Papieska apoteoza masonerii żydowskiej – „czarny dzień Kościoła Katolickiego”

Fragment książki Henryka Pająka pt: Nowotwory Watykanu, Retro, Lublin 2005, s. 252-276, ISBN 83-87510-51-3. Przypisy w oryginale.

Wszystko może się zmienić, ale umarłych się nie sprzedaje334.

masoneri Wiadomości Wolna Polska masoneria NWO„Jan Paweł II” z żydowską lożą B’nai B’rith, 1984 r.

Niemal niezauważone przez świat chrześcijański, do dziś nieznane setkom milionów katolików, było spotkanie papieża Jana Pawła II z bossami hermetycz­nej loży masońskiej B’nai B’rith w Watykanie i jej patetyczna apoteoza w prze­mówieniu papieża. Dniem, w którym wielu poprzedników Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej przewracało się w grobach podczas tego spotkania i tamtej pa­tetycznej laudacji, był 22 marca 1984 roku.

Z tych, którzy się przewracali chyba najboleśniej, wymieńmy choćby papieża Piusa XI, który czwartego października 1929 roku wołał do polskiej pielgrzymki:

Muszę ostrzec was, jak ongiś Chrystus ostrzegł apostołów, mówiąc do nich: Czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie, gdyż grożą wam niebezpieczeństwa i zasadzki podstępne.

Wróg wszelkiego dobra, którego Chrystus Pan nazwał bramami piekielnymi, nie śpi, ale czuwa i działa wśród was. Mam tu na myśli przede wszystkim sektę masońską, która szerzy swe przewrotne zasady i zgubne wpływy również w Polsce, usiłując w szczególności zniszczyć waszą świętą i cenną spuściznę duchową i religijną, która stanowi moc i chlubę waszą. Dlatego też, powtarzam, czuwajcie, gdyż wróg nie śpi, więc i wam nie wolno zasypiać355.

A oto słowa papieża Jana Pawła II, skierowane do delegacji tej potężnej wpływami żydowskiej loży masońskiej B’nai B’rith (Synowie Przymierza):

Drodzy przyjaciele

Cieszę się bardzo, że mogę przyjąć was tu, w Watykanie. Stanowicie grupę narodowych i międzynarodowych przywód­ców znanego żydowskiego stowarzyszenia, powstałego w Sta­nach Zjednoczonych, lecz działającego w wielu częściach świata, również w samym Rzymie.

Pozostajecie również w stałym kontakcie z Komisją do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem, założoną dziesięć lat temu przez Pawła VI w celu umocnienia stosunków pomiędzy Kościołem katolickim i Wspólnotą żydowską, na płaszczyźnie właściwych dla obu wy­znań zobowiązań płynących z wiary. Już sama wasza wizyta, za którą jestem wdzięczny, jest dowodem stałego rozwoju i pogłębienia się takich stosunków.

Następnie papież Jan Paweł II odniósł się do wątków politycznych związa­nych z wizytą „Drogich przyjaciół” z B’nai B’rith

Poznając się wzajemnie, odkrywamy wciąż na nowo to, co zbli­ża nas do siebie w głębokiej trosce o całą ludzkość: w takich dzie­dzinach – by wymienić tylko kilka – jak głód, ubóstwo, stosowana gdziekolwiek i wobec kogokolwiek dyskryminacja oraz potrze­by uchodźców.

Jednoczy nas, oczywiście, również ogromne zada­nie krzewienia sprawiedliwości i pokoju, będących znakiem ery mesjańskiej zarówno w żydowskiej jak i chrześcijańskiej tradycji, opartej z kolei na wielkim dziedzictwie proroków’535.

Czytaj dalej

Ten wpis został opublikowany w kategorii FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, Holokaust, III RP, Jan Paweł II, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Liga Przeciwko Zniesławieniu (ADL), MASONERIA, MASONERIA W POLSCE, MOWA NIENAWIŚCI, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Psychomanipulacja, Roszczenia żydowskie, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.