Czy Międzynarodowy Żyd martwi się o Grecję?

grecja-santorini 1————————————————————————————————————————————————————

„Pomoc kredytowa i reformy” dla Grecji   — nie są dla Grecji.

Nikt nie martwi się o Greków, ale o utrzymanie geszeftów Międzynarodowego Żyda (MŻ).

Jedynym problemem, rzeczywistym problemem, który trapi coraz gorzej śpiące szefostwo BŚ, MFW i UE, — to kłopoty lichwiarskich instytucji finansowych i koncernów MŻ zainstalowanych w Grecji

– nie mogą uprawiać swojego procederu, czyli osiągać nie zasłużonych zysków, ponieważ brakuje dopływu gotówki.

Według żydo-mediów i według żydowskich ekonomistów — kryzys w Grecji pojawił się w 2010r.   — (w   rzeczywistości   już w 1980r., gdy wepchnięto ją do UE).

Według tych samych ekonomistów grecki kryzys to: — wysokie zadłużenie zagraniczne (bez realnych możliwości spłat, co jest rezultatem polityki UE likwidacji greckiego sektora produkcyjnego)  

— oraz utrata „międzynarodowej” konkurencyjności z powodu zawyżonych wynagrodzeń, nie odpowiadających produktywności greckich pracowników

Fachowcy MŻ twierdzą,   — że   należy   zmniejszyć  wynagrodzenia o 30%, żeby Grecja odzyskała „międzynarodową” konkurencyjność

– takie i podobne dyrdymały Żyd opowiada nie tylko Grekom, w Polsce również znamy to dobrze.

Jako pozytywny przykład fachowcy MŻ podają III Żydo-RP:

— gdy w 2008r. rozpoczął się światowy kryzys wartość złotego w stosunku do €UE i $USA zmniejszyła się o 30% – relatywnie zmniejszyły się także wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzeń w UE.  — Pozwoliło to zachować konkurencyjność „polskim” firmom.

W tłumaczeniu na normalny język wygląda to następująco.

Kryzys z 2008r.   — (o dziwo, na tydzień przed jego ogłoszeniem nie przewidział go wybitny ekonomista niejaki Leszek B.), o którym mowa,

—  jest kryzysem finansowym, co znaczy, że na rynku zmniejszyła się ilość pieniądza rzeczywistego.

Ograniczenie ilości pieniądza następuje w postępie geometrycznym, a wynika ono:

a) z lichwiarskiego oprocentowania kredytów dla gospodarek państw udzielanych przez prywatne banki (własność MŻ) – bankom centralnym państw nie wolno finansować rozwoju kraju,

b) większość kredytów udzielana jest w formie bezgotówkowej, — a więc jest kreacją pieniądza wirtualnego (wirtualny pieniądz, którego jest wielokrotnie więcej niż rzeczywistego, wysysa z rynku pieniądz rzeczywisty i lokuje na kontach wierzycieli, czyli na kontach MŻ).

Jedno i drugie powoduje coraz szybsze znikanie pieniądza z rynku.

Jedyną dostępną realną rezerwą pieniężną są wynagrodzenia i emerytury (oraz wszelkie świadczenia socjalne), —  po które sięgają rządy państw UE (np. rząd III Żydo-RP) zmuszone do tego przez prywatne instytucje finansowe i koncerny MŻ.

Za taką polityką lobują także różne organizacje pracodawców opłacane przez MŻ   — (w Polsce np. Konfederacja Lewiatan).

Jest to błędne koło, które w systemie kolonialnego, żydowskiego kapitalizmu nie daje żadnej możliwości wyjścia z patowej sytuacji.

Elektronicy znają określenie „ujemne sprzężenie zwrotne” – z czymś takim mamy do czynienia w ekonomii żydowskiego kapitalizmu.

— Rezultat takiej terapii (obniżania wynagrodzeń), —  to spadek popytu w gospodarce, który wymusza wzrost bezrobocia.

MŻ  doznaje podwójnej presji: — z jednej strony wzrost bezrobocia i pogarszająca się sytuacja materialna ludności wpływa na społeczne nastroje

– rośnie niechęć do politycznych projektów MŻ, jakimi są UE i wspólna waluta €UE.

Z drugiej strony koncernom i bankom MŻ grozi upadłość.

MŻ swoimi geszeftami sam zapędza siebie w kozi róg i powiedzmy to otwarcie:  —  MŻ znajduje się w sytuacji bez wyjścia,  —  jest jak szczur w klatce i – niestety,  —  może kąsać.

Napięcie rośnie, ponieważ ciążenie narodów do zrzucenia jarzma żydowskiego kapitalizmu jest naturalnym zdrowym odruchem,

— ale MŻ w obliczu zagrożenia może zachować się tak jak na Bliskim Wschodzie, w Jugosławii, czy teraz na Ukrainie.

Wojna domowa w Grecji nie jest wcale wykluczona, choć niczego nie rozwiąże, przedłuży tylko nasze, Europejczyków, oczekiwania na agonię MŻ.

My w Polsce stoimy przed identycznym problemem, — jak zlikwidować żydowskie rządy, żydowski kapitalizm, bez rozruchów, bez wojny, bez własnych strat w ludziach.

Dariusz Kosiur

greckiedomino 2——————————————————————————————————————–

Na ten moment, my wszyscy, Europejczycy, czekamy.

PS

Międzynarodowy Żyd ma świadomość własnych zbrodni i ich konsekwencji

1. Czwartkowa (16.07.2015), żydowska gadzinówka Michnika doniosła,

— że gubernator stanu Teksas, Greg Abbott, nakazał stanowej gwardii monitorowanie ćwiczeń US Army odbywających się na terenie stanu.

Teksańczycy i ich stanowe władze obawiają się wprowadzenia przez władze USA stanu wojennego ! (http://wyborcza.pl/1,134154,18365810,czy-us-army-zajmie-teksas.html)

MŻ   i   jego żydo-media  tracą główny swój „argument” w postaci hasła: — „teoria spiskowa”, — którym ucinali wszelkie dyskusje o przestępczej, finansowej władzy Żydów w USA.

Żydowskie imperium USA znajduje się w fazie agonalnej i MŻ przerażają konsekwencje utraty władzy, więc będzie próbował ją utrzymać.

2. Ta sama gadzinówka z 18.07.2015 przytacza wypowiedź byłego min. finansów, aktualnego szefa NBP, M. Belki:

— Skończmy z kapitalizmem wyczynowym. —  (Należy) podnieść płace, opodatkować bogatych i przepływ kapitału.

http://wyborcza.pl/magazyn/1,146875,18384078,marek-belka-skonczmy-z-kapitalizmem-wyczynowym.html

Cóż, nieco spóźnione te refleksje M. Belki – jest zbrodnia – zbrodnia na narodzie ! – musi być także kara, która będzie przestrogą na przyszłość.

Dariusz Kosiur

17 Lipiec 2015
Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/07/17/czy-miedzynarodowy-zyd-martwi-sie-o-grecje/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii 4 czerwca 1989, AFERY PRAWA, Bieda, EBC - Europejski Bank Centralny, FINANSE GOSPODARKA, FINANSJERA ŚWIATOWA, Grecja, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, Lichwa, MFW, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, UNIA EUROPEJSKA, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.