Czym zawiniła Rosja? Czyli – trzeźwa ocena sytuacji w Polsce

Awantura Sorosa na Ukrainie przynosi naszym mediom i politykom kolejną okazję, by pokazać całemu światu jak zła jest Rosja w porównaniu do demokratycznej zachodniej osi dobra, uczciwości, sprawiedliwości i praw człowieka (a przecież wszyscy wiemy, że goje nie są ludźmi, zatem termin jest jak najbardziej adekwatny).

Każda okazja jest w końcu dobra, a ta przy okazji zaćmiła świetnie zorganizo- wane Igrzyska w Soczi.

Pan Soros  (najwidoczniej  już mniej zajęty namawianiem do legalizacji mari- huany  jak świat długi i szeroki) każe nam myśleć, iż to Rosja jest winna całe- mu złu na Ukrainie, każdej  ofierze  śmiertelnej sponsorowanych przez niego demonstracji i bijatyk.

Czemu  nie  są  winni  temu  oficerowie  CAHAL  czy  Mossadu, którzy w liczbie trzech setek szkolili tłuszczę na Majdanie?  Winny  jest zawsze ten jeden jedy- ny kraj, przyjrzyjmy się zatem już mniej ironicznie niż we wpisie „18 punktów winy Rosji”  ileż to winy spoczywa na wschodnim niedźwiedziu i czym jest po- wodowane  to  ciągłe  podgryzanie  Rosji  przez  ośrodki  masowego przekazu i polskich pseudo-patriotów.

A oto i pytania, które powinniśmy sobie już po raz setny zadać:

1. Czy są Rosjanami panowie Soros i Sachs, autorzy „Planu Balcerowicza”, któ rzy wyprowadzili z polski kilkaset miliardów dolarów?

2. Czy  to  może  za  prośbą  lub  pomysłem innych Rosjan, Polska dokonała po 1980 roku tej „transformacji ustrojowej i gospodarczej”, której efekty widzimy dzisiaj?

3. Czy to Rosjanie za marne grosze wykupywali perły polskiego przemysłu?

4. Czy  to  z  winy  Rosjan  pozbyliśmy  się  naszego  przemysłu włókienniczego, chemicznego, tekstylnego, farmaceutycznego, budowlanego, elektronicznego, kopalnianego, hutniczego, obronnego, transportowego, włókienniczego, tele- komunikacyjnego, stoczniowego i wielu innych?

5. Czy to Rosjanie wykupili polskie zakłady pracy za kilka procent ich fakty- cznej wartości, aby je pozamykać, zwolnić ludzi i wywieźć sprzęt za granicę?

6. Czy to Rosjanie wykupili polskie banki i czy to rosyjskie banki obecnie wysy sają  z  Polaków  ich  ciężko  zarobione  pieniądze  w tej neo-kolonii zwanej III RP?

7. Czy to Rosjanie zabronili nam dofinansować stocznie?

8. Czy to Rosjanie kazali nam zalewać szyby kopalniane,  aby  nigdy więcej ich już nie użytkować?

9. Czy to Rosjanie kazali pozbyć się naszych cukrowni?

10. Czy to Rosjanie zniszczyli nasze rolnictwo i rybołówstwo?

11. Czy to Rosjanie kazali wprowadzać i podwyższać zbrodnicze podatki, oraz nie pozwalają na ich obniżkę?

12. Czy  to  Rosjanie  wydają  wiążące  dla  Polski tysiące kretyńskich dyrektyw niszczących resztki naszej gospodarki?

13. Czy  to  Rosjanie  wprowadzili  do  naszego kraju pięćdziesiąt hipermarke- tów, które nie odprowadzają ani grosza do Skarbu Państwa?

14. Czy  to  Rosjanie mają pretensje terytorialne w stosunku do nas i czy to oni wykupują ogromne połacie polskiej ziemi (szczególnie na Warmii i Mazurach )?

15. Czy  to  Rosjanie  każą  nam  odprowadzać  rocznie  sto  miliardów składki członkowskiej?

16. Czy  to  Rosjanie  zniszczyli,  a  następnie  przymierzają  się do wykupienia polskiej kolei?

17. Czy to Rosjanie chcą prywatyzować nasze lasy?

18. Czy to Rosjanie wykupili nasze wodociągi i elektrownie?

19. Czy to Rosjanie  i ich koncerny niemalże za darmo mają koncesję na wydo- bywanie w Polsce wszystkiego, co posiada nasza ziemia?

20. Czy to Rosjanie zniszczyli Wojsko Polskie doprowadzając je w stanu w któ rym  na  sto tysięcy  ludzi przypada około dziesięciu tysięcy prawdziwych, po- trafiących cokolwiek żołnierzy?

21. Czy  to Rosjanie roszczą sobie prawo do decydowania o naszej przyszłości, często wbrew naszej Konstytucji i prawom uchwalanym w naszym kraju?

22. Czy to Rosjanie wysyłali naszych żołnierzy na głupie wojny w Iraku  i Afga- nistanie?

23. Czy  to  Rosjanie  wysyłają  naszych  żołnierzy  do  Libii, Czadu czy Mali, by walczyli o ich roszczenia do obecnych tam złóż złota i ropy?

24. Czy to na potrzeby Rosjan utworzono GROM?

25. Czy  to  do  Rosjan  pielgrzymują  wszyscy polscy politycy, by kiwać się pod murami Kremla obiecując strategiczne partnerstwo szefom rosyjskiego wywia du?

26. Czy  to  Rosjanie  mają  w  posiadaniu  patenty  na  GMO i zmuszają nas do wprowadzania tej trucizny?

27. Czy to Rosjanie zmuszali nas do kupowania szczepień na świńską czy pta- sią grypę?

28. Czy to Rosjanie spryskują chemikalia nad naszymi głowami i wzruszają ra mionami na fakt, że wymiera przez to światowa populacja pszczół?

29. Czy  to  Rosjanie  panoszą  się  po  naszym  kraju,  roszcząc  sobie prawa do wszystkiego co się w nim im spodoba?

30. Czy to paszporty Rosjan upoważniają do „odzyskiwania” kamienic lub zie mi ornej?

31. Czy  to  GRU  kręci  się  po naszym kraju z żołnierzami uzbrojonymi w broń maszynową, z wycieczkami młodych Rosjan, którym pokazuje się miejsca „ka źni Rosjan” i „polskich morderców”?

32. Czy Rosjaninem jest Jan Tomasz Gross i czy Rosjanie ukuli stwierdzenie o „mordercach Polakach w Jedwabnem” czy o „polskich obozach koncentracyj- nych”?

33. Czy to Rosjanie dają nam przykład kraju o bezkarnych służbach bezpiecze ństwa,  które  mają  prawo  do zastrzelenia, torturowania, oraz inwigilowania każdego obywatela?

34. Czy to od Rosjan wychodzi przykład ułatwiania aborcji dla rozrywkowych panienek,  legalizacji  i  tłumaczenia  zboczeń  (w tym pedofilii), oraz  beztro- skiego życia bez zasad i reguł, co niszczy całą cywilizację łacińską?

35. Czy  to  Rosjanie  są największymi na świecie producentami i handlarzami narkotyków?

36. Czy to GRU w interesie swoich wojen narkotykowych doprowadza do dege- neracji i wyniszczania całych pokoleń?

37. Czy to Rosjanie bombardują kilkadziesiąt krajów członkowskich ONZ?

38. Czy to Rosjanie namawiają nas do legalizacji narkotyków bądź eutanazji?

39. Czy to Rosjanie otaczają inne kraje murami i odcinają im dostęp do wody pitnej?

40. Czy  to  Rosjanie wjeżdżają buldożerami w osiedla mieszkalne przedstawi- cieli innej religii?

41. Czy  to  Rosjanie  mogą bezkarnie ignorować ponad siedemdziesiąt rezolu- cji i kar ONZ?

42. Czy to Rosjanie nie podpisali traktatu o nierozpowszechnianiu broni  jąd- rowej mimo posiadania ogromnych jej ilości?

43. Czy to Rosjanie nie posiadają własnej konstytucji, ani granic?

44. Czy to Rosjanie prowadzą politykę eugeniczną sterylizując kobiety innego koloru skóry, zmuszając je do aborcji, czy wyganiając z ich kraju?

45. Czy  to  Rosjanie  nieustannie  od lat prowadzą kosztujące ich podatników biliony dolarów wojny?

46. Czy to Rosjanie wywołują non stop rewolucje w innych krajach  i doprowa- dzają do obalania demokratycznych rządów?

47. Czy to Rosjanie  każą  nam  płacić sześćdziesiąt pięć miliardów odszkodo- wań?

48. Czy to Rosjanie zrzucają  bomby  z zubożonymi uranem na tysiące niewin- nych cywilów?

49. Czy to Rosjanie organizują zamachy mające stanowić prowokacje do kolej nych ich wojen, bądź coraz to większej inwigilacji obywateli?

50. Czy to Rosjanie doprowadzili do biedy i ludobójstw w całej Afryce np. pro- wokując  wojnę  domową  w  Kongo  albo rewolucję w RPA,  gdzie tylko wyczuli złoża czegoś wartościowego?

———————————–

Zaledwie  pięćdziesiąt  punktów, a myślę, iż można by było ich śmiało napisać ponad setkę.

To jednak nie przekona polskich pseudo-patriotów gdyż:  —  historia, Gruzja, Smoleńsk…

Historia

–  czy  Rosjanką  była  caryca  Katarzyna, czy kierowała się ona interesami Rosjan,  czy  Rosjanami  byli Stalin, Lenin, Dzierżyński lub Beria, czy to za pieniądze rosyjskie dokonano rewolucji październikowej,  czy to Rosjanie chcieli ZSRR i utrzymywali ten system ogromnymi sumami pieniędzy, bro ni i tonami żywności, czy to Rosjanie prowokowali nieudane polskie pow- stania narodowe czy były one organizowane z czyjegoś innego interesu?

Tutaj również nie wystarczyłoby nawet sto punktów.

Odnośnie Katynia najwięcej powiedziała nam gazeta izraelska: http:// w ww.polskapartianarodowa.org/index.php option=com_content&task = v iew&id=993&Itemid=46

***

Gruzja – polskie lemingi nadal będą sądzić wbrew oczywistościom,  że  to Rosja pierwsza oddała strzały, lecz ten link może pomóc nieco zrozumieć sytuację: http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/106218,a-oto- typo wy-gruzin-saakaszwili

***

Smoleńsk – czy warto komentować w ogóle poronione wizje Naszego Dzie- nnika (naszego tzn. ich, a nie waszego)  o  Putinie  wychodzącym z mgły z kaganem w ręce i dobijającym rannych?

Zapytajmy może wpierw naszych dziennikarzy, czemu nie ma ani jednego zdjęcia bądź nagrania z odlotu samolotu prezydenckiego?

Można to wszystko powtarzać wiecznie, lecz efekty pozostają zazwyczaj mar- ne.

Polakom należy po prostu wskazywać wroga i broń Boże nie może to  być real- ny  wróg,  który  finansowo  czy  również  na  inne  sposoby wykańcza od blisko trzydziestu lat nasz kraj.

Wrogiem  nie  mogą  być  winni  milionów  emigrantów,  zniszczonej  edukacji, służby zdrowia, beznadziejnego prawa czy rozwalonych dróg i korupcji.

Wrogiem pozostanie kraj w którym odradza się wiara prawosławna, w którym być może uda się obywatelom uzyskać możliwość posiadania w szerszym zak- resie broni palnej,  w którym zakazuje się pedofilii i molestowania seksualne- go dzieci  –  wszystko  wbrew temu, co robią nasi przyjaciele  i sojusznicy z za- chodu, który już tak wiele razy nam „pomógł”.

Robert Grunholz

——————-

rgrunholz.wordpress.com/2014/02/27/niedzwiedz-wschodu/
6 kwietnia 2014
Za; http://niezaleznemediapodlasia.pl/czym-zawinila-rosja-czyli-trzezwa-ocena-sytuacji-w-polsce/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bieda, EDUKACJA, FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KATASTROFA SMOLEŃSKA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLSKA, POlska w likwidacji, Roszczenia niemieckie, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, SPOŁECZNO-POLITYCZNE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.