Dawid Wildstein na Twitterze szerzy skompromitowane kłamstwa Grossa

gazeta polska

Członek nowej redakcji kwartalnika Fronda i  publicysta mediów  Gazety Pol- skiej Dawid Wildstein,  10 lipca  szerzył na Twitterze antypolskie  kłamstwa o polskiej odpowiedzialności za Jedwabne.  Czy oznacza to,  że  środowisko PiS podążyło drogą środowiska Gazety Wyborczej?

Dawid Wildstein, kreowany przez część pro PISowskich mediów na reprezen- tanta młodej polskiej prawicy,  był łaskaw stwierdzić na Twitterze w dniu 72 rocznicy zbrodni w Jedwabnym, że: 

„DZIŚ  ROCZNICA  OKRUTNEGO  WYMORDOWANIA  KILKUDZIESIĘCIU ŻYDOWSKICH MIESZKAŃCÓW JEDWABNEGO PRZEZ POLAKÓW,  DZIA- ŁAJĄCYCH Z INSPIRACJI NIEMCÓW”.

Po godzinie dodał, że

„Z ROZPĘDU NAPISAŁEM KILKUDZIESIĘCIU, CHODZIŁO OCZYWIŚCIE O KILKUSET”.

Antypolskie brednie Grossa,  powtarzane przez Dawida Wildstaina,  mają  się ni jak do ustaleń historyków i publicystów opisujących historie Polski. Warto więc przypomnieć niektóre artykuły o Jedwabnym, z bardzo wielu,  opubliko- wanych już kilkanaście lat temu, opublikowane na łamach Najwyższego Cza- su.

Już 13 lat temu na łamach Najwyższego Czasu Tadeusz Płużański w w artyku- le „Niemcy niewinni?” informował o tezach znanego autora antypolskich hor rorów Grossa.

Gross swoją publikacje oparł na tych fragmentach zeznań  zawartych  w stali- nowskich aktach procesów z 1949 i 1953 roku które pasowały do jego antypol- skiej tezy.  Gross w swej książce oskarżył Polaków  o  dokonanie 10 lipca 1941, po wkroczeniu Niemców do miasta, zbiorowego mordu żydowskich mieszkań cach Jedwabnego.

Według Grossa wkroczenie Niemców bardzo uradowało Polaków, Polacy liczy li że Niemcy umożliwią im włączenie się w eksterminacje Żydów.

Gross twierdził, że Polacy mordowali swoich sąsiadów Żydów by zrabować ich mienie.

Przyczyną mordu miał być też wielowiekowy antysemityzm  wszystkich  Pola- ków.

Co ciekawe zdaniem Grossa Polacy są kolektywnie odpowiedzialni za Jedwab ne, podczas gdy Żydzi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za kolaboracje z ZSRR i reżimem PRL.

Według Płużańskiego książka Grossa wpisała się w politykę szkalowania Pola ków, w antypolską kampanie, której  przejawem  był tekst  Michała Cichego  w „Gazecie Wyborczej” „Polacy Żydzi: Czarne karty Powstania” ,  w  którym to Cichy oskarżył Polaków o mordowanie  Żydów podczas  Powstania  Warszaw-skiego.

Do  tematu  Jedwabnego  i  antypolskiej  nagonki  powrócił T. M. Płużański  w swym artykule „Jedwabne, czyli Gross, ”Wyborcza” i Kneset”.

Według Płużańskiego Gross w swej książce dał wyraz swej rasistowskiej meto dzie pseudo badawczej polegającej na bezkrytycznej wierze w relacje żydow- skich świadków, przy lekceważeniu relacji nieżydowskich świadków.

Zapewne to spowodowało, że został wykreowany przez „Gazetę Wyborczą”.

W trzecim artykule „Jedwabne A.D.1941” , Płużański  poinformował  czytelni- ków,  że  Żydzi stali się militarnym  i administracyjnym zapleczem rządów so- wieckich.

W 1939 roku w Jedwabnym Żydzi kolaborowali  z sowietami,  Żydzi  przygoto- wali  i  przeprowadzili akcje  aresztowania Polaków (według przygotowanych przez siebie przed wybuchem wojny list proskrypcyjnych). Polaków wyznaczo nych przez Żydów zabijano na raty poprzez wywożenie w głąb ZSRR.

Ostatnie  transporty  Polaków  sowieci  przy  pomocy Żydów wywieźli na kilka dni przed mordem w Jedwabnym.

Płużański przypomniał też że w 1967 w Ludwiksbergu Centrala Ścigania  Zbro dni Nazistowskich uznała, że za zbrodnie w Jedwabnym odpowiada Wolfgang Birkner,  dowódca  Einsatzkommando Białystok.  Niemcy zgodnie z rozkazem Heinricha mieli inscenizować samoczynne pogromy.

Tezom Grossa zaprzeczają też takie fakty jak te które dobitnie wskazują że w Jedwabnym nie można było zabić 1642 Żydów   –   bo ich nigdy tylu nie było w tym mieście i okolicach, oraz to że nie zmieściło by się ich tylu w stodole.

W 2001 na łamach Najwyższego Czasu Tomasz Mysłek w artykule  „Niemcy  o Jedwabnym i książce Grossa” poinformował,  że według śledztwa IPN  w Jed- wabnym znaleziono 200 a nie 1600 zwłok,  oraz 100 łusek  z niemieckiej broni palnej.

Tematowi śledztwa IPN był też poświęcony artykuł Płużańskiego „Prezes Kie- res i łuski w Jedwabnym”.  Płużański opisał w swoim artykule jak decyzją mi- nistra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego o nie przeprowadzeniu ekshuma- cji zwłok uniemożliwiła ostateczne obalenie antypolskich kłamstwa Grossa.

Jan Rodakowski

źródło:

https://twitter.com/DawidWildstein

„Niemcy niewinni?” Tadeusz Płużański (str.29 NC nr.37/538 09.09.2000)

„Jedwabne, czyli Gross, ”Wyborcza” i Kneset” Tadeusz Płużański (str.32-33 NC nr.50/551 09.12.2000)

„Jedwabne A.D.1941” Tadeusz Płużański

Marek Wierzbicki w rozmowie z T. Płużańskim pt. „Każdy morderca ma imię” (str.28-29 NC nr.10/564 z 10.03.2001)

„Niemcy o Jedwabnym i książce Grossa” Tomasz Mysłek (str.22-23 NC nr.45/599 10.11.2001)

„Prezes Kieres i łuski w Jedwabnym” Tadeusz Płużański (str.10-11 NC nr.1-2/607-608 05-12.01.2002)

http://jan.bodakowski.salon24.pl/521186,dawid-wildstein-na-twitterze-szerzy-skompromitowane-klamstwa-gro
Za; http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/10/15/dawid-wildstein-na-twitterze-szerzy-skompromitowane-klamstwa-grossa/
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, HISTORIA WSPÓLCZESNA, Holokaust, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POlska w likwidacji, Roszczenia żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.