Ruch Narodowy to tylko medialna wydmuszka agentury żydo-systemu IIIRP

Analizując internetową działalność RN zauważyłem charakterystyczne zjawi- sko. Na Fb, na stronach Ruchu Narodowego oraz na stronach jego liderów, Bo saków, Zawiszów, Winnickich, Kowalskich, Tumanowiczów, że ilość komenta rzy waha się od 0 do zaledwie kilku. Poza tym, nie są to strony/grupy otwarte, czyli nie każdy może zamieścić tam swój komentarz.  Nie ma więc żadnej dys- kusji, żadnej wymiany poglądów, żadnej prezentacji myśli narodowej.

Nasuwa się jedyny wniosek, że prawdziwa treść kryjąca się pod literami RN to w istocie – przepraszam  za nieparlamentarne określenie – Ruchacze Narodu. Jednak  sądząc  z  ilości  komentarzy, liderom R(uchaczom)N ich działalność idzie  chyba  jakoś  marnie  (mimo,  że niektórzy z nich rezydują w Warszawie na wprost ambasady USA) – widoczny całkowity brak zainteresowania nie tyl ko wśród młodzieży (?).

Intrygujące staje się także pytanie: skąd wzięli się owi liderzy RN?  Kto i  dla- czego zaprasza ich do żydo-mediów, które nacjonalizm  utożsamiają z naziz- mem (z wyjątkiem nacjonalizmu ukraińskiego !)?

z12859484AA,Robert-Winnicki-i-Witold-TumanowiczMikrofony najważniejszych żydo-mediów

I jak to się dzieje,  że zarówno na I kongresie – założycielskim – RN nie  doko- nano wyboru władz Ruchu?  Tego wyboru  nie dokonano także  i na II kongre- sie RN (?).

RN mimo dwóch lat istnienia nie dorobił się ani jednej istotnej publikacji poli tycznej – choćby w internecie – omawiającej cele i kierunki działania.

Nie przedstawił żadnej analizy politycznej sytuacji naszego kraju.  Nie zapro-ponował  żadnych  rozwiązań gospodarczych, żadnej wizji polityki wewnętrz- nej  i  zewnętrznej, żadnej,  korzystnej dla Polski, koncepcji międzynarodowej współpracy.

Samozwańczy  liderzy  RN  ograniczają się wyłącznie do rzucania haseł, które można streścić w pięciu słowach: by żyło nam się lepiej.

A z ich haseł „precz z komuną”,  czy „raz sierpem, raz młotem w czerwoną ho łotę”,  które  mogą  mieć jedynie wartość  historyczną niewiele wynika i raczej śmieszą niż straszą.

Bo tych, których miałyby przestraszyć nigdzie dzisiaj nie znajdziemy.

Dariusz Kosiur

634982507435800000Ducze  Marian Kowalski

images

R. Ziemkiewicz od „Polactwa” – także narodowiec

Za; http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/05/13/ruch-narodowy-to-tylko-medialna-wydmuszka-agentury-zydo-systemu-iiirp/

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii JUDAIZACJA POLSKI, Ruch Narodowy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.