PILNE: Wykład Baumana zakłócony w Manchesterze. NIKT NIE ZOSTAŁ ZATRZYMANY!

PILNE: Wykład Baumana zakłócony w Manchesterze. NIKT NIE ZOSTAŁ ZATRZYMANY!Sytuacja analogiczna do ubie- głorocznej, gdy gościem Uniwe rsytetu we Wrocławiu jest mjr Zygmunt  Bauman,  były   czło- nek KBW.

Dziś rzecz działa się jednak nie w Polsce… ale w na Wyspach Brytyjskich. Zgoła odmienna reakcja służb porządkowych…

Mjr. Zygmunt Bauman był pre- legentem  międzynarodowej konferencji  „Politics  in Times of Anxiety”, która odbyła się w Manchesterze. Jednak nie obeszło się bez incydentów.

Wykład byłego członka Korpu- su  Bezpieczeństwa  wewnętrz- nego w PRL,  człowieka  zajmującego się zwalczaniem podziemia niepodległo- ściowego,  został zakłócony przez grupę młodych osób, którzy podczas wystą- pienia zaczęli wznosić antykomunistyczne okrzyki – podaje radio TOK FM.

Według uczestniczki wykładu, która zrelacjonowała zajście dla stacji należą- cej  do  imperium medialnego Agory, „młodzi ludzie zaczęli śpiewać te same piosenki, którymi przerwano wrocławski wykład profesora”.

Chodziło o „Komuchu, zdrajco, a na drzewach zamiast liści wisieć będą komuniści”.

– Odśpiewali swoje i wyszli – zrelacjonowała TOK FM  dr  Aleksandra Przega- lińska, uczestniczka wykładu profesora, który odbył się dziś w Manchesterze.

Z relacji wynika, że następnie protestujący w spokoju opuścili salę.

Nikt  nie  próbował  ich  zatrzymać. Zdaniem ochroniarzy budynku, z którymi rozmawiała  uczestniczka  wykładu,  każdy  ma  prawo  do  wyrażania   swoich przekonań politycznych i z tego powodu nie może zostać zatrzymany.

Przypomnijmy  –  za  głośne  wykrzykiwanie haseł niezadowolenia z obecności mjr  Zygmunta Baumana  na  Uniwersytecie Wrocławskim sąd wymierzał kary nawet po 6 tysięcy złotych! Niektórzy otrzymali także nawet miesiąc aresztu.

Łącznie, sędzia Paweł Chodkowski skazał siedem osób na kary 20-30 dni aresztu,  dwanaście – na grzywny  od 3-6 tysięcy zł,  cztery  osoby zostały uniewinnione.

W innych państwach, jak widać, istnieją inne kryteria demokracji.

Michał Polak

za: radio TOK FM
fot. Wikimedia Commons
poniedziałek, 09, czerwiec 2014
Za; http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/6007-pilne-wyklad-baumana-zaklocony-w-manchesterze-nikt-nie-zostal-zatrzymany
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, OKRĄGŁY STÓŁ, PRL, PROTESTY, UB-NKWD, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie sowieckie, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.