O państwach, które są niewolnikami lichwiarzy i o tych, które nimi nie są. |POLECAM!

a18————————————————————–

Przy okazji kolejnej debaty (tym razem budżetowej) „na śmierć i życie” pomiędzy „największymi wrogami” , — czyli wewnętrznej „wojny” pomiędzy spadkobiercami syjonistów z KOR, 

— przypominam parę kluczowych danych dotyczących zadłużenia państw świata.

Jego stopień jest oczywistym miernikiem wpływów posiadanych przez lichwiarzy w poszczególnych krajach.   — Musimy pamiętać o tym, że fakty przyjęte za oczywiste w reżimowych mediach, najczęściej są odwrotne w stosunku do prawdy o 180 stopni.

Stany Zjednoczone są finansowym bankrutem.   — Dług publiczny tego jednego z najbardziej zadłużonych państw świata to ponad 100 % PKB.

Pokazuje to potęgę międzynarodowych lichwiarzy – USA jest sztucznie utrzymywane   przy sile przez finansjerę,  jako światowy żandarm i ich zbrojne ramię. — Amerykański poziom życia to dobrobyt za pieniądze, których nie ma.

To element „matrixu” mającego udowodnić kłamstwo,   — że jedyna słuszna droga do bogactwa

— to żydowski „kapitalizm” i, „obowiązkowa” dla ziemskiej populacji, zachodnia demokracja.

Ale ten rozkładający się trup będzie reanimowany pieniędzmi tyle ile trzeba, w imię celu największego – globalnej dyktatury kreatorów pieniądza i długów publicznych.

Jest to wyższy cel polityczny niż doraźny zysk.

— Największe „mocarstwo” i globalna „potęga” jest zabawką w rękach lichwiarzy.

Służące im media na całym świecie przedstawiają nam nieistniejące państwo, które jest klientem i zakładnikiem zakulisowych macherów, jako globalną potęgę ekonomiczną.

Tak więc świat kreowany w zachodnich mediach jest już tylko projekcją i mirażem.

Żyjemy dokładnie w świecie odwróconych pojęć.

Dość spore sukcesy odnotowują kraje promujące powolny, zrównoważony rozwój, ale nie na kredyt.

Na uznanie zasługuje Rosja.

Państwo będące ogromnym i silnym mocarstwem ma bardzo mały dług publiczny na tle innych – 17.92 % (dane za rok 2014) w stosunku do PKB.

— Lokuje się w czwartej ćwiartce świata – tej o najmniejszym zadłużeniu.

Zadziwiające, że tak ludny i rozległy kraj, o silnej i uzbrojonej armii, potrzebuje stosunkowo mniej pożyczek od władz np. Tanzanii czy Sierra Leone.

Podobne wskaźniki ma Białoruś – dług publiczny utrzymuje się tam od kilku lat, niezmiennie, na poziomie około 20 procent.

— Przypominam jeszcze inne, niezwykle istotne, liczby dokumentujące stan na 2010 rok:

Na Białorusi 77 % kapitału i 85 % środków osób fizycznych znajduję się  pod kontrolą banków państwowych.

Dla porównania  —  ponad 80 % kapitału „polskiego” sektora bankowego stanowi obcy kapitał.

http://www.rynekwschodni.pl/news/Sektor-bankowy-na-Bialorusi,296/

Jeśli więc znowu jakiś reżimowy kłamca będzie was przekonywał, że na Białorusi jest „reżim” i, że jest ona niesuwerenna, pamiętajcie:

— ten bydlak mógłby tylko pomarzyć o życiu w tak wolnym i samodzielnym gospodarczo kraju.

Nigdy nie zapominajcie, że zachód żyje na koszt swoich dzieci i wnuków,

— a Białorusini i Rosjanie nie.

Życzę tym narodom, —  aby potrafiły nie tylko utrzymać ten stan, ale stopniowo zredukować swój dług publiczny i uczynić go jeszcze mniejszym.

Na   koniec   ciekawostka dotycząca „transformacji ustrojowej” na Ukrainie,  — jak nazywa się oficjalnie objęcie tam władzy przez żydowskie lobby polityczne.

Uwaga:   — Od roku 2013 do 2014 zadłużenie publiczne na Ukrainie wzrosło  z 40 % PKB do 71 % PKB (!).

http://pl.tradingeconomics.com/ukraine/government-debt-to-gdp

„Cudu” żydowskich reform gospodarczych i dobrodziejstw zachodniego kapitalizmu doznaliśmy i my, w 1989 roku.   — Zresztą liczby te mówią same za siebie i nie wymagają żadnego opisu.

Odpowiedzialni za wpędzenie Polski w zadłużenie rzędu około biliona dolarów debatują dzisiaj n.t. nowego budżetu, o jeszcze większym deficycie.

— Debata jest jak zwykle pozorna.

Minister spraw zagranicznych, reprezentujący dotychczas interesy obcego banku   drenującego  Naród polski,  —  „ściera się” z ideowymi spadkobiercami „dorobku”, uczestnika spotkań grupy Bildberga, Balcerowicza,   — firmującego swym nazwiskiem syjonistyczny rozbiór Polski zaplanowany przez Sorosa, takimi jak R. Petru.

Tymczasem kilka dni temu Andrzej Duda uruchomił linię kredytową dla „bratniego” reżimu żydowskiego na Ukrainie.

Sprawę pozostawiam bez komentarza.

Socjal-nacjonalista.

Za; https://socjalnacjonalista.wordpress.com/2015/12/29/o-panstwach-ktore-sa-niewolnikami-lichwiarzy-i-o-tych-ktore-nimi-nie-sa/

Ten wpis został opublikowany w kategorii 4 czerwca 1989, FINANSE GOSPODARKA, FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, KAPITALIZM, Lichwa, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.