ŻYDZI W „SOLIDARNOŚCI” – Bez rewolucji bez walk zbrojnych mamy zamiast Niepodległej Polski — Judeopolonię.

No  i  mamy  bez  rewolucji,  bez  walk  zbrojnych  —   zamiast Niepodległej Polski   —   Judeopolonię.

Niniejszym przesyłamy Państwu nasz najnowszy Biuletyn PRP nr 325. Przy okazji polecamy kilka poniższych uwag z okazji promocji nowej książki dr Cenckiewicza o Wałęsie.

REDAKCJA: POLSCY POLITYCY O MENTALNOŚCI SAJANÓW  — KILKA UWAG Z OKAZJI promocji nowej książki dr Cenckiewicza o Lechu Wałęsie, czyli… siatka Mossadu w Solidarności: http://www.empik.com/walesa-cenckiewicz-slawomir,p1080718164,ksiazka-p

— Promocja najnowszej książki Cenckiewicza „Wałęsa, człowiek z teczki”, wydanej przez Zysk, — wzbudziła ogromne zainteresowanie. W warszawskim klubie Hybrydy autora i jego gości z uwagą słuchało kilkuset czytelników. Z autorem o książce dyskutowali: Wyszkowski, Macierewicz, ofiary donosów TW Bolka — Henryk Jagielski i Józef Szyler, oraz prowadząca spotkanie Lichocka.

Odpowiadając na pytania publiczności prelegenci poruszyli kilka ciekawych kwestii. — Wyszkowski stwierdził, że Amerykanie do dostarczenia pieniędzy Solidarności w stanie wojennym  — wykorzystali siatkę agenturalną Mossadu w Solidarności.

— Spowodowało to, że pieniądze docierały głównie do żydowskiej frakcji opozycji. Dodatkowo środki z biura Solidarności w Brukseli trafiały do budżetu MSW. /http://prawica.net/36261

Na tym miejscu warto przypomnieć, że kilka lat temu w naszym nowojorskim Patriotycznym Klubie Dyskusyjnym,  przy okazji omawiania  książki Gordona Thomasa pt . „Gideon’s Spies: The Secret History of the Mossad” http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id =2748

— rozważaliśmy kwestię wykorzystania  siatki wywiadowczej Mossadu w Polsce przez amerykańskie służby specjalne, po objęciu władzy przez prezydenta Reagana  

*  *  *  *  *

Za czasów prezydentury Cartera znacznie ograniczono sieć agentów w krajach tzw. obozu socjalistycznego, co mogło utrudnić politykę nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych,

— który postanowił wykorzystać ruch Solidarności w Polsce do osłabienia wpływów komunizmu w świecie oraz do neutralizacji ZSRR.

Ronald Reagan zaakceptował plan, który obejmował współpracę US National Security Council z Mossadem, Watykanem oraz amerykańską organizacją związkową AFL-CIO we wspieraniu ruchu Solidarności.

Dyrektor CIA — William Casey — złożył w Tel Avivie wizytę szefowi Mossadu Ytzhakowi Hoffi’emu, — który udostępnił CIA tajne informacje Mossadu dotyczące Polski.

Mając takie informacje,  można teraz pokusić się o odpowiedź na pytanie postawione w czasie wspomnianej dyskusji w Patriotycznym Klubie Dyskusyjnym  — a mianowicie: 

„Co stało się z pieniędzmi przeznaczonymi dla Solidarności przez rząd Stanów Zjednoczonych?”

Redaktor Grzegorz Braun w swoim wykładzie powołuje się na informacje z książki Petera Schweizera pt. Victory, — że amerykańskie fundusze, wyasygnowane na wspieranie ruchu Solidarność, — zostały praktycznie wykorzystane na rozbudowę sieci wywiadu izraelskiego w Polsce. http://www.youtube.com/watch?v=PjI_TTeDPwU

Tak więc, chyba możemy między bajki włożyć przekonanie, że Polską ciągle rządziła rosyjska „razwiedka.”  

Zdaniem Andrzeja Fedorowicza, — już za czasów premiera Mazowieckiego nastąpiło uniezależnienie się naszych służb specjalnych od wpływów rosyjskich oraz nawiązanie ścisłej współpracy z zachodnimi wywiadami a szczególnie z Mossadem.

Przykładem takiej ścisłej i owocnej współpracy mogła być tajna operacja Mossadu w Polsce pod kryptonimem — MOST, —  określana jako największa operacja w historii służb specjalnych. / http://historia.focus.pl/swiat/most-tajna-operacja-mossadu-w-polsce-1214?strona=3                                       

Polegała ona na przerzuceniu kilkudziesięciu tysięcy sowieckich Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela z wykorzystaniem polskich lotnisk i pod osłoną polskich tajnych służb, współpracujących z agentami Mossadu.

— Akcja ta nastąpiła zaraz po tym jak Tadeusz Mazowiecki („premier Jaruzelskiego”) złożył wizytę w Nowym Jorku, gdzie przeprowadził rozmowy z wpływowymi środowiskami żydowskimi.  

Przypominało to trochę wizytę jego „mistrza” — prezydenta generała Wojciecha Jaruzelskiego u amerykańskiego Żyda miliardera Rockeffelera w 1985,  — po której wkrótce zaczęto przygotowywać rozmowy okrągłego stołu.

Wydaje się, że zrozumienie procesu przekształceń ustrojowych w Polsce po 1989 roku oraz rabunkowej prywatyzacji polskiego majątku narodowego

 — nie jest możliwe bez uwzględnienia roli zarówno obcych jak i polskich służb specjalnych, które ściśle ze sobą współpracowały.  

Chyba łatwo również wytłumaczyć sobie szczególną rolę Mossadu w Polsce oraz światowe sukcesy tej izraelskiej agencji wywiadowczej , — biorąc pod uwagę rolę tzw. sajanów,

— czyli obywateli obcego państwa, mających żydowskie korzenie, oraz filosemitów-szabesgojów , którymi  Mossad posługuje się w szerokim zakresie w różnych krajach.  / http://pokazywarka.pl/me2gqo/  

Nieprzypadkowo w Polsce celowo ukrywano prawdziwe pochodzenie etniczne polityków, ludzi kultury, mediów, itd. — poprzez niszczenie ich  teczek personalnych, będących w posiadaniu służb specjalnych.

Wprawdzie opublikowano kilka „list znanych obywateli polskich żydowskiego pochodzenia,” — ale według niektórych autorów celowo pomieszano na nich nazwiska etnicznych Polaków z etnicznymi Żydami.

Oczywiście, dużym uproszczeniem byłoby przypisywać  „sajanizm”  wszystkim znanym Polakom, którzy mają żydowskie korzenie,

—  ale nietrudno zauważyć, że często „podwójna lojalność” zmusza niektórych z nich w pewnych sytuacjach do otwartego opowiedzenia się za swoimi, ze szkodą dla Polski. 

Niewykluczone, że część tych nazwisk znalazła się na wspomnianych  listach z powodu filosemityzmu, wysługiwania się żydowskim interesom, charakterystycznego dla tzw. szabes-gojów.

Prof. Jerzy Robert Nowak mówi wręcz o istnieniu filosemickiego lobby w Polsce, — do którego zalicza m.in. tak znanych polityków jak były prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz były premier Włodzimierz Cimoszewicz. / http://www.jerzyrobertnowak.com/artykuly/Nasza_Polska/lobby_filosemi- ckie1.htm  

Kwaśniewski nie kryje się zresztą ze swoimi poglądami, w których łączy swoje komunistyczne wychowanie z filosemityzmem.

— Ostatnio wspólnie z Wiaczesławem Mosze Kantorem — prezydentem Europejskiego Kongresu Żydów

— proponuje, aby kraje Unii Europejskiej  utworzyły rządowe organy inwigilacyjne, mające zająć się monitorowaniem „nietolerancyjnego” zachowania obywateli lub grup obywateli  (ksenofobów, antysemitów, homofobów, rasistów, itd.)

— oraz wprowadziły ustawodawstwo ograniczające wolność słowa.                                                                                                                                

http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id =9610&Itemid=56

Inny  znany  polski  polityk,  —  kreowany  prawie  na  bohatera  narodowego — Władysław Bartoszewski 

— według teczek znalezionych w archiwach IPN’u — był informatorem ambasady Izraela w Warszawie.

Czy mogą nas więc nas dziwić jego pogardliwe opinie o Polakach oraz zapewnienia, że jeżeli chodzi o stosunek do Żydów i Izraela, — to nie ma żadnych istotnych różnic pomiędzy liczącymi się partiami w Polsce. 

http://lustracja.net/index.php/pozostali/162-wladyslaw-bartoszewski-kontakt-operacyjny-ambasady-izraela

Czy na wspomnianej liście nie powinien się również znaleźć  ś.p.  Lech Kaczyński,  — który zasłużył się również Żydom, kiedy jako minister sprawiedliwości wstrzymał ekshumację w Jedwabnem

— gdy okazało się, że nie potwierdza ona oskarżeń o zorganizowanie pogromu Żydów przez Polaków, co umożliwiło Grossowi oraz środowiskom żydowskim przeprowadzenie antypolskiej kampanii propagandowej w światowych mediach?

http://www.youtube.com/watch?v=NzkYTbSmokE

Już jako Prezydent Rzeczpospolitej, grając na uczuciach patriotycznych oraz antyrosyjskich części Polaków, — cynicznie wciągnął Polskę w strategię opracowaną przez izraelskich lobbystów w USA, której jednym z celów było osaczanie Rosji.

Elementem tej polityki było poparcie Polski dla kolorowych rewolucji na Ukrainie i w Gruzji. 

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?p=49422&sid=0705eee4 c2 f53ea7402f75142beb293b

Wspomnianą listę  można byłoby uzupełniać bez końca, — wystarczy obserwować usłużne zachowanie większości naszych polityków w stosunku do Żydów i Izraela, które odbija się w fatalny sposób na interesach Polski i Polaków. 

Mając tak wspaniałą historię i tak wielkich bohaterów narodowych, Polska zasługuje chyba na to, aby rządzili nią prawdziwi patrioci a nie ludzie o podwójnej lojalności, zachowujący się często jak przysłowiowi sajani lub szabes-goje.

 Bob Kordecky  (Chicago)
bkordecky8@gmail.com
 
18.11.2013
Za: Mossad w Solidarności; http://wrzodakz.neon24.pl/post/101838,mossad-w-solidarnosci
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", 13 grudnia Stan wojenny, AGENTURA, ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, PRL, Roszczenia żydowskie, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.