Pochwała żydowskiego liberalnego kapitalizmu – „Kościół Katolicki w Polsce w okresie posoborowym na drodze dialogu z judaizmem…

„Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi”  —  i zstąpił i odnowił – zstąpił Bóg Mamon.

jan-pawec582-ii-cytat-socjalizm—————————————————————————————————————————————

Pochwała żydowskiego liberalnego kapitalizmu

„Kościół Katolicki w Polsce w okresie posoborowym wszedł na drogę dialogu z judaizmem, wcielając w życie przesłanie deklaracji „Nostra aetate”.

Na kształt tego dialogu w naszej Ojczyźnie wielki wpływ wywarł pontyfikat naszego Rodaka.   — Jego nauczanie i poruszające świadectwo inspirowały, dodawały siły i zachęcały do wytrwałości.

Konferencja Episkopatu Polski powołała Komitet do spraw Dialogu z Judaizmem, którego zadaniem jest koordynowanie różnorodnych form dialogu.   —  Od prawie dwudziestu lat obchodzony jest Dzień Judaizmu, którego centralne uroczystości odbywają się każdego roku w innej diecezji, przy zaangażowaniu licznych kręgów lokalnej wspólnoty: parafii, samorządów, szkół i instytucji kultury.

Kolejne Dni Judaizmu pokazują, jak wiele już dokonano w dziedzinie kształtowania ducha dialogu, który zbliża obydwie wspólnoty w odnajdywaniu religijnego braterstwa.

Budowanie tego braterstwa i formowanie właściwej mentalności wiernych wymaga spotkań, wspólnej teologicznej refleksji oraz wspólnej modlitwy, która ma już miejsce w różnych okolicznościach.

Potrzeba dalszego przybliżania nauczania Kościoła nt. wspólnych więzi obu religii, potrzeba integralnego wyjaśniania teksów Pisma Świętego dla pogłębiania świadomości judaistycznych korzeni chrześcijaństwa.

7., 8. Najistotniejszą ideą ojców Kościoła od czasu SVII stał się dialog z ż(Ż)ydami.  

— Jednak ż(Ż)ydzi nie rewanżują się Dniami Chrześcijaństwa (?).

Zatem mamy dialog jednostronny, czyli monolog:   — ż(Ż)ydzi mówią nam czego od nas oczekują i czego żądają.   — A naszym obowiązkiem jest spełnić żydowskie oczekiwania i żądania.

Żydzi nie poczuwają się do żadnych ustępstw na rzecz chrześcijan.

Zatem Kościół od czasu SVII stał się pośrednikiem w realizacji interesów i woli ż(Ż)ydów.

2jpii_1-3————————————————————————————————————————————————–

***

  1. Podstawowe przesłanie Soborowej Deklaracji skupia się na wspólnym duchowym dziedzictwie chrześcijan i Żydów. — Dlatego dialog chrześcijańsko-żydowski nie może być nigdy traktowany jako „religijne hobby” nielicznej grupy zapaleńców,   — lecz powinien coraz bardziej przenikać do głównego nurtu duszpasterstwa,   — takiego jak katecheza, głoszenie Słowa Bożego, pielgrzymki do Ziemi Świętej. — Świadomość judaistycznych korzeni chrześcijaństwa pozwala głębiej zrozumieć Boży plan zbawienia, u początku którego pozostaje lud wybrany. W jego łonie Bóg przygotowuje wcielenie Syna Bożego.
  2. Sama   postawa   dialogu   jawi   się   jako   jeden   z błogosławionych owoców  spotkań   chrześcijańsko-żydowskich.   —   Kultura dialogu rozwija   się  wtedy, gdy jest pielęgnowana na co dzień.   — Praktyka dialogu chrześcijan i Żydów powinna rodzić trwałą postawę, polegającą na stałej otwartości na obecność i potrzeby innych.   — Uniwersalna cnota dialogu działa poniekąd na rzecz przemiany całego świata.

***

9., 10. Czy można mówić o dialogu,   — jeśli polega on na tym,   — że tylko jedna strona słucha i wypełnia żądania drugiej?

— Po ich spełnieniu druga strona przedstawia kolejne żądania, itd. 

W czyim imieniu występują ojcowie i pasterze Kościoła   — i jaką pełnią rolę?

***

  1. Dlatego   na   płaszczyźnie dialogu chrześcijan i Żydów   — tak konieczny jest sprzeciw wobec ujawniających się niekiedy stereotypów na temat Żydów,   — a nawet antysemityzmu bez Żydów.   — W wielu miejscowościach   w   naszej   Ojczyźnie nie ma już Żydów, pozostały jedynie   ślady   ich   religii   i   kultury,  często są to zaniedbane cmentarze.   — Miłość bliźniego, duchowa więź ze starszymi braćmi w wierze, zobowiązują   nas   do  opieki nad miejscami świadczącymi o wielowiekowej obecności Żydów w Polsce   — i pamięci o ich wkładzie w kulturę naszej wielonarodowej i wieloreligijnej Ojczyzny.

***

Ojcowie Kościoła, zafałszowują polską rzeczywistość 

– według Sz. Szurmieja   — zamieszkuje Polskę obecnie ok. 4 mln Żydów;

przywołują   termin   „antysemityzm   bez   Żydów”   – jego autorem był znany z antypolskości pisarz, członek KOR, UD, — senator IIIRP, A. Szczypiorski (pochodzenie żydowskie).

W   ramach   kulturalnej   współpracy   i  wymiany między Izraelem a Polską  — do mojego miasta przyjeżdża żydowska młodzież – jej pobyt finansuje strona polska.

W ramach wspomnianej wymiany   — polska młodzież z jednej ze szkół sprząta żydowski cmentarz.

jan-pawec582-ii-cytat-socjalizmPochwała żydowskiego liberalnego kapitalizmu

  1. Wyrażamy nadzieję,   — że dialog katolicko-żydowski będzie służył przemianie oblicza naszej ziemi.   — Podczas pamiętnej i jakże błogosławionej   pierwszej   pielgrzymki   do   Ojczyzny   —   św.   Jan   Paweł II   modlił   się  słowami   Psalmisty o Ducha, który odnawia oblicze ziemi. — Od tego czasu wiele zmieniło się w naszej Ojczyźnie,   — ale pragnienie odnowy oblicza tej ziemi nadal nam towarzyszy i staje się udziałem nowych pokoleń.   — Żywy dialog katolicko-żydowski, jaki proklamowała Soborowa Deklaracja „Nostra aetate”,   — przyczynia się rzeczywiście do odnowy naszej ziemi, na której chrześcijanie i Żydzi pragną wspólnie świadczyć o wspaniałości Boga, dzieł stworzenia, godności człowieka i jego przeznaczenia do życia wiecznego.   — Wyrażamy wdzięczność odradzającym się w ostatnich dekadach religijnym wspólnotom Żydów w Polsce za ich otwartość na inicjatywy dialogu i cieszymy się z wypracowywanych braterskich więzi, które pozwalają coraz bardziej odnawiać i pogłębiać nasze wspólne duchowe dziedzictwo.

***

— „Niech  zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi”  —  (chodziło o Polskę).

No i zstąpił i odnowił – zstąpił Bóg Mamon.

Po   25  latach żydowskiego kapitalizmu — nikt już chyba nie wątpi w niezwykłość   kontaktu   JPII   z wszechmocnym,  —  a raczej z wszechmocnymi tego świata.

Stąd zapewne JPII dołączył do grona świętych.

***

Cyt.  za: http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterski /6923.1,Wspolne_duchowe-_dziedzictwo-chrzescijan_i_Zydow_list_pasterski_Episkopatu_Polski z_okazji _50_rocznicy-_quot_Nostra0 _aetate_quot.html
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 370. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 6 października 2015 r.

Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/12/10/list-pasterski-episkopatu-polski-czy-judeopolonii/

ZOBACZ: 

Przy szabasowych świecach – Magdalenka 1989 – Niepublikowany film z zapisu rozmów |POLECAM!

Kardynał Koch pisze o odpowiedzialności Kościoła za antysemityzm… ze względu na „chrześcijańsko-teologiczny” antyjudaizm

pmxx 1***

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", 13 grudnia Traktat Lizboński, 4 czerwca 1989, ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bieda, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, Holokaust, III RP, III Wojna Światowa?, Jan Paweł II, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KAPITALIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Magdalenka, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Roszczenia żydowskie, Sobór Warykański II, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.