Władysław Anders i Władysław Sikorski – zdrajcy Polski

6af05aa8fc862fec0db73e2dcecb295a,13,0 1Czy tzw. Rząd Polski na Uchodźstwie realizował polskie interesy?  —  Zweryfikujcie poniższe teksty i sami oceńcie.

Apel gen. Sikorskiego w sprawie ratowania Żydów:

Oto cytat z gen. Andersa:

„Polityka nasza obecna,  ściśle i jak najbardziej związana z polityką angielską, —  musi do sprawy żydowskiej, której wpływy w świecie anglosaskim są bardzo znaczne i ważkie,   — ustosunkować się pozytywnie.

Wszyscy  żołnierze muszą bezwarunkowo zrozumieć,   — że nasza racja stanu wymaga nie drażnić Żydów, — gdyż antysemityzm obecnie może przynieść polskiej sprawie jak najbardziej zgubne i nieobliczalne wprost skutki.

Polecam więc w odpowiedni i dyskretny sposób przedstawić nasze stanowisko   podległym   oddziałom  —    i  wyraźnie przestrzec zbyt gorących i krewkich,   —  że   obecnie  wszelkie objawy walki z Żydami są bezwarunkowo niedopuszczalne  —   i   będą   surowo  karane,  —  jako takie,   — które sprawie naszej wyraźnie szkodzą. (…)

Będąc   już   gospodarzami u siebie po wygranej kampanii, sprawę żydowską załatwimy tak,   — jak tego będzie wymagać suwerenność i wielkość naszej Ojczyzny oraz zwykła ludzka sprawiedliwość”.

  • Opis: pismo do dowódców poszczególnych jednostek z 30 listopada 1941.
  • Źródło: Krystyna Kersten, Polacy-Żydzi-komunizm. Anatomia półprawd 1939–1968, Warszawa 1992, s. 41–42.

Teraz widzicie czym był Rząd Londyński? Banda arystokratów będąca na usługach anglosaskiego żydostwa i masonerii. 

Kiedy politycy z Londynu pławili się w luksusach,    to Polacy w kraju musieli walczyć każdego dnia o jedzenie i przetrwanie.

Już wtedy dla nich ważniejszy był interes żydowski niż polski. Niczym nie różnili   się   od  pachołków Moskwy,   którzy przejęli władzę w 1944 r.

Stosunek Andersa i Sikorskiego wobec żydostwa jest dokładnie taki sam jak dzisiejszych lewicowych liberałów wobec kolorowych mniejszości na zachodzie Europy:

muzułmanin   może   bezkarnie odciąć głowę Białemu, ale gdy biały spróbuje się zemścić na muzułmanach, to natychmiast wyciągane są wobec niego konsekwencje.

To polityka prosowiecka Sikorskiego doprowadziła po części do przejęcia władzy przez Sowiety w Polsce.

To Sikorski ma pośrednio na rękach krew Polaków pomordowanych przez banderowców na Wołyniu,  

tylko dlatego że trzeba było pomagać odwiecznym wrogom Polski     Żydom   zamiast swoim rodakom.

Tragedia Wołyńska ma swój ponadczasowy wymiar.

Tak jak wtedy,   dziś Polacy będący pod brutalną żydowską okupacją mogą liczyć tylko na siebie samych i na Boga.

Dla rządu londyńskiego Polacy z Wołynia byli nic nie warci.

Wołyniacy   byli pozostawieni sami sobie, choć wtedy przynajmniej księża byli patriotyczni, oddani Bogu i Ojczyźnie,

  w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów.

Zaczynam rozumieć, czemu niektórzy Polacy, którzy przetrwali banderowskie piekło, darzyli pewną sympatią Armię Czerwoną,

mimo że uczyniła ona wiele zła,   to faktem jest,   że jednak po części dzięki radzieckim żołnierzom rozwiązano banderowski problem.

Ironią losu jest to,    że to Armia Czerwona więcej zrobiła dobrego dla wołyńskich Polaków   niż   tzw.   Rząd na Uchodźstwie.

Piszę to jako osoba, która potępia terror czerwonej syjonistycznej armii gwałcicieli    (szacunek jedynie mam dla tych Rosjan, którzy widzieli Polaków jako braci Słowian, a nie jako łup wojenny).

Natomiast   gen.   Anders po wojnie udzielał protekcji banderowcom zbiegłym z Sowietów:

Warto odnotować,   że jedna z żon Andersa, Irena,    ma ukraińskie korzenie

— Wychowana w ukraińskiej rodzinie o tradycjach muzycznych.

Jej   ojciec   Mykoła Jarosewycz   — był księdzem greckokatolickim, kapelanem wojskowym Armii Austro-Węgier i Ukraińskiej Armii Halickiej.

Matka, Ołena z Niżankiwśkich   — była siostrą Ostapa Niżankiwśkiego — znanego   ukraińskiego   kompozytora,   księdza   greckokatolickiego  i posła na Sejm Krajowy Galicji IX kadencji i Ołeksandra Niżankiwskiego — ukraińskiego śpiewaka operowego.

  fragment z wiki

Więcej   na   temat rządu londyńskiego przeczytają państwo w książce Henryka Pająka   „Retinger- mason i agent syjonizmu”.

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/09/Paj__k-H.-Retinger-mason-i-agent-syjonizmu.pdf

Patrząc na to, czyje interesy reprezentowali politycy z Londynu, coraz bardziej   zaczynam rozumieć tych Polaków, którzy walczyli po stronie Hitlera.

Nie   każdy był otumaniony judeofilską propagandą.

Czy Polacy kolaborujący z Hitlerem są gorsi niż ci, co kolaborowali z żydo-anglo-sasami ?

Kiedy Polska wreszcie odzyska prawdziwą suwerenność, obalone zostaną pomniki żydowskich sługusów różnej maści, kreowanych na wielkich bohaterów.

f74a34fa815bc6ac1ec4919c388d406b,0,0——————————————————————————————————————-
5.08.2015
Za; http://sukarno.neon24.pl/post/124692,wladyslaw-anders-i-wladyslaw-sikorski-zdrajcy-polski
Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", 4 czerwca 1989, ANTYPOLONIZM, ARMIA ANDERSA, Arystokracja, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, II Wojna Światowa, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, KATYŃ, Kresy Wschodnie, Miejsca Męczeństwa Polaków, Monte Casino, POlska w likwidacji, Powstanie Warszawskie, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, Wołyń, Zbrodnie ukraińskie, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.