Kryzys na Ukrainie uwydatnia ułomność cywilizacji Zachodu

imgresGlobal Research

Neonazistowskie władze Kijowa rozpętały wojnę domową na Ukrainie – zostały w nią wkręcone przez fanatyczną, przepełnioną nienawiścią partię podżegaczy wojennych. To wystarczyło.  — Ale interesy zakrojone na większą skalę załatwia się inaczej – przy wykorzystaniu mediów korporacyjnych oraz władz krajów-pacynek, które wywracają kota ogonem i obwiniają za konflikt na Ukrainie Putina i Rosję.

To wprawia w ruch machinę geostrategicznej, ekonomiczno-militarnej kampanii wojennej od Wschodniej Europy po Rosję.  — Wierutne kłamstwa na temat Putina są konieczne, bo służą zamaskowaniu pułapki zastawianej przez finansowego drapieżnika z Zachodu.

Na Ukrainie zdaje się wyłaniać swoista, olbrzymia macierz wypłat, rodem z teorii gier, dla licznych graczy:

— korporacji przemysłu zbrojeniowego oraz służb wojskowych Stanów Zjednoczonych, agrobiznesu skoncentrowanego na uprawie roślin modyfikowanych genetycznie,

— funduszy spekulujących długiem i walutami, monopolistów dostarczających prywatne usługi socjalne,

— firm naftowych wykorzystujących technologię szczelinowania na nowo odkrytych, bogatych w ropę złożach,

— producentów śmieciowej żywności, podobnej do tej, którą wytwarza Poroszenko w ramach aliansu z amerykańskimi wytwórcami żywności a la Frankenstein,

 i wreszcie, — dla bynajmniej nie mniej ważnego podmiotu

– Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), który pomaga w finansowaniu konfliktu na Ukrainie, bo chce ją ogołocić ze wszystkiego.

MFW narzuca już zadłużonym, biednym krajom

 • kancerogenny, globalny system obiegu pieniądza, który otwiera ich wewnętrzne rynki i przygotowuje je na dokarmianie zagranicznym kapitałem,
 • na pojawienie się firm specjalizujących się w wyprzedaży przecenionych aktywów,
 • na drastyczną obniżkę pensji i świadczeń socjalnych,
 • na okrojone emerytury, opiekę socjalną i edukację,
 • na wyprzedaż infrastruktury historycznej – w celu obsługi narastającego zadłużenia bankowego

– ogólnie mówiąc, na nieustające zapotrzebowanie na transnarodowy zastrzyk gotówki oraz generowanie zysków kosztem zwykłych obywateli, na każdym poziomie ich życia.

MFW i Wall Street w taki właśnie sposób już od ponad 35 lat konsekwentnie ograbiają Afrykę, Amerykę Łacińską, Azję Południowo-Wschodnią, Południową Europę,  — a także własny kraj – Stany Zjednoczone.

Obecnie nadszedł czas na socjaldemokratyczną Europę,

— kraj za krajem, rozpoczynając od tych najbardziej zadłużonych i bezsilnych.

W celu zniszczenia uwarunkowanej etnicznie, tj. słowiańskiej unii ekonomicznej pomiędzy sąsiadującymi ze sobą Ukrainą i Rosją,

— należy ograbić Ukrainę przy użyciu sił zbrojnych.

Historyczna współpraca pomiędzy tymi krajami stanowiła, w pewnym sensie, ostatnią linię obrony – opartą na konserwatywnym etosie, podzielanym przez oba społeczeństwa bogate w zasoby naturalne,

— z Putinem na czele, stawiającym czoła znacznie bogatszym pod względem gospodarczym Stanom i UE oraz ich śmiertelnej broni, którą grożą Rosji, wzywając ją do uległości.

Co należy zrobić, by transnarodowe banki i korporacje mogły złupić bogatą w zasoby naturalne Ukrainę?

— Ano opinii publicznej trzeba sprzedać bajkę o Putinie-czarnym charakterze.

Tylko wtedy może przejść przekręt z długiem, — a w konsekwencji kraj ten stanie się przedmiotem długoterminowej, zakrojonej na olbrzymią skalę kontroli finansowej przez obce siły i oligarchów, za plecami obywateli.

— Realizację tych zamierzeń miał umożliwić zamach stanu w Kijowie.

MFW ostro działa, by wszystko poszło zgodnie z planem.

Niewielu ma świadomość pewnego fundamentalnego faktu, — tj. że za wykreowaniem dewastującego zadłużenia, pożerającego żywcem społeczeństwa na całym świecie, stoją duże banki prywatne,

— udzielające pożyczek, które w 97% są bez pokrycia przez legalne środki płatnicze.

Ukraina jest najświeższym krajem, który wpadł w tę pozbawioną sensu śmiertelną pułapkę.

Tu nie ma publicznych pieniędzy na pokrycie publicznych wydatków – mimo że właśnie dzięki takiemu modelowi zbudowano Stany Zjednoczone.

Główną przyczyną wybuchu Amerykańskiej Rewolucji była przecież chęć odzyskania prawa do emisji publicznych pieniędzy – o czym mówił otwarcie Benjamin Franklin.

W latach 1938-1974 dzięki bankowości państwowej powstała również współczesna Kanada, poprzez inwestowanie publicznych pieniędzy, bez konieczności obsługi długu prywatnego, w formie kredytu udzielonego przez państwowy Bank Kanady.

— Dzięki temu rozbudowano materialno-socjalną infrastrukturę – między innymi śródlądowy szlak wodny tj. Drogę Wodną Świętego Wawrzyńca, emerytury publiczne czy opiekę zdrowotną.

Ten sam schemat pojawia się w prawie każdym społeczeństwie odnoszącym sukcesy ekonomiczne we współczesnym świecie.

W szczególności Wielki Kryzys w latach 30. XX wieku czy II Wojna Światowa nauczyły światowych przywódców, że bankowość publiczna jest jedynym skutecznym sposobem na realny społeczny rozwój.

Niemcy w okresie pokoju, Chiny, Indie czy Japonia – wszystkie te kraje w czasach prosperity korzystały z różnych form finansowania, udzielanego przez publiczne banki inwestycyjne.

W   1974   roku   w Szwajcarii   zorganizowano   cichą   kontrrewolucję   Wall Street, — w efekcie której Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BRM) pozbawił rządy państw możliwości finansowania publicznych inwestycji ze środków publicznych.

Jej organizatorami była klika składająca się z szefów banków i bankierów Wall Street, którzy utworzyli Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, działający w ramach BRM – i weszli w jego skład – nie będący pod niczyim nadzorem, żadnej instytucji, tym bardziej działającej w publicznym interesie.

Z drugiej strony, postanowiono – wbrew zapisom konstytucji – że wszystkie rządy będą podlegać kontroli MFW oraz systemu finansowego Wall Street

– który kształtuje politykę amerykańskiego Departamentu Skarbu dzięki polityce „drzwi obrotowych” — [tj. wzajemnej wymianie pracowników pomiędzy instytucjami rządowymi i prywatnymi korporacjami, w tym przypadku korporacjami finansowymi z Wall Street].

Poczynione  po cichu ustalenia BRM zdewastowały inwestycje publiczne, ongiś wolne od samonamnażających się kosztów obsługi długu, — które w chwili obecnej wżerają się w zachodnie gospodarki na każdym jej poziomie, w tym również w niezależnie prowadzone inwestycje publiczne.

Ukraina, — a dotarło to do niewielu, —  jest właśnie w trakcie procesu prywatyzacji na poziomie ustaleń w sprawie długu bankowego i inwestycji,

— a stało się to w wyniku zamachu stanu, za którym stoją Stany Zjednoczone.

W   efekcie   uzgodnień władz Ukrainy z MFW, — kwota 20 miliardów dolarów, którą Rosja zainwestowała w ukraińskie euroobligacje oraz umowa w sprawie udzielenia 30% rabatu na gaz i ropę,

—  zostały zastąpione przez kredyt od MFW na niezmiennych warunkach obsługi długu, określonych przez Wall Street.

Najdalej idąca ze wszystkich zmian, jakie przeprowadzono na Ukrainie, została wymazana z oficjalnej narracji – chodzi o wpędzenie Ukrainy, w efekcie zamachu stanu rękami Amerykanów, w bezdenny lej prywatnego, korporacyjnego systemu bankowego Wall Street.

Ukraina, — będąca już w tej chwili na skraju bankructwa, — a teraz dodatkowo obarczona obsługą długu — oraz zaciągająca kolejne pożyczki w celu finansowania konfliktu zbrojnego zaaranżowanego przez Stany Zjednoczone, napędzanego przez podżegających do wojny neonazistowskich bandziorów, 

— spłynie krwią.

Wymownym przykładem transnarodowej, korporacyjnej kontroli MFW nad Ukrainą – w formie narzuconego finansowego niewolnictwa – jest nowa pożyczka w wysokości 17 miliardów dolarów, udzielona pod warunkiem udostępnienia firmom, takim jak Monsanto, Dupont czy Deere, najwspanialszego, naturalnego zasobu Ukrainy

– nie mających sobie równych, szerokich połaci żyznych czarnoziemów, w celu prowadzenia na nich eksperymentalnych upraw GMO na skalę przemysłową.

Podobne plany czyni się w odniesieniu do wydobywania gazu metodą szczelinowania przez zachodnie korporacje naftowe na nowo odkrytych, rozległych, bogatych w te złoża terenach (w Rosji szczelinowanie jest zabronione).

Okradanie Ukrainy przez transnarodowe korporacje i banki jest niewypowiedzianym,  skrytym powodem blokowania przez Stany Zjednoczone & Co każdej rozsądnej propozycji rozejmu w cywilnym konflikcie zbrojnym, którego są autorem.

Z tej również przyczyny Harper – premier kanadyjskiego rządu, który niczym szakal liczy na kawałki padliny z ukraińskiego stołu,

— nie reaguje na żadną dyplomatyczną korespondencję ze strony rosyjskich władz, blokuje przepływ informacji i powtarza podburzające kłamstwa na temat Rosji.

Utrata możliwości zakrojonego na szeroką skalę, powszechnego, dożywotniego użytkowania ziemi na Ukrainie sprawia,  — że partia podżegaczy wojennych wychodzi z ukrycia, by zadbać o swoje interesy.

Ukraina posiada najlepsze jakościowo tereny rolnicze na całym świecie oraz największe połacie ziemi rolnej w Europie, — a zatem nic dziwnego, że stała się celem finansowo-korporacyjnego przejęcia przez Stany Zjednoczone i UE.

Ukrainie grozi totalny kryzys, jak każdemu innemu krajowi i jego mieszkańcom – jej rząd przekształcił się w korporacyjnego satrapę, żeby udostępnić państwo jako miejsce zbijania fortuny po możliwie najniższym koszcie obcym korporacjom i lokalnym oligarchom.

— Jest to klasyczne studium przypadku kancerogennego rabowania na skalę globalną, w którym liczy się tylko osobista korzyść.

Jednocześnie jesteśmy naocznymi świadkami wyjątkowego, wybitnego studium przypadku oporu przed tym wrogim przejęciem.

Mieszkańcy Donbasu, Putin i cała Rosja są osamotnieni w próbach zatrzymania tego pożerającego żywcem systemu, prącego na Wschód.

— Podobnie jak nowo wybrana rządząca partia Grecji, Syriza, która opiera się z całej siły polityce UE.

Wszyscy oni stawiają czoła próbie — pozbawienia ich życiowego minimum, które ma posłużyć pomnożeniu zysków, będących w posiadaniu bezdusznej, krwiożerczej garstki na szczycie.

Ukraina   jest   dla   nich   nowym,  głównym   żerowiskiem,   które   rozciąga się na Rosję.

— Na Ukrainie, — podobnie jak w przypadku Grecji, — majątek publiczny czeka na rabunkową prywatyzację.

Wypalone budżety mają być podobno źródłem finansowania nowo zaciągniętych, niespłacalnych zobowiązań wobec obcych banków.

— Aby ten dług można było obsługiwać, zostaną wystawione na sprzedaż, lub skonfiskowane, bogactwa naturalne i gleba o nieporównywalnie większej wartości.

Ukraina   –   oprócz   wartych   krocie zasobów naturalnych – posiada też duże, niewykorzystane depozyty paliw kopalnianych, co stanowi kolejny pretekst do ustanowienia kolejnego strategicznego, militarnego nadzoru nad obszarami wzdłuż granicy z Rosją.

Operacja  wykręcania kota ogonem, czyli obwiniania niewinnego, przerzucana jest z Iraku do Libii, z Libii do Syrii, z Syrii na Ukrainę i wreszcie z Ukrainy do Rosji, za każdym razem niosąc ze sobą spustoszenie.

Jednostronne,   wykrzywione doniesienia medialne, narastające, destrukcyjne  sankcje, stopniowe zbrojenie ukraińskich sił neofaszystowskich, globalna władza, bogactwo, a nade wszystko cel, któremu ma to wszystko służyć,  — jest zagrożeniem dla całej ludzkości.

Przeciąganie struny może doprowadzić do wybuchu globalnej, niekontrolowanej agresji społecznej, a w efekcie – do społecznego upadku.

— Chyba,   że opór  społeczny na masową skalę przyjmie jakąś niesłabnącą, nie dającą się stłamsić, inteligentną formę.

Tego typu opór rośnie w siłę.

Z   tego   też   powodu   15   lutego   przedstawiciele   UE,  Ukrainy i Rosji podjęli decyzję o zawieszeniu broni.

— Oficjalne doniesienia mediów – co było do przewidzenia – ostrzegały, że „Rosja i separatyści” nie będą przestrzegać postanowień rozejmu.

Kiedy jednak prześledzimy zapisy prawa międzynarodowego i podpisanych umów, obietnic i porozumień mających chronić życie, —  okaże się, że łamią je do woli zawsze ci sami.

Historia mówi sama za siebie, ale jak zwykle jest ona pomijana w oficjalnej, obowiązującej wersji wydarzeń.

Zamiast tego, z góry przyjmuje się najbardziej niedorzeczną ze wszystkich zasad etycznych, podświadomie uznawaną za punkt wyjścia dla wydawania osądów na forum spraw międzynarodowych, — a mianowicie, że Stany Zjednoczone to dobro, a ich wrogowie to zło.

Spróbujcie   znaleźć   wyjątek   od tej reguły w oficjalnej narracji w odniesieniu do jakiegokolwiek konfliktu na dużą skalę na przestrzeni ostatnich 50 lat.

— Nigdy zaś nie mówi się głośno o prawdziwych faktach: — o bezprawnej napaści, karygodnym łamaniu prawa międzynarodowego czy zastraszaniu i mordowaniu niewinnych cywilów.

Jak do tej pory Stany Zjednoczone są niepokonanym liderem, jeśli chodzi o liczbę przestępstw wojennych, morderstw, aktów terroru;

— generalnie, wszelka przemoc wobec ludzkości w ich wykonaniu jest tematem tabu, co trudno pojąć.

Zawsze   innych   oskarżają  o łamanie —  „zapisów prawa międzynarodowego oraz norm zawartych w karcie ONZ”, —  natomiast oskarżenia wobec nich po prostu odrzucają i sabotują, bez wyrażenia jawnego sprzeciwu.

Popatrzmy na systemowe łamanie prawa przez Stany i na ich wywrotową propagandę w szerszym kontekście.

Kongres Stanów Zjednoczonych odrzucił ratyfikację statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego,

— powołanego do ścigania sprawców najcięższych zbrodni przeciwko ludzkości, w tym wojennych,—  jak również publicznie wyraził sprzeciw wobec możliwości prowadzenia przez Trybunał postępowania w sprawie naruszania przez Stany Zjednoczone zapisów prawa karnego, w tym „najcięższego przestępstwa” – zbrojnej napaści na inne państwo (agresji).

Stany Zjednoczone nieustająco powołują się na przepisy prawa międzynarodowego, gdy oskarżają innych, — sami natomiast odmawiają przestrzegania jakiegokolwiek prawa, które chroni życie ludzkie, bez względu na to, co czynią.

W gruncie rzeczy, —  Stany (oraz ich główny sojusznik – Izrael), —  regularnie kpią sobie dosłownie z każdego prawa, które stoi na straży ochrony praw i życia człowieka

– z traktatów i konwencji przeciwko stosowaniu:

 • min lądowych, broni biologicznej,
 • pocisków batalistycznych dalekiego zasięgu,
 • broni ręcznej,
 • tortur,
 • przeciwko rasizmowi,
 • arbitralnemu pozbawianiu wolności i więzieniu,
 • militarnym eksperymentom pogodowym,
 • utracie bioróżnorodności,
 • klimatycznej destabilizacji,
 • a nawet przeciwko międzynarodowym umowom chroniącym prawa dzieci i kobiet.

System oparty na wielkim kłamstwie wnika do moralnego DNA Stanów Zjednoczonych.

Lista notorycznych przestępstw wojennych oraz przeciwko ludzkości, dokonywanych z bezpośrednim, bądź pośrednim naruszeniem prawa,

— powinna być żywo w pamięci każdego, kto na bieżąco śledzi sytuację na Ukrainie.

Taki stan rzeczy może się jeszcze długo utrzymywać, jeśli opinia publiczna państw należących do NATO nie połączy wątków i nie dostrzeże fundamentalnej ułomności cywilizacji Zachodu.

—————————–

Tłumaczenie: PRACowniA

Artykuł na SOTT: Ukraine crisis highlights the failures of Western civilization

20 lutego 2015

Za; https://pracownia4.wordpress.com/2015/02/26/kryzys-na-ukrainie-uwydatnia-ulomnosc-cywilizacji-zachodu/#more-8761

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii EBC - Europejski Bank Centralny, FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III Wojna Światowa?, Lichwa, MFW, POLITYKA, REWOLUCJE, TOTALITARYZM, Ukraina, UNIA EUROPEJSKA, USA, ŁAMANIE PRAWA, ŚRODOWISKO NATURALNE - EKOLOGIA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.