„Czytamy Konstytucję IIIRP” – hasło rzucili Żydzi |POLECAM!

10616700_575769532549936_8272723208070077555_n 1

Żydowska gadzinówka Michnika zainicjowała akcję czytania Konstytucji IIIRP. W Warszawie będą ją czytać co znamienitsi żydowscy oraz nieliczni polscy, kolaborujący z żydo-reżimem,  — prawnicy.

Może warto przypomnieć  —  jak i gdzie zrodził się ostateczny kształt konstytucji.

Prace nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997 r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie.

Nad   treścią  zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” 

— zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera.

Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy.

Referowali tam:

ks. prof. Helmut Juros z ATK,  dr H. Suchocka, była premier RP, poseł RP, dr T. Syryjczyk  —  (to nie prawda, że w rządzie Mazowieckiego byli sami Żydzi – był jeden Syryjczyk) oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

ATK (późniejsza UKSW) powstała w 1954 r. — w czasie bolszewickich żydo-rządów   — i z ich inicjatywy!

Pełne prawa kościelne ATK uzyskała w 1989 r. i odtąd była uczelnią jednocześnie państwową i kościelną – katolicy winni to sobie przemyśleć!

watykan 2novus_ordo-e1430500717923 3

Wypada tu przypomnieć,   — że w murach tej uczelni, w 1997 r. – nosiła jeszcze nazwę ATK, ale miała prawa kościelne ! —  znalazło swoje lokum Studium Generale Europa (SGE),

— nowoczesna, kosmopolityczna, jew-ropejska idea i inicjatywa polityczna.

Uroczysta inauguracja działalności SGE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, — w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec   — kard. Karla Lehmanna.

Dyrektorem  generalnym SGE został nie byle, kto, bo sam A. Olechowski, który w inauguracyjnym wykładzie powiedział:

— „Krucjata przeciw globalizacji ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. — To państwo narodowe jest totalitarne i niechrześcijańskie„.

Innymi słowy Żydzi są przeciw państwu narodowemu – o czym wiemy od dawna i z czego winniśmy zdawać sobie sprawę – i w walce z państwem narodowym otrzymują wsparcie Kościoła:

— „Nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu”

—  obwieścił abp S. Gądecki podczas niedawnej uroczystości z okazji 50. rocznicy ogłoszenia deklaracji „Nostra Aetate”.

I właśnie w takim duchu, — w duchu antynarodowym — powstały zapisy Konstytucji RP – IIIŻydo-RP.

Już bowiem, w preambule Konstytucji, na samym jej początku, czytamy:

— „(…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…)”

Z powyższego wynika jasno,   — że nie tylko nie istnieją w Polsce mniejszości narodowe,   — ale istnieć nie będą mogły,   — ponieważ automatycznie staną się Narodem Polskim.

Jak zatem odnieść się do:

Art. 35.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych (…)

Czy jest możliwe zrozumienie powyższych zapisów bez interpretacyjnej wykładni naszych żydowskich prawniczych ekspertów?

Art. 35 stał się zapewne bazą do ustawowego Kodeksu Wyborczego, który mniejszości niemieckiej gwarantuje dwa mandaty poselskie.

Uważny Czytelnik winien od razu postawić pytanie,   — a co z mniejszością żydowską?

— Dlaczego konstytucja o niej nie wspomina?

— Skąd ten antysemicki duch Konstytucji?

Nie posiadam co prawda rabinicznych umiejętności interpretacyjnych, ale podejrzewam, że żydowscy spece przygotowujący Konstytucję załatwili tę kwestię właśnie w preambule:  —  „(…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…)”

– czyż nie jest to zawoalowany zapis przekształcenia Polski w Judeopolonię?

Ale jak wyjaśnić Art. 35   — pojęcia nie mam.

Przejdźmy do kolejnej zagadki.

Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Art. 104.

1. Posłowie   są   przedstawicielami   Narodu.   —   Nie   wiążą   ich   instrukcje wyborców.

To już jest „prawniczy”, czy raczej wynikający z rabinicznej tradycji, hochsztaplerski majstersztyk.

Można więc postawić pytanie,   — czyje instrukcje są dla nich wiążące?

A sam art. 4 skłania do kolejnej wątpliwości,   — do której części (etnicznej, mniejszościowej, większościowej) Narodu

— należy rzeczywista władza – to nie jest dostatecznie rozstrzygnięte?

Z art. 104 można wyciągnąć dość oczywisty wniosek,   — że w takim razie wybory nie są potrzebne.

A zatem,   — gdzie znajduje się źródło władzy,   — kto wydaje wiążące instrukcje? Itd., itd.

Ponieważ na katolicko-żydowskiej uczelni ATK debatowano na temat „Konstytucja a porządek gospodarczy”   — zapewne do owoców debatującego grona należy zapis:

Art. 220.

1. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

Podobne zapisy istnieją w ustawodawstwie każdego państwa Zachodu (?).

Zapis ten zmusza do zadłużania państwa i obywateli w żydowskich bankach komercyjnych   — i bezpośrednio wyłącza rządy z realizacji polityki pieniężnej oraz pośrednio z realizacji polityki gospodarczej

— (zatem jakikolwiek rozwój jest wykluczony – rząd nie dysponuje instrumentami ekonomicznymi).

Wprowadzenie tego zapisu do Konstytucji   — i jego utrzymanie  — jest nie tylko zdradą stanu państwa,

— ale także przestępstwem kryminalnym.

Dość dobrze wiadomo, kto ten zapis wprowadził i na czyje zlecenie.

tk_safjan 4Prof. M.  Safjan,  (Żyd, ale w świetle preambuły należy do narodu polskiego) — prezes TK,  —   referował legalność i zgodność traktatu akcesyjnego IIIRP do UE z Konstytucją IIIRP.

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygający o zgodności ustaw z Konstytucją został powołany po żydowskim zamachu stanu w sierpniu 1980 r. — w latach 1980.

Do czego faktycznie służy to ciało — wystarczy przywołać jego opinię potwierdzającą zgodność zapisów traktatu akcesyjnego z Konstytucją.

Mimo, że sprzeczność była i jest oczywista, — a dotyczy choćby faktu podporządkowania Polski EBC i przyjęcia waluty € UE,  

— gdy Konstytucja RP stwierdza,   — że Centralnym Bankiem Państwa Polskiego jest NBP.

Zatem służący żydowskim interesom TK nie stwierdził oczywistej nielegalności   traktatu   akcesyjnego, — przyjętego przez żydo-władze IIIRP na   żądanie Międzynarodowego Żyda.

Ciekawe, czy żydowska akcja czytania Konstytucji — nasunie czytającym i słuchaczom podobne do powyższych refleksje.

ukraina_wizyta_u_prezydenta2843 5Prezesi TK (w środku A. Rzepliński z IIIŻydo-RP) krajów bałtyckich z przyjacielską wizytą u prezydenta ukraińskiego żydo-reżimu.

4cb4a400-c910-4ffa-83e5-d89fb1ecc966_900x 6A. Rzepliński

A może to jest właściwa wizja dla trybunałów, ich prezesów i członków?

***
28 Listopad 2015
Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/11/28/czytamy-konstytucje-iiirp-haslo-rzucili-zydzi/

ZOBACZ:

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRAWO, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, Trybunał Konstytucyjny RP, UNIA EUROPEJSKA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.