Rugi Polaków z majątku za pomocą przemocy finansowo-prawnej i „immunitetów bezprawia” |POLECAM!

WOLNOSC 1—————————————————————————————————————————————————

Rugowanie Polaków we własnej Ojczyźnie z majątku ma długą, co najmniej dwu wiekową historię.

W tym procederze stosowano różne metody:   — poprzez lichwę pożyczkową i kredytową, emisję pieniądza bez pokrycia, podatki, zabieranie majątków za udział w powstaniach, wysyłanie na Syberię i do łagrów, mordowanie na miejscu całych rodzin, skłócanie rodzin i w procesach sądowych pozbawianie majątków oraz ewidentne łamanie istniejącego w danych czasach prawa.

Wywłaszczanie ludzi z majątku rozwiązaniami ekonomicznymi było do niedawna mało uświadamiane,   — tłumaczono, że są to obiektywne prawa, lub „niewidzialna ręka rynku”

— i każdy może mieć pretensje do siebie, a nie do konkretnych ludzi lub grup interesu, którzy podejmują poza rynkiem określone decyzje wpływające na zjawiska rynkowe.

Ekonomia okazała się bardziej skuteczna w podbijaniu i zniewalaniu całych krajów lub warstw społecznych, niż najsilniejsze armie świata lub siły policyjne.

Pożyczanie i kredytowanie za procent od udostępnianej kwoty, w zależności od wysokości lichwiarskich odsetek,   — powoduje w największym stopniu wywłaszczanie  z majątku i bankructwa, nie tylko osób i firm, ale także krajów.

Kościół Katolicki przez 1000 lat bronił się przed lichwa pożyczkową, a religia islamska do dzisiaj zabrania tego procederu.

Dziwić się należy,   — dlaczego obecnie Kościół Katolicki,   — a przede wszystkim jego hierarchia,   — nie chce widzieć tego SUPER GRZECHU i nie realizuje wskazań Jezusa z Nazaretu.

Jezus w Kazaniu na Górze zabronił pożyczania na procent i wypędził spekulantów   pieniądzem,    —   czyli   złodziei,  ze   Świątyni   Jerozolimskiej   — ( wymieniali różne waluty na świątynne złote półszekle, którymi wyłącznie można było tam płacić).

Emisja pieniądza, — kiedyś przez władców,  —  obecnie przez banki emisyjne, — kreacja   pieniądza z pozyskiwanych odsetek i wirtualnego kasyna „rynków finansowych” w wysokości znacznie przewyższającej realnie wytwarzane dobra

– jest legalnym masowym sposobem okradania ludzi poprzez odbieranie im siły nabywczej ich pieniędzy i doprowadza do ubożenia, a następnie wywłaszczenia z majątku.

Maurice Allais,   — profesor ekonomii i laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1988 roku, napisał w swej książce „Les Conditions Monetaires d’une Economie de Marche” („Monetarne uwarunkowania rynku ekonomicznego”, str.2):

„W istocie, obecny sposób tworzenia pieniądza z niczego przez system bankowy jest,   — nie waham się tego powiedzieć, aby pomóc ludziom wyraźnie uzmysłowić sobie, o co tu chodzi,

—  podobny do wytwarzania pieniędzy przez fałszerzy, tak słusznie potępianego przez prawo.   — Mówiąc konkretnie, daje te same rezultaty.”

Według szacunków byłego szwajcarskiego bankiera Francois’a de Siebenthal’a

—  „…więcej   niż   90%  pieniędzy będących w obiegu powstało po prostu z powietrza.

Szacuje się,  —  że 99,99% dolarów USA   — jest wytworzone z niczego.”

Dolar amerykański jest pieniądzem światowym o największym obrocie w skali globalnej.

Ponieważ ma on śladowe pokrycie w wytwarzanych lub posiadanych dobrach, — więc   ma taki sam charakter,   jak   pieniądz  wytwarzany przez fałszerzy np. na kserokopiarkach laserowych lub w formie elektronicznej i bezgotówkowej   — wypisywany w każdej ilości przez najważniejszych globalnych bankierów np. z amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej.

Ta ogromna masa pustego, fałszywego pieniądza bez pokrycia dlatego nie wywołuje super hiper kosmicznej inflacji,   — ponieważ te pieniądze kontrolowane są przez niewiele rodzin banksterskich.

— Przejęły one na własność lub narzuciły własne zarządzanie bankom centralnym oraz własne kluczowe prawo, prawie w każdym kraju.

Dla opornych krajów, które by nie chciały się na to zgodzić i chciały omijać dolar jako walutę światową w transakcjach międzynarodowych,   — mają zawsze pod ręką ważny argument – armię USA i jego sojuszników.

Dodatkowo pula tego pieniądza jest powiększana przez spekulację, czyli nazywając rzecz po imieniu – zwykłe szachrajstwa w kasynie rynków finansowych.

Gdyby zwykły człowiek zaczął drukować pieniądze i puszczać je do obiegu – to byłby przestępcą.

A w sytuacji gdyby te pieniądze pożyczał jeszcze na procent i inkasował dodatkowo procenty,   — to byłby przestępcą do kwadratu.

Natomiast gdyby jeszcze za niespłacone należności: kapitału, odsetek, prowizji i innych wydumanych kosztów,   — przejmował majątek od dłużników   i   sprzedawał  za 1/3 – ½ wartości, obciążając pozostałym długiem kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, a nawet jego następne pokolenia

— – to byłby kosmicznym przestępcą do n-tej potęgi.

A gdy to samo robią instytucje całego systemu bankowego,   — to nie tylko jest to legalne,   — ale jeszcze rządzący, nauka, edukacja i media   — nazywają je „instytucjami zaufania publicznego”.

— Czy można sobie wyobrazić większy szczyt bezczelności, chyba nie.

zloty-cielec 2Jacek Rossakiewicz, Złoty Cielec, 150×117, olej na płotnie, 1987
(własność prywatna)

Oczywiście zdecydowaną większość tej puli gromadzonego przez system globalnej lichwy pieniądza, zamienianego systematycznie na majątek, ma grupa kilku do kilkudziesięciu rodzin: głównie chazaro – żydowskich bankierów i także królewskich, z Rothschildami na widocznym szczycie.

— Ta grupa posiada majątek większy niż cała pozostała ludzkość.

Oczywiście mają oni do pomocy całą armię ludzi w systemie bankowym, rządach, mediach, nauce, którzy korzystają z tego procederu według „kolejności dziobania”.

To   co   obecnie   dzieje  się w świecie trafnie scharakteryzował dr Paul Craig — doradca ekonomiczny prezydenta USA Ronalda Regana słowami:

— „No cóż, —  to co się obecnie dzieje,  —  to  garstka bogatych elit z całego świata zamierza ukraść wszystko wszystkim”.

Ten proceder wykupywania za fałszywe pieniądze majątku: ziemi i nieruchomości, dotyczy także Polski, — tylko że z większą intensywnością.

Ziemię na Pomorzu i Mazurach wykupują poprzez podstawione „słupy” i kolejne ogniwa pośredników, najbogatsi

– tacy jak Bill Gates formalny właściciel Microsoftu, o którym się mówi, że wykupił w Polsce co najmniej kilkadziesiąt tysięcy hektarów.

Łatwość wykupywania majątku w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii potwierdził kilka lat temu były prezydent Izraela Szymon Peres.

— W Warszawie wykupione są całe sektory nieruchomości wraz z gruntem.

Aktualnym przykładem jest wykupowanie gruntów pod i wokół Pałacu Kultury od spadkobierców byłych właścicieli.

W związku z tym wykupem, należy postawić pytania:

 • Ile z tych działek zostało spłaconych przez Państwo Polskie w ramach międzypaństwowych umów indemnizacyjnych ?
 • Jeśli tak,   — to kim są oszuści,   — którzy chcą wyłudzić po raz drugi, a czasami i trzeci, nienależne odszkodowania ?

Istotnym elementem tego lichwiarskiego mechanizmu pieniądza jest cyklicznie powodowany jego brak w obiegu,   — który powoduje sztuczne zatory płatnicze,

— gdzie ludzie zadłużeni, chcąc spłacić rosnące w skutek oprocentowania długi,   — zmuszani są sprzedawać własne dobra trwałe nawet za bezcen.

Szerzej   na   te tematy m.in. w artykule „Kim opiekuje się państwo opiekuńcze?” Dr Szczęsnego Górskiego http://michaeljournal.org/gorski.htm.

O ile ta prezentowana sytuacja dotyczy w mniejszym lub większym stopniu wszystkich krajów,  

— to jednak Polska należy do tych nielicznych, — gdzie presja mechanizmów ekonomicznych, w tym pieniężnych oraz samego prawa jest znacznie większa niż w innych ponieważ:

 • Przeciętny poziom cen towarów i usług w Polsce jest niewiele niższy niż w całej Unii Europejskiej,  

— natomiast poziom przeciętnych dochodów, z uwzględnieniem faktycznego kilku milionowego bezrobocia — jest 3-5 krotnie niższy niż w krajach „starej” UE — i należy do najniższych wśród „nowych” krajów.

 • Spowodowano boom na rynku nieruchomości poprzez sztuczne nadmuchanie ich wartości,   — ponieważ przeciętne ceny za 1 m2 mieszkania wynosiły np. w Warszawie w 2001 r. – 3300 zł,   — i wzrosły do około 10 000 zł w 2010 r.,   — a więc trzykrotnie,  

—  aby zadłużyć Polaków w bankach, — także w długi dewizowe, których znaczna część nie będzie w stanie spłacić,   — a pozostali będą spłacać do końca życia w kwotach wielokrotnie przekraczających zaciągnięty kredyt.

Tego wzrostu cen mieszkań nie uwzględnia oficjalny wskaźnik inflacji.

Ponadto   w ostatnich kilku latach następuje przyśpieszenie wzrostu cen, — czego wskaźniki inflacji w znacznym stopniu nie uwzględniają — np. ceny energii elektrycznej wzrosły w ciągu ostatnich 7 lat ponad 2,5 krotnie,   — natomiast gaz o ponad 40 %.

W tych branżach, w dużym stopniu sprywatyzowanych,   — nie dokonuje się żadnych istotnych inwestycji.

 • Oprocentowanie kredytów wraz z wysokością innych opłat bankowych takich jak: prowizje, ubezpieczenia, system równych rat spłaty i wiele innych opłat, 

—  czynią poziom kosztów obsługi kredytów i pożyczek instytucji bankowych i parabankowych,  —  jeśli nie najwyższy w Europie, — to jeden z najwyższych.

 • Poziom  cen kredytów i innych usług bankowych jest 2,5-3,0 krotnie wyższy niż w krajach Starej Unii —  ( 15 krajów przed wciągnięciem m.in. Polski do Eurokołchozu).

W Polsce jako jedynym kraju w Europie   — banki mogły do niedawna bez Sądu dokonywać egzekucji poprzez komornika zabezpieczenia kredytu lub pożyczki od dłużnika.

— Więcej na temat bezprawnego procederu banków, nieprzestrzegania nawet istniejącego złego prawa,   — także unijnego,   — w zakresie kredytów konsumpcyjnych  —  można poczytać m.in. na stronie Wojciecha Sawickiego- sawicki.cc i http://glosulicy.pl/.

 • W   Polsce  stworzono prawo umożliwiające łatwe wrogie przejęcia polskich przedsiębiorstw po niskich kryminalnych wycenach,  

— ponieważ „prawo” to chroni przede wszystkim wierzycieli, — czyli zagraniczne banki i inne firmy,   — a nie polskich przedsiębiorców.

Więcej na ten temat na stronie: http://www.monitor-ekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a252/Wrogie_przej%C4%99cia_niszcz%C4%85pol-  sk%C4%85_gospodark%C4%99.html

 • Poziom   opodatkowania  Polaków i polskich firm jest najwyższy w Europie, mimo,  —  że firmy zagraniczne, jeśli płacą podatki — to bardzo niskie.

Wysokie zadłużenie i jego obsługa u samorządów i brak pieniędzy na scedowane przez państwo obowiązki, — wytwarza sytuację zmuszającą samorządy do wprowadzeniu podatku katastralnego,

—  być może nawet w wysokości 1 % wartości rynkowej, — co umożliwi przejęcie własności prywatnej Polaków, poprzez przejmowanie mienia zadłużonych i niewypłacalnych samorządów.

 • Oficjalne zadłużenie zagraniczne i wewnętrzne Polski wynosi blisko 1 bilion złotych   — i uległo podwojeniu w ciągu kilku ostatnich lat.

— Natomiast nieoficjalne zadłużenie podane kilka lat temu przez pracownika NBP Jabłonowskiego, — a ostatnio przez Gazetę Polską – przekracza 3 biliony złotych.

— Obecnie szacuje się te zadłużenie   — nawet na 4-5 bilionów złotych.

Do   pomocy   w   egzekwowaniu   praw ekonomicznych, zarządzaniu narodami i jednostkami służy prawo — i dlatego do niedawna wielokrotnie wmawiano ludziom,

— że Polska jest  —  „państwem prawa”  — oraz że należy przestrzegać prawa nawet złego.

Coraz większy „wysyp” afer na szczytach władzy,   — zwłaszcza poprzez Internet,   — które są przysłowiowym czubkiem „góry lodowej” — powszechnie uświadamia ludziom, że

„prawo jest jak płot,   — tygrys przeskoczy, wąż się prześliźnie, ale bydło się nie rozbiegnie, będąc w ogrodzeniu”.

Więc, społeczeństwo,   — nie tylko w Polsce,   — stoi przed dylematem czy każdego prawa należy przestrzegać ?

Odpowiedź na to pytanie dał Mahatma  —  (po polsku znaczy – wielka dusza) Gandi — twórca bezkrwawej rewolucji w Indiach,   — która wyzwoliła je spod panowania Imperium Brytyjskiego.

Według tego przywódcy, zamordowanego po uzyskaniu przez Indie niepodległości:

— „każdy, — kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu,  — ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją.

Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, — musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.”

Już starożytni Grecy mawiali, że  — „im więcej prawa, tym więcej bezprawia”.

I faktycznie Polska po 23 latach transformacji, wytworzyła chyba więcej prawa niż sama Unia od początku jej powstania.

— W ubiegłym roku padł rekord „produkcji” prawa w Polsce.

„Wyprodukowano” go ponad 24 tysiące stron formatu A4.

— Nasi parlamentarzyści są jak stachanowcy w latach 50-tych w ZSRR.

A jednocześnie zabezpieczyli sobie nietykalność immunitetem, — aby nie ponosić odpowiedzialności za niejednokrotnie bandyckie prawo.

W czasie zaborów i powstań wysługiwanie się zaborcom, — zwłaszcza w królestwie Kongresowym i inspirowanie Polaków do powstań w interesie politycznym Prus, Austrii, Francji czy Belgii,

— umożliwiało przejmowanie majątków rodzin Polaków zabitych w walkach, zesłanych na Syberię lub zmuszonych do emigracji na Zachód.

W czasie II wojny światowej i do 1956 r. — przejmowano majątki, wymordowanych przez NKWD lub zesłanych do łagrów.

Począwszy   od  powstania   listopadowego   patriotyczne  elity polskie za udział w konspiracji i powstaniach,

— pozbawiano majątku za pomocą prawa zaborców lub prowokowania w tych rodzinach sporów sądowych,   — w   rezultacie których pozbawiano wszystkich majątku.

Zwykle te majętności przejmowały nacje wysługujące się zaborcom.

Po drugiej wojnie światowej pozbawiono Polaków majątku dekretem o nacjonalizacji,   — a także pod pretekstem tego dekretu zabierano w czasach Bieruta i Bermana bezprawnie majętności nie podlegające nacjonalizacji.

— Między 1956 r., a 1989 r. ten proceder został znacznie ograniczony i zachodził przede wszystkim — poprzez skłócanie rodzin i wykańczające finansowo   długie   spory sądowe, — które umożliwiały przejmowanie znacznych części majętności, — zwłaszcza przez wielopokoleniowe rody prawnicze.

Cechą charakterystyczną tych wielopokoleniowych rodów prawniczych, wysługujących się w przeszłości okupantom, a nawet zaborcom w czasie rozbiorów,   — było   dokonywanie   przesyłek  w czasie dla następnych pokoleń w rodzie

– informacji majątkowych, — w tym sfałszowanych dokumentów majętnych rodzin polskich,   — a zwłaszcza zasłużonych dla Polski i w walce o niepodległość.

Po rozpoczęciu transformacji stopniowo tworzono coraz gorsze prawo umożliwiające,   — ludziom biegłym w prawie lub majętnym, — zgodne z prawem lub częściej bezprawne

— przejmowanie majątku Polaków, starszych i niezaradnych życiowo lub biednych,   — a szczególnie rodzinom zasłużonym pokoleniowo dla Polski, przez polskojęzyczne mafie w wymiarze sprawiedliwości.

Długotrwałe procesy wykańczały też właścicieli finansowo,   — zwłaszcza że wielu adwokatów było włączonych w ten proceder i oszukiwało swoich klientów.

Podamy trzy przykłady rugowania z własności lub z życia społecznego przy pomocy polskojęzycznego wymiaru sprawiedliwości w III Rzeczpospolitej. Powodem rugowania są

„Grzechy   Przodków”,   — którzy  nieopatrznie stanęli na drodze okupantów – zaborców Polski — i   co  gorsze podjęli się odbudowy Polskiej Państwowości.

Dwa pierwsze przypadki są skorelowane z sobą właściwością terytorialną Sądów.

Przypadek 1

Pokrzywdzona Kobieta – córka działaczy niepodległościowych postanowiła sięgnąć po testamentowy spadek.

— W swoim terytorialnie sądzie rejonowym zwróciła się wydruk pełnego wypisu z księgi wieczystej, który obejrzała na monitorze Komputera sądowego.

Pomimo udokumentowania prawa do otrzymania takiego wypisu, — odmówiono jej wydania wydruku i wygaszono monitor.

Kobieta udała się ze skargą do wice-prezesa Sądu Okręgowego w innym gmachu.  

— Pan Prezes po telefonie do ksiąg wieczystych,  —  usiłował tą kobietę wyprosić ze swojego pokoju informując ją, że na temat nie będzie rozmawiać.

W   końcu   po   innym  telefonie wykonanym z sekretariatu stwierdził, że może przyjść po ten wypis o godzinie 14. 30 do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

W   podanym terminie udała się do Ksiąg Wieczystych i co przedstawiono jej w zapisach Księgi Wieczystej.

— Czas   trwania   od   złożenia   tego   samego   dnia  pierwszej wizyty o godz. 8. 30 i do przyjścia ponownie do Sądu o godz. 14.30.

W czasie tych 6 godzin wystąpiły następujące zdarzenia „prawne”:

 • do księgi wieczystej wpisano tego dnia innego właściciela — bez postępowania spadkowego i wyroku sądowego;
 • w tym czasie, córka tego wpisanego właściciela   — zaciągnęła kredyt bankowy na zakup tej nieruchomości, pod zastaw hipoteczny;
 • właściciel ten, — aktem notarialnym z tego dnia   — sprzedał nieruchomość swojej Córce:
 • wpis nowej właścicielki wraz z zabezpieczeniem hipotecznym został natychmiast ujawniony w Księdze Wieczystej.

Na pytanie poszkodowanej Kobiety w związku z zaistniałą sytuacją,

— Pracownik Prokuratury   stwierdził,   — że organy ścigania nie wchodzą w sprawy dotyczące działalności wymiaru sprawiedliwości.

Przypadek 2

Pokrzywdzona Kobieta – córka zasłużonych działaczy niepodległościowych, która z siostrą otrzymała nieruchomość w drodze sądowego postępowania spadkowego po Ojcu zasłużonym oficerze KEDYWU.

Po uregulowaniu spraw spadkowych   — w 1972 pojawia się „słup”.

—  Tak   wynika   z   pisemnego oświadczenia,   — które złożył w 2015 roku po 21 letnim trwaniu postępowania sądowego w sprawie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądowym z 1972 roku.

W   22 lata po tym postępowaniu sądowym zakończonym prawomocnym wyrokiem sądowym, — czyli w 1994 r. po śmierci ojca —  przysądzono tym kobietom spadek.

Mimo   prawomocnego   przyznania  spadku   — „słup” wznowił sprawę i mogła   się   ona   ciągnąć 21 lat — tylko dzięki łamaniu prawa przez „immunitety” sądowego bezprawia sądów I i II instancji.

Wreszcie w tym roku „słup” oświadczył,   — że działał pod przymusem w celu pozbawienia tych kobiet ich prawa do odziedziczonej nieruchomości,

— o czym świadczyły wpisy do ksiąg wieczystych oraz nakazy podatkowe podatku od nieruchomości,

Niby sprawa dotycząca pieniaczenia się,  —  gdyby nie następujące okoliczności:

 • z archiwum sadowego giną akta spraw Sądowych wraz z materiałem dowodowym
 • z archiwum ksiąg wieczystych ginie dokumentacja dotycząca tych nieruchomości
 • Prezesi Sądu uchylają się od wyjaśnienia tych spraw
 • Prokuratury i Prokuratorzy przedwcześnie umarzają sprawę przestępstwa przeciwko dokumentom
 • Sędziowie dokładają do akt rewizje,   — które nie były zarejestrowane w biurze podawczym Sądu – składane do tego w dniach wolnych od pracy Sądu;
 • w Aktach pojawiają się sfabrykowane zeznania stron;
 • na orzeczeniach sądowych sporządzonych w maszynopisie, — a które stanowią akta sądowe,  —  pojawiają   się   odręczne  dopiski, których nie ma w treści orzeczeń dostarczonych poszkodowanej,
 • w aktach pojawiają się pisemne wnioski procesowe sporządzane przez niepiśmiennego „SŁUPA”,
 • w aktach pojawiają się zeznania osób na rozprawach, — które nie były rozpisane   — i o których pokrzywdzona nie była informowana;
 • w aktach pojawiają się zeznania osób,   — w tym nie żyjących w dniach rozpraw świadków,   — na rozprawach które nie były rozpisane i o których pokrzywdzona nie była informowana,
 • Sędziowie w wydawanych postanowieniach naruszają ustalenia obowiązujących wyroków Trybunału Konstytucyjnego — odwołując się do orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
 • Sąd bez żadnego wniosku ze strony Starostwa,   — wprowadził Skarb Państwa na całą nieruchomość, — mimo że część rzekomo sporna po prawomocnym wyroku, chociaż spłacona,  —  stanowiła 1/24 całej posiadłości;
 • Po pisemnych interwencjach z żądaniami przywrócenia działania Prawa, w tym w postępowaniu Sądowym, —  każdorazowo podejmowana jest tego samego dnia, ostentacyjna inwigilacja Pokrzywdzonej, — co jest potwierdzeniem, że za takim przebiegiem stoją określone układy ponad ustrojowe z aparatu władzy,
 • Historycznie sporna nieruchomość   — nigdy nie była własnością „starszych braci w wierze”   — a od   103 lat należy do rodziny Poszkodowanej.

Zażalenia i skargi składane do Sądu Okręgowego powodują to,

— że Sędziowie związani z prowadzeniem sprawy wniesionej przez „SŁUPA” są w nagrodę za swoje malwersacje awansowani do Sądu Okręgowego.

Dopiero postawienie przez Pokrzywdzoną sprawy jasno,   — że do tej sprawy powierza  się w I i II instancji Sędziów określonego pochodzenia etnicznego, — którzy mogli realizować zadania związane z tajną dyrektywą Premiera Tuska   — zobowiązującego do pozytywnego

załatwiania majątkowych roszczeń żydowskich,  — które nie legitymują się jakimikolwiek dokumentami”

— spowodowało reakcję „Słupa”,   — który rozpoczął się pisemnie wycofywać ze sprawy  —  i oświadczającego też pisemnie, że działał pod przymusem.

Pokrzywdzona wskutek 21 lat trwania procesu, zadłużyła się w bankach, aby wynajmować adwokatów, — ponieważ chciano ją pozbawić własności zamieszkanej nieruchomości i uczynić bezdomną.

Ojciec pokrzywdzonej prowadził dochodzenie z ramienia struktur podziemnych   Armii   Krajowej w sprawie porwania do Moskwy Kierownictwa Armii Krajowej w 1945 roku.

Przykład 3

Kolejnym przykładem działania mafii sądowniczej   — jest okradanie z majątku, rozbicie siedmioosobowej rodziny i wykańczanie psychiczne, co Poszkodowany opisuje następująco:

„Mafia sądowa   — to   standard   w polskim systemie niesprawiedliwości.

Sprawa   rozwodu i podziału majątku moich rodziców trwa od 1993 roku.

W 2013 roku sąd II instancji postanowił,   — że sędzia I instancji nie zrobił nic,   — zaniedbał wszystko, był całkowicie stronniczy.

20 lat dręczono i pastwiono się nad moją rodziną. — Teraz sprawa rozpoczyna się od początku.

Jedną sprawą jest rozwód – całkowicie sfałszowany.   — Drugą sprawa karna,   — której akta zniknęły z sądu (niewygodne) – dla sądu nie istnieje..

Trzecią jest podział majątku.

Zamordowano całą siedmioosobową rodzinę.   — Zamordowano psychicznie i doprowadzono do całkowitego rozpadu więzi rodzinnych.

— Doprowadzono   do   złego  zarządzania własnością (nieruchomość).

Po złożeniu pisma do prokuratury z informacją, że w domu nikt nie mieszka,   — dom został całkowicie rozkradziony.   — Przypadek?

Oni mordują psychicznie rodziny w tych sądach, — doprowadzają do ekonomicznego rozpadu   — a potem licytują ich mieszkania, nieruchomości za gówniane pieniądze.

Jak ktoś jest niewygodny   — to kierują go na badania psychiatryczne i zamykają jeśli potrzeba.

W obliczu postanowienia, które wydał sąd II instancji, — wszyscy ci prokuratorzy, sędziowie, prezesi sądu etc   — wyglądają jak przestępcy,

— bowiem każdy z nich w pismach „informował”,   — że nie dopatrzono się niczego złego w prowadzeniu sprawy.

Po 20 latach ta banda „sprawiedliwych” prowadzi sprawę od początku.

To banda zwyrodniałych bandytów, a nie sądy.   — Ci ludzie nie mają za grosz odpowiedzialności.

Etyka zawodowa to dla nich wielkie G.   — Większość z tych ludzi to moralne i intelektualne dno.

— Banda chamów i niedowartościowanych prostaków, — którzy niszczą ludzi i są skorumpowani do szpiku kości.

Zabrali nam 20 lat, czyli połowę mojego życia.   — Została mi może jeszcze 20,   — jeśli nie wykończą nas tymi swoimi bredniami sądowymi…”

Podsumowując te wybrane przykłady jako obraz znacznie większej, statystycznie   skali,   — należy stwierdzić,   — że gdyby dobierano ludzi losowo,   — z ulicy do wymiaru sprawiedliwości,   — w tym zwłaszcza na sędziów,

— to wielokrotnie lepiej by sądzili, zgodnie ze znaczeniem słowa sprawiedliwość,   — niż obecna kadra tego wymiaru.

Przestępczość w sferze wymiaru sprawiedliwości, — zwłaszcza chronionej immunitetami,   — jest   o  wiele większa i na większą skalę niż wśród zwykłych ludzi.

Dlatego kary dla sędziów, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, notariuszy itp.,   — ponieważ znają prawo i procedury,   — powinny być znacznie surowsze niż dla zwykłych obywateli.

08-rossakiewicz_nie-ma-reytana_130x110_1987 3Jacek Rossakiewicz, Nie ma Reytana, 130×110, olej na płótnie, 1987,
Galeria Zderzak

Na podsumowanie jedno zdanie:

POLACY MUSZĄ SIĘ BRONIĆ, ALE ABY MOGLI SIĘ BRONIĆ MUSZĄ BYĆ INFORMOWANI I CHCIEĆ SIĘ DOINFORMOWYWAĆ.

*

Istotną sprawą jest także droga obrony i wyjścia z impasu.   — Opowiedzenie się za konkretnym programem działania, który umożliwi odbudowanie suwerenności Polski.

Zaś kluczem do suwerenności państwa jest autonomia świadomości i woli człowieka:   — siła ducha i charakteru, konsekwentne dążenie do przestrzegania  dobrego! prawa oraz podstawa realnego istnienia,

— czyli rozwój gospodarczy oparty na właściwej MONETYZACJI GOSPODARKI -SUWERENNEJ, NARODOWEJ EMISJI PIENIĄDZA,   — którą należy zastąpić patologiczny zwyczaj kreowania długów dla Polaków przez banki.

Konkretne propozycje zawarte są w Programie:

NACJONALIZACJI PIENIĄDZA

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/nacjonalizacja-pieniedzy-walka-o-suwerennosc-monetarna/

i EKONOMII OBYWATELSKIEJ

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/04/krzysztof-lachowski-zarys-koncepcji-ekonomii-obywatelskiej-i-nowego-ustroju/

———————————————————–
Redakcja KIP
16 października 2015
Za; http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/rugi-polakow-z-majatku-za-pomoca-przemocy-finansowo-prawnej-i-immunitetow-bezprawia/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii AFERY PRAWA, ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bieda, Eksmisje, FINANSJERA ŚWIATOWA, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, POLITYKA, POlska w likwidacji, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, Trybunał Konstytucyjny RP, ŁAMANIE PRAWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Rugi Polaków z majątku za pomocą przemocy finansowo-prawnej i „immunitetów bezprawia” |POLECAM!

 1. Pingback: Rugi Polaków z majątku za pomocą przemocy finansowo-prawnej i „immunitetów bezprawia” |POLECAM! | Pekok Antylichwiarz

 2. Pingback: „wolność” | meijijidai

Możliwość komentowania jest wyłączona.