„Od Bilderberga do Gułagbergu” |POLECAM!

Nie namawiam Państwa do czytania poniższego tekstu w depresji, lub w stanie wzburzenia… Proszę mieć na podorędziu środek uspokajający lub … zrobić sobie drinka i usiąść wygodnie — bowiem lekturze, —  jestem pewien, towarzyszyć będą emocje i refleksje…

Osobiście namawiam do odmawiania Różańca! — emjot

Globalna elita buduje elektroniczny obóz koncentracyjny

Globalna elita buduje elektroniczny obóz koncentracyjny;

— nie ma w nim miejsca dla państwowej lub narodowej suwerenności i wolności osobistej

Od 11 do 14 czerwca tego roku w austriackich Alpach, w miejscowości Telfs w Hotelu Interalpen odbyło się 63 doroczne spotkanie Bilderberg Club.

Cechą tego spotkania było to, — że miało ono miejsce bezpośrednio po spotkaniu przywódców „siódemki” (7-8 czerwca) i V Zjazdu przywódców świata i tradycyjnych religii w Astanie (10-11 czerwca).

Na różnych poziomach reprezentacji i pod różnymi kątami widzenia miało ono na uwadze jeden i ten sam problem kluczowy  —  rozwój mechanizmów globalnego zarządzania.

Jeśli na spotkaniu G7 główną uwagę zwrócono na walkę z terroryzmem i z „Państwem Islamskim”, regulację rynków finansowych, wzmocnienie WTO, stworzenie transatlantyckiego partnerstwa pomiędzy USA i UE, a także walki z uchylaniem się od opodatkowania, walki z Ebolą i stworzeniu czystego „globalnego środowiska”, 

— to spotkanie ekumeniczne w Astanie odbyło się pod znakiem „globalnej etyki”.

Znamienne jest, — że tekst deklaracji po spotkaniu w Astanie, ogłosił przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego Jean-Louis Tauran, 

— a nie obecny na posiedzeniu, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon i sekretarz generalny OBWE Lamberto Zannier.

Chociaż, wszystkie te problemy, omówiono w domenie publicznej, — to prawdziwe  mechanizmy kontroli zostały omówione za zamkniętymi drzwiami  — w Telfs.

W tym roku, Grupie Bilderberg przyznano szczególnie surowe środki, aby zapobiec wyciekom informacji; — zablokowano drogi prowadzące do hotelu InterAlpen, ustawiono wojskowe punkty kontrolne wokół miejsca spotkania i wprowadzono, — z użyciem najnowszego sprzętu, — blokadę telefonii komórkowej, choć w UE, zgodnie z dyrektywa Eurokomisji 1999/5/EC, używanie takich urządzeń jest nielegalne.

Policja zapowiedziała, że każdy, złapany w obwodzie bezpieczeństwa, — będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 500 euro lub spędzić do dwóch tygodni w więzieniu.

W rezultacie, nie ma informacji o spotkaniu Bilderberg, — oprócz listy uczestników*1 oraz omawianych tematów, — ale lista ta dostarcza mało materiału, dlatego, że kwestie, które są naprawdę omawiane na takich spotkaniach, —  nigdy nie zostają upublicznione.

Media nie naświetlają wydarzenia, — mimo, że w Telfs byli obecni przedstawiciele czołowych mediów;

— swoją obecnością, w istocie, chronili milczenie.

Wśród nich 

 •  kanadyjski dziennikarz i wydawca National Post, Andrew Coyne,
 • redaktor naczelny Bloomberg News, John Mikltueyt — (ta gazeta publikuje 5000 artykuły dziennie i posiada 150 biur przedstawicielskich na całym świecie),
 • redaktor naczelny Economist, —  Zanni Beddos Minton, — który jest również członkiem rady administracyjnej fundacji Carnegie Endowment na rzecz międzynarodowego pokoju — i pracował w tym samym czasie dla banksterów MFW.

W spotkaniu uczestniczył także główny komentator gospodarczy Finanical Times, —  żarliwy obrońca banków centralnych, — Martin Wolf, 

— były dyrektor gazety w posiadaniu Rony Fairhead, która stoi na czele BBC Trust i jest dziś jednym z liderów największego bankowego konglomeratu HSBS.

Co ciekawe, — kiedy został mianowany dyrektorem, u wspomnianej Rony Fairhead w BBC Trust, — niektórzy akcjonariusze HSBS wszczęli przeciwko niej postępowania w sprawie udzielania pomocy prawnej w praniu pieniędzy dla terrorystów i meksykańskich karteli narkotykowych.

Nie jest tajemnicą, że z powodu skrajnej monopolizacji amerykańskich i brytyjskich mediów, a także ich bliskim związku z przywódcami rządowymi, — panuje w nich najsurowsza cenzura, regulująca wzajemne odniesienia, wymuszająca pracę w tym samym dość wąskim spectrum stanowisk politycznych i w ściśle określonych ramach.

Tak więc obecność tych liderów na spotkaniu, służy jedynie ukryciu rzeczywiście dyskutowanych tematów i ukierunkowaniu publikacji, dla wywołania pożądanej opinii publicznej.

A jednak, — mimo tajemnicy otaczającej Bilderberg Club, — listy uczestników i wskazanych tematów, pozwalają nam one określić główny nurt dyskusji.

Wśród 15 pozycji „oficjalnego programu” zostały wymienione:

 • strategia europejska,
 • globalizacja,
 • Grecja,
 • Iran,
 • Bliski Wschód,
 • NATO,
 • Rosja,
 • terroryzm,
 • Wielka Brytania,
 • Stany Zjednoczone,
 • wybory w USA,
 • groźba użycia broni chemicznej.

Jednak na podstawie składu uczestników, sądzi się,

— że główną uwagę zwrócono na tematy „sztucznej inteligencji”, „bezpieczeństwa cybernetycznego”  — i „bieżących problemów gospodarczych.”

Jak zawsze, w spotkaniu uczestniczyli Henry Kissinger i sekretarz generalny NATO oraz szefowie największych banków i firm.

Tu trzeba zauważyć, — że tylko jedna firma, — a mianowicie Google, — była reprezentowaną przez trzech członków:

— prezydenta- Erica Schmidt’a, wiceprezesa- Demisa Hassabis’a i członka zarządu- Reginę Dugan.

Obecność, tej ostatniej jest znamienna, — ponieważ po raz kolejny wskazuje, na ścisłość powiązań Google z kompleksem wojskowo-przemysłowym.

Od połowy 2009 roku do marca 2012 — Dugan kierowała DARPA  —  Agencją Badania Zaawansowanych projektów Obronnych Pentagonu odpowiedzialną za rozwój i wsparcie zaawansowanych technologii na użytek sił zbrojnych USA.

— Obecnie szefuje ona ona „specjalnym projektom” w firmie Motorola Mobility, której właścicielem jest Google.

Regina Dugan*2 jest znana z konsekwentnego wspierania pomysłu ustanowienia systemu całkowitego nadzoru.

Do najbardziej aktywnie propagowanych przez nią projektów, należą

 — tatuaże elektroniczne w postaci plastra, w który jest wdrukowany obwód z anteną i para czujników, — które mogą działać jako część mechanizmu identyfikacji biometrycznej.

Tatuaż, jaki Dugan nosi na swojej dłoni, został opracowany przez MC10, — partnera Motorola Mobility.

Inne opracowanie pod kierownictwem Dugan, to identyfikator biometryczny — mikrochip, zawarty w elektronicznej „tabletce”, która po podaniu do organizmu, zaczyna nadawać 18-bitowy radiosygnał podobny do elektroencefalogramu.  — To działa jak klucz dotykowy telefonu lub komputera.

— Te „tabletki” zostały już zatwierdzone przez US FDA dla Żywności i Leków (FDA) i są produkowane przez firmę Proteus z Kalifornii.

Deweloperzy twierdzą, że człowiek może bezpiecznie przyjmować do 30 takich tabletek dziennie, przez resztę życia.

Takie opracowania — to jeden z głównych kierunków działań DARPA, zajmującej się nie tylko mikrosystemami i technologiami strategicznymi ( jak łączność, ochrona sieci informacyjnych, elektroniczne systemy bojowe, systemy kontroli odporności na ataki cybernetyczne),

— ale także technologią biologiczną: — badaniami w dziedzinie biologii inżynierskiej, w tym inżynierii genetycznej i wybranymi aspektami neurologii.

Agencja ta (DARPA) z kolei, ściśle współpracuje z firmą Google, — która wraz z NASA wciela w życie przyszłościowe projekty transhumanistyczne, rozwijane na Uniwersytecie Singularity, w Dolinie Krzemowej w Centrum Badań NASA.

Badania te koncentrują się przede wszystkim na stworzeniu technologii kontroli umysłu człowieka i stworzenia sztucznej inteligencji.

Przypomnijmy,  — że szef Google, Eric Schmidt, 

—  nigdy nie ukrywał swego pragnienia poddania ludzi całkowitej kontroli elektronicznej, stwierdzając,  — że życie prywatne jest reliktem przeszłości, i że Google planuje wprowadzić do rzeczywistości ideę „Wielkiego Brata”.

Tak więc obecność reprezentatywnej delegacji spółki w Telfs i dyskusji na temat „sztucznej inteligencji” i „bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”,

— sugeruje znaczny postęp osiągnięty w dziedzinie „elektronicznego rządu”,

— i wskazuje na realizowany przez globalną elitę zamiar przebudowy społeczeństwa i człowieka na podstawie ideologii transhumanizmu (ingerencji transgenicznych i cyborgizacji),

— sygnalizując zamiar wcielenia w życie początkowo ostrego ograniczenia a następnie, likwidacji prawa do prywatności własnego życia.

Przy tym, —  „bilderbergerowcy” dokonali reinterpretacji samego pojęcia życia prywatnego.

Na przykład, Martin Wolf, — gdy podniesiono skryty charakter ich spotkań, — powiedział, — że jest to przejaw „życia prywatnego” —  i stwierdził, że pogląd jakoby

— „takie spotkania nie mogą odbywać się w prywatnie,  — jest — „całkowicie totalitarnym pomysłem. „

——————————————————————————–

Już ostatnie spotkanie Bilderberg w 2013 roku wykazało, że „klub” wszedł w okres poważnych przemian.

W rzeczywistości zawierając unię z firmą Google, — Bilderberg niepostrzeżenie przekształca się Guglberg,

— przesuwając punkt swojej uwagi na sferę wojen psychicznych i kontroli nad jednostką.

Google jest pionierem nie tylko w głębokości penetracji ludzkiego umysłu,

— firma ta ma również w planach stworzenie, własnych prywatnych miast.

Poinformował o tym otwarcie Larry Page, — inny szef Google’a, — zabierający się do otwarcia autonomicznych stref, niezależnych od narodowych administracji  — a umożliwiających eksperymentowanie z zasadami społecznego współżycia.

Projekty te obiecują, stać się nowym instrumentem, podporządkowania świata  —  administracji korporacyjnego zarządzania,  — zapewniając totalitarny ład oraz całkowity nadzór.

Mówimy tu przede wszystkim, o krajach rozwijających się,  — gdzie, — jak wskazuje kierownictwo Google,

—  „są u władzy, łupieżcze rządy, nie pozwalające obywatelom prowadzenia działalności gospodarczej, skazując ich na ubóstwo”.

Google obiecuje również, biednym ludom prawo własności i rządy prawa, —  i tym celu rządy powinny dobrowolnie poddać się ich korporacyjnej władzy.

Na przykład, w Hondurasie, uchwalono ustawę zezwalającą na utworzenie stref autonomicznych (ZEDE), — co może oznaczać rezygnację z dotychczas obowiązujących praw cywilnych i handlowych, na rzecz przyjęcia systemu prawnego z wyboru korporacji.

— Takie same strefy zamierza utworzyć Salwador i Kostaryka.

Jednak głównym instrumentem całkowitej kontroli elektronicznej — jest pieniądz elektroniczny.

W ciągu ostatniego roku w kręgach bankowych, otwarcie dyskutowano ideę ostrych ograniczeń, a nawet całkowitą likwidację gotówki.

W 2014 roku, Kenneth Rogoff z Uniwersytetu Harvarda, — wezwał do zniesienia waluty fizycznej, aby wstrzymać „oszustwa podatkowe i nielegalną działałnośc„,

— a także przeszkodzić ludziom wycofać swoje pieniądze i zamknąć konta bankowe, gdy stopy procentowe są bliskie zeru.

Jak mówi, były ekonomista Bank of England, — Jim Livesey, — społeczeństwo bezgotówkowe może być osiągnięte jedynie przez

— „zmuszenie wszystkich do korzystania ze środków wyłącznie elektronicznych, umieszczonych i zarejestrowanych na bankowych rachunkach … nadzorowanych  — a nawet bezpośrednio  —  kontrolowanych przez państwo”.

Zupełnie niedawno główny ekonomista Citigroup Willem Buiter, —  wezwał do całkowitego zniesienia fizycznych pieniędzy w celu

— „rozwiązania problemów światowych banków centralnych, w związku z ujemnymi stopami procentowymi.”

Zdaniem ekspertów, biorąc pod uwagę skład uczestników, oraz fakt, że jednym z tematów spotkania Bilderberg  — „były obecne problemy gospodarcze,”

— prawdopodobnie w centrum uwagi, stała właśnie kwestia pieniędzy.

Oczywiście,  — nikt nie napisze, —  jakie decyzje zostały tam podjęte.

Jak poufne są omawiane tam zagadnienia wykazał, ekonomista Martin Armstrong, —  jedyny,  — który napisał o tajnym spotkaniu przedstawicieli EBC, Fed, centralnych banków Szwajcarii i Danii, —  które odbyło się pod koniec maja tego roku, — w Londynie.

Był on w stanie ustalić, — że ten sam Kenneth Rogoff i Willem Buiter  — przygotowują się do wystąpienia wobec banków centralnych — na poparcie idei wyeliminowania wszelkiej gotówki,

— „ażeby nie można było kupić lub sprzedać niczego —  bez zgody rządu.”

Będąc na usługach światowej elity — wojskowi i politycy pogrążają w chaosie wojny domowej, nie tylko poszczególne kraje i całe regiony,

— ale mobilizują całą ludzkość do walki z wirusami i epidemiami, wymyślonych przez uczestników tej samej elity.

Krok po kroku buduje się jednolity system „elektronicznego rządu” —  oparty na wspólnej bazie danych elektronicznych obywateli,  — na całym świecie.

Każdy obywatelowi musi być zatem przypisany jeden identyfikator niewzruszalnej tożsamości — osobisty numer wg jednolitego międzynarodowego standardu.

Wprowadzenie jednego unikalnego identyfikatora osoby — stworzy zunifikowaną bazę danych, w której będą zbierane w czasie rzeczywistym, przechowywane i automatycznie analizowane, 

—  informacje na temat różnych sfer życia ludzkiego, — w tym najbardziej intymnych.

Życie ludzkie musi być absolutnie przejrzyste dla struktur kontroli.

Osobisty numer musi być zawarty w uniwersalnej karcie elektronicznej,  — która z kolei będzie zawierała wszystkie informacje o osobie w formie elektronicznej i będzie służyć jako multidokument:

— paszport, prawo jazdy, dokument emerytalny, polisa ubezpieczenia finansowego i ubezpieczenia medycznego, środków płatniczych, dokument podróży itd.

Karta elektroniczna będzie kluczem do wszystkich danych, — a wraz z wprowadzeniem do ciała ludzkiego, — będzie pod bezpośrednią kontrolą globalnych zarządców.

Tak więc banki, agencje wywiadowcze, Pentagon, Google w ścisłym związku budują elektroniczny GUŁAG,

— w którym nie będzie miejsca dla państwowej lub narodowej suwerenności i wolności osobistej.

Wszystko bowiem,  co podejmują, — służy jedynie głównemu celowi, — osiągnięciu władzy absolutnej*3.

_______________________________________________________________

*1 Lista uczestników
http://www.bilderbergmeetings.org/participants2015.html

*2 Regina Dugan
https://www.youtube.com/watch?v=wZta3HRe2YY

*3 Towarzyszacy film, na omawiany temat
https://www.youtube.com/watch?v=YXYoQS2J-kk

________________________________________________________________
źródło:
http://www.km.ru/spetsproekty/2015/06/18/publitsistika/760300-ot-bilder-berga-k-gulagbergu-globalnaya-elita-stroit-ele

18.06.2015

Ольга Четверикова «От Бильдерберга к ГУЛАГбергу: глобальная элита строит электронный концлагерь»

Dla NEON24
Tłumaczył z rosyjskiego i opracował
: 1abezmetki

Przedruk dozwolony, z podaniem źródła

28.06.2015

Za; http://mikstury-bezmetki.neon24.pl/post/123796,od-bilderberga-do -gu lagbergu

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bank Światowy, Bilderberg Klub, EKUMENIZM, FINANSE GOSPODARKA, FINANSJERA ŚWIATOWA, GLOBALIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, OBOZY KONCENTRACYJNE, ONZ, POLITYKA, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, TOTALITARYZM, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „„Od Bilderberga do Gułagbergu” |POLECAM!

 1. angin13 pisze:

  Reblogged this on komp13.

Możliwość komentowania jest wyłączona.