Pomylenie terminu w antypolskiej polityce – kłamstwa żydowskie i roszczenia

ScreenHunter_1681 Apr. 23 22.58

Bezczelne  pogróżki niejakiego Israela Singera, —  przewodniczącego

 

Światowego Kongresu Żydów, iż —  „diaspora”   będzie  

—  „upokarzać Polskę na forum międzynarodowym”,

—  jeśli nie zaspokojone zostaną absurdalne żądania finansowe biznesmenów Holocaustu,   —  zwane dla niepoznaki „odszkodowaniami” i „zwrotem mienia”.

______________________________________

Jakie prawo mają dzisiaj żydowscy oszuści – by upominać się o cudzą własność? !!!

https://justice4poland.files.wordpress.com/2015/04/screenhunter_1678-apr-23-22-51.jpg?w=555&h=463

Ludzie kultury na ogół nie potrafią się znaleźć w świecie polityków i bankierów. —  Kultura osobista wymaga samokrytyki i uczciwej oceny własnych błędów.

— To wykorzystują haniebne osobniki, które naszą samokrytykę zwielokrotniają i w ten sposób zmieniają historię.

Kiedy – w latach dziewięćdziesiątych rozpoczynałem dyskusje na tematy polsko-żydowskiej historii, — przypominałem haniebny fakt istnienia szmalcowników i wszelkiej maści zbirów – korzystających na nazistowskim prawodawstwie.

—  Uważałem, że musimy być świadomi istnienia tej grupy osób tym bardziej, że znaczna część z nich – wykorzystana została przez UB – do sądowych mordów na polskich patriotach.

Chociaż w tamtych czasach dysponowałem – niezmienioną do dziś świadomością historyczno-polityczną,

— to wiele tajnych szczegółów poznałem dopiero w późniejszym procesie edukacji.

W latach dziewięćdziesiątych zauważyłem przejawy obarczania Polaków

– przez Żydów winą – za ich tragiczną sytuację w okresie wojny.

Uznałem to jednak – za skutek traumy wojennej i dlatego traktowałem pobłażliwie.

Zjawiska  te nasiliły się jednak w okresie poprzedzającym zburzenie WTC

–  by   z   całą siłą wybuchnąć w czasie – gdy żydowscy szantażyści z  „holokaust industry”   – nasilili swoje żądania finansowe – wobec Państwa Polskiego.

Dzisiaj wiemy, że na początku lat sześćdziesiątych Kanclerz RFN Konrad Adenauer   i   premier Izraela David Ben-Gurion

 —  zawarli tajny układ, —  zgodnie z którym Niemcy sfinansowały izraelski program atomowy.

„W ramach akcji „przyjacielski interes”   —  RFN pożyczyła w sumie 5 mld euro,   —  z czego 4 mld darowała.  —  I tyle prawdopodobnie wyniósł całkowity koszt izraelskiej bomby jądrowej.

—  A to znaczy,   —  że Niemcy w pełni sfinansowali izraelski program atomowy.

https://justice4poland.files.wordpress.com/2015/04/screenhunter_1678-apr-23-22-51.jpg?w=555&h=463

Szymon Peres,   —  współpracownik Ben-Guriona a potem premier i prezydent Izraela stwierdził:

—  „Niemcy w pewnym sensie dokonały zadośćuczynienia Izraelowi, chroniąc go przed niebezpieczeństwami przyszłości”.

Ale za tak drogie prezenty trzeba jakoś się zrekompensować.

Dlatego w następnym okresie rozpoczęła się tajna akcja ściągnięcia z Niemców odpowiedzialności za holokaust i zaakcentowania „współsprawstwa”   innych   narodów.

—  Na polskim gruncie akcję tą prowadzą moralne śmieci pokroju Grossa, Grabowskiego,   Cali   i  wielu  im  podobnych.

Wypisują cały ciąg kłamstw, które nazywają „dowodami historycznymi” i na ich podstawie tworzą antypolską propagandę promowaną przez ośrodki władzy – w obrębie polskojęzycznych rządów.

—  Mają również pełne wsparcie tak zwanych mediów głównego nurtu.

W latach dziewięćdziesiątych przewidywałem obecną sytuację polityczną na świecie i w konsekwencji trzecią wojnę światową.

Wiedziałem, że jedyną szansą walki o pokój – jest zdezaktywowanie najstarszej organizacji nazistowskiej na świecie

– czyli wojujących syjonistów.

Szansą mógłby być dialog młodzieży polskiej i izraelskiej.

Nie wiedząc wtedy, że główne ośrodki władzy w ramach rządu AWS

– sprawowała neo-stalinowska żydohołota – zwróciłem się do najważniejszych instytucji państwowych o wsparcie dla tego projektu.

Odpowiedzią było milczenie,   —  a pierwszym – wyraźnym sygnałem prowadzonej przez AWS polityki historycznej

– było pełne wsparcie dla antypolskiej prowokacji Jana Tomasza Grossa.

I podkreślić należy,   —  że działo się to przy wsparciu Lecha Kaczyńskiego który – jako Prokurator Generalny w Rządzie Buzka – dopuścił się bezprawnej ingerencji w śledztwo – nakazując przerwanie ekshumacji w Jedwabnem.

A wystarczyłoby, —  aby archeolodzy dowiedli pięciokrotnie mniejszej ilości ofiar  – niż podane przez Grossa, by podważyć wiarygodność całej publikacji.

Do proponowanego przeze mnie dialogu młodzieży polskiej i izraelskiej – nie chciały dopuścić neostalinowskie ośrodki władzy w Trzeciej RP.

Ale kilkanaście lat później

– Bogdan Zdrojewski sfinansował izraelsko – polską akcję poszukiwania rzekomych „polskich faszystów”, —  którymi byli wedle Zdrojewskiego  —   „moherowe berety”.

Kolejną prowokacją Zdrojewskiego – było sfinansowanie przyjazdu niemieckich bojówek,

—  które zamierzały bić każdego Polaka – celebrującego Święto odzyskania niepodległości.

W świat poszła wyraźna informacja medialna, że

—   „Niemcy   walczą  z   odrodzeniem  polskiego  faszyzmu”.

Zamiast wyliczania ogromnej listy antypolskich prowokacji finansowanych z naszych podatków

– pozwolę sobie zauważyć, że w tym samym czasie – całkowicie blokowana jest polska kultura i narodowa historia.

Nasze projekty historyczne – ukazujące obiektywnie polską historię

– są odrzucane przez neostalinowskie rządy Trzeciej RP,   — które zogniskowały   się   w   obrębie   Platformy Obywatelskiej.

Mówienie o historii polskiej tolerancji

– jest   niedopuszczalne dla MOTŁOCHU, —  który decyduje o polityce kulturalnej   pod   rządami   Donalda Tuska   i   Ewy Kopacz.

Kilka lat temu zgłosiłem projekt analizujący źródła antypolonizmu. —  Jego celem było udokumentowanie politycznych i ekonomicznych przyczyn ataku na Naród Polski.

—  Począwszy od oszczerstw krzyżackich – przez pomówienia francuskich encyklopedystów i cała politykę carskiej Rosji – po bolszewickie i nazistowskie obelgi pod adresem Polaków.

Dzisiaj do tej listy dodałbym antypolską propagandę Platformy Obywatelskiej – w której działają żydowscy złodzieje

– gotowi   się   podzielić z tak zwanymi „organizacjami żydowskimi” w podziale pieniędzy, które zamierzają ukraść Polakom.

A mowa tu jest o 60 miliardach złotych.

Pierwsze struktury mafijne w Stanach Zjednoczonych stworzyli nie Sycylijczycy,   —  ale Żydzi.

—  Kosher mafia istnieje w USA od blisko 150 lat.

Gdy ograniczone zostają źródła nielegalnych dochodów – to przejmują oficjalne sektory gospodarki.

—  Ale żydowscy złodzieje upodobali sobie system wymuszeń.

Takim wymuszeniem było przejęcie pieniędzy ze szwajcarskich kont – ofiar nazizmu. —  Po latach wyszło na jaw, że pieniądze te należały głównie do chrześcijan.

—  Ale  grupa żydowskich złodziei przejęła je  —   i nie nie oddała żadnej ofierze nazizmu.

Opisywał to Izrael Adam Szamir,   —  a Norman Finkelstein nadał temu określenie   „przedsiębiorstwo holokaust”.

Dlaczego polskojęzyczni politycy: —  Kwaśniewski, Kaczyński, Tusk, Komorowski   –   w   ogóle   rozmawiają   z   żydowskimi   szantażystami?!!!

Zamordowani przez Niemców – Żydzi, —  byli obywatelami polskimi.

I nawet w okresie okupacji – Emigracyjny Rząd na Uchodźstwie i Podziemne Państwo Polskie – występowali w obronie mordowanych Żydów.

—  Przeznaczając na to dostępne środki finansowe i walcząc zbrojnie.

Heroiczny gestu oporu w Getcie Warszawskim dokonali Polacy i Żydzi – z szeregów Armii Krajowej.  

—  To polska flaga wisiała nad walczącym gettem!

A po śmierci bohaterów – żydowscy komuniści, którzy wymigiwali się od walki  –   sobie przyznali wszystkie zaszczyty.

ScreenHunter_1686 Apr. 23 23.32

 ——————————————–

Jakie prawo mają dzisiaj żydowscy oszuści – by upominać się o cudzą własność? !!!

—  Czy ich przodkowie ratowali – mordowanych przez Niemców – Żydów?

—  Czy nieśli jakąkolwiek pomoc?

W wyniku haniebnej – antypolskiej polityki pogrobowców stalinizmu – w Trzeciej RP,   —  znaczna część Polaków zaczęła odczuwać niechęć do Żydów.

Daleko im do postawy Niemców z okresu hitleryzmu, —  ale z przykrością zauważam, że pojawia się wiele antyżydowskich wypowiedzi.

Ludzie ci nie są świadomi, —  że dali się zmanipulować największym zbrodniarzom   w   dziejach   historii,  którzy ukrywają się pod pojęciem „tajna władza nad światem”.

To lobby finansowo – przemysłowe, które od stuleci prowadzi globalną politykę.

—  To oni finansowali Hitlera!  

—  To oni odpowiadają za miliony ofiar konfliktów na całym świecie.

Dziś – zamiast oficjalnej wojny – prowadzą lokalne konflikty – nazwane ostatnio   „hybrydowymi”.

W obrębie różnych konfliktów jest dziś uwikłanych więcej ludzi – niż w czasie drugiej wojny światowej.

—  Przy zagraniach NWO – złodziejaszki z „holokaust industry” są amatorami.

Klub Bilderberga   rzadko   angażuje się w działania szantażystów z „holokaust industry”

— i temu należy przypisać fakt,   —  że prawie wszystkie siły polityczne w Polsce   –   potępiły  wczoraj wypowiedź dyrektora FBI w Muzeum Holokaustu.

Zbliżają się wybory, —  więc tajna władza nad światem – nie będzie szkodzić swoim namiestnikom.

Ale gdy tylko sytuacja się wyjaśni, to krzykną: —  „Komorowski do nogi”, „Komorowski daj głos”  

—  i polskojęzyczny Prezydent będzie opowiadał o jakimś   „polskim faszyzmie”.

A raczej jego pachołek   –   rzekomy   historyk   –   Nałęcz.

Wypowiedź dyrektora FBI James’a Comey’a w Muzeum Holokaustu – nie jest przypadkiem.

To   część – od dziesięcioleci prowadzonego planu historycznego rewizjonizmu i ściągnięcia odpowiedzialności z Niemców – w zamian za atomowe uzbrojenie Syjonistów.

—  Ta retoryka jest stała.

Istnieją w niej – bliżej nieokreśleni „naziści” i wszystkie podbite przez Niemców   narody   –   jako   rzekomi   „współsprawcy”.

—  W słowach Comey’a   jest   mowa   o   —  „wspólnikach nazistów z Niemiec”.

Przypomnę   więc,   —  że w 1939 roku było ich w Niemczech ponad 90 procent.

—  A   także   wielu sympatyków nazizmu we Francji, Anglii, Austrii i Palestynie (!).

Pod okupacją hitlerowską – Polskie Państwo Podziemne stworzyło listę zdrajców i przestępców – korzystających na wojennym bezprawiu.

—  Znalazło   się   na niej 15 tysięcy różnych osób – w tym folksdojcze, Ukraińcy,   Litwini,   Żydzi   i   etniczni Polacy.

Nie istnieją idealne społeczeństwa.  —   Kryminalne skłonności przejawia średnio   0,8   procent  populacji.

Tymczasem – stworzona przez AK lista – obejmowała pięć setnych z jednego procenta – wielonarodowej Polski. – 0,05 % (!)

—  Pięć setnych z jednego procenta – porównuje się do niemieckich 90 procent.

Niedawno Adam Sandauer przypomniał mi rzecz,   —  która jest oczywista,   —  ale   w   toku  medialnych potyczek zapominamy o fundamentalnych sprawach.

Dla uratowania życia jednego Żyda – musiano zaangażować kilkudziesięciu Polaków,   —  a tym samym ryzykować ich życie.

—  To skala wysiłku duchowego – poniesionego przez Naród Polski.

James Comey   powiedział   o  —   „chorych i złych ludziach”,   —  ale powinien w   pierwszym   rzędzie   spojrzeć   do   lustra!

—  Za   tragedię   milionów  Irakijczyków, Libijczyków, Syryjczyków, oraz wielu narodów Afryki —  odpowiadają   Amerykanie,   —  którzy

—  „kochają   swoje   rodziny,   noszą   zupę   choremu   sąsiadowi,   chodzą   do   kościoła   i   wspierają   cele   charytatywne”.

Współczesne wojny na świecie prowadzone są w interesie globalnego lobby finansowego,   —  które w USA ma swoją siedzibę.

Artur Łoboda
Artysta i teoretyk kultury

Fundacja Promocji Kultury
http://www.fundacja.zaprasza.eu

Źródło: http://zaprasza.net/a.php?article_id=33098 , 21 kwiecień 2015

http://www.polishclub.org/2015/04/21/artur-loboda-pomylenie-terminu-w-antypolskiej-polityce/

Bezczelne  pogróżki niejakiego Israela Singera, —  przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów, iż

—  „diaspora”   będzie   —  „upokarzać Polskę na forum międzynarodowym”,

—  jeśli nie zaspokojone zostaną absurdalne żądania finansowe biznesmenów Holocaustu,   —  zwane dla niepoznaki „odszkodowaniami” i „zwrotem mienia”.

ScreenHunter_1681 Apr. 23 22.58

Israel Singer – żydowski szantażysta i oszust.

==================

Orzel nad mapa Polski

ScreenHunter_1687 Apr. 23 23.54

———————————————–

Polskie Niezależne Media

Artur Łoboda

20 kwiecień 2015

Za; http://justice4poland.com/2015/04/23/pomylenie-terminu-w-antypolskiej-polityce/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, ARMIA KRAJOWA, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, Holokaust, II Wojna Światowa, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, Miejsca Męczeństwa Polaków, Niemcy, NIEMIECKI HITLERYZM, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, POLSKOŚĆ, Roszczenia niemieckie, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, USA, WOJSKO POLSKIE, Zbrodnie niemieckie w Polsce, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.