Sojusze kulturowej marksistowskiej lewicy i islamu są żydowskimi narzędziami dzielenia i rządzenia

a76 1111111111111111———————————————————————————————————————————————————

W Europie i Ameryce istnieje sojusz między skrajną lewicą i islamem, który oparty jest na kwestii,  —  że zgadzają się one co do Palestyny, 

— jako jeden przykład   — i wspólnej nienawiści do białej Zachodniej cywilizacji  — jako drugi.

Zarówno skrajna lewica jak i islam dają korzyść sobie nawzajem na Zachodzie,   — każdy widzi drugiego,  jako służące celowi, —  np. widzą się nawzajem jako zło koniczne do zwalczenia czegoś, co widzą jako „większego wroga”,   — którym jest Zachód. 

— W gruncie rzeczy są swoimi wzajemnymi użytecznymi idiotami.

W jakich kwestiach się zgadzają   — i jak to wpływa na białych Europejczyków?

Palestyna:

Oczywiście muzułmanie widzą kwestię Palestyńczyków, jako kompana otoczonego wrogą syjonistyczną okupacją i uciskiem.

Jest to uprawniony argument,  —  ponieważ od czasu utworzenia Izraela w 1948   — Palestyńczycy byli siłą wysiedlani ze swoich od wielu stuleci domów,

— a żydowska ekspansja w zasadzie doprowadziła do etnicznej czystki Palestyńskiego narodu,  —  jako rezultat siłowego żydowskiego zajmowania ziem,  

— i które przez wiele lat doprowadziło do wielu tysięcy śmierci,  — i które trwa i dzisiaj.

Syjoniści użyją wszystkich środków taktycznych do przedstawienia Izraela jako biednego małego skrzywdzonego narodu otoczonego przez wrogich muzułmanów,  

—  ale ci z nas,   — którzy nie są tak naiwni,  aby się na to nabrać, —  zdają sobie sprawę z tego, kto jest agresorem i pudrowanym państwem w tym rejonie świata.

Dla białych Europejskich nacjonalistów jest to oczywiste,   — chociaż niektórzy tak zwani nacjonaliści niewłaściwie wspierają Izrael z powodu niechęci do islamu — i są ławo manipulowani do postrzegania żydów w korzystnym świetle.

Biali  europejscy nacjonaliści nie chcą islamu w Europie i nie wspierają islamu w żadnym wypadku,   — ale również rozpoznają źródło przyczyn niepokoju na Środkowym Wschodzie, który trwa już od wielu dekad.

Skrajna lewica z jej egalitarną anty-uciskową mantrą „społecznej sprawiedliwości”  —  stoi w opozycji do tej syjonistycznej okupacji Palestyny ze względu na niezaprzeczalne bestialstwa podejmowane przeciwko nim,

— ale znów — biali Europejscy nacjonaliści, którzy rozumieją kwestię Izraela/Palestyny   — nie wierzą w wiadomość wypuszczaną przez skrajną lewicę w związku z Europą i Zachodem  —  i całkowicie się jej sprzeciwiają.

Widzimy problem Palestyny w odmienny sposób, — ci sami ludzie, którzy obecnie okupują Palestynę są tymi,   — którzy okupują nasze państwa i narody przez rząd, media i finanse.

Kontrola nad nami w naszych ziemiach ojczystych doprowadziła do sytuacji, którą widzimy obecnie w całej Europie,  

— kiedy nasze granice zostały otwarte dla mas z trzeciego świata — i gdzie kulturowy marksizm szerzy się w naszych instytucjach.

Niektórzy powiedzą, — dlaczego żydzi mieliby otwierać nasze granice dla islamu,   — to po prostu z tego powodu,  

— że żydowscy supremaci nienawidzą Zachodu,   — nienawidzą Chrześcijaństwa i nienawidzą Europejczyków w najmniejszym szczególe tak samo,    — jak gardzą islamem  —  i otwarcie się do tego przyznają.

Żydzi chcą, aby ich wrogowie na Środkowym Wschodzie byli naszymi wrogami, — więc manipulują zachodnią nienawiścią do islamu i tworzą widoczny cel pośród naszych narodów.

„Żydzi powinni radować się faktem,   — że Chrześcijańska Europa traci swoją tożsamość jako karę za to, co zrobili nam przez setki lat na wygnaniu tam.

— Nigdy nie wybaczymy Europejskim Chrześcijanom mordowania milionów naszych dzieci, kobiet i starszych…   — przez pokolenia, jako ciągłego zachowania charakteryzującego wszystkie odłamy obłudnego Chrześcijaństwa.

A   teraz   Europa   traci   swoją   tożsamość na rzecz innego narodu i innej religii,   — i   nie zostaną żadne pozostałości i ocaleni po nieczystości   Chrześcijaństwa,   —  które przelało mnóstwo krwi, za którą nie będzie zdolne odpokutować.

Z pomocą Boga, — ci nieżydzi   —  przyjmą   zdrowsze   życie z dużą ilością skromności i prawości,

— nie jak obłudne Chrześcijaństwo które wydaje się czyste, ale jest zepsute u podstaw.

Nawet   jeśli   jesteśmy   w   największej  wojnie z arabami z regionu Ziemi Izraela,   — islam wciąż jest o wiele lepszy jako nieżydowska kultura — niż chrześcijaństwo”

—  rabin Baruch Efrati.

To co jest ujawnione w tym cytacie,  —  to ukryta prawda o tym, kogo żydowscy   supremaci  postrzegają za swojego prawdziwego wroga

— i jest to coś,   — z czego zrozumieniem mają trudność nieprzebudzeni, zupełnie jak mają trudność ze zrozumieniem faktu, — że żydzi stoją za otwarciem   granic,   — które oznacza otwarcie granic dla świata islamskiego.

Nawet   jeśli  otwarcie przyznają do tego, — niektórzy ludzie wprost włączają tryb  bycia głuchymi, niemymi i ślepymi,  — zaprzeczając bezczelnie oczywistemu,   — bo walczą z przetworzeniem informacji, która stoi w konflikcie z tym, co myśleli, że jest prawdą.

Możesz przeczytać długi i szczegółowy artykuł na wikipedii nazwany historią żydów w ziemi Izraela (napisany przez żydów).

Artykuł wielokrotnie i zjadliwie przeklina chrześcijan i europejskie wyprawy krzyżowe,   rzymian,  bizantyjczyków i innych  

— i mówi o tolerancji islamu i o tym,   — jak żydzi dobrze się rozwijali za czasów islamskiego imperium otomańskiego.

Nawet nazwa „goje”,   — słowo, które w annałach judaizmu oficjalnie odnosi się do zła i nieczystości opisujące to nie-żydowskie pochodzenie, — pochodzi od starożytnej żydowskiej nienawiści do rzymian.

Słowo „goj” pochodzi z rzymskiego (łacina) słowa „gens”, — które określało rządzących w Rzymie ludzi i dosłownie oznacza „rasa”.

Dla żydów zatem słowem określającym nieczystych niczym-zwierzęta nie-żydów,   — tzn. prototypowych Europejczyków,   — było słowo „gens”, które stało się gojem.

Źródło: http://www.davidduke.com

Cytat powyżej nie jest jedynym takim,   — to nie jest przypadkowy stan umysłu jednego rabina,   — to głęboko zakorzeniona i szeroko utrzymywana atawistyczna nienawiść do Europejczyków, Zachodu i Chrześcijaństwa.

Powodem,  dla którego tak wielu Europejczyków nie daje wiary temu jest to,

— że żydzi tuszują ich prawdziwe uczucia,   — kiedy „gojowskie” uszy nasłuchują, — ale między sobą i w ich własnych mediach i publikacjach tekstowych nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do tego, — kto jest ich podstawowym celem i wrogiem.

Czy jakikolwiek przebudzony Europejczyk uwierzyłby na przykład, że przemysł  pornograficzny jest zdominowany przez żydów, którzy przyznają,

— że powód dla którego żydzi są w tym biznesie, —  to „atawistyczna nienawiść” do Zachodu i Chrześcijaństwa?

Nie, prawdopodobnie nie uwierzyliby temu nawet, gdyby im wprost żydów zacytować.

Al Goldstein,   — publicysta magazynu Screw,   — powiedział (na lukeford.com):

a70 1————————————————————————————————————————————————-

— „Jedynym powodem, dla którego żydzi są w pornografii, jest to, że Chrystus ssie, katolicyzm ssie. — Nie wierzymy w autorytarianizm”.

Zatem pornografia staje się sposobem profanowania Chrześcijańskiej kultury i,  —  kiedy  przenika samo serce amerykańskiego mainstreamu — (i bez wątpienia jest konsumowane przez tych samych WASP-ów [WASP  — biały, zwykle protestancki członek amerykańskiej klasy wyższej —  tłum.],   — jej służebny charakter staje się bardziej opłacalny”.

a4 2——————————————————————————————————————————–

Dwa cytaty więcej:

— „Żydowscy aktorzy porno często chełpią się swoją radością w byciu anarchistycznymi, seksualnymi krytykantami purytańskiej bestii’.

Żydowskie zaangażowanie w pornografię, wg tego argumentu, jest rezultatem atawistycznej nienawiści do Chrześcijańskiego autorytetu:

— próbują osłabić dominującą kulturę w Ameryce przez moralną wywrotność.

Astyr wspomina konieczność‚ ucieczki lub walki o to w szkole podstawowej,  —  ponieważ byłem żydem.   — Całkiem możliwe, że część mojej   kariery  jest powiedzeniem  —  ‚pieprzcie się’  —  tym ludziom’.”

„Historią mało opowiadaną jest ta żydów w obskurniejszym kuzynie Hollywoodu,  —  przemyśle filmów dla dorosłych.

Być może wolelibyśmy, aby ta trojaka ‚x-tniczność’ nie istniała, — ale nie można uciec od faktu, — że świeccy żydzi grali (i dalej grają) nieproporcjonalną  rolę wszędzie w przemyśle filmowym dla dorosłych w Ameryce.

Żydowskie zaangażowanie w pornografię ma długą historię w Stanach Zjednoczonych, — jako że żydzi pomogli przeobrazić marginalną subkulturę w coś, co stało się podstawową składową Amerykańskości.

To są ci ‚wierni’ żydzi. — Żydowska aktywność w przemyśle pornograficznym   dzieli  się na dwie — (czasem częściowo się pokrywające) — grupy:   — pornografów i wykonawców.

—  Chociaż   żydzi   stanowią  tylko dwa procent amerykańskiej populacji, — są wybitni w pornografii.

Żydzi   byli   także   awangardą  rewolucji seksualnej w latach 60-tych XX stulecia.

Wilhelm Reich, Herbert Marcuse i Paul Goodman — zastąpili Marxa, Trockiego i Lenina,   — jak wymagała rewolucyjna interpretacja.

— Pacheco był jedną z żydowskich gwiazd porno, który czytał intelektualny   mariaż Reicha o Freudzie i Marxie.

W świetle stosunkowo tolerancyjnego poglądu żydów na seks, — dlaczego jesteśmy zawstydzeni żydowską rolą w przemyśle pornograficznym?

Możemy tego nie lubić,   — ale rola żydów na tym polu była znacząca i czas, aby pisano o tym poważnie”.

Oba cytaty powyżej pochodzą od żyda Nathana Abramsa

Zatem jak możecie zauważyć,   — żydowscy supremaci nie widzą Chrześcijaństwa czy Zachodu jako swoich „sprzymierzeńców” w ogóle,

— postrzegają nas z nienawiścią, która prowadzi ich do produkowania naszego upadku,   — i przez kontrolę nad mediami, — bagatelizują tą rzeczywistość przy każdej okazji przez głoszenie,   — że jakiekolwiek ujawnianie ich celów jest „anty-semickie”.

Żydów  nie obchodzi, że islam zalewa nasz kontynent,  —  jest to tylko strategia do zniszczenia nas, — a dla tych co ciągle mówią „dlaczego żydzi mieliby chcieć islamistycznej Europy” — odpowiedź jest taka,

— że ich nie obchodzi to,  czym staje się Europa tak długo,   — jak białe Europejskie narody i kultura nie są dłużej większością, która może ich ujawnić i udaremnić.

Cytatem często używanym jest ten następujący od Barbary Spectre:

— „Myślę, że istnieje ożywienie antysemityzmu, —  ponieważ w tym momencie   czasu   Europa   jeszcze się nie nauczyła być multikulturową, — i myślę,   —  że będziemy częścią w trakcie tej transformacji, która musi mieć miejsce.

Europa nie nauczyła się jeszcze jak być multikulturową.

—  Europa   nie  będzie monolitycznymi społeczeństwami, którymi były w zeszłym stuleciu.

Żydzi   będą   w   tego  centrum.   — To   duża   przemiana   do   poczynienia dla Europy.

— Teraz przestawiają się w tryb multikulturowy, a żydzi będą pokrzywdzeni, z powodu naszej przywódczej roli.

Ale bez tej przywódczej roli, i bez przeobrażenia, Europa nie przetrwa”.

Czy ta powyższa wypowiedź brzmi jakby żydzi w jakikolwiek sposób przejmowali się tym,   — czym szybko staje się Europa?

Nie, oczywiście, że się nie przejmują,   — stworzyli to jako część Ewolucyjnej Grupowej Strategii Żydów,  —  aby posunąć naprzód swoje własne interesy jako żydów ze szkodą dla nas jako Europejczyków.

Zachodnia cywilizacja:

Historycznie  Zachód zawsze był znaczną przeszkodą dla żydowskiej dominacji nad światem.

Żydzi od zawsze byli widziani jako nienawidzący gojów, co jest udokumentowane w wieli ich religijnych publikacjach takich jak talmud, który jest wypełniony anty-gojowskimi fragmentami.

— Żydowska Encyklopedia jest kolejnym źródłem, które pokazuje żydowską nienawiść do nie-żydów.

Zachodnia   cywilizacja  jest postrzegana przez żydów jako będąca dziedzicznie anty-semicka,   — historyczne wydalenia żydów z Europejskich państw praktykujących Chrześcijaństwo,  

—  jest często używane jako „dowód” na zakorzenioną nienawiść do żydowskiego narodu, która doprowadziła do „wielkiego cierpienia” żydów skumulowaną w tak zwanym holokauście.

Nigdy nie sugerowano, że te wydalenia i brak zaufania do żydów były rezultatem ich własnej nienawiści do gojów,   — i nigdy nie powiedziano,

—  że żydzi przeprowadzali niewymowne masakry przeciwko gojom.

Żydzi wierzą,   — że są „ludem wybranym”,   — który jest ponad wszystkie inne.

Nie widzą gojów jako ludzi,   — ale jako bydło,   — zwykłych niewolników do służby judaizmowi.

Żydowskie zachowanie i działanie wywrotowe w narodach, w których rezydują,   — nigdy nie są postrzegane jako główne źródło anty-żydowskich odczuć,

— a jedynie zawsze wyjaśniane jako „nielogiczna nienawiść do biednych uciśnionych żydów”.

To co się dzieje na całym Zachodzie obecnie,   — jest żydowską „zemstą” na nie-żydach.

Ich religijne teksty są podręcznikami używanymi do usprawiedliwiania pośród siebie zagłady Białego Chrześcijańskiego Zachodu  

—   i   robią  to poprzez podkopywanie, obalanie i atakowanie naszej kultury od środka   —  i przez atakowanie naszej rasowej tożsamości i świadomości.

Kiedy   dodamy islam i lewicę do równania,   — żydzi widzą zarówno islam jak i lewactwo jako narzędzia, dzięki którym przyspieszony zostanie upadek Chrześcijańskiego Zachodu.

Islam to nie tylko religia,   — to brutalna polityczna ideologia, — która chce zdominować i przejść nie-islamskie kultury przez wiele metod potocznie zwanych jako Dżihad.

— To doskonały sposób, w jaki żydowscy supremaci mogą zasiać religijny i etniczny konflikt w Europie poprzez otwarcie naszych granic dla masowej islamskiej imigracji.

Islam,   — tak jak judaizm,   — interesuje jedynie w posuwaniu naprzód islamu,

—  tak jak żydzi są zainteresowani posuwaniem naprzód judaizmu.

Poprzez projektowanie masowej islamskiej imigracji do Europy, żydzi ustawili dwie religie, dwie cywilizacje przeciwko sobie, dwie religie, które mają historyczne animozje.

Te dwie religie nie mogą współistnieć,   — jedna musi dominować nad drugą, — można mieć tylko islamskie albo tylko chrześcijańskie państwo.

To powód, dla którego islam przyprowadzono do naszych wybrzeży, to bezpośrednia obraza Chrześcijańskich narodów, którymi żydzi gardzą.

Islam   równie   jak   byciem  religijnym wykonawcą dominacji nad innymi, jest także religią stworzoną dla nie-Europejczyków.

— Staje się on bronią rasową używaną przeciwko Europejczykom, —  tak samo jak broń religijna i kulturowa.

Żydzi  są ekspertami w kreowaniu iskier zapalnych konfliktów z historycznych animozji, które prowadzą do wzburzonych ogni piekielnych.

Spójrzcie na sytuację Ukrainy/Rosji obecnie,   — historyczna animozja została zmanipulowana przez wpływowych żydów do stworzenia wojny domowej, która daje im korzyści.

Biały Chrześcijański Zachód nie tylko stoi w obliczu wściekłego ataku islamu, — ale też stoi w obliczu wrogości politycznej lewicy.

Anty-Chrześcijańskie sentymenty lewicy są następstwem komunizmu, któremu nie udało się przeniknąć Zachodu głównie z powodu jego Chrześcijańskiej kultury, silnych rodzin i patriotyzmu (miłości do ziemi ojczystej).

— Ta porażka doprowadziła do narodzin kulturowego marksizmu, — który jest komunizmem zastosowanym do kultury,

— w zasadzie komunizmem wynalezionym na nowo przez tych, którzy go uznali z powodu silnych Chrześcijańskich wierzeń, których Zachód nigdy nie poddałby komunizmowi.

Kulturowy marksizm, — jak jego poprzednik komunizm, — są żydowskimi tworami.

Komunizm został zrodzony z idei Mosesa Hessa, który uczył Karola Marxa teorii komunistycznej.

— Hess był filozoficznym ojcem syjonizmu.

Marx,   — również żyd, — wierzył, że idee Hessa powinny być powszechnie czytane i dlatego w roku 1848 został napisany Manifest Komunistyczny.

Komunizm był żydowskim narzędziem niszczenia narodu, które pokazało swoje prawdziwe barwy podczas rewolucji Bolszewickiej w 1917, kiedy dziesiątki milionów Rosjan zostało wymordowanych.

— To żydowskie komunistyczne przejęcie Rosji było finansowane z Wall Street przez żydowskich bankierów,  takich jak: Jacob Schiff czy Max Warburg.

Zdecydowanie więcej na ten temat w „Tajemnica kryjąca się za komunizmem” Davida Duke  —  czy   „Za komunizmem” Fanka Brittona.

Założyciele tego, co stało się znane jako kulturowy marksizm, — byli głównie żydami,   — za wyjątkiem Antonio Gramsci’ego,   — włoskiego komunisty.

— Jego pisma miały się stać strategią wykorzystaną na całym Zachodzie.

Podczas pobytu w wiezieniu Gramsci napisał „dzienniki więzienne”, które wzywały do długiego marszu przez Zachodnie instytucje, aby obalić kulturę od środka.

Powiedział:

„Cywilizowany   świat  był przesiąknięty Chrześcijaństwem przez 2000 lat,  

— jakiekolwiek   państwo   ugruntowane  w Chrześcijańskich wartościach   — nie może być zatem obalone,   — dopóki te korzenie nie będą podcięte,

— ale aby podciąć korzenie, zmienić kulturę,   — potrzebny jest długi marsz przez instytucje.

Tylko wtedy potęga wpadnie w nasze ręce jak dojrzałe owoce”.

Szkoła   Frankfurcka była miejscem, gdzie narodził się kulturowy marksizm, — złożona   przez Felixa Weila   —  ze znaczącym wkładem od jego żydowskiego ojca.

Był to instytut marksistowski, który dążył do ataku na Zachód od środka.

— Jego najbardziej prominentni członkowie byli żydami, jak np. Herbert Marcuse, Theodore Adorno, Max Horkheimer i Georg Lukacs, spośród innych.

Gdy kulturowy marksizm wziął w uścisk Zachód w latach 60-tych XX wieku anty-wojennym ruchem i przez seksualną rewolucję, — rozpoczął się upadek Chrześcijaństwa.

Wrogiem lewicy stał się Biały Heteroseksualny Mężczyzna, Biała Europejska rodzina wyrosła na Chrześcijańskich wartościach i morale i miłości narodu.

— To wszytko musiało być zniszczone, aby kulturowy marksizm mógł odnieść sukces.  

— Kulturowy marksizm jest w zasadzie Ewolucyjną Grupową Strategią Żydów zastosowaną do Kultury Zachodniej.

Islam i lewica służą zatem celom żydowskich interesów, w ich długoterminowych celach zniszczenia Europejskiego kontynentu rasowo i kulturowo  

— i przez manipulowanie gniewu Europejczyków przeciwko wrogom Izraela na Środkowym Wschodzie, — tzn. muzułmańskim narodom takim jak Irak, Libia, Syria, Liban, etc.  

— i wciąganie naszych narodów to wojen,   — które dają korzyść geopolitycznym i strategicznym interesom Izraela.

Islam i lewica są żydowskimi piątymi kolumnami używanymi przeciwko nam, — to się nie stało tak po prostu,   — to zostało zaprojektowane

—  i dopóki ludzie na Zachodzie nie identyfikują, kto stworzył tą sytuację, dopóty będzie ona wymykać się spod kontroli do momentu, w którym osiągną oni swoje cele.

———————————————————————
23 luty 2015
Źródło: https://smashculturalmarxism.wordpress.com/2015/02/23/cultural-marxist-left-and-islam-alliance-are-jewish-tools-of-divide-and-conquer/
Tłum. Work Buy Consume Die
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/sojusze-kulturowej-marksistowskiej-lewicy-i-islamu-sa-zydowskimi-narzedziami-dzielenia-i-rzadzenia-2015-12
Za; http://gazetawarszawska.com/judaizm-islam/2766-sojusze-kulturowej-marksistowskiej-lewicy-i-islamu-sa-zydowskimi-narzedziami-dzielenia-i-rzadzenia
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii EKUMENIZM, FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, HOMOSEKSUALIZM-FEMINIZM-ABORCJA, III RP, III Wojna Światowa?, ISIS, ISLAM, IZRAEL, Jan Paweł II, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, MASONERIA, MOWA NIENAWIŚCI, Multikulturalizm, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Sobór Warykański II, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, Szkoła Frankfurcka, UNIA EUROPEJSKA, USA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.