Kto jest Żydem?: fragmenty książki „Gwiazda i Krzyż” – Michael Jones / 2007 r

Synagoga Szatana

Michael Jones jest wydawcą amerykańskiego magazynu „Culture Wars”, autorem 11 książek i setek artykułów. Od 1979 r. jest doktorem literatury amerykańskiej (Uniwersytet Tempie). W swojej działalności akademickiej i publicystycznej dr Jones zajmuje się wzajemnymi relacjami pomiędzy moralnością a kulturą.

* * *

(…) Pierwsze  przyjście  Chrystusa  oznaczało  kryzys  mesjanistycznych   na- dziei  Żydów. Ewangelie opisują coraz gorętsze dyskusje, w których Żydzi okre ślali się poprzez swój stosunek do człowieka twierdzącego, że jest Synem Czło wieczym i Mesjaszem.

W  rezultacie,  debata,  której  początkiem  były  mesjanistyczne  oczekiwania, szybko przekształciła się w dyskusję nad tym, co to znaczy być Żydem. (…)

Konflikt między tymi dwiema grupami Żydów przewija się przez całą Ewange- lię według św. Jana.  W istocie  nie będzie przesadą twierdzenie, że Ewangelia św.  Jana, w  której  słowo ” Żyd”  pojawia  się 71 razy, jest długim dyskursem o tym, co to znaczy być Żydem.

Kim więc są owi “Żydzi”, o których 71 razy wspomina się w Ewangelii?  Cóż,  to zależy, wszak słowo to w odmiennych kontekstach nieznacznie zmienia swoje znaczenie,  ogólnie  jednak w toku narracji kontekst ów staje się coraz wyrazi- stszy, nabierając przy tym coraz to bardziej nieprzyjaznego charakteru;

ostatecznie wiedzie do rozbratu pomiędzy “Żydami” a Jezusem; owo zer- wanie doprowadzi do Jego śmierci.

Jedną z najciekawszych, choć może niezamierzonych konsekwencji ataku Anti-Defamation League na film Mela Gibsona Pasja jest pytanie, czy Ewangelie są antysemickie.

Czytaj dalej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Holokaust, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.