Rothschildowie Ratują Globalny Kapitalizm: „Inclusive Capitalism” – Londyn 27 maja 2014r.

Konferencja  Inclusive Capitalism –   zorganizowana  przez  Lynn  Forester de Rothschild (żona lorda Evelyn de Rothschild) – Londyn 27 maja 2014r.  http:/ /www.inclusivecapitalism.org/

konferencja 2

Rodzina Rothschild

N M Rothschild & Sons Limited (http://en.wikipedia.org/wiki/N M Rothschi- ld_%26_Sons) ,  jest  międzynarodowym  bankiem inwestycyjnym należącym do  Rothschild Groupe (http://www.rothschild.com/), która posiada oddzia- ły w 50 krajach  i zatrudnia  2.8 tys pracowników,  właścicielem grupy jest ro- dzina Rothschild. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rothschildowie

Rothschild jest obecny w Polsce od 1990 roku, specjalizuje się w obszarze pry- watyzacji, fuzji  i przejęć oraz transakcji rynku kapitałowego. Dyrektorem Za- rządzającym  oraz  Prezesem  Zarządu   jest Jacek Chwedoruk (o jego bizneso- wych  kontrahentach  dowiemy  się  na stronie http://www.kto-kogo.pl/Jacek Chwedoruk) ,  z usług banku korzystały m.in. firmy: LuxMed, KGHM, Zakłady Azotowe Puławy , Enea, Polkomtel, LOT, Dialog

Gupa  finansowa  Rothschild posiada udziały w  międzynarodowych korpora- cjach, bankach i instytucjach finansowych oraz wchodzi  w skład  konsorcjum banków,  które  są właścicielami banków centralnych  (Międzynarodowy Fun- dusz Walutowy,  Europejski  Bank  Centralny, Bank Rezerw Federalnych USA- FED). http://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family

Bank Rothschildów ma długą tradycję w handlu złotem,  zainicjował powsta- nie  Londyńskiej  Giełdy  Złota  (http://en.wikipedia.org/ wiki/Gold_fixing) , której pierwsze notowania odbyły się  w Londynie  w 1919r.  Cena złota  wów- czas  została  ustalona  na  podstawie  wspólnego  porozumienia  pięciu firm inwestycyjnych.

W 1980r. doszło do podziału grupy, którą kierował lord Evelym de Rothschild (http:// en. wikipedia.org/wiki/Evelyn_Robert_de_Rothschild),   jego  kuzyn  Jacob IV  baron  de  Rothschild  (http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_ Roths- child,_4th_Baron_Rothschild)  postanowił  odejść  z pokładu N M Rothschild & Sons, przejął  fundusz inwestycyjny Rothschild Investment Trust, który zo- stał założony w 1961 roku z jego inicjatywy.  W  1988 roku  zmienił jego nazwę na RIT Capital Partners.

W 2003r.  lord  Evelyn  postanowił  przekazać zarządzanie rodzinnym  bizne- sem Baronowi David de Rothschild (od 2013r. prezes Międzynarodowego Kon gresu Żydów – WJC)  z  francuskiej  części  rodziny Rothschild, a w 2007r. od- sprzedał  francuskiej  rodzinie  wszystkie  swoje  udziały w   N M Rothschild & Sons.

beznazwy images[9]

Lord Evelyn wraz z żoną Lynn de Rothschild w 2003 utworzyli międzynarodo wy holding inwestycyjny E. L. Rothschild,  w  skład  holdingu wchodzą fundu- sze hedgingowe  i  inwestycyjne  zarządzające  wieloma firmami, poniżej lista firm w których małżonkowie zasiadają w radach nadzorczych:

 • The Economist Group, (grupa działająca w branży mediów: Economist, CQ Roll Call, European Voice, EuroFinance, Ideas People Channel)
 • Weather Central  ( jest największym globalnym dostawcą usług  meteorolo gicznych, z usług firmy korzystają stacje meteorologiczne, kanały telewizyj ne i instytucje rządowe ( ONZ, NASA).  Wether Central  jest  zaangażowany w  programy rządowe dotyczące geoinżynierii pogodowej, której celem jest walka z globalnym ociepleniem poprzez projekt SRM  (solar radiation ma- nagement)

zobacz także:http://wolna-polska.pl/wiadomosci/chemitrials-geoinzy-nieryjne-imperium-rothschildow-2014-04)

 • FieldFresh Foods – (Agrobiznes – Indie)
 • Christies – (Dom Aukcyjny)
 • Bakertilly – (Bankowość Inwestycyjna)
 • IHST – (lider telekomunikacyjnej infrastruktury na kontynencie Afrykań skim)
 • FirstMark – (największa prywatna firma telekomunikacyjna w europie, operuje w 15 krajach)
 • Wings WorldWide Charter (świadczy usługi czarterowe, posiada flotę  he- likopterów oraz komfortowych samolotów Gulfstream G-IV )

http://www.elrothschild.com/investments

Lynn Forester de Rotrhschild

a-foresterderothschildRothschild

Biznes

Poniżej garść informacji ze stron  wikipedia oraz nndp na temat kariery Lynn Forester:

Córka Johna Kenneth Forester, prezesa i właściciela  amerykańskiej firmy lot niczej Meridian  specjalizującej się w usługach czarterowych dla biznesu o za sięgu globalnym.

W 1980r została absolwentką prawa Uniwersytetu Columbia, ukończyła także StosunkI  Miedzynarodowe  na  Uniwesytecie  w  Genewie,  w latach1980-1984 pracowała w kancelarii adwokackiej na Wall Street Simpson Thacher & Bartlett .

W 1984r. otrzymała stanowisko dyrektora i  wiceprezesa nowopowstającej fir my telefonii komórkowej  Metromedia Inc w której zarządzała do 1989r.

Od 1989 r. do 2002 r. Lynn Forester prowadziła już własną działalność w bran ży telekomunikacyjnej, stworzyła  wiele międzynarodowych koncernów, które zrewolucjonizowały przemysł szerokopasmowego i bezprzewodowego interne tu.

Od roku 1989 do roku 1995 Lynn Forester była większościowym udziałowcem, prezesem  i  dyrektorem  generalnym  w  TPI Communications International,  jednym z największych dostawców usług bezprzewodowych i telefonii komór- kowej w Ameryce Łacińskiej oraz USA. 

W 1998 r. założyła firmę telekomunikacyjną FirstMark. Po uzyskaniu licencji  wybudowała  sieci  światłowodowe  o  długości  20.000 km w 15 krajach,  firmę sprzedała za kwotę 1 miliarda dolarów w czerwcu 2000r.(pozostawiając sobie pakiet akcji firmy),  była  to  w  największa  niepubliczna transakcja w historii europejskiego sektora telekomunikacyjnego.

Obecnie  jest  członkiem  zarządu:  Estée Lauder Companies,  The Economist Group,  Weather  Central LLC ,  Christies International.

imagesWW52VTU0  rothschild[1]

Polityka

Lynn Forester nie byłaby w stanie osiągnąć  tak  wielkiego biznesowego sukce- su bez politycznego wsparcia. Pierwsze kroki w polityce stawiała w 1976 roku angazując się w kampanie senatora demokratów D.P. Moynihan.

Kolejnym  krokiem  było  małżeństwo  z  Andrew  Stein,  które  trwało 10 lat do 1993r.

200px-Andrew_Stein_at_the_2009_Tribeca_Film_Festival

 Andrew Stein – pochodzenie żydowskie, syn multi-milonera  Jerry Finkelste- in  (Andrew  skrócił  nazwisko  do Stein).  Jerry Finkelstein był wydawcą  New York Law Journal,  wpływowym  politykiem i biznesmenem, łączyły go bliskie stosunki z J.F. Kennedym oraz gubernatorem Nelsonem Rockefellerem.

Andrew Stein podobnie jak ojciec został  politykiem związanym  z  partią  De- mokratów,  zasiadał  kilkakrotnie  w radzie miasta New York,  był też jej prze- wodniczącym oraz zastępcą burmistrza NY,  oraz przewodniczącym Borough President of Manhattan.

W 1992 roku Lynn wspierała kampanię prezydencką Billa Clintona,  a w 2008 jego  żony  Hilary  reprezentującej  partię Demokratyczną, następnie przesko- czyła na pokład Republikanów wspierając kampanie senatora John McCain.

Obecnie dzieli swój czas między NY  i  Londynem przemieszczając się prywat- nym odrzutowcem osobiście pilnuje interesów rodziny.

Jest przewodniczącą kampanii Jon Hutsmana  (gubernator  stanu Utah, były ambasador  Chin  w  latach  2009-2011r. )  na  stanowisko  prezydenta  USA w 2016r.  Jon  Hutsman  znajduje  się  na  liście  honorowych członków fundacji Henry Jackson Initiative’s.

ladylynnforesterrothschild

Lynn Forester de Rothschild – Wywiad

images[10]

article-0-1BCD64D6000005DC-884_634x348[1]

Tina Brown (dziennikarka Anglia-USA), Cherie Blair  (żona brytyjskiego premiera Tony Blair) ,  Chrisine Lagarde  (prezes  Międzynarodowego Funduszu Walutowego), Lynn Forester de Rothschild

Clinton-RothschildMeet5[1] ws-adn-hilary-3-7-03-45-jp.jpg

W towarzystwie Clintonów, którzy gościli „młodą parę” podczas urzędowania w Białym Domu

Z ostatniego artykułu  i  wywiadu  z  Lynn  z dnia 12 maja 2014 roku (link) do- wiemy się w jaki sposób poznali się państwo Rothschildowie. 

Poniżej  streszczenie artykułu:

Lynn Forester poznała lorda Evelyn de Rothschild poprzez wspólnego zna jomego  Henrego  Kissingera  na  konferencji  Bilderberg Group   w  1998 w Szkocji, pobrali się 30 listopada 2000 r.  w Londynie. 

Uroczystość weselną w  Waszyngtonie zorganizował  senator  Moynihan  z żoną  (w 1976 Lynn wspierała jego pierwszą kampanię na stanowisko sena tora).

Miesiąc Miodowy Rothschildowie  spędzili w Białym Domu, gdzie spędzali czas wraz z urzędującą rodziną Clintonów oraz w posiadłości królowej An glii, gdzie Lynn poznała królową oraz księcia Filipa.

images[3] imagesOT4W9O9F

Organizacje

Organizacje i Instytucje w których Lynn de Rothschild jest członkiem :

 • Alfred Herrhausen Society of International Dialogue of Deutsche Bank (ONZ),
 • Council on Foreign Relations – (CFR),
 • Chatham House (Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – UK),
 • Institute for Strategic Studies (Instytut Studiów Strategicznych – UK),
 • International Advisory Council of Asia House (Międzynarodowy Komitet  Azjatycki – UK),
 • Foreign Policy Association (Instytut Spraw Zagranicznych – USA),
 • Henry Jackson Initiative’s  (Stanowisko Prezes Organizacji)
 • Inclusive Capitalizm (Projekt promowany przez organizacje Henry Jackson Initiative)

Lynn-Forester-de-Rothschild[1]

INCLUSIVE CAPITALIZM – GLOBALNY KAPITALIZM 27 maja 2014r. Londyn

Na  oficjalnej stronie organizacji:  http://www.inclusivecapitalism.org/  znaj- dziemy  listę  kilkudziesięciu  nazwisk  prominętnych  gości  zaproszonych do Londynu przez przewodniczącą konferencji Lynn Forester de Rothschild.

Poniżej nazwiska otwierające listę gości:

EDM102-Mark+Carney+Lecture[1]

– Mark Carney

od lipca 2013  sprawuje funkcje naczelnika Banku Centralnego Anglii (Ba- nk Anglii był pierwszym prywatnym bankiem centralnym Rorschildów, za łożonym w 1694r. ) przewodniczący szczytu G20, przez 15 lat był dyrekto- rem w banku Goldman Sachs.

W 2008 roku został mianowany szefem banku centralnego  Kanady,  a  po- nadto był szefem Rady Stabilności Finansowej, organizacji, w skład której wchodzą banki centralne, ministerstwa finansów i regulatorzy sektora fi- nansowego  z  24 krajów. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarze- nia/kanadyjczyk-nowym-szefem-banku-anglii,31462,1

Członek Grupy Bilderberg. http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Carney

– Bill Clinton

Bill+Gates+Clinton+Global+Initiative+Brings+OaA7SPl4qpul[1]

– były prezydent USA, członek Grupy Bilderberg, według tygodnika „Ango- ra”   zajmuje  49  miejsce  wśród  najbogatszych  polityków świata  z mająt- kiem 55 mln dolarów.

Clinton Global Initiative jest fundacją  założoną przez  Billa Clintona, któ ry określił misję fundacji następującymi słowami:

”wzmocnienie zdolności ludzi na całym świecie, aby sprostać wyzwa niom globalnej współzależności”.

Fundacja  skupia  się na czterech kluczowych obszarach:  bezpieczeństwa zdrowotnego; wspieranie przedsiębiorczości; rozwoju wspólnego przywód ztwa bez podziałów:  rasowych,  etnicznych  i religijnych.

Fundacja działa głównie poprzez partnerstwo  podobnie  myślących osób, organizacji, korporacji  i  rządów,  często służąc jako inkubator dla nowej polityki i programów. (na zdjęciu Bill Clinton i Bill Gates) http://en. wiki pedia.org/wiki/Clinton_Foundation.

http://swiat.newsweek.pl/fundacja-clintona-ujawnia-niewygodnych-darczyncow,34988,1,1.html

– Christine Lagarde

BB_Forbes_cover091211[1]

Christine Madeleine Odette Lagarde –  francuska  polityk, prawnik,  mini- ster  w  kilku  rządach, pierwsza kobieta na stanowisku ministra finansów w  państwach  wchodzących  w  skład G8.

Od 2011 dyrektor zarządzający  Międzynarodowego Funduszu Walutowe- go, również będąca pierwszą kobietą na tej funkcji. Odznaczona Legią Ho norową V klasy.  http://pl.wikipedia.org/wiki/Christine_Lagarde

http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-lagarde-mfw-zaczyna-negocjacje-z-ukraina-ws-programu-ratunko, nId, 1357520

– Alderman Fiona Woolf

images7X2P3B4V

 Z wykształcenia prawnik ,  8 listopada 2013r. objęła stanowisko   Burmist rza miasta Londyn,  służy  jako  globalny  Ambasador  Wielkiej  Brytanii w usługach finansowych i biznesowych.  http://en.wikipedia.org/wiki/ Fio- na_Woolf

W marcu 2013r. przed mianowaniem na stanowisko burmistrza, Fiona by ła partnerem  biznesowej organizacji TomorrowsCompany której również przewodniczy Lynn Rothschild. http://tomorrowscompany.com/business -in-society-towards-a-new-covenant-london-launch

Dalej na liście  znajdziemy prezesów największych międzynarodowych korpo-racji,  grup  finansowych, ekonomistów  i  polityków. http://www.inclusiveca- pitalism.org/conference-2014/speakers/

CELE ORGANIZACJI

Organizacja w sposób lakoniczny opisuje projekt Inclusive Capitalism – Glo- balny Kapitalizm;  na  stronie znajduje się tylko krótka  informacja, że celem programu jest pomoc najbiedniejszym  oraz wspólne działanie międzynarodo wych organizacji, biznesu, nauki dla poprawy obecnego systemu finansowego i wyjścia z kryzysu, który najbardziej dotyka najbiedniejszych na naszej plane cie.

Całkiem sporo informacji  na  temat  Inclusive Capitalizm oferuje  angielsko-języczna  wikipedia, opierając na się na wielu materiałach źródłowych opisu- je  znaczenie, historię  oraz  współczesne rozumienie i cele jakie stawia przed sobą projekt o nazwie Inclusive Capitalizm.

Ze źródeł historycznych dotyczących projektu,  wikipedia przytacza obszerne fragmenty analizy  oraz  krytyki systemu kapitalistycznego przez Karola Mar- ksa , zmarłego w 1883r. w Londynie niemieckiego ekonomisty żydowskiego po chodzenia,  twórcy  marksizmu,  internacjonalisty  i  masona  33 stopnia  rytu szkockiego. http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Marks

list of famous 33rd degree masons-2[1]

ΜΑΡΞ ΡΟΘΤΣΙΛΝΤ[1]Karol Marks jest na liście masonów Alberta Pike wybitnego masona rytu szko- ckiego,  twórcę Morals and Dogma.

Żona Nathaniela Mayera Rothschilda była spokrewniona  z Karolem Marksem – obaj panowie byli  masonami 33 stopnia. Rothschildowie od stuleci stoją na szczycie międzynarodowej  masonerii zarówno  rytu szkockiego ( kraje anglo-saskie, Anglia,  USA,  Kanada,  Australia  z  lożą  matką  w Londynie) jak i rytu francuskiego ( silnie reprezentowany w Europie i Rosji z lożą matką w Paryżu kontrolowaną przez francuskich Rothschildów)

W części poświęconej współczesnemu rozumieniu „Nowego (globalnego)  Ka- pitalizmu”  znajdziemy  informacje  na  temat  artykułu „Prahalad i Hammo- nd”  z  2002r  opublikowanego w magazynie  Harvard Business Review , auto- rzy opisują hipotetyczne rozwiązania na podstawie badań ubóstwa w Indiach

Allen Hammond z instytutu  World Resources Institute z siedzibą w Waszyng tonie jest wiceprezesem projektu sfinansowanego przez  fundacje John D. i Ca therine T. MacArthur Foundation,  która  w 1983 przekazała dotacje w kwocie 15 mln dolarów.

Hammond jest też autorem publikacji dotyczącej Globalnego Kapitalizmu za tytułowanej „Cyfrowa gotowość rozwoju” która ukazała się w broszurce Insty tutu spraw zagranicznych . (CFR)

W 2007 r. organizacja pod przewodnictwem Hammonda oraz zespołu nauko- wców z Inter-American Development Bank,  World Bank Group,  Internatio- nal Finance Corporation and the World Resource Institute  opracowała rapo rt  na temat biedy w krajach kapitalistycznych; do współfinansowania rapor- tu przyłączyły się międzynarodowe korporacje  Intel, Microsoft, Visa Interna tional.

Raport sugeruje żeby zwiększyć współpracę między organizacjami  i korpora- cjami  dla  poprawy  sytuacji  biednych  oraz  informuje,  że skutecznym środ- kiem mogą okazać się technologie informacyjne i komunikacyjne wykorzystu jące telefony komórkowe, komputery i internet jako potężne narzędzia do wal ki z biedą. Więcej na Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusive capi talism

Nowy Porządek Świata = Nowy Globalny Kapitalizm

10001557_517948741650479_5369241776554844160_n[1]Unią Europejską rządzi 28 komisarzy nie wybieranych demokratycznie.

766 Europosłów, których wybieramy sprawia złudzenie demokracji,  bo  to nie oni  podejmują  decyzje  w UE, dyrektywy są przekazywane komisarzom nomi- nowanym przez  bankowo-korporacyjny kartel.

Nowy Globalny Kapitalizm ( Nowy Porządek Świata) jest  określeniem global- nego systemu,  w  którym  organem nadrzędnym sprawującym władzę ponad- narodową będzie konsorcjum składające się z międzynarodowych organizacji i korporacji finansowych.

Globalny System będzie zarządzany i monitorowany przy użyciu nowoczesnej technologii  z  wykorzystaniem w  fazie przejściowej rozwiązań biometrycznej kontroli, a następnie poprzez osobiste nadajniki RFID.

Międzynarodowe korporacje zapewnią bezpłatną opiekę socjalną i  medyczną każdemu członkowi globalnego społeczeństwa.

Gotówka zniknie z obiegu, wszystkie transakcje będą odbywać się  drogą elek- troniczną poprzez weryfikacje biometryczną lub nadajnik RFID.

W nadajniku zostaną umieszczone  wszystkie informacje  o  każdej  jednostce społecznej,  łącznie  z wykonywanym zawodem,  miejscem pracy, adresem za- mieszkania,  statusem  społecznym,  stanem  konta, wykształceniem, historią zawodową,  historią lekarską  oraz poglądami politycznymi;

nadajnik będzie monitorował lokalizacje a także każdą aktywność właści ciela nadajnika.

W zamian za pełną kontrolę społeczeństwa przy pomocy nowoczesnej techno logii właściciele korporacji podzielą się zyskami ze społeczeństwem  likwidu- jąc problem biedy na świecie.

W 2010r ostrzegał  przed  Nowym  Globalnym Kapitalizmem redaktor  Janusz Lewicki,  wydawca  polskiego  wydania magazynu Michael: http://wolna-pol- ska.pl/wiadomosci/kredyt-spoleczny-wyklad-janusza-lewickiego-2014-01

oraz Aaron Russo ,producent filmowy, biznesmen, polityk  i  bliski  przyjaciel rodziny Rockefeller w ostatnim swoim wywiadzie z 2007r. Video

„Znajdujemy  się  na  pograniczu  globalnej  przemiany.   Potrzebny nam dobrze prowadzony poważny kryzys,  a narody zaakceptują Nowy Świa towy Porządek.”

–  1994r. David Rockefeller, prezes honorowy Rady Stosunków Zagranicznych (CFR), honorowy przewodniczący Komisji Trójstronnej oraz grupy Bilderberg

———————–

Michał KK

za:http://wolna-polska.pl/wiadomosci/syjonistyczna-pajeczyna-rotszyldow-inclusive-capitalizm-projekt-ratowania-globalnej-gospodarki-lynn-forester-de-rothschild-2014-05

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bilderberg Klub, FINANSJERA ŚWIATOWA, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, POLITYKA, TOTALITARYZM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.