Czy USA przygotowuje rozbiór Polski? | POLECAM!

stac584czyk 1Swoim zaufaniem, wyrażonym niespodziewanie wysoką poczytnością, prezentowanych tekstów, — wsadzili mnie Państwo na narowistą kobyłę popularności.

Teraz pietram się, żeby nie zlecieć na zbitą twarz…

…A kobyłka poniosła mnie kurcgalopem — nie uwierzycie Drodzy Czytelnicy – do Kazachstanu.

Kazachstan, —  ta nazwa przywodzi Polakom wiele skojarzeń, i obrazów, że wspomnę   jedynie   Józefa   Czapskiego   „Na nieludzkiej ziemi”.

Przyjmuje się, że Kazachstanie żyje około 100 tysięczna diaspora polskiego pochodzenia, skarbiąca sobie polskie pochodzenie i tradycję.

Artykuł, który Państwu dziś udostępniam to tekst dość osobliwy. Z jednej strony wydaje się być produktem frontu propagandowego z mocnymi  (i uzasadnionymi) akcentami antybanderowskimi i antyamerykańskimi z drugiej,

—  zawiera interesujące przemyślenia na temat sytuacji obecnej Polski, w kontekście prawdopodobnych amerykańskich scenariuszy geopolitycznych w teatrze europejskim.

Zastanawiam się,  —  kto jest adreasatem artykułu; —  miejscowy polski żywioł etniczny w Kazachstanie,  — (sam w sobie, możliwy obiekt nieufności w czasach niepewnych),

—  czy   też   jest   to  zamierzony   rykoszet  w stronę odbiorcy znad Wisły,   —  z polską diasporą jako pośrednikiem.

A teraz, spełniwszy swój obowiązek ostrzeżenia Państwa, z pozycji ograniczenie bezstronnego obserwatora, —  oddaję głos Wasiljemu Bidołachowi:

Strona informacyjna Rosjan żyjących w Kazachstanie…

Czy USA przygotowuje rozbiór Polski?

bad576c0c15549b15a0a838781479818,13,0 2————————————————————————————————-

Wasilij Bidołach* 1 zastanawia się,  dlaczego Amerykanie gloryfikują banderowców…

„”Znacie wyrażenie Bandery:  —   „Zabij każdego Polaka od 16 do 60 lat?”

Jeśli nie znacie, to nie jesteście Ukraińcami.
jeśli znacie – to zgadzacie się z tym lub nie.””

Prezydent Czech Miłosz Zeman

Ostatnio przeczytałem opinię, że „komarzy pisk” protestu prezydenta Polski B. Komorowskiego przeciw heroizacji OUN-UPA, — to prawie jawny sygnał Zachodu dla Ukrainy.

– Czytaj;

„nie   drażnić   gęsi,  panowie-banderowcy,  jesteście pod naszą kontrolą.”

Wątpię.

Sądzę, że protest „Komarowskiego”,   — to jedynie próba zachowania twarzy przy złej,   — a powiedziałbym katastrofalnej dla Polski   — grze w przestrzeni, którą   Polacy kochają nazywać Międzymorzem.

Od czasów polskiego króla Bolesława, — Polacy próbują na różny sposób kontrolować te terytoria.

Ostatnia polska awantura, zorientowana na opanowanie Międzymorza, zakończyła się niesławnie,  —  pognaniem Piłsudskiego przez Armię Czerwoną, w 1920 roku – z Kijowa.

A w kwestii sygnału, natychmiast rodzi się pytanie

– dlaczego Zachód przekazuje   sygnał Ukrainie poprzez Polaków, w sytuacji kiedy Zachód w pełni kontroluje Ukrainę.

Także   gloryfikacja   OUN-UPA  – ruch podjęty przez USA, — a Ukraina to jedynie mały pionek w realizacji decyzji przyjętych w „waszyngtońskim „obkomie” (obkom=regionalny komitet;

— tu ironicznie, w nawiązaniu do terminologii w administracji ZSRR), co pośrednio potwierdził minister spraw zagranicznych Polski, – Schetyna, swoim uzasadnieniem „kanonizacji” OUN-UPA.

Nasuwa się przypuszczenie,   — że Schetyna, to nie polski minister spraw zagranicznych, — a poseł Ukrainy w Polsce, który zawsze stoi na straży interesów ukraińskich.

Oczywiście Schetyna pamięta los swego poprzednika Sikorskiego, który poszedł w odstawkę, kiedy zdarzyła mu się niepubliczna nieostrożność wyrażenia wątpliwości na temat generalnej linii USA, mówiąc”

— Polsce niezręcznie swarzyć się z Rosją i Niemcami, jak tego chce Ameryka”

Postawa ministra Schetyny, w pełni dekonspiruje Waszyngton,

„jako   gospodarza   aktywów   „banderowskiego   projektu  OUN-UPA.”

W świetle nieobecności Polaków w Mińsku 1 i Mińsku 2,  

— można założyć, że Zachód już zdegradował Polskę jako aktywnego gracza w polityce europejskiej.

6760bf67655807fd462492e5fd58db0b,13,0 3Polska zawsze była „nieobliczalna” w oczach anglosasów, pamiętających Churchill’a mówiącego, że  — „Polska to hiena Europy.”

I dzisiaj Polska idzie „nie w nogę” z pozostałą Europą,

— ze względu na silną tradycję katolicką i słabe skłonności homoseksualne,   – wbrew oczekiwaniom Zachodu.

Ukraina – to inna sprawa, —  tam wartości chrześcijańskie są w jawnej pogardzie   władz,  jako spadek po znienawidzonych Moskalach,

— a tolerancyjny stosunek wobec homoseksualizmu, wynika z przemożnego wpływu rządzącej diaspory amerykańskiej i kanadyjskiej, od dawna już – tête-à-tête   – żyjącej z amerykańskimi homoseksualistami, – i powiedzmy tak,   –   nawykłej.

Także i Bandera w swoich pismach wzywał Ukraińców do wstępowania w szeregi homoseksualistów, — żeby choć w ten sposób odróżnić się od „przeklętych Moskali”.

Oczywiście, Amerykanie nie byli by Amerykaninami, gdyby nie postąpili w swoich interesach po swojemu.

Wzięli więc polską ideę międzymorza, rozebrali ja na czynniki pierwsze i uznali, że to pomysł im przydatny.

— Tylko, ażeby pomysł wykorzystać w interesie USA,  — trzeba było główną siłą  Międzymorza, —  mianować Kijów, jako najbardziej zaprzedanego satelitę USA.

Yankies wzbraniają się polegać na krnąbrnej Warszawie,   która,— jak ilustruje historia, — z łatwością może „kiwnąć” USA i sprzymierzyć się z Niemcami a nawet i z Rosją.

8b00ebcca02f93adaf2faf63192e809b,13,0 4Stąd wyrasta amerykańska inicjatywa heroizacji OUN-UPA, — wyrażająca pełną nieufność wobec Polski, jako amerykańskiego satelity.

Z tego powodu protest prezydenta Polski Komarowskiego,   — wyrażający niepokój o stosunki polsko-ukraińskie,

— świadczy najprawdopodobniej,  —  że Polsce nie odpowiada przypisana jej rola w relacji Polska -Ukraina   — i w związku z tym, prosi USA, jako gospodarza, — o przyznanie Polsce statusu pierwszej żony w amerykańskim haremie politycznym.

Dzisiaj polskie kierownictwo przypomina bezrozumnego Herostratesa*2,

— za przykładem którego, pragnie podpalić swoją państwowość, wykorzystując banderowski anty-polski ogień.

Potwierdza  to historia z bajkerami   „Nocne wilki”   pod   komendą „Chirurga” (Aleksandra Załdostanowa).

Polska wyrzekając się radzieckiej przeszłości, — siedmiomilowymi krokami zbliża się do swojego historycznego niebytu, który jej konstruują „apostołowie” z OUN-UPA.

Dla zachowania swoich dzisiejszych granic, Polsce niezbędni są nie tylko motocykliści   „Chirurga”,   — ale ustanowienie szacunku dla osoby J.W. Stalina.

b46f8369fd4ff0c4349fd8635dd2bc0b,13,0 5Radziłbym Polakom ustawić na swoich granicach, — w miejsce slupów granicznych, —  pomniki Stalina,

— jako człowieka, który dał Polsce, to co ona utraciła 1000 lat temu, wpadając w uzależnienie od świata germańskiego.

Jeśli Polska zapomni Stalina, — to skazana jest na nowe rozbiory, — a „hieroje” OUN-UPA będą bojcami,   którzy   „oczyszczą”   Polskę   od nieznośnych Polaków.

Sądzę również, że ćwiczenia banderowców na Poligonie Jaworskim*3  —  to także przygotowanie grup dywersyjnych do uderzenia na terytorium Polski   w   przypadku  zmiany jej „nastrojów” wobec amerykańskiego biznesu,

— dlatego,   — że krajobraz okolic Lwowa bardzo przypomina okolice Przemyśla, Lublina, Krakowa, i wschodu Polski.

Dlatego robi mi się śmiesznie, — kiedy Polacy kompletują dokumenty dla restytucji własności na Zachodniej Ukrainie.

Przypomina to radosny festyn w czas dżumy.

Amerykanie mówią Polakom:   — uspokójcie się, inaczej oddacie banderowcom nie tylko Lwów, ale i Kraków z Lublinem.

Powyższe prowadzi do pytania: — dlaczego Amerykanie mieliby podpalić Polskę?

– Otóż   dlatego,  — żeby wykluczyć możliwość zjednoczenia się Rosji z Niemcami (o czym mówił George Friedman).

Na   Ukrainie   i   w   Polsce,  w   przypadku   anty-amerykańskiego scenariusza, — postarają się wykopać Niemcom wielki rów między Rosja a Niemcami,

— żeby ostatecznie stworzyć kordon sanitarny od Bałtyku do Morza Czarnego.

af49688c1512bbf35f8761818b0a07df,0,0 6———————————————————————————————————

Dlatego należy podżegać banderowców na Polaków.

A kiedy w Polsce dojdzie do wojny z banderowcami,   — USA będą mogły wywrzeć presję na Niemcy na dwa sposoby:

—  „marchewką”, — obiecując oddać Niemcom część rozoranej przez banderowców   Polski,  którą Niemcy władali 1000 lat,

—  i „knutem”,   — prowokując walki banderowców z Polakami, co zdestabilizuje Niemcy, przez wymuszoną pozycje strefy przyfrontowej, obligując   ich   do przyjęcia milionów polskich uchodźców.

Wykorzystując gloryfikacje OUN-UPA, jako czynnik destabilizacj Polski,

— Amerykanie starają się oderwać Niemcy od związku z Rosją i Chinami i zapędzić Niemców w transatlantycki związek gospodarczy,

— ażeby nie mogli samodzielnie sprzedawać swojej technologii do Chin i do Rosji i zaopatrywać się w surowce w Moskwie.

c86894165f3db1ab3bc6fa833b2792e2,13,0 7Dla tego niestabilna Polska stanie się kamieniem mogilnym,

— którym Yankies przywalą niemieckie próby uzyskania suwerenności.

Amerykanie przez politykę gloryfikacji OUN-UPA, — w imię swoich interesów geopolitycznych,  —  zmieszali Polskę z błotem.

Spełnia się proroctwo świętego ojca prawosławnego Jana z Konsztadtu*4, mówiące,

— że po zniszczeniu warszawskiej katedry Aleksandra Newskiego, — gwiazda Polski   zgaśnie   a   Polska   zakończy   swoje   istnienie.

9337252eb0436a86105223bbdc37c46e,12,0 8Katedrę w Warszawie ostatecznie zniszczono w 1936 roku.

W  następnych trzech latach, w 1939 roku, — Polska padła pod uderzeniami Niemiec, swojego „przysięgłego” sojusznika w rozbiorze Czechosłowacji.

— Od tego czasu Polska przestała istnieć jako państwo suwerenne.

Dzisiaj widzimy postępujący upadek Państwa Polskiego, na tle rzekomej niezależności – a w istocie, od 25 lat – protektoratu USA, — czym Polacy się szczycą.

Sądzę, że wielu Polaków gloryfikacja OUN-UPA otrzeźwi od śmiertelnego zaoceanicznego „odurzenia”.

Historia kolejny raz stawia przed nimi odwieczne polskie pytanie:

—  „z kim wy towarzysze Polacy?”

***

c88e3a432317aeaaac39aaf311e75ad6,11,0 9Wasilij Bidołach, publicysta, działacz społeczny

*1 Василий Бидолах – znany publicysta z kręgów rosyjskiej inteligencji prawosławnej,  — publikuje m.in w „Русская народная линия”   i w przywołanym, w powyższym artykule, – portalu „Arvedi”

*2 Herostrates albo Herostratos (gr. Ἡρόστρατος) – szewc żyjący w IV wieku p.n.e. w Efezie, owładnięty obsesją zyskania wiecznej sławy. 

—  Uznał, że miejsce w historii może mu zapewnić tylko wielka zbrodnia. — Spalił w 356 p.n.e. efeski Artemizjon, jeden z siedmiu cudów świata.

Został skazany na śmierć, a jego imię miało być wymazane że wszystkich pisanych dokumentów (damnatio memoriae).

— Procedura ta nie została jednak przeprowadzona wystarczająco dokładnie, gdyż historia o podpalaczu przetrwała w formie wzmianki, której autorem był Teopomp.

Uznawany za pierwszego terrorystę w dziejach ludzkości, Herostrates stał się synonimem człowieka dążącego za wszelką cenę do osiągnięcia sławy, nawet za cenę wielkiego przestępstwa.

W psychologii taką postawę określa się terminem „kompleksu Herostratesa”. (Wikipedia).

*3 Ukraiński poligon wojskowy w okolicy Lwowa.

a61caba45273da3a54d0613df035d0f7,13,0 10*4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kronsztadzki

Jan Kronsztadzki, wł. Iwan Iljicz Siergijew[1] 

—  (ur. 19 października 1829 w Surze,

—  zm. 20 grudnia 1908 w Kronsztadzie[a])

– rosyjski duchowny prawosławny i działacz społeczny.

 

 ***

http://www.arvedi.kz/main/ssha-gotovyat-raschlenenie-polshi.html

Информационный сайт российских соотечественников, проживающих в Казахстане
08.05.2015
Василий Бидолах : США готовят расчленение Польши?


Tłumaczenie i opracowanie dla NEON 24 : 1abezmetki
Przedruki – mile widziane, z podaniem źródła.
za:http://mikstury-bezmetki.neon24.pl/post/123963,czy-usa-przygotowuje-rozbior-polski
6 Lipiec 2015
Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/07/06/czy-usa-przygotowuje-rozbior-polski/

4 responses to “Czy USA przygotowuje rozbiór Polski?

  1. Franz

6 Lipiec 2015 o 15:26

Gdzieś   kiedyś   czytałem wypowiedź adama michnika na spotkaniu z diasporą żydowską bodajże w Australii, —  Michnik nękany pytaniami rabinów

— „kiedy Polacy zorientują się że są nieustannie oszukiwani i okradani”

adaś ciągle odpowiadał że

„Polacy to tak łatwowierny naród że można z nimi robić co się chce”,

jednak przyparty do muru szef gazety wyborczej odparł że

„gdy Polacy zorientują się co za geszeft na nich uprawiamy to mamy jeszcze w zanadrzu Ukraińców”.

Miejmy nadzieję że w kontekście powyższego artykułu słowa te nigdy się nie ziszczą.

6 Lipiec 2015 o 18:22

Media: w obwodzie lwowskim zbuntowało się kilkuset poborowych
© AFP 2015/ Genya Savilov
Świat
10:57 19.05.2015(zaktualizowano 11:29 19.05.2015) Krótki link 2210680

Ukraińcy, powołani do sił zbrojnych kraju około dwóch tygodni temu, — zablokowali posterunki otoczenia na poligonie Jaworskim pod Lwowem.

Żołnierze są niezadowoleni z tego,   — że do tej pory nie wydano im mundurów ani obuwia

– pisze ukraiński portal Segodnya.ua.

za (kopia strony: serpbook.net/view/browse.php?u…b=13): http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A5NyEgg8lrEJ:serpbook.net/view/browse.php%3Fu%3

6 Lipiec 2015 o 20:20

Dążeniem żydostwa anglosaskiego było niedopuszczenie do restytucji Państwa Polskiego,   — co Żydzi prezentowali oficjalnie jeszcze w trakcie I wojny światowej.

To dążenie żydowskiej polityki jest niezmienne,   — o czym można przeczytać nie tylko u R. Dmowskiego.

Świadkami   demontażu   Państwa   Polskiego   jesteśmy   właściwie od sierpnia 1980r.

— Dlatego tak bardzo potrzebna jest polska organizacja polityczna – reprezentacja Polaków – zdolna do prowadzenia w niedalekiej już przyszłości rozmów z Rosją, może i z Niemcami o utrzymaniu RP w aktualnych granicach. Nie wolno tej inicjatywy pozostawiać od zawsze antypolskim Żydom.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, III Wojna Światowa?, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Ukraina, UPA-OUN, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.