PRZESTĘPCZY SYSTEM WŁADZY W USA

FED-nadrząd 1—————————————————————————————————-

W USA JEST WIĘCEJ WIĘZIEŃ NIŻ UCZELNI.   —  Piętnaście lat temu w USA było tylko pięć prywatnych więzień, w których przebywało 2000 więźniów.

Dziesięć lat później było już ponad 100 prywatnych więzień, w których trzymano ponad 62 000 więźniów.   — Od tego czasu ta liczba wzrosła jeszcze bardziej.

Wskaźnik   uwięzienia   obywateli   USA   w postaci 707 dorosłych na każde 100 000 mieszkańców jest najwyższy na świecie. — (Na każde 100 tys. mieszkańców przypadało w USA: w 1980 r – 208 skazanych, a w 1997 r. – 637 skazanych; liczba skazanych jest większa niż liczba uwięzionych; uwaga redakcji).

W roku 2010  w więzieniach w USA osadzonych było 2,3 miliona więźniów.

Dyskusje na temat populacji więźniów dotyczą pensjonariuszy 1800 stanowych i federalnych zakładów poprawczych   — oraz dodatkowych setek tysięcy osób przetrzymywanych  w 3200 lokalnych i okręgowych więzieniach

Aby uzmysłowić sobie skalę danych,   — należy zauważyć, że w USA jest więcej aresztów i więzień niż szkół wyższych i uniwersytetów.

— W wielu częściach Ameryki, zwłaszcza na południu, więcej osób jest osadzonych w więzieniach niż przebywających na kampusach.

Statystyki pokazują,   — że 97 procent więźniów federalnych zostało skazanych za przestępstwa bez udziału przemocy.

Uważa się też, — że ponad połowa z 623 000 więźniów osadzonych w więzieniach miejskich lub okręgowych nie popełniło przestępstw, o które ich oskarżono.

— Ponad 650 000 więźniów przetrzymywanych w więzieniach państwowych popełniło przestępstwa bez stosowania przemocy.

—  Szesnaście procent spośród 2,3 miliona więźniów cierpi na chorobę psychiczną.

Dla biznesmenów, którzy zainwestowali w w branżę prywatnego więziennictwa, było to jak znalezienie worka złota..

— Nie musieli martwić się o strajki lub ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, opłacanie urlopów lub pracę w nadgodzinach.

Wszyscy ich pracownicy pracownicy pracują w pełnym wymiarze czasu i nigdy się nie spóźniają lub są nieobecni w pracy z powodu problemów rodzinnych.

A jeśli nie podoba im się płaca w wysokości 25 centów za godzinę i odmawiają jej,   — są zamykani w izolatkach.

Źródło: Nexus nr 4/2015 str. 9

Proces intensywnego zapełniania więzień w USA jest świadomą polityką neutralizacji ludzi bezrobotnych i bezdomnych, którzy byliby zarzewiem buntów społecznych.  —  Redakcja KIP

 ***

Nigdy w historii Stanów Zjednoczonych nie byliśmy świadkami przestępstw popełnionych przez prywatne i państwowe elity na taką skalę i zakres jak ma to miejsce obecnie.

Doskonały ekonomista, James Henry, były główny ekonomista prestiżowej firmy konsultingowej McKinsey & Company,   — zbadał i udokumentował kwestię uchylania się od podatków.

Ustalił, że super-bogaci i ich rodziny mają ulokowanych w zamorskich rajach podatkowych 32 biliony dolarów (USD) ukrytych aktywów, — stanowiących 280 miliardów dolarów utraconych wpływów podatkowych.

— Przy czym badanie to nie objęło takich niefinansowych aktywów jak nieruchomości, metale szlachetne, klejnoty, jachty, konie wyścigowe, luksusowe samochody i tym podobne.

Z 32 bilionów dolarów ukrytych aktywów, 23 biliony dolarów jest w posiadaniu bogaczy z Ameryki Północnej i Europy.

Niedawny raport Specjalnego Komitetu ONZ ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy, ustalił,  —  że amerykańskie i europejskie banki wyprały ponad 300 miliardów dolarów rocznie,   — w tym 30 miliardów dolarów samych tylko meksykańskich karteli narkotykowych.

Praktycznie co tydzień publikowane są nowe raporty dotyczące wielomiliardowych oszustw finansowych z udziałem największych banków USA i Europy.

Największe banki angielskie, w tym Barclay’s i szereg innych, zostały zidentyfikowane jako instytucje całymi latami manipulujące LIBOR-em, międzybankową stopą procentową, w celu maksymalizacji zysków.

Bank of New York, JP Morgan, HSBC, Wachovia i Citibank są pośród kilkudziesięciu banków,   — które zostały oskarżone o pranie brudnych pieniędzy z narkotyków i innych nielegalnych funduszy, zgodnie z ustaleniami amerykańskiej Senackiej Komisji ds. Bankowości.

Międzynarodowe korporacje otrzymują z budżetu federalnego fundusze ratunkowe i zwolnienia podatkowe,  —  a następnie, z naruszeniem publicznych porozumień z rządem,

— przenoszą fabryki i miejsca pracy do Azji i Meksyku.

Duże domy inwestycyjne, jak Goldman Sachs, przez lata oszukiwały inwestorów,  —  skłaniając ich, aby inwestowali w ‚śmieciowe’ akcje,

—  podczas gdy ci sami brokerzy najpierw napompowali ich cenę, a następnie zbili ją do bezwartościowych śmieci.

Jon Corzine, dyrektor generalny MF Global   — (a także były prezes Goldman Sachs, były amerykański senator i gubernator New Jersey)  —  stwierdził, że

—  „nie może doliczyć się” 1,6 miliarda dolarów środków należących do prywatnych inwestorów, a utraconych w wyniku upadku MF Global w 2011 roku.

Pomimo rozrostu olbrzymiego aparatu państwa policyjnego, rozprzestrzenienia agencji śledczych, przesłuchań kongresowych i ponad 400.000 pracowników w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

—  ani jeden bankier nie trafił do więzienia.

W najbardziej skandalicznych przypadkach, taki bank jak Barclay’s — zapłacił niewielką karę za to, że ułatwił uchylanie się od podatków i zaangażował w spekulacyjne oszustwa.

Jednocześnie, główny sprawca szwindlu manipulacji LIBOR-em, dyrektor operacyjny banku Barclay’s, Jerry Del Missier,  — otrzyma odprawę w wysokości 13 milionów dolarów.

W przeciwieństwie do „luźnego” ścigania przestępstw, praktykowanego przez rozrastające się państwo policyjne w odniesieniu do przestępstw popełnianych przez bankowe i korporacyjne elity miliarderów,

— nasiliły się represje polityczne w stosunku do obywateli i imigrantów, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

FED-lichwa 2—————————————-

— Miliony imigrantów zostały wyciągnięte z domów i miejsc pracy, uwięzione, pobite i deportowane.

— Setki latynoskich i afro-amerykańskich dzielnic stało się obiektem nalotów policyjnych, strzelanin i zabójstw.

W   dzielnicach takich lokalna i federalna policja działa zupełnie bezkarnie – jak pokazało szokujące wideo mordu i brutalności policji wobec nieuzbrojonych cywilów w Anaheim w Kalifornii.

Muzułmanie, Azjaci, Arabowie, Irańczycy i inni — są profilowani rasowo, arbitralnie aresztowani i sądzeni za udział w organizacjach charytatywnych i fundacjach humanitarnych lub zwyczajnie za udział w spotkaniach religijnych.

Ponad czterdzieści milionów Amerykanów zajmujących się zgodną z prawem działalnością polityczną   — znajduje się obecnie pod nadzorem, szpiegowani i często prześladowani.

Dwie twarze rządu USA: bezkarność i represje

Przytłaczająca ilość dokumentacji i raportów wspiera przekonanie, że policja w USA oraz system sądowniczy całkowicie zawodzi, jeśli chodzi o egzekwowanie prawa w stosunku do przestępstw popełnianych przez finansową, bankową i korporacyjną oligarchię.

Bilionowi oszuści podatkowi, miliarderzy-szwindlerzy i wielomiliardowi „pracze” brudnych pieniędzy — prawie nigdy nie są wsadzani do więzienia.

Chociaż niektórzy mogą zapłacić grzywnę, — żaden z nich nie został nigdy pozbawiony zdobytych w wyniku przestępstwa zysków, mimo, że wielu z nich jest recydywistami.

Recydywa wśród przestępców finansowych szerzy się, — ponieważ kary są lekkie, a zyski wysokie, a jednocześnie dochodzenia rzadkie, powierzchowne i niekonsekwentne.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) poinformowało,   — że w 2009 roku wyprane zostało 1,6 biliona dolarów, głównie w zachodnich bankach,

—  z czego jedna piąta pochodziła bezpośrednio z handlu narkotykami.

Większość dochodów z handlu kokainą została wygenerowana w Ameryce Północnej (35 miliardów dolarów), — z czego dwie trzecie zostało wyprane w bankach północno-amerykańskich.

Zaniechanie   ścigania bankierów zaangażowanych w krytyczne ogniwa handlu narkotykami nie jest spowodowane „brakiem informacji” lub „niedbałością” ze strony organów nadzoru i egzekwowania prawa.

Powodem jest to,   — że banki są zbyt duże, aby je skazać,   — a bankierzy zbyt bogaci, by pójść do więzienia.

Skuteczne egzekwowanie prawa doprowadziłoby do skazania wszystkich wiodących banków i bankierów, — co mogłoby doprowadzić do znaczącego zmniejszenia zysków.

FED 3Wsadzenie do więzienia największych bankierów zamknęłoby tzw. „drzwi obrotowe”,   — czyli złoty portal, poprzez który regulatorzy rządowi, po opuszczeniu „publicznej” posady,

— zabezpieczają swój majątek i bogactwo, przez zatrudnienie w prywatnych domach inwestycyjnych i bankach.

Aktywa dziesięciu największych banków w USA stanowią znaczny udział gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Zarządy największych banków związane są ze wszystkimi głównymi korporacyjnymi sektorami gospodarki.

— Urzędnicy finansowi najwyższego i średniego szczebla i ich odpowiednicy w sektorze korporacyjnym oraz akcjonariusze należą do największych oszustów podatkowych w kraju.

Podczas gdy Komisja Giełd i Papierów Wartościowych, Departament Skarbu oraz Senacka Komisja Bankowości publicznie pozorują prowadzenie dochodzeń w sprawie olbrzymich przestępstw finansowych,

— ich prawdziwym zadaniem jest ochronić te instytucje przed wszelkimi wysiłkami, zmierzającymi do przekształcenia ich struktur, funkcjonowania i roli w gospodarce amerykańskiej.

Kary, które zostały niedawno nałożone — są wysokie w rozumieniu uprzednich standardów, —  ale wciąż wynoszą w najlepszym razie zaledwie tyle, co kilkutygodniowe zyski.

Brak   „woli sądowniczej”, rozpad całego systemu regulacyjnego i ostentacyjna władza finansowa — manifestuje się w postaci „złotych spadochronów”,

— rutynowo przyznawanych prezesom-kryminalistom po ujawnieniu ich przestępstw i „zrezygnowaniu przez nich ze stanowiska”.

Wynika to z ogromnej władzy politycznej,   — którą oligarchia finansowa posiada nad państwem, sądownictwem i gospodarką.

Władza polityczna i upadek „Prawa i Porządku”

W odniesieniu do przestępstw finansowych — doktryną przewodnią polityki państwa jest zasada: „zbyt bogaty by pójść do więzienia” i „zbyt duży by upaść”,   — co przekłada się na wielobilionowe federalne programy ratunkowe dla zbankrutowanych kleptokratycznych instytucji finansowych

— oraz wysoki poziom tolerancji państwa dla miliarderów – oszustów podatkowych, szwindlerów i „praczy” pieniędzy.

Ze względu na całkowite załamanie egzekwowania prawa wobec przestępstw finansowych,   — istnieje wśród nich wysoki poziom recydywy,

— którą jeden z brytyjskich urzędników finansowych opisał jako „cyniczną (i cykliczną) chciwość”.

Obecnym „banerem”, pod którym finansowa oligarchia przejęła całkowitą kontrolę nad państwem, budżetem i gospodarką   — jest   „zmiana”.

Odnosi się ona do deregulacji systemu finansowego, masowego powiększania luk podatkowych, swobodnego przepływu zysków do zagranicznych rajów podatkowych i dramatycznego przeorientowania „organów władzy” 

— ze ścigania banków i prania przez nie nielegalnych zysków karteli narkotykowych,  —  ku ściganiu tzw. „państw terrorystycznych”.

Państwo prawa stało się państwem bezprawia.

Finansowe „zmiany” pozwalają, a nawet promują   — powtarzające się oszustwa, w ramach których obrabowano miliony ludzi, a zubożono setki milionów.

Istnieje 20 milionów posiadaczy kredytów hipotecznych, którzy stracili swoje domy lub obecnie nie są w stanie dotrzymać płatności.

Dziesiątki milionów członków klasy średniej i pracujących podatników utraciło ważne świadczenia społeczne — i zostało zmuszonych do płacenia wyższych podatków z powodu unikania ich przez klasę wyższą i korporacyjne oszustwa podatkowe.

Pranie miliardów dolarów pieniędzy karteli narkotykowych i przestępczych zysków przez największe banki — doprowadziło do pogorszenia sytuacji w sąsiedztwach i rosnącej przestępczości, która zdestabilizowała życie rodzinne klasy średniej i pracującej.

Wnioski

Panowanie przestępczej elity finansowej i współdziałającego z nią państwa

— doprowadziło do załamania prawa i porządku, degradacji i zdyskredytowania całej sieci regulacji i systemu sądowniczego.

Doprowadziło to do powstania państwowego systemu „nierównej niesprawiedliwości”,   — w którym krytyczni obywatele są ścigani za korzystanie ze swoich konstytucyjnych praw,

— podczas gdy kryminalne elity oligarchii działają bezkarnie.

Najsurowsze środki państwa policyjnego są stosowane wobec setek tysięcy imigrantów, muzułmanów i obrońców praw człowieka,  

— podczas gdy finansowi oszuści są otoczeni prezydenckimi żebrakami o fundusze wyborcze.

Nie dziwi zatem, że obecnie wielu pracowników i członków klasy średniej uważa się za „konserwatystów” i „przeciwnych zmianom”.

Rzeczywiście,   — większość chce „zachować” (ang. conserve) świadczenia społeczne, publiczną edukację, emerytury, stabilność zatrudnienia i federalne programy opieki medycznej, — takie jak Medicare i Medicaid,  — przed zakusami „radykalnych” zwolenników proponowanej przez oligarchów „zmiany”,

— którzy chcą sprywatyzować Social Security i edukację,  — zakończyć Medicare i obciąć Medicaid.

Pracownicy i klasa średnia domagają się stabilności zatrudnienia, bezpieczeństwa swoich sąsiedztw i stabilnych cen chroniących przed niekontrolowaną inflacją i likwidacją opieki medycznej i edukacji.

Dobrze   wynagradzani   i   uposażani obywatele popierają prawo i porządek, — zwłaszcza jeśli oznacza to ściganie miliarderów-oszustów podatkowych, przestępczych bankierów piorących brudne pieniądze,

— którzy zwykle płacą co najwyżej niewielką karę lub wydają „przeprosiny”, a następnie powracają do wykonywania swoich szwindli.

FED-Walec-Pieniądza 4Radykalne „zmiany” promowane przez oligarchów zniszczyły życie milionów Amerykanów, w każdym regionie, zawodzie i grupie wiekowej.

Zdestabilizowały życie rodzinne przez podważenie bezpieczeństwa pracy i zniszczenie sąsiedztw w wyniku prania brudnych pieniędzy z handlu narkotykami.

— A nade wszystko kompletnie wypaczyły cały system sprawiedliwości, w którym przestępcy są obdarzani szacunkiem, a zasługujący na szacunek są traktowani jak przestępcy.

Pierwszą obroną większości jest sprzeciwienie się „zmianom” proponowanym przez oligarchów i zachowanie resztek państwa dobrobytu.

Celem „konserwatywnego” oporu będzie przekształcenie całego skorumpowanego prawnego systemu „funkcjonalnej przestępczości” — w system „równości wobec prawa”.

Będzie to wymagało fundamentalnej zmiany władzy politycznej, na poziomie lokalnym i regionalnym,   — z pluszowych pomieszczeń bankierów w szklanych wieżowcach

—  ku komisjom działającym w sąsiedztwach i miejscach pracy,

— fundamentalnej zmiany od posłusznych sędziów i regulatorów powołanych przez oligarchów — do służenia im ku rzeczywistym przedstawicielom wybranym przez większość obywateli, żyjących obecnie pod panującym systemem niesprawiedliwości.

Prof. James Petras, 5.08.2012

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32220
Tłumaczenie: davidoski
http://bankowaokupacja.blogspot.se

Znany pisarz Ernest Hemingway spytał znanego dramaturga amerykańskiego   Francisa Scotta Fitzgeralda   – czy wiesz czym się różnią oligarchowie od zwykłych   ludzi ?

— Pytany odpowiedział, — że różnicą jest to, że oligarchowie są niewyobrażalnie, bajecznie bogaci.

Na to Hemingway odpowiedział: — to nie jest najistotniejsza różnica,

— najważniejszą różnicą jest to, — że system wartości oligarchów jest dokładną odwrotnością, przeciwieństwem  systemu wartości zwykłych ludzi.  

Redakcja

27 lipca 2015
Za; http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/07/przestepczy-system-wladzy-w-usa/
Ten wpis został opublikowany w kategorii Fed – System Rezerwy Federalnej USA, FINANSJERA ŚWIATOWA, Goldman SACHS, Lichwa, MFW, POLITYKA, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, TOTALITARYZM, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „PRZESTĘPCZY SYSTEM WŁADZY W USA

Możliwość komentowania jest wyłączona.