FATIMSKI KSIĄDZ NICHOLAS GRUNER – Rozdział 1 : Gwiazdy w południe

fatima-priest-okc582adka_fatimapriest-com

FATIMSKI KSIĄDZ NICHOLAS GRUNER Fatima Priest = Ks. Nicholas Gruner

KSIĘGA I – KSIĄDZ I PROROCTWO
Część Pierwsza – Osobista
Rozdział 1 : Gwiazdy w południe

Przedmowa: Malachi Martin

W niezbyt dalekiej przyszłości, kiedy napisze się ostateczną historię XX wieku, — na pewno będzie powszechna zgoda na to, że punktem centralnym dramatu tego stulecia i kluczem do jego znaczenia dla wzajemnego poszanowania narodów, jak również dla zbawienia ludzkości, — było wydarzenie, które miało miejsce w pierwszym  dwudziestoleciu tego wieku, ale pozostało w większości niezauważone przez ogromną część mężczyzn i kobiet, i rozmyślnie odstawione na bok przez wielu,  których Boskim powołaniem było ogłoszenie początku publicznego panowania Maryi w historii narodów.

Tym kluczowym wydarzeniem był Cud Słońca w Fatimie 11 października 1917, (Portugalia).

Wielu dobrych i świętych mężczyzn i kobiet splotło swoje losy z tym Cudem w Fatimie,   każdy   wnosił  swój wkład, by wprowadzić Nabożeństwo, jakie według woli Boga,  ludzie powinni  mieć dla Dziewicy Maryi.

Nie znamy żadnego człowieka,  który odegrałby tak ważną rolę, jak ks. Nicholas Gruner w gorliwym głoszeniu  woli Bożej w tych ostatnich dniach ludzkości.

W ostatnich 30 latach tego stulecia,    —  podjęto zorganizowany wysiłek nie tylko  w zniekształcaniu znaczenia tego kluczowego wydarzenia w 1917 r.

— ale i unieważniania Boskiego nakazu,  od którego zależy bezpieczeństwo fizyczne milionów i wieczne zbawienie kolejnych milionów ludzi.

Jedyną żyjącą osobę wybraną przez Dziewicę na szczególnego świadka Cudu i interpretatora jego znaczenia, — 91-letnią s. Łucję, — odizolowano, szkalowano, błędnie cytowano, w jej imieniu fałszowano listy, i, — podejrzewamy, przynajmniej w jednym przypadku, — fałszywa s. Łucja udawała prawdziwą i żyjącą s. Łucję.

Największym Apostołem Orędzia Maryi — wbrew całkowitemu brakowi okazywania szacunku dla Królowej Nieba i zaniedbywania Jej nakazu  — jest ks. Gruner.

On cały czas przypomina każdemu — papieżowi, kardynałom, biskupom, księżom i świeckim, —  że Kościół w osobie papieża i biskupów, — nie spełnił nakazów Matki Bożej, — władze Kościoła nie poświęciły Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

Dlatego trwa agonia Kościoła na świecie.

Czytaj dalej

Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, CHRYSTUS KRÓL - INTRONIZACJA, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III Wojna Światowa?, N.M.P. KRÓLOWA POLSKI, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, WIARA, ŚWIAT. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.