Łukasz Ciepliński do Żony i Syna zza krat. Słowa, które kruszą mury. „W tych dniach mam być zamordowany przez komunistów” ☚◙◙◙◙ polecam

Data   wykonania   wyroku   śmierci na Łukaszu Cieplińskim w dniu 1 marca 1951 r. została uznana za datę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Gryps zza krat, czyli Łukasz Ciepliński „Pług” do swojej Żony i Syna

grypsy 1Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku.   —  Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni. — W tych dniach bowiem mam być zamordowany.

 Chciałem być Tobie ojcem i przyjacielem.   — Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. 

  — Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie a Ciebie zostawia sierotą.   —  Dlatego piszę i płaczę… 

– pisał do rodziny Łukasz Ciepliński „Pług”.

cieplinski-213x300 2Na przełomie listopada i grudnia 1947 r. UB aresztowało prawie wszystkich członków kierownictwa WiN, w tym Łukasza Cieplińskiego. 

W niektórych okresach śledztwa Ciepliński był torturowany tak okrutnie, że na przesłuchanie wnoszono go na kocu.  W następstwie bicia ogłuchł na jedno ucho.

14 X 1950 r. sąd skazał Cieplińskiego

—  „na pięciokrotną karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia”.

Sąd wyższej instancji 16 XII 1950 r. utrzymał wyrok w mocy, zaś prezydent Bierut decyzją z 20 II 1951 r. nie skorzystał z prawa łaski. 

Wyrok na Cieplińskim i jego towarzyszach z IV ZG WiN wykonano 1 III 1951 r. strzałem w tył głowy (katyńskim). 

Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane.

Po Łukaszu Cieplińskim pozostała niewielka ilość pamiątek.  

Do najbardziej wzruszających należą grypsy – listy do rodziny pisane w tajemnicy przed władzami więziennymi. 

Przez okres rządów komunistycznych w Polsce był bohaterem zapomnianym, „żołnierzem wyklętym”, o którym mówić zakazano.

3 maja 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie ppłk. Łukasza Cieplińskiego najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.

Grypsy:

Wisiu, siedzę w celi śmierci.   — Śmierci nie boję się zupełnie.   — Żal mi tylko Was, sieroty moje najdroższe (…).

— Wiem, że myślą, sercem i modlitwą  —  jesteś stale przy mnie. ODCZUWAM TO.   — Widzę wówczas Twoją zbolałą buzię na procesie.

Ty znasz mnie najlepiej, dlatego musiałaś boleć słysząc te kłamliwe, prowokacyjne i krzywdzące mnie zarzuty. 

— Bądź Wisiu dzielna.   — Przejdź nad cierpieniem z godnością i spokojem i wiarą w sprawiedliwość Bożą.   — Tylko nam ona została. 

Cel Twój i zadanie to Andrzejek i wierzę, że go wychowasz na człowieka, na Polaka i na katolika,   — że przekażesz mu swoje wartości duchowe i silnie zwiążesz ze mną i ideą, dla której żyłem.

***

Widzisz Synku – z Mamusią modliliśmy się zawsze, byś wyrósł ku chwale idei Chrystusowej, na pożytek Ojczyźnie i nam na pociechę.

— Chciałem służyć Tobie swoim doświadczeniem.   — Niestety to może moje ostatnie do Ciebie słowa. 

W tych dniach mam zostać zamordowany przez komunistów za realizowanie ideałów, które Tobie w testamencie przekazuję. 

— O moim życiu powie Tobie Mamusia, która zna mnie najlepiej. 

W tej ciężkiej dla mnie godzinie życia świadomość, że ofiara moja nie pójdzie na marne,   — że niespełnione sny i marzenia nie zamknie nieznana mogiła,

— ale że będziesz je realizował Ty,   — jest dla mnie wielkim szczęściem.

Będę umierał w wierze, że nie zawiedziesz nadziei w Tobie pokładanych. Do serca Cię tulę i błogosławię. Bóg z Tobą.

***

20 I 51.   — Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. 

Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni. — W tych dniach bowiem mam być zamordowany.

— Chciałem być Tobie ojcem i przyjacielem.   — Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. 

Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie a Ciebie zostawia sierotą.   — Dlatego piszę i płaczę.

Ja odchodzę – Ty zostajesz by w czyn wprowadzać idee ojca.

– Andrzejku: celami Twego życia to:

  1. a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem.
    b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej.   W tym celu realizować jej w życiu i wprowadzać w czyn.
    c) służba   ojczyźnie   i   narod[o]wi   polskiemu   [fragment   nieczytelny].  Naród polski [fragment nieczytelny] i wolność. Dobrobyt i szczęście. 

Świat zapadł się [w] nienawiści, brudzie i złej woli.   Potrzeba nowych myśli i właściwego rozwiązania, którą Chrystusowa Idea.

Miłość i szczęście dostosować do potrzeb XX wieku. Trzeba potrzeby powyższe rozwiązywać w myśl danych zasad. Zasad, których istota często nie jest właściwie rozumiana przez nas.

***

20 I 1951.  ”Andrzejku!   — Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka”.

W kolejnym grypsie:    „Ja odchodzę – Ty zostajesz, by w czyn wprowadzać idee ojca. Andrzejku: celami Twego życia to:
a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem,
b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować je w życiu i wprowadzać w czyn,
c) służba Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu”.

***

Andrzejku!   W trakcie okupacji niemieckiej dowodziłem inspektoratem rzeszowskim.

Podlegało mi około 20 000 ludzi.   Wielu z nich zginęło w walce o Polskę i o duszę Narodu Polskiego, wielu jest mordowanych obecnie. 

W pracy i walce widziałem tak wielkie umiłowanie Ojczyzny, bohaterstwo i bezgraniczne poświęcenie i oddanie Sprawie,   że ze wzruszeniem myślę o nich i Bogu dziękuję, że pozwolił dowodzić mi synami bohaterskiej ziemi Rzeszowskiej.

Chciałem opisać ich sylwetki i czyny, by nie poszły w zapomnienie i przekazać je historii.   Ponieważ nie będę już mógł tego zrobić, na Ciebie spada ten obowiązek.

***

Cieszę się, że doczekałem dnia dzisiejszego i miesiąca Matki Bożej.

Wierzę,   że   gdy   mnie   w nim zamordują,  zabierze moją duszę Królowa Polski do swych niebieskich hufców – bym mógł Jej dalej służyć i bezpośrednio meldować o tragedii mordowanego przez jednych, opuszczonego przez pozostałych Narodu Polskiego.

***

Do Braci!   — Walczyliśmy wszyscy za Polskę. — Dzisiaj umierał będę za Nią.

Zostaje Andrzejek. — To nasza krew i Wasz Syn, Wy – jego ojcowie.

— Musicie zastąpić mnie dziecku.  —  Zrobili ze mnie zbrodniarza.

Prawda jednak wkrótce zwycięży. — Nad światem zapanuje idea Chrystusowa, Polska niepodległość odzyska – a człowiek pohańbioną godność ludzką – odzyska.

— Żegnam Was i przez Was Wasze Żony.

Ból spędza sen z oczu, mózg szarpie i siły,
– czy sny niespełnione powstaną z mogiły
– czy drogiej idei dni wstaną mocarne
– czy nasze ofiary nie pójdą na marne.

***

Wierzę – nie pójdą,  sny wstaną, syn zastąpi ojca (…). Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że Chrystus zwycięży, Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona.

***

Andrzejku!   Ażeby nie zmarnować życia, ażeby wziąć czynny udział w dokonywujących się procesa[ch] i wnieść w życie pozytywne i twórcze wartości   musisz starać się zająć odpowiednie stanowisko społeczne.

Celem tego nie mogą być osobiste ambicje, ale świadomość i wiara w ideały, które Tobie mają przyświecać.

– Droga do tego prowadzi przez wartości charakteru i umysłu. Przez głęboką wiarę w słuszność celów [wyraz nieczytelny].

– Pamiętaj, że o wartości człowieka stanowi w pierwszym rzędzie jego charakter.

Musisz go szkolić drogą różnych wyrzeczeń.   Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, prawdomówność, godność osobista, narodowa i ludzka – oto elementy na które zwrócić musisz specjalną uwagę. 

Bez silnego charakteru nie osiągniesz żadnego celu. W połowie drogi połamią Cię przeciwności. [fragment nieczytelny]

Nie wolno Tobie marnować czasu na głupstwa [fragment nieczytelny] w kraju,   wyjed[ź] na zachód celem pogłębienia działu który sobie obierzesz.

Wybierz zawód, który będzie Tobie najbardziej odpowiadał, a w którym będziesz mógł najbardziej pozytywnie pracować na chwałę Boga, na pożytek ojczyźnie i pociechę Matce.

Na zachodzie zwracaj uwagę na zagadnienia filozoficzne, gospodarcze, społeczne i polityczne.

Z języków wybierz angielski. – Musisz poznać również łacinę, celem zapoznania kultury klasycznej, – odbijającej tak bardzo [brak grypsu]

***

— [fragment nieczytelny] pokrzywdzonym.  

— Pamiętaj, że środki materialne, pienią[dze] odgrywają dużą rolę, nigdy jednak nie mogą być Twoim celem.

—  Bądź posłuszny i kochaj Mamusię za siebie i za mnie. — Pamiętaj, że jest to jedyna istota, która żyje Twoim szczęściem i zawsze Ciebie zrozumie i nigdy nie opuści w potrzebie.

cieplinski3-200x300 3——————————————————————-

***

16 I 51.   Świętości moje ukochane!   Czem bardziej zbliżam się końca, tem jesteście mi drożsi i bliżsi.

O Was myślę i śnię, z Andrzejkiem się bawię i z Tobą rozmawiam. Widzę piętrzące się przed Wami trudności, które jak zwykle pokonałbym błyskawicznie.   Niestety dzisiaj w niczym Wam pomóc nie mogę. To mnie bardzo boli.

Okres do wyzwolenia z niewoli będzie dla Was ciężki. Powrót do Rz[eszowa] słuszny. 

Rodzina i dobrzy ludzie, o ile w ogóle tacy jeszcze istnieją – w tej dobie panowania szatana – pomogą Wa[m] przetrwać.    Po wyzwoleniu na pewno otrzymasz stałą pomoc.

Miejsce zamieszkania zamień na Kraków, Warszawę lub Poznań. W zależności od miejsca studiów i pracy Andrz[ejka].  

Andrzejka proszę by Mamusię słucha[ł] był dla niej dobry, kochał za siebie i za mnie.   Miej zawsze Matkę przy sobie.   Mieszkajcie razem.

W momentach przełomowych i trudnych decyzji – zaciągaj zawsze jej rady.   Pamiętaj że jest to jedyna Istota, któr[a] zawsze Ciebie zrozumie i pragnie Twego szczęścia.

Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków [fragment nieczytelny]

Bądź katolikiem, to znaczy pragni[j] poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu.

Katoli[k] to nie niedołęga, ale zdolny przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze złem.

Przez wyks[z]tałcenie umysłu i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko społeczne – by cele te móc realizować.

Łukasz.

Jeden z ostatnich grypsów przed śmiercią:

Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość.

Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek,   że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona.   To moja wiara i moje wielkie szczęście.

Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać.

Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec.

—————————————————————————

Grypsy Łukasza Cieplińskiego wynosił z celi współwięzień skazany na dożywocie.

Były przechowywane w Anglii   i dopiero w 2005 r. wróciły do Polski. 

Materiały pochodzą ze strony:  pomnikcieplinskiego.pl 

Data wykonania wyroku śmierci na Łukaszu Cieplińskim w dniu 1 marca 1951 r. została uznana za datę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

***

Jarosław Wróblewski, za Polskie Formacje Wojskowe

cieplinski2 4niezlomni.com

28 Listopad 2013  / Za; https://wzzw.wordpress.com/2013/11/28/lukasz-cieplinski-do-zony-i-syna-zza-krat-slowa-ktore-krusza-mury-w-tych-dniach-mam-byc-zamordowany-przez-komunistow-

PRZYPIS emjot:

— warto jeszcze dodać, że aby rozpoznano Jego szczątki — Łukasz Ciepliński połknął Medalik Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski; jak wiemy — Jego miejsca pochówku dotąd nie odnaleziono…

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE I NAGRODĘ WIECZNĄ W NIEBIE A POLSCE  OKAŻ SWE ZMIŁOWANIE. AMEN

KRÓLOWO POLSKI! MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Ten wpis został opublikowany w kategorii 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", HISTORIA POLSKI, II Wojna Światowa, PRL, ROCZNICE, UB-NKWD, WOJSKO POLSKIE, Żołnierze Wyklęci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.