Syn Bartoszewskiego dostał pracę w państwowej spółce Exatel! Jest WICEPREZESEM.

Syn Władysława Bartoszewskiego  (91 l.), sekre- tarza stanu w Kancelarii Premiera, dostał fuchę w państwowej spółce Exatel.

Od kilku dni jest wiceprezesem w firmie, na cze le której stoi Marcin Jabłoński (49 l.), były wice- minister  spraw  wewnętrznych w rządzie Dona- lda Tuska (57 l.) i działacz lubuskiej Platformy Obywatelskiej.

Władysław  Teofil  Bartoszewski  (59 l.) –  bo  tak  nazywa się syn Władysława Bartoszewskiego (91 l.) – został wiceprezesem zarządu w ubiegły czwartek.

Bartoszewski junior jest  z wykształcenia historykiem, był wykładowcą na Ox- fordzie,  wcześniej  pracował m.in. w Credit Suisse i w PGE Domu Maklerskim. Na nowym stanowisku zarobi ok. 25-30 tys. złotych miesięcznie.

Jego  nowe  miejsce pracy, firma Exatel, jest operatorem telekomunikacyjnym i  zajmuje  się  transmisją  danych m.in. dla polskich służb specjalnych, armii, Ministerstwa Obrony Narodowej, a także dla największych polskich firm.

Blisko 100-procentowym udziałowcem Exatela jest Polska Grupa Energetycz- na, kontrolowana przez Skarb Państwa.

Syn Bartoszewskiego dostał państwową posadę

Co spowodowało, że syn Bartoszewskiego otrzymał  posadę wiceszefa spółki, i jaki  ma  zakres  obowiązków?  Nie wiadomo, bowiem biuro prasowe firmy nie odpowiedziało nam na nasze pytania.

Według prof. Antoniego Kamińskiego, specjalisty ds. korupcji, firma powinna jak najszybciej rozwiać wątpliwości dotyczące wyboru Bartoszewskiego junio- ra na wiceprezesa firmy.

– Powinna publicznie odpowiedzieć: jak doszło do wyboru, jakie ma kom petencje i ile zarabia.  W  innym  przypadku  spekulacje wokół syna Bar- toszewskiego będą się mnożyć – mówi nam Kamiński.

Zobacz: Krystyna Pawłowicz ostro o prof. Bartoszewskim: To pastuch słabej klasy!
http://www.se.pl

Wykształcenie historyczna pasuje jak ulał, albo i jeszcze bardziej, do zaj- mowania się telekomunikacją.
Admin

Za; http://marucha.wordpress.com/2014/05/14/syn-bartoszewskiego-dostal-prace-w-panstwowej-spolce-jest-wiceprezesem-takiemu-to-dobrze/

KOMENTARZE

Od dzisiaj BOJKOTUJEMY Exatel ANALFABETY Bartoszewskiego ! powiedział/a

2014-05-14 (środa) @ 15:41:55

Młodszy pierdziuch  żydowski synalek Władysław Teofil Bartoszewski (59 l.) wyjechał z PRL-u w 1968 roku do Izraela razem z matką po ROZWODZIE sta rego szkodnika PASTUCHA Bartoszewskiego z pierwszą żoną.

Stary PASTUCH Bartoszewski dostał robotę po znajomości żydowskiej i „pra- cował” od 1986 przez kilka  lat  w Instytutcie dla Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie.

Pomiędzy PASTUCHEM i jego była żoną trwał spór o finanse i kontrole nad wy chowaniem oraz edukacją syna.

Dlatego PASTUCH załatwił po ZNAJOMOŚCI synalkowi  „wykładowanie histo- ryczne” też chyba religii holokaustycznej w tym samym  Instytucie Polsko-Ży- dowskim w Oksfordzie.

Jego synalek nie zna zbyt dobrze języka polskiego lecz kaleczy  – nie gramaty- cznie układa zdania po polsku.

Jego jest ciężko zrozumieć co on bełkocze. Oczywiście ta nowa PAŃSTWOWA „robota” jako v-e prezesa spółki to taki tzw. „awans społeczny” jaki był za cza sów PRL-u  gdzie  ojciec  sekretarz KW lub KC PZPR wykorzystując swoje ukła- dy polityczno-partyjne załatwiał robotę swojemu niedorajdzie synalkowi.

Tak jest właśnie z Bartoszewskim w tym szalejącym NEPOTYZMIE III RP gan- gstera Tuska/Komora.

Obecna III RP jest obskoczona w różnych państwowych spółkach skarbu pań- stwa przez obywateli polskich ale najczęściej NIE polskiej narodowości, szcze gólnie żydów.

W ogóle to rządzący przestępczy gang  PO jest bandą skrzykniętych bękartów z  mniejszości  etnicznych  zamieszkałych  w Polsce  oraz snobów zboczeńców „europejasów” kupczących etnicznymi Polakami na prawo i lewo.

Oni faktycznie NIE identyfikują się z polskim interesem czyli większości pol- skich obywateli.

Synalek PASTUCHA został awansowany na v-ce prezesa Exatela tylko dlatego , że jest znajomym żydem nie znającym się na niczym.

Ludzie w III RP nie wiedzą, ale 1O listopada 2011 roku, kiedy doszło do krwa- wego  ataku  „polskiej”  policji  na  Marsz Niepodległości  w Warszawie, wtedy nadinspektorem  komendantem  policji  w Warszawie był polski obywatel ale UKRAIŃSKIEJ narodowości, który nie nienawidzi etnicznych Polaków.

Nie zdziwcie się,  gdy  ta  firma  Exatel  ZABANKRUTUJE  pod zarządami tego ANALFABETY technicznego synalka Bartoszewskiego i gdy jego  stamtąd wy- rzucą to on zostanie prezesem spółki PLL LOT jeśli jeszcze ona będzie istnia- ła, bo już prawie została zbankrutowana.

Ludzie już zapomnieli lub nie wiedzą, że PASTUCH Bartoszewski ANALFABE TA lotniczy w 2006 roku, został o ZGROZO prezesem spółki lotniczek PLL LOT !

To właśnie od 2006 roku zaczął się DRAMAT ekonomiczny PLL LOT.

Po 2006 roku ta firma z długoletnią tradycją PRZESTAŁA prawidłowo prospe rować.  Ten  zbutwiały PASTUCH Bartoszewski powyrzucał na bruk polskich fachowców lotniczych i po znajomości obstawił  żydowskimi FIGURANTAMI kumplami  z  polskim  obywatelstwem,  którzy  NIE  mieli zielonego pojęcia o lotnictwie cywilnym.

Od tego czasu samoloty stały się bardzo  NIE punktualnie,  strasznie się spóź- niały, odwoływano loty, znacznie pogorszyło się jedzenie na pokładzie, ludzie tracili połączenia i pieniądze i powstał slogan na Polonii Amerykańskiej:

„Lataj LOT-em bartoszewskiego to będziesz POTEM !”

Najwięcej dochodów PLL LOT przynosiły połączenia na liniach trans-atlanty ckich do Ameryki Północnej tzn. USA i Kanady.

Pierwsze  co  zrobił  PASTUCH  w  PLL LOT jako prezes to zabronił kolportażu „Naszego Dziennika”  ojca Rydzyka  na pokładach  samolotów LOT-u, a wtedy ta gazeta była poczytna wśród Polonii Kanadyjskiej i USA.

Wtedy ten pajac PASTUCH zarządził, żeby na każdym siedzeniu pasażera sa- molotu położyć na siedzeniu żydowski anty-polski szmatławiec  „Gazetę Wy- borczą” żydo-komunisty Michnika.

To wkurwiało polskich pasażerów.

Polonia w Ameryce Północnej tym to sposobem dowiedziała się,  że  żyd PAS- TUCH Bartoszewski analfabeta jest prezesem spółki lotniczej PLL LOT, który usiłował przymusić do brudzenia sobie rąk brukowcem „gazeta wybiórcza”.

Od tego momentu w 2006 roku rozpoczął się ostry BOJKOT PLL LOT przez ca łą Polonie Światową, wiedząc że nią zarządza autentyczny ANALFABETA lot- niczy  PASTUCH,  a  to  wywołało też obawę o spowodowanie katastrofy lotni- czej i UTRATĘ życia.

Od tego czasu samoloty PLL LOT zaczęły latać puste, wozić powietrze do Ame ryki Północnej  i zaczoł się autentyczny dramat ekonomiczny oraz groźba ban kructwa  tej firmy lotniczej, którą zapoczątkował ten PASTUCH Bartoszewski i niech on się SCHOWA ten PROSTAK słabej klasy

“Lataj LOT-em będziesz POTEM”

Teraz głupie OSŁY tuska, też zbankrutują tą firme Exatel operatora telekomu nikacyjnego.

Od dzisiaj BOJKOTUJEMY Exatel, gdyż ta firma stał się NIEwiarogodna zarzą dzana przez ANALFABETĘ telekomunikacyjnego  PROSTAKA  Bartoszewskie- go, który przybłąkał się z Izraela do Polski !

Fran SA powiedział/a

2014-05-14 (środa) @ 15:45:27

To goral o skalnym profilu. Spod gory Synaj.
Zarowno sluzby specjalne jak i Skarb Panstwa sa idealnym miejscem zatrudnienia dla ‚gorala’.

A Admin niech sie nie czepia dyplomow.
Bywaja naturalne i dziedziczne talenty przenoszone w genach.
Ojciec Wladka Teofila ma ogromne zaslugi dla polskiej ekonomii.
Synek zawsze moze liczyc na fachowe porady ojcowskie zwlaszcza na niwie Skarbu Panstwa.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, III RP, JUDAIZACJA POLSKI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.