Agnieszka Holland: „Kochani walczymy o to, żeby było tak, jak było”.

Żeby było tak, jak było.

 Od momentu kiedy PiS ogłosiło propozycję wprowadzenia podatku bankowego,  —  banki w Polsce uruchomiły wszystkich swoich „obrońców”, aby „zohydzać” ideę tego podatku

59a56f63eb8945e59199842da8c713fefot. PAP/Radek Pietruszka

W przekazach medialnych z sobotniej manifestacji KOD w Warszawie można było dostrzec twarze znanych dziennikarzy, aktorów, reżyserów, którzy protestowali przeciwko ich zdaniem zagrożeniu dla demokracji w naszym kraju.

Ba niektórzy z nich zabierali głos, — na przykład Agnieszka Holland, która w kampanii wyborczej publicznie twierdziła,   — że jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość   — to na stałe wyjedzie z Polski,

— teraz przemawiając do manifestujących powiedziała  — „Kochani walczymy o to, żeby było tak, jak było”.

Jednak szczególnie interesujący był udział w proteście aktora Marka Kondrata,   — który   jak   wiadomo   jest   od   kilku   lat  twarzą holenderskiego banku ING  — właściciela Banku Śląskiego — z egzemplarzem Konstytucji RP i flagą UE.

— Aktor zarabiający na kontraktach reklamowych z ING miliony złotych, protestuje przeciwko rządowi, który właśnie wprowadza dodatkowy podatek bankowy, który zapewne mocno dotknie jego hojnego pracodawcę.

Przypomnijmy tylko,   — że proponowany podatek ma dotyczyć nie tylko sektora bankowego ale szerzej całego sektora finansowanego — w tym także instytucji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Podatek będzie pobierany w każdym miesiącu roku gospodarczego według stawki   0,0325%   od  aktywów bankowych i według stawki 0,05% od instytucji ubezpieczeniowych   — i nie będzie mógł być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów (czyli musi być płacony z wypracowanego zysku)

—  i   w   związku   z  tym nie powinien zmniejszyć kwoty podatku dochodowego wpłacanej do tej pory do budżetu przez sektor finansowy.

Z opodatkowania zwolniono sumy bilansowe nie przekraczające 4 mld zł, a także podmiotowo Bank Gospodarstwa Krajowego i ewentualnie inne banki państwowe, które mogłyby powstać w przyszłości.

Podatek ma przynieść w wymiarze rocznym   — według szacunków dołączonych do projektu ustawy — od 6,5-7 mld zł dodatkowych dochodów budżetowych   — i w konsekwencji pomniejszy on zysk netto sektora bankowego, który od kilku lat oscyluje w granicach 16-17 mld zł rocznie.

Od momentu kiedy Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło w swym programie propozycję wprowadzenia tego podatku, — banki w Polsce uruchomiły wszystkich swoich „obrońców” aby „zohydzać” ideę tego podatku.

Mogliśmy już wtedy ale i teraz usłyszeć,   — że podatek bankowy między innymi   zmniejszy   akcję   kredytową  banków, ba że pełne jego koszty zostaną natychmiast przerzucone na klientów banków i instytucji ubezpieczeniowych.

Nowy   minister finansów Paweł Szałamacha mówi jednak całkiem otwarcie, — że gdyby tego rodzaju działania banków miały jednak miejsce, — zostanie uruchomiony Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który jest powołany właśnie po to aby tego rodzaju praktyki uniemożliwić.

Gdyby   jednak   UOKiK   nie   był   w  stanie nad tym procederem zapanować, — minister finansów może także wykorzystać największy pod każdym względem bank PKO BP S.A (Skarb Państwa jest jego większościowym właścicielem),

— do podyktowania na rynku odpowiedniego poziomu marż i opłat bankowych, tak,  —  aby konkurencja zagraniczna musiała się do tego dostosować (inaczej ich klienci przeniosą się właśnie do PKO BP).

Ale obrona sektora bankowego przed nowym obciążeniem podatkowym odbywa się także na ulicach, poprzez potęgowanie zamieszania, które przecież przenosi się także do Sejmu i opóźnia jego prace.

Na wspomnianą kwotę około 7 mld zł podatku bankowego rocznie, holenderski ING będzie musiał złożyć się kwotą przynajmniej kilkuset milionów,  —  więc w oczywisty sposób zależy mu na tym, —  jak to ujęła Agnieszka Holland   — „Żeby było, tak jak było”.

———————————

autor: Zbigniew Kuźmiuk

21 grudnia 2015
Za; http://wpolityce.pl/polityka/275714-zeby-bylo-tak-jak-bylo-od-momentu-kiedy-pis-oglosilo-propozycje-wprowadzenia-podatku-bankowego-banki-w-polsce-uruchomily-wszystkich-swoich-obroncow-aby-zohydzac-idee-tego-podatku
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii FINANSJERA ŚWIATOWA, III RP, KAPITALIZM, Nowoczesna.pl-Petru - KOD, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLITYKA, PROTESTY, WYBORY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.