O mieszaniu ras i dlaczego Żydom tak na nim zależy

Światowa islamizacja ”Izraelski rabin: Islamizacja Europy to dobra rzecz; Żydzi powinni radować się faktem, iż chrześcijańska Europa traci swoją tożsamość, …

Obcych ras nie należy wpuszczać do Polski nie dlatego, że mają za małe IQ (to może być używane jako argument w przypadku np. Murzynów, ale już nie w przypadku np. Chińczyków), —  ale dlatego, że są inni niż my i ich masowe przybycie tutaj i osiedlenie się byłoby po prostu kolonizacją.

Czy to oznacza, że nienawidzę przedstawicieli innych ras? — Nie!

To   oznacza   po prostu,   — że chcę, aby Polska była krajem Polaków, czyli (czy to się komuś podoba, czy nie) białych ludzi.  

— Oczywiście przynależność do białej rasy nie jest jedyną cechą narodu polskiego,   —  ale jest jedną z nich,   —  nawet   jeśli   gdzieś  tam na przestrzeni historii znajdzie się jakiś śniady rodzynek szczerze spolonizowany.

Trzeba rozróżnić szowinizm od separatyzmu rasowego.

— To, że chcę zachowania Polski taką, jaka jest pod względem rasowym, nie znaczy, że innym rasom życzę źle.

Wręcz   przeciwnie,   niech   im się wiedzie jak najlepiej, —  ale niech wykuwają swoją pomyślność we własnych krajach.

Analogicznie – to, że nie zgodziłbym się, aby kloszardzi z dworca wprowadzili się do mnie do domu,   —   nie oznacza, że życzę tym ludziom źle, czy ich dehumanizuję.

Druga   sprawa:   —   mieszanie   ras  jest narzędziem globalizmu, aby zniszczyć narody i państwa,   —   zwłaszcza te zbudowane przez białego człowieka.

Pan X czy Pani Y może sobie nie wierzyć w znaczenie czy nawet istnienie ras,

—   ale Żydzi, którzy stoją za globalizmem, wierzą.

Istnieją wypowiedzi bardziej i mniej znaczących Żydów – Morgenthau, Coudenhove-Kalergi, Freud, czy głośne w ostatnich latach wypowiedzi niejakiej Barbary Spectre i Noela Ignatieva,   —   dostępne w internecie, —   w których wprost mówią

—    o  konieczności zniszczenia białej rasy, jako jedynego realnego konkurenta Żydów do władzy nad światem

—   lub o konieczności kolonizowania państw należących do białych ludzi za pomocą masowej imigracji przedstawicieli innych ras.

Otwieranie państw należących do białych ludzi na masową imigrację, to oprócz rewolucji seksualnej i feministycznej, —   główny postulat na wskroś żydowskiej  i zarazem szowinistycznej Szkoły Frankfurckiej, —   sfinansowanej przez żydowskich krezusów oraz czołowe syjonistyczne organizacje żydowskie, —   a prowadzonej przez żydowskich intelektualistów; —   nie jakichś „lewicowców” bez żydowskiej świadomości,  —   lecz autentycznych nacjonalistów czy wręcz szowinistów.

To Szkoła Frankfurcka jest odpowiedzialna za zgniliznę, która zniszczyła naszą cywilizację w drugiej połowie XX wieku.

—   Zostało to zrobione świadomie przez żydowskich supremacjonistów, którzy wcale tego nie ukrywali.

Polecam lekturę książki Kevina MacDonalda „Kultura krytyki”, —  a zwłaszcza rozdziały: „Szkoła frankfurcka w socjologii i patologizacja więzi w społeczeństwach nieżydowskich” oraz „Zaangażowanie Żydów w kształtowanie polityki imigracyjnej USA”,

—   gdzie, w oparciu głównie o źródła żydowskie jest opisana działalność Żydów w USA od 2 połowy XIX wieku do 1965 r, —   kiedy to za pomocą odpowiedniej ustawy

—   otworzyli   USA   na   oścież  dla masowej imigracji, która sprawiła, że Stany w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat straciły swój dotychczasowy, euroamerykański charakter.

Jeszcze raz podkreślam:   —    dla Żydów rasa ma znaczenie,   —   co wynika jasno z ich wypowiedzi.

Multikulturalizm nie jest „lewicową utopią”,   —   jak wielu naiwnych mniema,

—   ale jest przemyślanym narzędziem niszczenia białego człowieka,

—   niszczenia chrześcijaństwa (czy się to komuś podoba, czy nie, to biały człowiek był na przestrzeni wieków rozsadnikiem chrześcijaństwa)

—   i niszczenia suwerennych państw narodowych na rzecz postulowanego przez Żydów i ich masońskie psy jednego państwa światowego.

W książce MacDonalda jest przytoczone określenie syjonisty z USA, niejakiego Bena Wattenberga,   —   który życzy sobie,   —   aby Amerykanie stali się pierwszym „narodem powszechnym” świata.

Warto tu dodać cytat innego syjonisty z USA, niejakiego Earla Raaba:

„Urząd statystyczny poinformował, że wkrótce kolorowi czy nie-Europejczycy   —   będą stanowić mniej więcej połowę ludności Stanów Zjednoczonych.

I wszyscy będą obywatelami amerykańskimi.   —   Przekroczyliśmy granicę, poza którą partia nazistowsko-aryjska nie będzie już mogła zwyciężyć w tym kraju.

—   Od półwiecza [my, Żydzi] wspieramy amerykańskiego ducha sprzeciwu wobec dogmatyków.

Duch ten nie jest jeszcze w pełni rozwinięty,   —   ale heterogeniczna natura ludności sprawia,

—    że jego rozwój jest nieodwracalny – i dzięki temu mamy dziś pewniejsze zapory przed dogmatyzmem, niż kiedykolwiek przedtem”.

Jak widać z tego cytatu,   —   niszczenie homogeniczności państw białych ludzi służy Żydom jako narzędzie trzymania tych ludzi w ryzach i do kontroli materialnych zasobów ich krajów.

—   Bo jak Euro-Amerykanie mają się teraz zorganizować i odwrócić to, co się stało w 1913 r. i później?

W   multikulturowym  społeczeństwie jest to bardzo, ale to bardzo trudne, jeśli wręcz nie niemożliwe.

Tak   więc Stany Zjednoczone nadal będą państwem-własnością Żydów (którzy stanowią zaledwie około półtora procenta ich populacji) —   i ich narzędziem dominacji nad resztą świata.

—   A Euro-Amerykanie będą tylko ich nawozem,   —   tak jak dotychczas.

Izrael Szahak twierdził,   —   że historię narodu żydowskiego cechują cykle koniunkturalne, które polegają na tym,

—   że Żydzi w państwach nie-Żydów zdobywają sobie status, który polega na tym, że, w różny sposób doprowadzają do wyniesienia w takim państwie przychylnych sobie władców lub skorumpowania tamtejszych elit —    i przy ich pomocy do nadania sobie takich praw, które pozwalają eksploatować masy ludzkie tego kraju.

Jednak   zawsze   —   prędzej czy później   —   dochodzi do tego,   —   że albo pojawia się jakiś władca utożsamiający się z tymi eksploatowanymi masami,

—   albo te masy wywołują powstanie i wynoszą do władzy jakiegoś swojego przywódcę —   i wtedy dochodzi do zemsty na Żydach, objawiającej się pogromami lub/i wypędzeniami.

I Szahak twierdził,   —   że żydowskie elity na przestrzeni wieków zdawały sobie sprawę z istnienia takich cykli koniunkturalnych ich narodu.

W wyżej przytoczonym cytacie widać po prostu, że uszczelniają system.

Bo kim są niby ludzie określani przez Raaba jako „dogmatycy”, —   jeśli nie potencjalnymi przywódcami amerykańskiego ruchu wyzwoleńczego?

Pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat z książki MacDonalda:

„Istotnie,   —   do najgłębszych motywów analizowanej w tym studium żydowskiej działalności politycznej i intelektualnej należy lęk przed antysemityzmem.

Svonkin pokazuje, że po II wojnie światowej „zaniepokojenie” i niepewność nadal trapiły amerykańskich Żydów, mimo, że antysemityzm najwyraźniej osłabł wtedy tak znacznie, że stał się zjawiskiem marginalnym.

Ale z powodu tych obaw —   po 1945 roku  —    nadrzędnym celem organizacji żydowskich do spraw relacji z innymi grupami społecznymi (tzn. Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, Amerykańskiego Kongresu Żydów i Ligi Przeciwko Zniesławieniu)

—    było (…) zapobieganie powstaniu w USA reakcyjnego masowego ruchu antysemickiego”.

Piszący w latach siedemdziesiątych Isaacs przedstawił głębokie poczucie niepewności amerykańskich Żydów i ich przewrażliwienie na punkcie wszystkiego, co mogłoby się wydawać przejawem antysemityzmu.

Rozmawiając na początku lat siedemdziesiątych „ze znanymi osobami” o antysemityzmie, pytał:

—   „Czy według Pana/Pani może się to tutaj zdarzyć?”.   —   „Nikomu nie trzeba było tłumaczyć, czym jest owo >>to<<„.

Niemal wszyscy odpowiadali w taki mniej więcej sposób:

—    „Każdy   mający jakieś pojęcie o historii   —    musi   zakładać nie to, że może się zdarzyć,   —   lecz że prawdopodobnie się zdarzy”

lub

—   „Pytanie nie brzmi: czy,   —   lecz: kiedy”.

Gorliwe angażowanie się Żydów w politykę Isaacs,  —  moim zdaniem słusznie,   —    kładzie   na   karb   właśnie  tego strachu przed antysemityzmem.

Wielka   aktywność   Żydów  w sprawie imigracji —   jest tylko jednym z kierunków ich wieloaspektowego ruchu mającego na celu zapobieżenie powstawaniu w społeczeństwach zachodnich masowego antysemityzmu” (…)

Pochwałę różnorodności kulturowej w kontekście imigracji wyrażali też inni pisarze i przywódcy żydowscy.

Charles Silberman stwierdza, że

—   „Żydzi amerykańscy popierają tolerancję kulturową z powodu – głęboko zakorzenionego w historii – przeświadczenia, że są bezpieczni tylko   w społeczeństwie uznającym bogaty wachlarz postaw i zachowań, a także różnorodność grup religijnych i etnicznych.

Właśnie to przeświadczenie, —   a nie pochwalanie homoseksualizmu, —   skłania  ogromną większość Żydów amerykańskich do uznawania „praw gejów”   —   i do przyjmowania postawy liberalnej w większości tak zwanych kwestii społecznych”.

Oczywiście z tą tolerancją i liberalizmem to, —   wicie-rozumicie, —   tylko w państwach gojów,   —   bo w Izraelu to już zupełnie inaczej:
http://www.wprost.pl/ar/287403/Izrael-drakonskie-prawo-przeciw-imigrantom-uchwalone/

Autor: Przemądrzałe Bydlę
Za; https://marucha.wordpress.com/2014/08/13/o-mieszaniu-ras-i-dlaczego-zydom-tak-na-nim-zalezy/

ZOBACZ:

Islamizacja Europy w toku

Opublikowano 21/11/2012 by emjot

Johnleemk/CC2.0/Wikimedia/- George Soros – ateista, który sam przedstawia się jako „bóg”, „sumienie świata”, człowiek, który otwarcie wojuje z katolicyzmem, promując tzw. społeczeństwo otwarte, tym razem przeznaczył swoje środki na kampanię promującą islam. Jej pomysłodawcą jest Zrzeszenie przeciwko Islamofobii we Francji … Czytaj dalej →

Żydowski wpływ na multikulturowy charakter Europy? – prof. Bogusław Wolniewicz

Opublikowano 11/10/2014 by emjot

BIAŁY CZŁOWIEK UMIERA, jako jedyna rasa mamy niż demograficzny tzn. 1,2 dziecka przypada na jedną rodzinę co powoduje wymieranie naszej grupy etnicznej w tempie 47% na pokolenie (DANE Z ONZ). Dla przykładu jedna arabska bądź murzyńska rodzin ma około sześcioro … Czytaj dalej →

Zadziwiające milczenie Rzymu wobec islamizacji i utraty chrześcijańskiej tożsamości Europy… dlaczego?

Opublikowano 03/09/2015 by emjot

Zadziwiające milczenie Rzymu wobec islamizacji Europy… dlaczego? Czyżby dlatego? Foto/ forocatolico.files.wordpress.com Żydzi powinni radować się faktem, iż chrześcijańska Europa traci swoją tożsamość, … Holokaust chrześcijan – TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ!!! – ARTYKUŁ PRZEZNACZONY TYLKO DLA LUDZI DOROSŁYCH (+18 LAT) !!! Foto/prisonplanet.pl … Czytaj dalej →

Czy organizacje z USA finansują przemyt imigrantów do Europy? |POLECAM!

Opublikowano 23/08/2015 by emjot

foto: Rafamiga/Wikimedia Commons/CC Zgodnie z informacjami przekazanymi magazynowi info-DIREKT przez pracownika austriackiego wywiadu wojskowego, — istnieją wskazówki, że organizacje amerykańskie opłacają przemytników, którzy codziennie przerzucają do Europy tysiące imigrantów. —  „Przemytnicy żądają horrendalnych sum od migrantów. — Warunki podczas  podróży … Czytaj dalej →

PO-PiS-owa islamizacja Polski tuż, tuż… – „Żydzi powinni radować się faktem, iż chrześcijańska Europa traci swoją tożsamość, …”

Opublikowano 04/07/2015 by emjot

Szejk Muhammad ibn Raszid al-Maktum spotkał się w Warszawie m.in. z prezydentem elektem Andrzejem Dudą • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Szczerski (MSZ w kancelarii Dudy) zachwycony nowymi inwestorami!!! Polacy skutecznie zajęci przez media polsko-języczne w tym katolicko-podobne … Czytaj dalej →

Ten wpis został opublikowany w kategorii Franciszek, HISTORIA WSPÓLCZESNA, HOMOSEKSUALIZM-FEMINIZM-ABORCJA, III RP, III Wojna Światowa?, ISIS, ISLAM, Jan Paweł II, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Multikulturalizm, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, UNIA EUROPEJSKA, USA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „O mieszaniu ras i dlaczego Żydom tak na nim zależy

  1. Pingback: Współczesna wizja Wolnej Polski, odrodzenia narodowego i władzy idealnej! | Wolne Wybory

Możliwość komentowania jest wyłączona.