Polska bieda bez zmian

Najnowszy   raport   GUS   „Ubóstwo w Polsce w latach 2013-2014” wykazał, — że w 2014 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło ok. 2,8 mln osób.

— 4,6 mln ludzi egzystowało poniżej ustawowej granicy ubóstwa.

Raport odmalowuje sytuację Polaków w czarnych barwach.   — Według jego autorów istnieją trzy progi biedy: — ubóstwo skrajne, ubóstwo relatywne i ustawowa granica ubóstwa.

To pierwsze to minimum egzystencji,   — poniżej którego żyją w naszym kraju prawie 3 mln osób.

Jak podaje www.kurier.pap.pl,   — wśród kluczowych czynników decydujących o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny   — jest miejsce, jakie zajmuje ona na rynku pracy.

— Zagrożone biedą są przede wszystkim osoby bezrobotne i ich rodziny.

Zasięg ubóstwa jest wyraźnie zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej, określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów.

W świetle wyników raportu w najtrudniejszej sytuacji znajdowały się osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych niezarobkowych źródeł (ok. 21 proc.), — w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których podstawę utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury (stopa ubóstwa skrajnego na poziomie ok. 28 proc.).

Ubóstwu sprzyja też wykonywanie nisko płatnej pracy, którą parają się często osoby o niskim poziomie wykształcenia, pracujące na stanowiskach robotniczych.

W gospodarstwach domowych, których główny strumień dochodów pochodził z pracy najemnej na stanowisku robotniczym,   — w ubóstwie skrajnym żyła co dziesiąta osoba.

Stopa ubóstwa skrajnego różni się oczywiście pod względem regionalnym.

Najwyższy jego poziom odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (prawie 15 proc.) oraz świętokrzyskim (12 proc.).

— To województwa charakteryzujące się wysoką stopą bezrobocia, dużym udziałem pracujących w sektorze rolnym oraz niskimi wynagrodzeniami w porównaniu z przeciętną pensją.

W Polsce częściej ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są ludzie młodzi, w tym dzieci.

W   2014 r.   zasięg   ubóstwa   skrajnego   wśród   dzieci  i młodzieży do lat 18 — osiągnął około 10 proc.

— Ponad 60 proc. tych dzieci mieszkało na wsi.

Ze względu na typ prowadzonego gospodarstwa domowego grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowią rodziny wielodzietne.

W 2014 r. poniżej minimum egzystencji żyła co dziewiąta osoba w gospodarstwach małżeństw z trójką dzieci oraz co czwarta osoba w gospodarstwach małżeństw z czwórką lub większą liczbą dzieci.

— Podobnie jak w poprzednich latach,   — zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był w 2014 r. ponad dwukrotnie wyższy niż w miastach.

Różnica ta jest szczególnie wyraźna,   — gdy sytuację wsi porównuje się z sytuacją w największych miastach, od pół miliona mieszkańców w górę.

Na wsiach odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji wyniósł prawie 12 proc.

———————————————–

17-02-2016

Za; http://nowyobywatel.pl/2016/02/17/polska-bieda-bez-zmian/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Bieda, III RP, SPOŁECZNO-POLITYCZNE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Polska bieda bez zmian

  1. Pingback: Polska bieda bez zmian | Pekok Antylichwiarz

  2. pinkerSPPi pisze:

    Mam nadzieję, że moi przedmówcy mają rację, bo mam zamiar zastosować się do kilku powyższych sugestii. Niezmiernie ciekawa jestem efektów.

    http://oforum.pl/showthread.php?tid=17459

Możliwość komentowania jest wyłączona.