Czy katolik musi być idiotą?

„Nową   przypowieść   Polak   sobie   kupi,  że   tak   samo   przed   jak  i  po szkodzie  głupi” –   J.  Kochanowski,   —   „Pieśń   o   spustoszeniu   Podola”.   A Polak, to często katolik. — Słowo jeszcze o G.Braunie.

116890_religijne-wojny————————————————————————–

Nie każdemu dane jest wyrosnąć z głupoty. —  Pamiętam, że sam jako student strajkowałem pod hasłem „uwolnić Michnika, Kuronia, Moczulskiego…”. W moim przypadku głupota trwała na szczęście kilka lat. — Dziś mogę ją przypisać „młodości chmurnej i durnej”.

Jednak wielu moich współrodaków nawet ostatnie 35 lat historii, — poczynając od sierpnia 1980r.,  czyli od żydowskiej rebelii, potem żydowskich rządów dwóch generałów, a od 1990r. III żydo-RP, —  nie jest w stanie niczego się nauczyć.

Z uporem osła będą powtarzać te same błędne wybory i poddawać się żydowskiej, syjonistycznej propagandzie realizowanej także przy pomocy krzyża, przez sprytnych, wyrachowanych katolików i nie tylko w sutannach.

To, co najbardziej zasmuca, to nie tylko nieumiejętność, ale zdecydowana niechęć do logicznego myślenia.

Te przykre cechy z premedytacją wykorzystują tacy żydowscy katolicy i już kombatanci   walk o Polskę, wypromowani przez żydo-system na patriotów jak np. G. Braun.

Kto ma ochotę może włączyć poniższy link, w którym G. Braun wygłasza swoje polityczne kredo (końcówka filmu):

https://www.youtube.com/watch?v=PjI_TTeDPwU

Dobra, skuteczna propaganda i manipulacja oprócz niedopowiedzeń i kłamstw musi zawierać znaczną większość oczywistych prawd – tylko tak może się uwiarygodniać przed społeczeństwem.

Nie inaczej prezentuje się retoryka G. Brauna. — W powyższym filmie G. Braun zatem stwierdza

1.W IIIRP działają agentury obcych państw, Izraela, USA, NRF, Rosji, itd., itp. – (to oczywista prawda!)
2. Nie ufajmy USA, Izraelowi, UE i przede wszystkim Rosji – (to stwierdzenie jest po części prawdziwe, ale należałoby poddać je analizie politycznej, ponieważ sugeruje, że RP winna funkcjonować w osamotnieniu, co z góry przekreśla szanse na niezależny byt)
3. Nie budujmy Polski plecami do Kościoła – (to wyjaśnia właściwie wszystko i nie pozostawia najmniejszych złudzeń, co do autentyczności „patriotycznych” przekonań G. Brauna)

Kościół (czyli jego hierarchia – ma się rozumieć bez owieczek) — wskaże owieczkom   jedynie   słuszną  drogę do niepodległego Państwa Polskiego:

—  kierunek cywilizacja Zachodu, czyli USA i zacieśnianie integracji z UE.

Kościół jest miłosierny i potrafi przymknąć oko na niszczenie praw Boskich, naturalnych, etyki, moralności i na walkę z samym katolicyzmem w zachodniej cywilizacji.

Tak więc zgodnie z zaleceniem Brauna, — ustawieni frontem do Kościoła znajdziemy się dokładnie tam,  —  skąd chcemy i musimy się wydostać

– znajdziemy się wewnątrz zachodniej zgnilizny moralnej (winno to być ważne dla uczciwych katolików), — w centrum żydowskiego, kolonialnego kapitalizmu, dążenia do depopulacji ludności, do budowy NWO.

To znakomicie współgra z wytycznymi Z. Brzezińskiego dla polskiej polityki.

Otóż wg Brzezińskiego — polska polityka winna kierować się następującymi priorytetami (ich kolejność podaję wg Brzezińskiego, za tygodnikiem FORUM 2010):

  1. ścisły sojusz polityczny i współpraca RP z USA (w domyśle także z Izraelem – przyp.    D.K.),
    2. zaangażowanie RP w działaniach militarnych w ramach NATO,
    3. zaangażowanie RP w strukturach UE i dbałość o dobrą pozycję w unii,
    4. dobre stosunki z Niemcami,
    5. dobre stosunki z Rosją.

Realizacja punktów 4 i 5 będzie oczywiście pochodną p.1, czyli wytycznych USA.

Podobną sugestię zawarłem w jednym z komentarzy pod apologetycznym tekstem dotyczącym G. Brauna na Neon24.pl.  — Jego autorka, prezentująca siebie jako szczerą katoliczkę, — niejaka  Rebeliantka,  — odpowiedziała:

—  Tylko kompletny głupiec i satanista może atakować Kościół Katolicki, założony przez Chrystusa, jego Mistyczne Ciało.

Dopisując:

—  Proszę nie gościć na moim blogu z antykościelnymi  atakami.

Rebeliantka

Pominę, jako mniej istotny, fakt braku cywilnej odwagi do obrony własnej religii  i polemizowanie z za krzaków,  — choć jest to dość podejrzana sytuacja.

Przede wszystkim to kompletny głupiec uzna za atak na Kościół to, co ten Kościół ustami swojej hierarchii sam głosi – co niniejszym uczyniła niejaka Rebeliantka.

Któż bowiem inny, jak nie najwyższa hierarchia Kościoła oraz hierarchowie Episkopatu Polski —  głosili i głoszą nadal potrzebę integracji z Zachodem

—  (np: głosił ją JPII, a prymas H. Muszyński domagał się jak najszybszego podpisania traktatu lizbońskiego).

Używając,   więc   retoryki niejakiej Rebeliantki  — głupcem należałoby nazwać G.  Brauna, ponieważ ośmiela się on krytykować Zachód,

— a więc ośmiela się negować zalecenia hierarchii kościelnej, która, wg oficjalnych reguł katolicyzmu, jest pośrednikiem między owczarnią a Mistycznym Ciałem Jezusa.

Tymczasem owa Rebeliantka apologetyzuje G. Brauna, — czyniąc z niego uciśnionego,   osaczonego   przez   władze   i   system   III RP   patriotę.

Cóż, —  dzieje polskiej głupoty zyskują kolejne stronice, bo myślących podobnie do Rebeliantki jest wielu.

Nie   wykluczone   jednak, że osobniczka Rebeliantka wykonuje tę samą robotę, co i jej idol, G. Braun

Dariusz Kosiur

PS.

Ku refleksji samodzielnie myślących Polaków oraz katolików

Powszechne żydo-media informowały o zajęciu siedziby PKW przez G. Brauna. —  Poniższy film pokazuje, w jaki sposób potraktowano żydowskiego katolika, G.  Brauna  i jego kompanów, którzy w świetle obowiązującego prawa   dopuścili się zamachu na jedną z najważniejszych instytucji III RP.

—  Być może niektórzy spostrzegą, że nimb męczennika sprawy polskiej powstaje w zadziwiająco kulturalny sposób.

———————————————————-

Poniżej   możemy   obserwować   jak  służby III RP traktują katolickich gojów – to nie tylko nie nasza kultura, tu jej po prostu tu brak.

Ludzie, których pozbawiono pracy chcą utrzymać rodziny, — nie atakują instytucji III RP

———————————————————

G. Braun musi być wielkim szczęściarzem, —  bo nie każdemu dane jest przemawiać w sądzie,  —  nawet w obronie przysługujących mu praw.

—————————————

To był zwykły przechodzień, który nie okupował instytucji III żydo-RP

………………

Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/03/28/czy-katolik-musi-byc-idiota/
Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, FILMY - MUZYKA, III RP, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.