Radio Maryja „katolicki” głos w twoim domu – strzeżcie się obłudników

„Strzeżcie się obłudników. Z zimną krwią niszczą ideały dla własnych interesów i wmówią, że to dla Waszego dobra…”

Redaktorzy „radiamaryja” i „tv trwam” technikę eventu opanowali perfekcyj nie: bierzące wypadki i wydarzenia społeczno-polityczne –  skądinąd zdarze- nia zaplanowane  i  zorganizowane  pod  kątem ściśle określonego celu jawnie wrogiego Polsce, równolegle świetnie adaptują dla własnych – rzekomo katoli ckich wartości i celów

– implikują następne zaplanowane  zorganizowane  zdarzenia determinujące ich  rodzaj,  odpowiedni  czas  i  miejsce oraz  pożądany  społeczny  odbiór  ze starannie  dobranymi  na określoną okoliczność uczestnikami  /świadomymi lub nie/

– i organizują niezbędne środki (oprócz stałego, podawanego  przez  24 godzi- ny numery swoich kont) w formie akcji: np. „w obronie radiamaryja”  ( teraz tv trwam), zbiórek na „obronę stoczni”, pielgrzymek do  „ojca świętego”,  czy co roku z hukiem obchodzonych „rocznic” radia czy  „pielgrzymek” na Jasną Górę – wszędzie oczywiście towarzyszy handele,.. handele.. ( a to anteny sate litarne  do  odbioru  (sic!)  radia,  a  to  telefony  komórkowe do połączenia się (sic!) z radiem, a to „specjalne” (sic!) radyjka do słuchania radyjka.

I setki tysięcy ludzi to „kupuje” w dobrej wierze… nie do wiary!? – a jednak.

O. dyrektor jest manipulatorem doskonałym;

—   „wozi się”  na  patriotyzmie  Polaków  —   niestety  uwiarygodnia  go  wielu zacnych ludzi nie dopuszczonych na antenę w innych mediach.

Buduje konsekwentnie Judeopolonię w oparciu o rzekomo wyznawane warto- ści „katolickie” – oparte na „nowej ewangelizacji” nauczania JP a teraz świet nego  kontynuatora Franciszka…   żerując  na  historycznym  i  wspólczesnym dramacie Polaków….

– ostatnio  „wiezie się”  na  zbrodniach  popełnionych  na  Żołnierzach Wyklę- tych  –  jednocześnie  buduje  w  swojej  neokońskiej  świątyni  kaplicę  pamięci tym,  którzy ratowali w czasie II wojny światowej późniejszych naszych opraw ców;  ( Rzeź Wołyńska już jest de mode… )  —  to  jest  po  prostu obrzydliwie…

Zwracam  uwagę,  że  przez  ostatnie  dwadzieścia  pięć  lat redaktorzy RM i tv trwam zajmowali uwagę Polaków akcjami  w  „obronie radiamaryja”  a  teraz „tv trwam” — stawiając znak równości między ich istnieniem, rzekomo zagro żonym  —  a interesem, istnieniem i trwaniem Polski…

Oni trwają i mają się coraz lepiej…   Polska ginie, a Polacy  —   jak nie wyjadą z Ojczyzny … konają…

Czy  ktoś  słyszał  program  poświęcony  bytowi i sytuacji materialnej Polaków albo o jakieś akcji protestacyjnej przeciwko wyniszczaniu Narodu Polskiego?

Albo o jakiejś fundacji powołanej na rzecz pomocy bezrobotnym Polakom –  w tworzeniu małej przedsiębiorczości,  warsztatów pracy – pozbawionym  włas- nych środków finansowych i nie mających zdolności kredytowej?

O pomocy ratującej chorych i niepełnosprawnych  w  ogóle nie ma co mówić…

zresztą podobnie dotyczy to całego neokońskiego judeo –  jeszcze z  dopis- kiem – chrześcijańskiego  „kościoła”  –  którego cele realizuje.

Śpij dalej naiwny Narodzie i wykładaj dalej kasę na neokościół, bez Chrystusa ,  bez Jego Ołtarza …

— i na kult neobożków jak JP,  który uważa, że nietrzeba się chrzcić i nale- żeć do Kościoła Katolickiego,  żeby  być zbawionym a stare przymierze nie zostało zniesione(sic!) przez Chrystusa na Krzyżu

  —  i  na  promocję jakiejś podróbki Najświętszej Dziewicy – „maryi gwiazdy nowej ewangelizacji”.

– Czy ktoś gdzieś słyszał o jakimś objawieniu, gdzie jakoby Matka Boża wyrze- kła się Ewangelii Jezusa Chrystusa („starej”) i nauczania Kościoła Katolickie- go („starego”) przez dwa tysiące lat?

* * *

W ostatni piątek postanowiłam wysłuchać katechezy o. dyrektora – przebiega ła mniej więcej tak:

 —      Jezus,  uzdrawiał,  uleczał,  przywracał  wzrok   ociemniałym  i  tak dalej…  (dosłownie!!!),   a tu  ukrzyżuj,  ukrzyżuj   Go i  zaprowadzono Go przed Piłata…. (tu  odpowiednia modulacja na „przyczajony głos”)  […]  

…  Proszę  Państwa,  co  to  jest  prawda?  Prawda  to  jest rzeczywistość (sic)….

Tak więc dowiedzieliśmy także o nowej definicji prawdy….

Wspominać o tym, że ten człowiek w ogóle nie mówi po polsku, zupełny  brak składni, zrywane frazy zdań, nie polski akcent, rozpoczynanie i niekończenie wątku …

człowiek ten niedawno obronił doktorat i to z „komunikacji medialnej” – to świadczy o poziomie uczelni w Polsce…

Potem próbowałam wysłuchać audycji na temat I Komunii Świętej prowadzo- nej przez jakąś panienkę  –  a jakże.

Tytuł  audycji  mówi  wszystko: „I Komunia –  trauma  czy  szansa  rozwoju”

—  jakiś ks. psycholog i spec od nowej katechizacji  z  Częstochowy za po- mocą łączności telefonicznej  z radiem  mówił m.in. w „ten deseń”: 

—   spotkanie  z Jezusem,  Jezus jest  moim  przyjacielem,  nie  ma co straszyć dziecka jakimś straszliwym Bogiem i.td. i.t.p…

Tak więc nie bulwersujcie się Państwo kolejnymi wypadkami nagłaśnianymi z nieukrywaną radością w mediach  –  o  wytrąceniu  z  rąk  kapłana  podawanej Komunii Świętej,  o  oskarżeniach  kapłanów,  którzy w takiej sytuacji próbują zdecydowanie reagować  –  wygląda na to,  że jeszcze będą mieli procesy sądo- we o „napaść na dziecko”.

W Kościele Katolickim nie ma żadnych wątpliwości,  co do oceny takich zda- rzeń  –  to są nieomylne znaki opętania…

–  podobnie jak plucie i oddawanie moczu  na modlących się uczestników  Krucjaty Różańcowej….

Radio MARYJA NIEOMYLNIE WYRAZI UBOLEWANIE…. 

ale Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę – Polskę!!! – żeby wszystko było jasne – zorganizować mimo wielokrotnych apeli słuchaczy – nie chce!!!

– „Radio przecież codziennie prowadzi modlitwę różańcową, a kto chce może się modlić w domu” – taką odpowiedź słyszą apelujący słuchacze.

INTRONIZACJI  CHRYSTUSA KRÓLA TEŻ NIE CHCĄ  –  PODOBNIE  JAK  EPISKOPAT NEO”KOŚCIOŁA”!!!

I to ma być  „katolicki głos w twoim domu”… ?

emjot

* * *

„Strzeżcie się obłudników. Z zimną krwią niszczą ideały dla własnych interesów i wmówią,że to dla Waszego dobra.

Za kurtyną niegodziwości
uśmiech fałszu do ust przypięty,
w sercu dawno szelma się gości,
świat częstuje światłem przynęty.

W oczach błysk jakiś taki szyderczy,
dłoń w uścisku podstęp kreuje,
niby szczerość na ustach sterczy,
w głowie Sajgon bliskim gotuje.

W życiu tańczy wciąż z oszustwami,
z takich zwycięstw dumna stokrotnie
Tylko nie wie, że pod stopami
czeka starość smutna samotnie.”

Autor nieznany: znalezione w internecie na stronie: grajewo24.pl/forum/viewtopic.php?p=9116

Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, Bieda, JUDAIZACJA POLSKI, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, POLSKA, POlska w likwidacji, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.