Agonia III RP vis-a-vis samobójstwa zachodu |POLECAM!

Rządząca dziś światem zachodnim oligarchia finansowa, w mistrzowski sposób wykorzystuje nowoczesne środki komunikacji do zastąpienia zdrowego rozsądku, swoimi „prawdami”.

a183——————————————————————————————————————————————

Truizmem jest dziś stwierdzenie, że historia przyspiesza. — Ten spodziewany efekt spowodowany jest tempem wymiany informacji, poglądów i propagandy we współczesnym wieku informacji.

Dawniej komunikacja międzyludzka, zwłaszcza ta wychodzącą poza granice plemion czy państw, była bardzo wolna. —  Zwykły człowiek zdany był w znacznym   stopniu,  w rozwiązywaniu problemów i wypracowywaniu ocen, na swój intelekt. Korzystał więc z daru Stwórcy zwanego „zdrowym rozsądkiem”.

— Łacińskie   powiedzenie  potwierdza ten fakt następującą frazą: „Vox populi, vox Dei”.[i]

Rządząca dziś światem zachodnim oligarchia finansowa, w mistrzowski sposób wykorzystuje nowoczesne środki komunikacji do zastąpienia zdrowego rozsądku, swoimi „prawdami”.

Dla przykładu, — grupy dobrze opłacanych agentów, pozujących na „dziennikarzy” CNN, BBC, itd., —  otumaniają   miliony ludzi na całym świecie, którzy zamiast kierować się rozumem, wlepiają oczy w ekrany telewizorów, lub komputerów i w ten sposób „wyrabiają” sobie „poglądy” na wszystkie tematy.

Międzynarodowa przestępcza ferajna udająca „zachodnie elity”, a wysługująca się oligarchii,   —  wdraża wynikające z tych „poglądów” społeczne oczekiwania.

Całość obrazu zamyka instytucjonalny kościół katolicki, oraz inne „związki wyznaniowe”,   — które skwapliwie, aczkolwiek dyskretnie, — współpracują z tym systemem, w ramach sławetnego „porozumienia ponad podziałami”.

Dynamizm przyspieszania procesów społecznych narasta gwałtownie.

A ponieważ historia się również powtarza, — w krótkim czasie mamy sposobność przeżywania setek lat dawniejszych wydarzeń.

Jest to widowisko fascynujące,  —  ale ponieważ nasza Ojczyzna odgrywa w tym spektaklu rolę największej ofiary,   — także bardzo zasmucające.

Wszystko to, co dzieje się w świecie jest wynikiem precyzyjnego planu (NWO[ii]) od dawna wdrażanego przez oligarchię.

— Dopiero jego obecna, końcowa faza, jest w pełni zauważalna dla każdego normalnego człowieka.

Ponieważ   jednak  w świecie zachodnim nie zostało już zbyt wielu normalnych ludzi, — przeto proces ten posuwa się nadal bez większych sprzeciwów społecznych.

Nowym   zjawiskiem ( w swym obecnym ogromnym natężeniu) jest powtórka z „wędrówki ludów”.

Europę szturmują setki tysięcy uciekinierów.

Ich pojawienie związane jest z wieloma laty polityki Euroatlantyckiego Imperium Zła,   — jakim są Stany Zjednoczone i Unia Europejska.

Militarna  agresja na kraje bliskiego wschodu, czarnej Afryki i zachodniej Azji,   — spowodowała rozpad struktur państwowych na tym obszarze.

Tworzone   i wspierane potajemnie przez CIA organizacje terrorystyczne, takie jak Alkada[iii],  czy ISIS[iv],   — dokańczają dzieła spustoszenia.

Ludność zmuszona jest do ucieczki.

Aby ułatwić jej dotarcie do Europy,   — Stany sponsorują siatkę przemytników, których przywódca, znany z nazwiska i miejsca pobytu, koordynuje z Libii całą operację.

O dziwo,   — kiedy to, Saddam Hussein[v] stanowił  —  „największe zagrożenie dla zachodniego pokoju i demokracji”,   — USA i sojusznicy nie zawahali się zniszczyć Iraku w celu odnalezienia tego „despoty” i jego likwidacji.

— Dziś,   — wiedząc wszystko o przemytnikach   — nie robią nic w celu likwidacji ich siatki.

Obecna  skala „wędrówki ludów” jest ciągle w powijakach.

System funkcjonuje w ten sposób, że obecni uciekinierzy należą do najbogatszych w swych krajach.

— Bowiem cena przerzucenia jednego uciekiniera do Europy — waha się w okolicach kilku tysięcy dolarów.

Następną falę uchodźców stanowić będą członkowie rodzin tych, — którym udało   się   dotrzeć   do   celu, —  a  na których to koszty „eskapady” owi krewni się składali.

— Z oczywistych powodów będzie to fala wielokrotnie większa od obecnej.

Ostatni   dopełniający   etap „wędrówki ludów” stanowić będą miliony biedoty,   — której nie stać na kilkutysięczne wydatki.

— Zapłacą oni odpowiednio mniej (dyskont ilościowy),  —  a przemytnicy zarobią dzięki ilości „klientów” a nie wysokiej cenie „usługi”.

W tym momencie Europa będzie już całkowicie zdestabilizowana.

Oczywiście Euroatlantyckie Imperium Zła gnębione jest też przez inne „plagi”.

— Od dawna obserwuje się zapaść gospodarczą związaną z tak zwaną „financjalizacją ekonomii”[vi].

Dziś cały finansowy system trzeszczy w szwach. Obserwujemy ogromną płynność kursów walut i cen surowców. Od ostatniego „czarnego poniedziałku”[vii] dotyczy to także kursów giełdowych. Wojna handlowa z Rosją dokańcza dzieła zniszczenia.

Niestety   wojna  z Rosją odbywa się nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej, ale również militarnej, — jak na razie na odcinku ukraińskim.

Tak więc Imperium Zła jest zagrożone: — wojną nuklearną, katastrofą gospodarczą, rozpadem systemu finansowego,

— a co za tym idzie   — struktur administracyjnych, oraz zalewem emigranckiej dziczy.

Czas pokaże czy oligarchowie mają w zanadrzu jeszcze inne „plagi”.

— Ale i obecnych wystarczy na zniszczenie społeczności Imperium.

Zachodnia  jego część w pełni zasługuje na taki los.

Setki lat wyzysku słabszych nacji, kolonizacja Ameryki, z największym w historii ludobójstwem Indian, kolonialna eksploatacja całego globu, dwie straszliwe wojny światowe, hipokryzja, skrajny egoizm, bezduszność i brak jakichkolwiek zasad moralnych   — w pełni uzasadniają taki „wyrok historii”.

Co jednak w tym wszystkim robi Polska?

Kiedy nastąpił „złoty wiek kolonialny”, — nasza Ojczyzna stała się de facto kolonią   tych   mocarstw,   — które   „spóźniły   się ” na „pociąg kolonizatorów” i zmuszone były szukać swych kolonii w „bliskiej zagranicy”.

Mam tu na myśli Niemcy, Rosję i Austrię.

W   obecnej   erze neokolonialnej, w której byłe zamorskie posiadłości zachodu spełniają funkcję pół-kolonii,  

— Polska została wtłoczona w struktury unijne, w których funkcjonuje na zasadach w pełni kolonialnych.

Od zarania kolonii zwanej III RP,   — administrująca nią przestępcza ferajna zachodnich agentów, bez wahania wykonuje wszystkie, nawet najbardziej zbrodnicze polecenia swych mocodawców.

Najważniejsze „osiągnięcia” to:

– zniszczenie lub zrabowanie całej realnej gospodarki;
– przejęcie praktycznie całego po-PRL-owskiego majątku nieruchomego (pozostały tylko lasy państwowe);
– „reorganizacja” struktur administracji samorządowej, państwowej oraz systemu podziału administracyjnego państwa, tak by w maksymalnym stopniu stymulowany był rozwój pasożytniczej i przestępczej nadbudowy urzędniczej;
– zniszczenie systemu edukacji, poprzez przystosowanie go do „norm unijnych”, dzięki którym produkuje jedynie ograniczonych umysłowo ignorantów;
– demoralizacja młodego pokolenia poprzez promowanie w mediach zachodnich „wartości” i „kultury”.

Wydawałoby się, że wystarczy tego do całkowitej zagłady społeczeństwa.

— Nędza i wynikająca z niej zapaść demograficzna oraz masowa emigracja, powinny w ciągu paru pokoleń rozwiązać całkowicie „polski problem”.

Tego jednak oligarchom było za mało.

Wepchnęli więc III RP w wojnę gospodarczą z Rosją,   — w której to Polska jest największym przegranym.

Według oficjalnych danych unijnych,   — w liczbach absolutnych traci Ona ponad to,  —  co wielokrotnie większa gospodarka niemiecka[viii]:

Najbardziej dotknięte kraje wg. wartości bezwzględnych:

• Litwa (EUR 927 milionów w 2013);
• Polska (EUR 841 milionów);
• Niemcy (EUR 595 milionów);
• Holandia (EUR 528 milionów).

Nawet powyższe „osiągnięcie” nie zadowoliło kolonizatorów.

Nie mogąc doczekać się całkowitego opustoszenia terytorium III RP,

— zafundowali oni Polsce plan osiedlenia emigrantów z czarnej Afryki.

Jako najdzikszy segment strumienia uciekinierów, — powinni oni skatalizować ostateczny zanik etnicznej polskości pomiędzy Odrą a Bugiem.

Dobrze  wytresowane „polskie panie” [ix] [x] [xi] , — nie będą już zmuszone do   uganiania  się po całej Unii za murzynami, Turkami, czy Arabami

—  i u siebie na miejscu osiągną  —  „awans cywilizacyjny, kulturowy i rasowy”.

Aby jednak nie zaniedbać niczego, — władcy wpychają jeszcze Polskę w bezpośrednią konfrontację militarną z Rosją.

Na obecnym etapie wyraża się to  —  w bezwarunkowym wsparciu politycznym,   gospodarczym   i  militarnym,

— największego wroga Polski,   — jakim jest żydowsko-banderowska Ukraina.

Obawiając   się   jednak   ewentualnego   „altruizmu słowiańskiego” prezydenta Putina, któremu mógłby zadrżeć palec na cynglu wyrzutni rakietowych wymierzonych w Polskę,

— postanowili   w   połowie   przyszłego  roku rozmieścić na naszym terytorium sprzęt militarny NATO (USA) [xii].

Teraz   „Hitler-Putin”,   — nie będzie już miał wyboru!   — Zmuszony będzie zniszczyć   ten sprzęt,

—  a co za tym idzie   — Polskę  —  już w pierwszym etapie gorącego konfliktu.

Katalog  zbrodni popełniony na państwie i Narodzie Polskim jest tak ogromny,  

— że wywołałby reakcję każdego w miarę normalnego społeczeństwa, trybunał stanu i stryczek dla przestępczych „elit”.

Natomiast obywatele III RP w swej masie nadal popierają obecny „establishment”,  

—  czyli PO  —   (reprezentujące interesy unijne/ niemieckie), — oraz PiS   — (reprezentujący amerykańskie).

Oczywiście, w ostatecznym rozrachunku, wszystkie one służą rządzącej oligarchii.

Takiego   ewenementu   nie   było   w   tysiącletniej historii naszego państwa.

Ze względu na obecne wielkie tempo przemian,   — finału tej tragicznej historii doczekamy prawie wszyscy.

Dr Ignacy Nowopolski

Źródło: http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/125243,agonia-iii-rp-vis-a-vis-samobojstwa-zachodu

[i] http://www.merriam-webster.com/dictionary/vox%20populi%20vox%20dei
[ii] https://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_%28conspiracy_theory%29
[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda
[iv] https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant
[v] https://en.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
[vi] https://en.wikipedia.org/wiki/Financialization
[vii] https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/08/25/the-truly-scary-thing-about-black-monday/
[viii]www.europarl.europa.eu/RegData/…/IPOL_BRI(2014)536291_EN.pdf
[ix] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/662066,
[x] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/662581
[xi] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/663161
[xii] http://www.reuters.com/article/2015/08/27/us-usa-military-poland-idUSKCN0QW15L20150827

Sierpień 29, 2015
Za; http://wolna-polska.pl/wiadomosci/agonia-iii-rp-vis-a-vis-samobojstwa-zachodu-2015-08
Ten wpis został opublikowany w kategorii AFERY PRAWA, ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bieda, Emigracja, FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, III Wojna Światowa?, ISIS, ISLAM, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, MASONERIA, MASONERIA W POLSCE, Niemcy, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Rosja, Roszczenia niemieckie, Roszczenia ukraińskie, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, SS Galizien, Ukraina, UNIA EUROPEJSKA, UPA-OUN, USA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, Zbrodnie niemieckie w Polsce, Zbrodnie sowieckie, Zbrodnie ukraińskie, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Agonia III RP vis-a-vis samobójstwa zachodu |POLECAM!

  1. Pingback: Współczesna wizja Wolnej Polski, odrodzenia narodowego i władzy idealnej! | Wolne Wybory

Możliwość komentowania jest wyłączona.