Polska jest najbogatszym krajem świata!!! O te złoża toczy się III wojna światowa? |POLECAM!

polskie-zloza 1Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy.

Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych.  

Dla przykładu   —  Niemcy   w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku.

— Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.

okładka-POLA-3-do-uzycia 2Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów   „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, — ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu — jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.

O tych złożach, które kryje Polska Ziemia, pisał w 2009 roku w książce Pola Laska Alef Stern.  

— Już wtedy wskazywał,   — że cała wojna o Polskę toczy się właśnie o te złoża, o posag, który jest ukryty w ziemi.

Zatem nie należy dziwić się temu co dzieje się na europejskiej i międzynarodowej scenie politycznej.

 Dziwi jednak fakt,   —  że polskie elity są tak ograniczone i krótkowzroczne, że nie mają pojęcia o tych bogactwach  —  i sprzedają Polskę za garść nędznych srebrników.

Jakie są wyzwania w obliczu Trzeciej Wojny Światowej dla Nowego Prezydenta piszemy w cyklu naszych artykułów.

Zrzut-ekranu-2015-05-8-o-18.18.19 3———————————————————————————————————

Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a  zarazem  bezprzykładnej   głupoty   rządów  warszawskich przez ostatnie 25 lat — jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju.

Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych “elit”.

Poniższe zestawienie opracował mgr inż. Andrzej Łodziński – nasz Komandor pełnomocnik na Polskę. — Powstało ono w oparciu o powszechnie dostępne dane geologiczne.

Można sprawdzić poprzez Internet podane tu liczby!

polskie-zloza 4Mapa Polskich złóż

Złoża   metali   w   okolicach   Suwałk   —   (tytan,   wanad,   żelazo i metale ziem rzadkich)

Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);

Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $).   — Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).

W USA mówimy trylion dolarów,   — bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

Rzecz   w  tym, że prócz 50 milionów ton tytanu   — złoże to zawiera najwyższej   jakości rudy żelaza — (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem   — złoża rud żelaza akurat pokończyły się)

— oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich.

Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Złoża   molibdenu,   wolframu,   miedzi   pod   Myszkowem   (Jura  Krakowsko-Częstochowska).   — Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen

Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);

Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

Złoża   niklu   pod   Ząbkowicami   Śląskimi.   — Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);

Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

Złoża   wysokiej   jakości   węgla   kamiennego   na   Lubelszczyźnie.   Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem

Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);

Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

Złoża węgla brunatnego pod Legnicą

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);

Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

Złoża złota w różnych lokalizacjach — głównie na terenie Dolnego Śląska

Zasobność – 350 ton kruszcu;

Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego

Zasobność:

Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)

Złoto – 100 ton kruszcu

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego,  —  lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie

Zasobność – 1,7 bln m3

Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

——————————————————————————————————————————————–

RAZEM  

— (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)

***

Jednak to wcale nie wszystko!!!

Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie,   — około 1000 km na wschód od Moskwy.

— Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony.

Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu   poszukiwań   geologicznych,   — jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku.

— Prace nad raportem ukończono w 1985 roku.

Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km.

Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km!

Dlaczego?

Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki),  

— bowiem twór geologiczny skał porowatych,   — który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią  —  osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce!

Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia.

Te   głęboko   położone  złoża szacowane są na 650 mld ton,   — co daje 4764,50 mld baryłek.

— Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!!

Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa.

— Wartość  tej ropy,   — biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).

panonska-prowincja 5—————————————————————————————————————————–

Pod   całą   Polską   znajduje   się   „gąbka”   nasączona   największą ilością Ropy i Gazu  – to   z ich części Norwegia, Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt czerpią swoje bogactwa!!!  

– o tych złożach pisał w książce Pola Laska   — Alef Stern

W powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.

Jedno musimy wszak dopowiedzieć!

Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej,   — jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia)   — wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, — że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego

– daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych.

 Sowieci tak się przestraszyli tych informacji,   — że polski geniusz geologiczny,   — prof. Feliks Sokołowski   — (znany i ceniony i w USA),

— miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

Ogólnie uważa się,   — że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy,

—  natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! 

Dzięki temu możemy być  —  naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

Tymczasem polityka zdrajców stanu   — to zamykanie kopalń — (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla)

— by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji   — oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast  podnoszą dla odbiorców   ceny,   —   jak   również zachwycanie się  drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy.  

— Niemcy sprzedają nam stare wiatraki   — jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię.

W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas)  — zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas).

— Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: — Poznań i Rzeszów.

Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach   — władza warszawska podpisała z  Rosją   maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy.

Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz — (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych   — (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków;

— w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów;

— ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków,   — czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej)

— również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:

  1. Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową. Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych.   — Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, — gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem   — (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/).   — Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie,   — że Stalin   przestraszył się,   że   gdy   Amerykanie   się   o   tym dowiedzą – zrewidują   Jałtę   i   Poczdam  —   i   zabiorą Sowietom Polskę. — Sowieci   nakazali   zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów!   — Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś.
  2. Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie,   — zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich   — wymusiłyby “Alliance cordiale” Polska – Chiny.   — Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy,  —  a Chiny zrobiłyby co w ich mocy,  —  by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy).
  3. Ruszenie  polimetali na Suwalszczyźnie  —  (podobnie jak i innych bogactw)   spowoduje   też   “zalanie”   budżetu   szybkimi   dochodami.   — Dzięki   temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od   niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią   — eksploatacja   byłaby   tania  i bezpieczna.   —  W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, — co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, — w tym Wojska Polskiego.   —  Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy.   — Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja!
  4. Bogata dzięki swoim złożom Polska   — jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz  wykreowanie   silnego   bloku   politycznego   skupionego   wokół  Polski.  —  To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie.
  5. Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami.   — W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy,   — zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.

Oczywiście – nic nigdy nie będzie, dopóki w Polsce będzie “rząd warszawski”, a nie suwerenny rząd polski!

Bez mówienia o tych tematach   — kampanii wyborczej się nie wygra!

— Wiedza o bogactwach Polski ruszy do urn nawet najbardziej zaciekłą absencję wyborczą!

I nawet pijacy na moment wytrzeźwieją!

Niech tylko zjawi się jeden kandydat, który powie prawdę. 

Niech do Polaków dotrze jak od ponad 25 lat są oszukiwani i eksterminowani!  

— Powodem są nasze bogactwa, na które jest wielu chętnych.

źródło: eprudnik.pl

Polecamy   też   film   Pana prof. Ryszarda H. Kozłowskiego, który jest autorem słów:

„„Unikalny fenomen geotermalny wskutek zbiegu i nałożenia się czterech płyt tektonicznych pokrywa 80% powierzchni Polski.

— Tylko północno wschodnia część Polski nie posiada tego potencjału hydrotermalnego i petrotermalnego.

W przeliczeniu na tony paliwa umownego   — wartość energetyczna tego fenomenu co najmniej 70 razy przekracza wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego.

Polska może produkować praktycznie nieograniczone ilości taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej.”

— „Twór geologiczny, cały jak gąbka nasączony ropą i gazem ziemnym ciągnący się od Zatoki Perskiej po Morze północne – osiąga swoją kumulację geologiczną w Polsce.

W   1971   roku   Sowieci   zakazali   PRL   wierceń   głębszych   niż   4 km.

— Ogromne, bajecznie bogate złoże ropy i gazu, na którym leży Polska w całości plus zajmujące obszar odpowiadający południowemu i środkowemu Bałtykowi – znajduje się nieco głębiej – 5 do 8 km.

Tu warto wiedzieć, że ropa płynąca do nas rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana w Tatarstanie,   — około 1000 km na wschód od Moskwy – i jest wydobywana z głębokości 7 km.

— W cenę, jaką płacimy,   — jest oczywiście wliczona opłata za transport na taka odległość.   — Nadto ta ropa jest silnie zasiarczona.”

Zrzut-ekranu-2015-05-6-o-23.02.45 6Poczytajcie też o tym jak władze naszego kraju chcą zmusić nas do oddania naszej ziemi pełnej bogactw. Narzędziem będzie podatek katastralny…

http://pressmix.eu/2015/05/06/polska-jest-najbogatszym-krajem-swiata-o-te-zloza-toczy-sie-iii-wojna-swiatowa/

Za; https://wirtualnapolonia.com/2015/08/04/polska-jest-najbogatszym-krajem-swiata-o-te-zloza-toczy-sie-iii-wojna-swiatowa/

***

Odpowiedzi: 8 to “Polska jest najbogatszym krajem świata!!! O te złoża toczy się III wojna światowa?”

Julka said

2015-08-04 @ 07:58

Bogaci de facto Polacy żyją w nędzy, wyjeżdżają jako parobki za chlebem — a kolejne, te same od lat gęby rwą się do „rządzenia”, inaczej zapewnienia sobie koryt w imię obcych interesów.

— Na Suwalszczyżnie Palikot kupił sobie hektary, Komoruski i inni TW.

Wystarczyłoby tylko zmienić prawo geologiczne, że to co pod ziemią, jest własnością właściciela gruntu. A i bez tego, nawet ewentualne wywłaszczenie to grube miliony.

— Kiedyś Ruscy nie pozwalali korzystać z naturalnych zasobów, teraz Usrael.

„Prawica i patrioci” z Pisu zamierzają łaskawie dać parę groszy wytypowanym przez siebie grupom najuboższych, coby nie pomarli, pewno na koniec kadencji forsuje prawo sprzeczne z dekalogiem, bo obiecali mocodawcom. — Upadłym, ogłupionym narodem łatwiej sterować. — Zauważam jednak światełko w tunelu-ludzie coraz bardziej interesują się kto jest kto. Szkoda, że Kościół nie angażuje się w edukację, można to robić inteligentnie.

Guła said

2015-08-04 @ 07:59

Katastrofalny podatek katastralny już za rok!
No bo skąd brać mamone?

Opcje są trzy:
1. Jak wyżej
2. Opcja Erharda
3. Opcja profesora Balcerowicza.
Tyle tylko, że przed opcją drugą i trzecią można dać „w długą”

Zabawa jak każda inna, jak nie przymierzając, Woodstock. No nie?

A z eksploatacji złóż i tak g***o wyjdzie, ponieważ, potrzebne są technologie i moce gospodarcze.   — A obawiam się że „kopary” naszej waaadzy sprawie nie podołają. Mam nadzieje, ze kupcy – są świadomi, iż kupcami nie są ino paserem.

nana said

2015-08-04 @ 10:02

Mamy czego bronić i to bardzo żarliwie. Tego ukraść im już nie pozwolimy. O, nie! Eldorado tym razem nie dla nich!

A-Ż said

2015-08-04 @ 10:38

W nawiązaniu do artykułu sprzed paru dni:
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/gwalt-na-szwecji-2015-07

Ali Baba said

2015-08-05 @ 22:33

…”Tylko północno wschodnia część Polski nie posiada tego potencjału hydrotermalnego i petrotermalnego.   — ” ZA TO POSIADA TA CZĘŚĆ KRAJU WŁAŚNIE /SIC!!!/ POŁOWĘ TABLICY MENDELEJEWA..!!

izi876 said

2015-11-30 @ 12:34

Skoro jesteśmy tacy bogaci, to czemu jesteśmy tacy biedni?!!!

napoleon said

2015-12-07 @ 21:05

No to nowy Polski Rządzie, do roboty, przeczytać, przeanalizować i wydobywać nasze dobra

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", 13 grudnia Stan wojenny, 4 czerwca 1989, AFERY PRAWA, ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bogactwa naturalne - złoża, ENERGETYKA, Energetyka, FINANSE GOSPODARKA, Gaz ziemny, Gaz łupkowy, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, KAPITALIZM, Magdalenka, OKRĄGŁY STÓŁ, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Ropa naftowa, Roszczenia wobec Polski, Ziemia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Polska jest najbogatszym krajem świata!!! O te złoża toczy się III wojna światowa? |POLECAM!

  1. petroniuchacz pisze:

    A nie jest tak, że Niemcy od ’45 (czasu okupacji Amerykańskiej) nie mają konstytucji, tylko jako wasal mają jedynie tzw. „Grundgesetz” – „Prawo podstawowe”?

Możliwość komentowania jest wyłączona.