Polacy się budzą, dość eksterminacji naszego narodu

Front   Wyzwolenia   Polski   oraz   organizacje   patriotyczne   USA,   Kanada, Australia

Do Narodu Polskiego

Jeżeli Polska chce istnień jako państwo, a Polacy jako Naród, musi natychmiast   wyjść   z   imperium niemiecko-żydowskiego – Unii Europejskiej i imperialnego zachodu.

Rządzenie   Polską to nie realizowanie kryminogennych interesów ugrupowań, ale wielka odpowiedzialność za losy Kraju i Narodu przed Bogiem, historią i pokoleniami.

To zadanie dla mężów stanu wielkiego formatu narodowego, moralnego i intelektualnego, dla których sprawy Kraju i Narodu stanowią najwyższą wartość, a nie układy międzynarodowe, partyjne i prywata, jak w imperializmie

***

Poniższy tekst pochodzi z ulotki rozdawanej na Śląsku. — Podejrzewam, że podobne akcje odbywają się w całej Polsce.

Świadczy to o masowym budzeniu się Polaków,   — gdyż nie sposób dostrzec, że Polska jest pod okupacją a nasz naród jest eksterminowany, na co jest wiele dowodów nawet na tym blogu. 

— Ryzykuję publikując tę ulotkę, jednak nie prawnie – w Polsce obowiązuje jeszcze wolność słowa,   — tak więc nikt nie może mnie ukarać za publikację tej ulotki.

Zaznaczam, że niemal w pełni się zgadzam z jej treścią, — z tym jedynie wyjątkiem, — że nie można wsadzać wszystkich żydów do jednego wora antypolskości. 

Żydzi niezwiązani z niżej opisaną syjonistyczną konspiracją   — powinni jednak jasno się przeciw niej opowiedzieć,   — bowiem nas Polaków jest znacznie więcej i przyjdzie moment, że będą rozliczeni.

Eksterminacja Polaków poszła już za daleko i nie możemy się dalej biernie przyglądać jak zabijane są kolejne pokolenia, a nasze państwo niszczone.

Ten blog miał i ma na celu obudzenie społeczeństwa z letargu, cieszę się, że takich stron jest więcej i widać już efekt

Kryminalne  elity panikują, nie bez powodu – bowiem ich służby mają sygnały, że Polacy nie popuszczą.

Tak,   —  są jeszcze odważni Polacy – w służbach, policji, w wojsku – gdzie jest ich najwięcej.

— Ci nie pozwolą by nasz naród był eksterminowany podobnie jak obecnie Palestyńczycy, a wcześniej Rosjanie, Białorusini czy Ukraińcy.

Tak więc powtarzam frazę końcową poniższego dokumentu: — kseruj i podaj dalej.

Do Narodu Polskiego

Jeżeli Polska chce istnień jako państwo, a Polacy jako Naród, musi natychmiast wyjść z imperium niemiecko-żydowskiego – Unii Europejskiej i imperialnego zachodu.

Rządzenie  Polską to nie realizowanie kryminogennych interesów ugrupowań, ale wielka odpowiedzialność za losy Kraju i Narodu przed Bogiem, historią i pokoleniami.

To zadanie dla mężów stanu wielkiego formatu narodowego, moralnego i intelektualnego,   — dla których sprawy Kraju i Narodu stanowią najwyższą wartość,

— a nie układy międzynarodowe, partyjne i prywata, jak w imperializmie.

Każdy Naród musi znać założenia systemu kapitalistycznego i imperialistycznego – komu one służą a komu przynoszą straty.

Globalizm to współczesny kolonializm imperialny. — Nie dba on o rozwój kraju ani narodów, ponieważ interesuje go tylko zysk.

Niszczy on państwa i ich gospodarkę   — zamieniając w kolonię, rynek zbytu i tanią siłę roboczą.

Taki finansowo-przemysłowy system zarządzany jest przez międzynarodowy kapitał i służące mu struktury – Bank Światowy, Fundusz Walutowy.

Jeśli Polacy dojdą do władzy  — muszą sięgać po wzorce mężów stanu jak Kardynał Wyszyński,

— który nakazywał Polakom nie wchodzenie w układy militarne, ekonomiczne i  polityczne z Zachodem,   — bo one zawsze były zgubne i prowadziły Polskę do upadku.

Polska w tym układzie globalnym zachodu straciła suwerenność — i nie ma polskiego rządu, tylko rządy komisaryczne, wysługujące się strukturom globalnym.

Dlatego tolerowane jest złodziejstwo, korupcja, zbrodnie, dewiacje różnego rodzaju, trwonienie narodowych pieniędzy, wyprzedaż ziemi, przemysłu i całej gospodarki, która jest podstawą do funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Polska wpadła w sidła mniejszości narodowej zwanej syjonistyczną.

Wdrapali się oni na barkach nieświadomych robotników do władzy

— i rękami zbroczonymi krwią Polaków w komunizmie i obecnym globalizmie wpędzili Polaków w imperialną niewolę utajnionymi traktatami i międzynarodowymi układami z Zachodem.

Demokracja, solidarność, wolność, niepodległość   —  to wielkie oszustwo tych złodziei   zarządzających partiami, spółkami, koncernami, kartelami, mediami i finansami.

Złodziejską prywatyzacją przekazali majątek Polaków dla żydowskich pobratymców, zmuszając Polaków do emigracji za chlebem.

— Pozostałą ludność wyniszczają biologicznie brakiem pracy, lecznictwa a nawet głodem, a młodzież popełnianiem samobójstw i narkotykami.

System ten cechuje totalitaryzm, ludobójstwo, wyzysk i pogarda dla człowieka.

W wyniku tej antypolskiej polityki   — Polska strach tereny północno-zachodnie z rozwiniętym wybrzeżem Bałtyckim, przemysł, rolnictwo, lecznictwo i szkolnictwo.

Miliony młodych ludzi wyjechało z Polski szukać pracy.

— Dobra narodowe mają byt pomnażane i przekazywane następnym pokoleniom. — Kultura polska ma być chroniona i na niej wychowywana młodzież.

Okupant imperialny wprowadził terror ekonomiczny i niszczycielski stosując holokaust liberalny wyniszczający Polaków zatrutą żywnością, nieleczonymi chorobami i toksycznymi szczepionkami.

To zaplanowane działanie żydostwa europejskiego i amerykańskiego.

Żydzi opętani chciwością i panowaniem nad światem zadłużają kraje przez swoich bankierów, uzależniają narody i zamieniają ich w swoje kolonie nastawione na wyzysk.

— O   przekazaniu   majątku Polaków kapitałowi żydowskiemu zdecydowano w Izraelu.

Polecenie to wykonali żydzi zorganizowani w Solidarności [żydzi ukraińscy] oraz Unii Wolności i Platformie Obywatelskiej [żydzi niemieccy].

— Kierownikami tego złodziejstwa byli premierzy, prezydenci i ministrowie pochodzenia żydowskiego począwszy od „okrągłego stolu”.

I tak: rządy premierów żydowskich rozkradły następującą ilość zakładów o strategicznym znaczeniu dla Polski:

 • Rząd Bieleckiego 1 208 zakładów,
 • Belki 477,
 • Olszewskiego 1,
 • Suchockiej 21,
 • Pawlaka 2 269,
 • Oleksego 598,
 • Cimoszewicza 992,
 • Buzka 1 311,
 • Millera 549,
 • Marcinkiewicza i Kaczyńskiego [PiS] 289,
 • Tuska 724.

W wyniku takiej działalności rządzących syndykatów, — korporacje i kartele finansowe stały się właścicielami Polski, a Polacy wyrobnikami u tych złodziei i wyzyskiwaczy.

W wyniku takiej antypolskiej i niszczycielskiej polityki powstała nowobogacka klasa ze zrabowanego majątku narodowego.

— Dodatkowo nałożono na Polskę, na kilka pokoleń, oszukańcze długi.

 • Jaruzelski zostawił 35 miliardów dolarów długu,
 • Oleksy powiększył go do 42,
 • Buzek do 69,
 • Miller do 107,
 • Belka do 122,
 • Kaczyński do 205,
 • Tusk do 800 miliardów dolarów.
 • Do Unii Europejskiej wpłacamy rocznie 13 miliardów dolarów.
 • Utrzymanie wojsk w Afganistanie kosztuje Polskę miliard dolarów rocznie [1400 żołnierzy].
 • W licznych koloniach USA, utrzymywanych jest na nasz koszt 6 000 żołnierzy, którzy ujarzmiają ruchy narodowo wyzwoleńcze tamtych narodów.
 • Dodatkowo Polska będzie płacić do NATO 42 miliony rocznie przez 10 lat.

Żydzi w Polsce zawsze służyli tylko żydom i wrogom Polski,

— kryjąc się pod nazwiskami polskimi, — na przykład syn zbrodniarza Stolzmana [który zmienił nazwisko na Kwaśniewski] – nosi przybrane nazwisko  ojca Kwaśniewski, Kalkstein na Kaczyński, Bucholtz na Balcerowicz itp.

Około 10 milionów żydów mieszkających w Polsce ukrytych jest pod nazwiskami  polskimi   — i zajmują oni wszystkie kluczowe stanowiska od 1945 roku do dziś.

Oni   są   winni  wymordowania AK, patriotów polskich, księży oraz oficerów w Katyniu przez żydowskie NKWD.

— Żydzi zawsze byli nastawieni wrogo do Polski.   — Zawsze kolaborowali z silniejszymi.

Żydokomuna rządząc Polską nie załatwiła bilionowych odszkodowań wojennych od Niemców dla Polski,   — ale zadbała o to,   — aby Niemcy wypłaciły wszystkie odszkodowania wojenne żydom polskim.

Żydokomuna również w tajemnicy przed Polakami, wypłaciła krajom kapitalistycznym odszkodowania dla żydów, za utracone mienie w Polsce w następujących sumach:

 • USA 42 miliony dolarów,
 • Francja 65,
 • Holandia 9,
 • Austria 71,
 • Szwajcaria 22,
 • Dania 5,
 • Brytania 16.

Była to kradzież Polski,   — ponieważ   Polska   nie   miała  nic do oddania, gdyż wszystko, co posiada zostało zbudowane na gruzach wyłącznie przez Polaków, nieludzkimi wyrzeczeniami.

Do tego złodziejskiego procederu dołączono globalizm-UE,

— który przyniósł Polsce większe straty niż nazizm i II wojna.

Przejęto i zniszczono cały potencjał gospodarczy Polski.

Powoli   przekazuje   się   północno-zachodnie   ziemie   z   wybrzeżem   Bałtyku Niemcom.

— Zmuszono do opuszczenia kraju młodzież i inteligencję.

Na koniec skolonizowano Polskę na rzecz karteli przemysłowo-bankowych Unii niemiecko-żydowskiej, — terroryzując Polaków bezrobociem, zwolnieniami i podwyżkami.

Likwidację Polski i wyniszczanie Narodu trzeba zatrzymać natychmiast.

To zadanie całego Narodu. Polska musi być wolna i suwerenna, rządzona przez Polaków z krwi i pochodzenia, — a nie mniejszewików przyfastrygowanych do Polski.

Musi być w układzie wschodnim-słowiańskim, — współpracując z Rosją [tzn. Narodem Rosyjskim].

— Rosja ma też, podobnie jak Polska, wspólnego wroga – żydów.

Zbrodniczej i złodziejskiej działalności żydów nie wolno dłużej przemilczać.

Należy pokazywać ich działalność dla komunizmu i obecnego globalizmu.

Antynarodową działalnością podważyli oni byt Narodowy, Konstytucję Polską, Polską Rację Stanu i Wolę Narodu.

Polska przestała funkcjonować jako państwo, bo nie zabezpiecza bezpieczeństwa ani warunków rozwoju każdej jednostce.

O losie Polski mają niepodważalne prawo decydować wyłącznie Polacy, a nie zbrodniarze i złodzieje spod Gwiazdy Dawida.

Przejęcie Polski przez międzynarodowy kapitał żydowski pozbawił Polaków bezpieczeństwa narodowego, bytu i niepodległości Polaków.

Bezprawne przejęcie majątku Polski przez obcy kapitał imperialny jest kradzieżą własności wszystkich Polaków.

Bez zgody Narodu, który jest najwyższą władzą w państwie, — taki czyn jest nieważny,   — bo nie oparty o ogólnonarodowe referendum, niezgodny z Polską Racją Stanu i Konstytucją Polski.

Majątek zrabowany musi być odzyskany i znacjonalizowany, — bo to majątek Polaków.

— Sprawcy tego niszczycielskiego procederu muszą być ukarani za zdradę Polski   i   ludobójstwo.

Zaznaczamy, że zbrodnie te nie podlegają przedawnieniu.

Polska ma mieć polskie monopole, a nie imperialne banki i kartele.

Górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy, okrętowy, zbrojeniowy, bogactwa kopalniane, koleje, lasy i jeziora — są własnością narodu, a nie prywatną własnością banków.

— Służyć mają Narodowi i pokoleniom.

Zdrajcy i zbrodniarze zorganizowani w PO, PIS, SLD, PSL, nieustannie rządzą Polską i od okresu przemian likwidują kraj i niszczą Naród.

To powinno zmobilizować Polaków do zjednoczenia się do walki z tą zarazą, która ogarnęła kraj.

To zadanie całego Narodu, który jest odpowiedzialny za losy kraju przed Bogiem, historią i pokoleniami.

Tylko w mądrości i jedności jest siła i zwycięstwo w ogólnonarodowym froncie wyzwolenia   — celem odsunięcia żydów od władzy, przywrócenia suwerenności Polsce a Polakom Ojczyzny.

Dużą   rolę   do  odegrania mają związki zawodowe, młodzież zorganizowana w   organizacjach   narodowych   –   Ruch   Narodowy,   Polska   Patriotyczna  p. Jankowskiego, Konwent Narodowy, Narodowe Odrodzenie Polski, członkowie   partii  A. Leppera, (nowej) Ligi Polskich Rodzin, wojsko i Rdzenni Polacy. Słowianie.

Nie wolno wybaczyć bez wyrównania krzywd i dawać się germanić czy opluwać przez tych, którzy Polskę skąpali w morzu krwi i usłali mogiłami.

Każdy Polak ma obowiązek, co najmniej raz w miesiącu, brać udział w spotkaniach lokalnych organizacji takich jak stowarzyszenia lub partie, aby poznać ludzi zatroskanych naszymi sprawami oraz wymienić się informacjami niezależnymi od propagandowych mediów.

Każdy Polak ma obowiązek zapoznać się z niezależnymi publikacjami takimi jak ww. Protokoły Obrad Mędrców Syjonu z 1920 r.pl

ZADANIA:

 1. Polska ma być suwerenna w układzie słowiańskim,
 2. Majątek zrabowany musi być odebrany złodziejom i oddany Narodowi,
 3. Sprawcy tego zbrodniczego imperialnego systemu muszą być ukarani,
 4. Układ z Unią Europejską i imperialnym zachodem musi być zerwany,
 5. Polska musi mieć własną monetę i nie wolno wprowadzić tutaj Euro,
 6. Strategiczne gałęzie gospodarki mają być własnością państwa,
 7. Szkolnictwo i lecznictwo ma być bezpłatne,
 8. Polska musi mieć swoją armię niezależną od międzynarodowych układów,
 9. Powinna być zachowana prawna ciągłość z II Rzeczypospolitą Polską,
 10. Obok obywatelstwa w dowodach przywrócić narodowość, by Polacy wiedzieli, kto nimi rządzi,
 11. NIE! dla GMO – niszczyć z korzeniami, palić rośliny zatrute hormonami i genami ludzkimi,  — NIE! zatrutym szczepionkom, rozpylaniu trucizn nad Polską,   — NIE! Dla eutanazji,   — NIE! Dla likwidacji wsi, wyprzedaży polskiej ziemi,  —  NIE! dla zamykania szkół, szpitali, stacji policyjnych,
 12. Zatrzymać zasiedlenie Polski żydami, odebrać im darmowe domy, zapomogi i odesłać do Izraela,   — ponieważ działają na szkodę Polski,
 13. Zatrzymać natychmiast wyprzedaż majątku narodowego, gdyż jest to majątek narodowy i przyszłych pokoleń,   — a nie spiskowych rządów PO, PiS, SLD i PSL,
 14. Pod Sztandarami Narodowymi cały Naród Polski musi się zjednoczyć i przejąć kontrolę nad Polską   — czy to się Niemcom i żydom podoba czy nie.

Tak nam dopomóż Bóg
Front Wyzwolenia Polski oraz organizacje patriotyczne USA, Kanada, Australia

Kseruj i podaj dalej

Skany:

Do-Narodu-Polskiego-01Do-Narodu-Polskiego-02Do-Narodu-Polskiego-03Do-Narodu-Polskiego-04Za http://www.monitor-polski.pl/polacy-sie-budza-dosc-eksterminacji-naszego-narodu/#comments

Za; http://wirtualnapolonia.com/2013/08/21/polacy-sie-budza-dosc-eksterminacji-naszego-narodu/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bieda, Emigracja, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, KAPITALIZM, POLITYKA, POlska w likwidacji, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.