Niepokonani 2012 prostytutką żydo-systemu IIIRP

Już sama konferencja prasowa w przeddzień kongresu wskazywała, że Niepo- konani   stali  się  polityczną  atrapą  organizacji   pokrzywdzonych   polskich przedsiębiorców.

25 lat trwania okupacyjnego żydo-systemu powinno w końcu skłonić do zasa- dniczego wniosku, że jakikolwiek dialog z tym systemem nie jest możliwy.

Jeśli chcemy zmian, które pozwolą na tworzenie  i  działanie polskich firm, to musimy  mieć  świadomość,  że  nie  będzie  to możliwe bez zmian komplekso- wych całego systemu, który z założenia nie tylko blokuje, ale i niszczy wszelką polską inicjatywę na każdym polu ludzkiej działalności.

Nie dyskutuje się  z  wrogiem,  wroga trzeba zniszczyć, ponieważ on postępuje identycznie z nami.

A teraz, uwaga! – sza, głos ma lider, P.Kukiz

Jak długo trzeba będzie jeszcze tłumaczyć, przekonywać,  że  to,  do czego na- wołuje sprytnie Kukiz, do systemu JOW, nie tylko nie  zlikwiduje  „zła”,  które Kukiz „chce zniszczyć”, ale zabetonuje na stałe istniejący układ sił, ponieważ władza  będzie  należała wyłącznie do tych, którzy dysponują kapitałem i me- diami.

Kukiz albo udaje wariata, albo nim jest.  Nie należy także zapominać o popar- ciu Kukiza dla żydo-banderowskiego Majdanu i bandy Jaceniuka.

Lider Kukiz rzucił propozycję „Majdanu” na ul.Wiejskiej.

Pamiętam  jak  podobną  akcję  namiotową  przed sejmem zorganizował kilka lat temu J. Jachnik (Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu”), który odżegnywał się od polityki.  On  także chciał tylko poprzez dialog z władzą usprawnić sys- tem prawny.

A w rzeczywistości kanalizował elektorat (w kierunku PiS) i odwracał społecz ną uwagę od istoty problemu – od koniecznej likwidacji żydo-systemu IIIRP.

Nie można pominąć wystąpienia A. Sadowskiego,  a  szczególnie  fragmentu  o wolności  gospodarczej pojmowanej przez słuchaczy, przez wielu młodych lu- dzi, w sposób infantylny,  nie  mający nic wspólnego z rzeczywistym, racjonal- nym rozwojem gospodarczym kraju.

Wolność  gospodarcza  to  nic  innego  jak równość podmiotów gospodarczych względem  prawa,  a  to  oznacza,  że  silniejszy podmiot zawsze wygra ze słab- szym – ale tej istotnej prawdy nikt nie chce dostrzec.

W  Polsce  każdy  nowo  powstający  podmiot  nie  ma  najmniejszych szans na przetrwanie  w konfrontacji z koncernami zachodnimi – to dlatego żydo-wła- dza  zniszczyła  tzw.  zjednoczenia  (czyli koncerny w warunkach socjalizmu) stworzone i dobrze funkcjonujące w okresie rządów E. Gierka.

Niestety,  podstawowa  znajomość  zasad ekonomii podpowiada, że w warun- kach  wojennych,  czy  w  trakcie  odbudowy  gospodarczej kraju po wojnie (w Polsce gospodarka po 1989r. uległa niemal całkowitemu zniszczeniu, stracili śmy  więcej produkcyjnego  majątku niż w II w. św.) wymaga zastosowania za- sad kapitalizmu (zamiennie socjalizmu)  wojennego  lub  mecenatu państwa, czyli innymi słowy silnej centralnej władzy, a nie jak proponują „wolnościow- cy” pokroju A. Sadowskiego i wielu innych, ograniczania władzy państwa.

Oczywiście  propozycja  ograniczania  państwa  w  gospodarce  jest chwytliwa, ponieważ władza jest  tu  zestawiana z rządami  syjonistycznych kreatur, któ- rych zadaniem jest nie budowa, nie rozwój, a niszczenie Polski i Polaków.

Wychwalane przez A. Sadowskiego tzw. ustawy M. Wilczka, żydowskiego mini stra w  żydo-rządzie MF. Rakowskiego,  nie służyły rozwojowi gospodarczemu Polski, tylko przejmowaniu wypracowanego przez naród majątku przez żydo- stwo.

Całkowity blamaż Niepokonanych  i  niejako przyznanie się do kolaboracji  z żydo-system stały się oczywiste po zaleceniu przez kierownictwo Niepokona- nych udziału w eurowyborach i oddaniu głosu nieważnego.

Zatem, Niepokonani zalecają Polakom zrobienie żydo-systemowi III RP  frek- wencji w wyborach, czyli udzielenie mu politycznej legitymizacji.

Mając frekwencję, czyli wspomnianą polityczną legitymację,  z ostatecznymi wynikami żydo-system poradzi sobie już sam.

Wszystkie te działania nie są niczym innym, jak kanalizowaniem społecznego niezadowolenia, społecznego organizowania się i eliminacją społeczeństwa z polityki przez agenturę żydo-systemu.

Tym samym jest także Ruch Narodowy, któremu wciśnięto na głowę żydowską czapkę w postaci liderów RN, których na liderów nikt nigdy nie wybierał.

Podobnie  zinfiltrowane  są  w Polsce  związki zawodowe, które wyprowadzają ludzi  na  ulicę,  żeby sobie „poprotestowali”  i  odreagowali niezadowolenie, i na tym kończy się ich związkowa działalność.

Szefowie poszczególnych związków dbają szczególnie o to,  żeby  nie  powołać jednej dużej, silnej organizacji związkowej – byłoby to niebezpieczne dla żydo -systemu.

Musimy  nauczyć  się rozpoznawać agenturę żydo-systemu, metody jej działa- nia i eliminować takich osobników spośród nas – fakt,  tu potrzebna jest edu- kacja polityczna, a taka nauka musi niestety potrwać.

Jeśli już zdobędziemy niezbędną wiedzę  musimy się oddolnie zorganizować i bezwzględnie zniszczyć żydo-system IIIRP. Nie istnieje inny sposób na polską Polskę.

Dariusz Kosiur

Za; http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/05/18/cala-para-w-gwizdek-niepokonani-juz- skana- lizowani-przez-zydo-system/

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", Bieda, FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA POLSKI, JUDAIZACJA POLSKI, OKRĄGŁY STÓŁ, POlska w likwidacji, SPOŁECZNO-POLITYCZNE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.