ZUS wypłaci emerytury obywatelom obcych państw poszkodowanych w wyniku Holocaustu? ►Niedowiary!!! POLECAM!!!

www.sxc.hu http://www.sxc.hu

W  reakcji  na  artykuł  dotyczący świadczeń emerytalnych dla osób nie- mieszkających  w Polsce, który ukazał się kilka dni temu na stronie interneto wej „The Times of Israel”, a potem informacji w polskim portalu wGospodar- ce.pl napisałem interpelacje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Zagranicznych  i wniosek o dostęp do informacji publicznej do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z informacjami zawartymi w arty kule,  polscy  podatnicy mieliby  sponsorować emerytury nawet dla 50 tysięcy Izraelczyków.

28 maja br.  na portalu  „The Times of Israel” ukazał  się artykuł, którego au- tor,  powołując  się na bliżej nieokreślone nowe regulacje prawne, twierdzi, że od  przyszłego  lata  weterani  wojenni  posiadający  polskie obywatelstwo, ale przebywający na stałe za granicą, będą mieli prawo otrzymywać polskie świa dczenia emerytalne w wysokości około €100.

Polscy  podatnicy  mieliby  sponsorować emerytury wszystkich osób mających obywatelstwo  polskie,  poszkodowanych  w wyniku działań III Rzeszy i ZSRR, bez względu na to, że nie mieszkają one w Polsce i nie posiadają polskich kont bankowych.

Sebastian Rejak,  przedstawiciel  Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  stwier- dził również,  że  koszty przelewów zagranicznych zostaną pokryte przez pol- skie władze.

Autor  artykułu  wskazuje,  że  ze  zmiany  przepisów  będzie mogło skorzystać około  50 tysięcy  Izraelczyków,  ponieważ ubiegać się o nie będzie mógł każdy polski obywatel dotknięty przez nazistowskie lub sowieckie zbrodnie.

Decyzja o wysyłaniu pieniędzy polskich podatników za granicę jest tym bar- dziej  oburzająca  w sytuacji,  w której brakuje pieniędzy m.in. na świadczenia wychowawcze i chorobowe dla Polek w ciąży.

Pytam  MPiPS  oraz  MSZ  przede  wszystkim  o to, czy informacje zawarte w artykule  są  prawdziwe, bo taka skala marnotrawstwa pieniędzy Polaków wy- daje się niemożliwa.

Poseł zadaje Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej pytania o podstawę praw- ną przyznawania wspomnianych świadczeń, koszty nowych rozwiązań, liczbę osób, które mogą zostać objęte świadczeniami i powody wprowadzenia takich zmian.

Ministra Spraw Zagranicznych  pyta  o to czy decyzja o przyznaniu świadczeń osobom  mieszkającym  za  granicą  była  wynikiem  podpisania jakichkolwiek umów  międzynarodowych lub konwencji i czy została przez nie na Polsce wy- muszona.

Jeżeli tak było, to należy postawić pytanie czy polski MSZ podjął jakiekolwiek działania, które mogły uchronić polskich podatników przez ponoszeniem ko- sztów wspomnianych świadczeń.

Poniżej publikujemy treść wszystkich wspomnianych pism:

http://www.wipler.pl/wp-content/uploads/2014/06/Interpelacja-do-MPiPS-ws.-%C5%9Bwiadcze%C5%84-emerytalnych-dla-Polak%C3%B3w-za-granic%C4%85.pdf

http://www.wipler.pl/wp-content/uploads/2014/06/Interpelacja-do-MSZ-ws.-%C5%9Bwiadcze%C5%84-emerytalnych-dla-Polak%C3%B3w-mieszkaj%C4%85cych-za-granic%C4%85.pdf

http://www.wipler.pl/wp-content/uploads/2014/06/Wniosek-do-ZUS-o-dost%C4%99p-do-informacji-publicznej-ws.-%C5%9Bwiadcze%C5%84-dla-Polak%C3%B3w-za-granic%C4%85.pdf

autor: Przemysław Wipler

————————————-

9 czerwca 2014 roku, 15:07 |
Za; http://wgospodarce.pl/opinie/13858-zus-wyplaci-emerytury-obywatelom-obcych-panstw-poszkodowanych-w-wyniku-holocaustu
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, Holokaust, II Wojna Światowa, III RP, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie niemieckie w Polsce, Zbrodnie sowieckie, ŁAMANIE PRAWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.