Pierścień „Boże Chroń Polskę”? – Czym jest pierścień „Boże Chroń Polskę”?

logo-fundacja-niezlomni

W 2013 roku  prowadzone były w środkowej Polsce  prace  ekshumacyjne. Eks- humowano  sześć ciał rzuconych bezładnie, bez trumien, zabitych strzałem w tył głowy. Guziki znalezione przy nich wskazywały,  że morderstwa dokonano po 1952 roku.

Przy jednym z niezidentyfikowanych dotąd ciał, na wysokości mostka, prowa- dzący  ekshumację,   znalazł  właśnie  ten  pierścień…    Położenie  pierścienia wskazywało jednoznacznie na to, że został połknięty przed egzekucją…

Idący na śmierć człowiek, w chwili najcięższej próby,  podjął  ostatni w swoim życiu wysiłek by ocalić przed profanacją  i  przekazać dalej to, co było dla nie- go tak cenne, symbol miłości do Ojczyzny.  Pierścień  był  dla niego wyjątkowo cenny,  zapewne  dlatego,  że  przekazał  mu  go  ktoś bliski,  ktoś  kto  również zmagał się o dobro Polski. 

Stylizacja pierścienia sugeruje, że powstał w okresie Powstania Styczniowego. Wypełniła  się  wola  Niezłomnego skazańca,  przekazał  nam  obowiązek  któ- remu był wierny – chronić Polskę.

„Boże chroń Polskę”  –  tak woła do nas człowiek stojący w obliczu śmierci nad grobowym dołem.   Zobowiązał  nas  tym  wołaniem,  byśmy ten piękny symbol ocalili, ponieśli dalej, i wypełnili swoją pracą dla Ojczyzny.

Oto nasze zobowiązanie.

Pierścień będący naszym symbolem jest przedmiotem wyjątkowym.

Jest silnym ogniwem łączącym nas z Niezłomnymi bohaterami pomordowanymi przez komunistów.

Jest też wielkim zobowiązaniem, które nałożył na nas jeden z tych Niezłomnych…

logo-fundacja-niezlomni

Pierścień – logo Fundacji Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

Za; http://fundacjaniezlomni.pl/fundacja.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, Powstanie Styczniowe 1863, PRL, UB-NKWD, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie sowieckie, Żołnierze Wyklęci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.