyda Namiera   — i twardo optował za zachodnią granicą z 1937 r. (a ta jest do dzisiaj zapisana w niemieckiej konstytucji).

Churchill domagał się od Polski dostaw zboża dla zniszczonych wojną Niemiec!

Destabilizacja   w   strefie   kontrolowanej   przez   ZSRR,   —   czyli   w   strefie wroga Zachodu, którego miano niebawem zaatakować,

— była korzystna dla Zachodu (dla USA i Wlk.Brytanii), — a faktycznie dla polityki Międzynarodowego Żyda.

Po 1945 r. wykorzystano więc polskie podziemie zbrojne całkowicie instrumentalnie,   — nie licząc się kompletnie z ofiarami po polskiej stronie, a raczej licząc na jak największą ich ilość.

Można tę politykę streścić tak oto:

— żydowska polityka Zachodu i żydo-sanacyjnych władz RP w Londynie pchała Polaków do z góry przegranej walki, — a żydowskie władze PRL skutecznie likwidowały zbrojne podziemie.

To samo robiły władze ZSRR, które z oczywistych powodów musiały realizować bezpieczeństwo wewnętrzne na obszarze swojego państwa.

W takich żydowskich kleszczach „żołnierze wyklęci” byli z góry skazani na śmierć.

Niezależnie od realizacji planów wojny z ZSRR żydowska polityka Zachodu osiągała dwa cele:  

— wykrwawiali się młodzi, zdeterminowani do walki o Polskę patrioci i jednocześnie rosła nienawiść do Rosji, do Rosjan i do władz w Polsce, które po 1956 r. nie były już władzą żydowską – choć niestety, nie wyeliminowano żydostwa z całego obszaru polityki PRL.

W 1945 r. mścił się na Polsce i Polakach brak narodowego przywództwa, wyeliminowanego najpierw żydo-sanacyjnym przewrotem majowym w 1926 r., skutecznie eksterminowanego przez Niemców w czasie II w. światowej i przez żydowskie NKWD na obszarach okupowanych przez ZSRR.

— Po 1945 r. Polacy mieli już dosyć wojny, chcieli normalnie żyć, pracować.

Zbiorowa mądrość Narodu dała o sobie znać już wcześniej, w 1944r.

— Już drugiego dnia Powstania Warszawskiego wywieszono w oknach białe flagi.   — Polacy nie chcieli ginąć za żydowską politykę Zachodu.

„Żołnierze wyklęci” – nieszczęśnicy pozbawieni – za sprawą Zachodu – polskiego   przywództwa,   trwali  w bezsensownym, beznadziejnym, oporze, — który niczego nie mógł już zmienić,   — przynosił tylko niepotrzebną śmierć.

Karty historii „żołnierzy wyklętych” mają nie tylko barwę białą, są niestety także i karty czarne.

„Żołnierze wyklęci” – oczywiście nie wszyscy – mają na sumieniu życie wielu Polaków, których zamordowali i ograbiali – musieli przecież zdobywać żywność i środki na prowadzenie walki.

— Ale zabijali także tych Polaków, którzy w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości PRL,   — próbowali układać swoje życie – nie mogło być i nie było wtedy innej rzeczywistości.

I o tych naszych kartach historii pamiętać także musimy,   — bo to nasza historia – historia naszych błędów, porażek, dramatów i ciągłego braku polskiego, narodowego przywództwa.

Dzisiaj  skrajni syjoniści dzierżący władzę w IIIŻydo-RP ustawiają na cokołach pomniki „żołnierzom wyklętym”,  

— a zrzucają z cokołów pomniki żołnierzy Armii Czerwonej,   — którzy polegli na polskiej ziemi walcząc z naszym wspólnym wrogiem, z IIIRzeszą, z Niemcami,   — którzy z inspiracji Międzynarodowego Żyda i przez niego finansowani realizowali General Plan Ost,   — czyli plan zagłady Słowian – to była jedyna zaplanowana i realizowana eksterminacja.

Ci sami syjoniści wspierają oficjalnie wrogi Polakom reżim ukraińskich pogrobowców OUN-UPA, zapominając o ukraińskim ludobójstwie na Polakach,  

— niszczą organizacje polskie i polonijne (B. Borusewicz na Litwie), — usiłują wykorzystywać Polaków jako V kolumnę do obalania rządów na Białorusi.

Żydowski reżim IIIRP znów chce Polaków wykorzystać w identyczny sposób jak uczynił to Zachód w 1945 r., w interesie światowego żydostwa, w jego imperialnych dążeniach do podboju Rosji.

Ideą „żołnierzy wyklętych” była walka o Polskę, o jej suwerenność.

Podejmijmy   tę   ideę   dzisiaj,   —   oczyśćmy   Polskę  z jej zdrajców i wrogów – zlikwidujmy żydowski reżim IIIRP.

Dariusz Kosiur

3 Marzec 2016

Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/03/03/zolnierz-wyklety-zachod-przeklety-przekleta-iiizydo-rp/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bieda, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, II Wojna Światowa, III RP, III Wojna Światowa?, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KAPITALIZM, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, WOJSKO POLSKIE, Żołnierze Wyklęci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.