Kabata: Evolution of a Scientist Meet Dr. Bob Kabata, Polish re

Kabata:  Evolution  of a Scientist; Meet Dr. Bob Kabata, Polish resistance figh- ter,  British  deckhand  and  Canadian  scientist,  who  showed  how parasites could  be used to track fish populations, and who challenges the next genera- tion to study the ocean as one huge interacting ecosystem.[http://www.scien ce.gc.ca/default.asp?lang=en&n=A06EAAE3-1 ]

Zbigniew Kabata cz. 1

————————–

————————–

Zbigniew  Kabata  ps.  Bobo – (ur.  17 marca 1924 w  Jeremiczach  na Polesiu – uczony, badacz, parazytolog, podpułkownik WP w stanie spoczynku, porucz nik cz.w. Armii Krajowej, żołnierz oddziału partyzanckiego Jędrusie.

Harcerz,  który  pływał  pod  rozkazami  gen. Mariusza Zaruskiego na jachcie harcerskim „Zawisza Czarny”. Do 1939 wychowanek Pierwszego Korpusu Ka- detów Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie.

Podczas  wojny – redaktor,  drukarz,  kolporter  prasy podziemnej („Odwet„). Bohaterski  partyzant

– oficer Armii Krajowej w oddziale partyzanckim „Jędrusie” na ziemi san- domierskiej i tarnobrzeskiej, w Operacji „Burza” w 2 Pułku Piechoty Legio nów Armii Krajowej.

Uczestnik akcji dywersyjnych, potyczek, bitew partyzanckich.

W 1945 roku ścigany przez NKWD i UB dotarł do II Korpusu WP we Włoszech , następnie w Anglii. W latach 1948-1951 – w Szkocji – rybak dalekomorski.

W latach 1951-1955 – studiował biologię na Wydziale Zoologii w Uniwersyte- cie w Aberdeen. W 1959 uzyskał stopień naukowy doktora filozofii, a w 1966 – doktora nauk przyrodniczych.

Po  ukończeniu studiów podjął pracę w Marine Laboratory (Scootish Depart- ment  of  Agriculture  and  Fisheries, a w 1967 został kierownikiem Laborato- rium Parazytologii w Pacific Biological Station w Nanaimo w Kanadzie, gdzie pracował do chwili przejścia na emeryturę w 1989 r.

Autor  ok. 150  prac  naukowych  z  zakresu parazytologii, wydanych w 15 kra- jach w różnych językach świata.

Środowisko  naukowe  uhonorowało  Z. Kabatę  nadając nazwy gatunkowe po- chodzące od nazwiska i pseudonimu kilku odkrytym organizmom, w tym pre- historycznemu pasożytowi ryb.

Autor  zbioru wierszy pisanych po polsku (Wiersze – 1993 r. Wrocławskie Za- kłady Graficzne, „Byłaś Radością i Dumą” – Richter Polska) i pięknej książki biograficznej w języku polskim „Żniwa na głębinie”.

W latach wojny – autor pieśni i wierszy partyzanckich.

Po  wojnie  autor  wspomnień  w prasie emigracyjnej (Dziennik Polski – Dzien- nik Żołnierza). Opowiadania dla radia BBC w języku angielskim.

Wśród  ponad 50 wierszy opowiadających głównie o bohaterskiej walce i skła- dających hołd poległym żołnierzom Armii Krajowej.

W  1964  roku napisał wiersz „Armia Krajowa” będący nieoficjalnym hymnem środowisk żołnierzy AK.

Wiersz ten jest wielokrotnie cytowany we fragmentach na wielu Pomni- kach Armii Krajowej, a pełen tekst znajduje się na Pomniku AK w Liche- niu na terenie Bazyliki (odsł. 6 września 2004 r.).

Za  szczególny  wkład  wniesiony do światowej nauki odznaczony przez Kana- dyjskie Towarzystwo Zoologiczne  Wardle Medal, przez Polskie Towarzystwo Parazytologicz­ne Medalem im. Konstantego Janickiego, przez Instytut Ryba- cki w Gdyni Medalem im. Prof. Kazimierza Demela (1998).

Doktor  honoris  causa Akademii Rolniczej w Szczecinie (1993), profesor Uni- wersytetu Simon Fraser w Burnaby.

Odznaczony  dwukrotnie  Krzyżem  Walecznych,  Srebrnym  Krzyżem  Orderu Virtuti Militari,  a  ostatnio Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odro- dzenia Polski.

W  1999  roku  Rada  Miasta  nadała  mu  tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

29 lipca 2007 roku ppłk Zbigniew Kabata otrzymał najwyższe kanadyjskie od- znaczenie państwowe Order of Canada Member (C.M.)

————————————

Zbigniew Kabata w internetowej encyklopedii.
Maryla, ndz., 06/07/2014
Za; http://blogmedia24.pl/node/68266
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, ARMIA ANDERSA, ARMIA KRAJOWA, EDUKACJA, FILMY - MUZYKA, HISTORIA POLSKI, II Wojna Światowa, POLSKOŚĆ, Żołnierze Wyklęci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.