Orban odciął organizacje lewicowe od finansowania z zagranicy

Sprawa  zawieszenia  norweskich  grantów  dla organizacji pozarządowych na Węgrzech – po kontroli wszczętej przez rząd Victora Orbana – bulwersuje śro dowiska lewicowe na całym świecie.

Decyzja węgierskiego rządu uderzyła bowiem przede wszystkim w organizacje promujące m.in. homoseksualizm i ideologię gender.

9 maja br.  norweski rząd zawiesił pomoc dla Węgier w wysokości 140 mln eu- ro.  Węgrzy – podobnie  jak  Polacy  i  inne  słabiej  rozwinięte  kraje  z  Europy Wschodniej  i Południowej – otrzymują specjalne dofinansowanie z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu czyli krajów Europejskiego  Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdzielaniem  funduszy  zajmowała  się  fundacja  o  nazwie Ökotárs Alapít- vány (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska),  którą  wybrało  biuro EOG w Brukseli.

Rząd Orbána postanowił jednak zmienić sposób obsługiwania pomocy.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązki Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przeję ła  inna  organizacja  non-profit , która – jak  sugeruje  opozycja na Węgrzech – ma silne powiązania z rządzącym Fideszem.

Węgierskie władze przekonują, że Ökotárs Alapítvány źle administrowała fun duszami.  Według Origo, największego  portalu na Węgrzech tarcia pomiędzy rządem  Orbána  a  władzami norweskimi dotyczą tak naprawdę nielegalnego finansowania partii opozycyjnych.

Fundusze, które z założenia powinny trafiać do niezależnych organizacji po- zarządowych w gruncie rzeczy docierały do organizacji związanych z lewicą.

W 2012 r. wiceprzewodniczący Fideszu, Tibor Navracsics złożył skargę do nor weskiego  MSZ  na Fundację. Twierdził wówczas, że ta tzw. niezależna organi- zacja ma silne więzi z LMP (węgierscy Zieloni).

Tłumaczył,  że  fundusze – zamiast do  niezależnych  organizacji – trafiały do sił opozycyjnych.

Rząd norweski nie zareagował na skargę.

1 stycznia 2014 r. János Lázár, szef gabinetu Orbana ponownie próbował prze konać  Norwegów do „renegocjacji”  umowy dotyczącej rozdzielania funduszy pomocowych. Chciał przejąć środki norweskie z rąk Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Norwegowie po raz kolejny zbyli te działania milczeniem.

Lázár zarządził kontrolę fundacji.

Stwierdził, że  dziewięciu  pracowników Fundacji było powiązanych z proeko- logiczną LMP, socjalistyczną MSZP i anty-rządowymi bojówkami lewicowymi.

Rząd przygotował listę odbiorców, którzy nie powinni byli otrzymać wsparcia z  Funduszu Norweskiego.  Znalazły  się  tam m.in.: Stowarzyszenie Młodzieży Liberalnej,

Kobiety  dla Kobiet  w  Walce z Przemocą, Transparency International, TASZ, portal  atlatszo.hu,  Fundacja Młodzieży Demokratycznej  i  dwie  organizacje homoseksualne:  Labris Lesbian Association   Rainbow Missions.

W obronie lewicowych instytucji wystąpili członkowie partii LMP, którzy zaa- larmowali  opinię publiczną na świecie, twierdząc, że na Węgrzech niszczone jest społeczeństwo obywatelskie.

Jak na razie spór nie został rozwiązany.

Agnieszka Stelmach

Polonia Christiana
Marcin_Skalski
Środa, 25 czerwca 2014
Za; http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/orban-odcial-organizacje-lewicowe-od-finansowania-z-zagranicy
Ten wpis został opublikowany w kategorii GLOBALIZM, KOMUNIZM, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, POLITYKA, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, UNIA EUROPEJSKA, Węgry. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.