Kwestia żydowska w świetle nauki Kościoła Katolickiego

Rozdział z książki ks. dr Stanisława Trzeciaka: TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce, Warszawa 1939

[…] Za rabinem Thonem powtarzają stale żydzi i oddani im masoni, że

— „nie można być chrześcijaninem i równocześnie antysemitą w jednej osobie”.

Co więcej posuwają się żydzi do tego, że Kapłanów Katolickich, wykazujących złość żydowską, odsądzają od katolicyzmu, a innych Kapłanów i wiernych chcą pouczać, jak mają postępować wobec żydów, jak mają żydów bronić, by pozostać prawdziwymi katolikami, bo tego wymaga nauka chrześcijańska o miłości bliźniego.

Wszystko to ma na celu, by wbijać klin między kler katolicki, a wiernych, albo między Władzę Duchowną a działaczy odżydzeniowych,  — by jednych przeciw drugim nastawić i w zamieszanie wprowadzić.

Widzieliśmy wprawdzie, jak Chrystus Pan i Apostołowie chłostali złość żydowską, —  ale żydzi zbyt często zarzucają nam, że nie rozumiemy Ewangelii lub, że mylnie ją pojmujemy.

Wobec tego wskazaną jest rzeczą, przedstawić naukę Kościoła Katolickiego i jego stosunek do żydów, czyli podać zasady etyki chrześcijańskiej wobec kwestii żydowskiej.

Punktem wyjścia w tej kwestii można uważać słowa św. Pawła, który w Antiochii Pizydyjskiej powiedział do żydów, zwalczających go i bluźniących, na widok szerokich mas, słuchających Apostoła narodów:

— „Wam należało najpierw opowiadać słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie i odsądzacie się być niegodnymi wiecznego żywota, oto zwracamy się do pogan.  — Albowiem tak nam rozkazał Pan. «Postanowiłem cię na światło poganom, abyś był na zbawienie aż do końca ziemi»”.

Czytaj dalej

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.