Order Bandery *Dom Dawida*

Jacyniuk znamienity żyd

WSPARCIE MAJDANU jako KROK do ODRODZENIA SYJONIZMU” !!!

*****

I oto spotkały się dwie samotności. Wrośnięci w ziemię na kijowskim euromaj danie  następcy Bandery i Szuchewycza otrzymali dawkę wsparcia moralnego z…Izraela.  Podtrzymał duchowo ukraińskich  „braci w intelekcie”  tameczny „Dom Dawida”, to znaczy „Żydowski Ruch Narodowy Eretz-Israel”.

Na stronie tej interesującej  organizacji  zamieszczony  jest artykuł  aktywisty Domu Dawida”, Garika Mazora, zatytułowany: ”WSPARCIE  MAJDANU  jako KROK do ODRODZENIA SYJONIZMU”.

W opinii Mazora;

wydarzenia Majdanu i protesty społeczne, jak by nie wysilali się proro- syjscy imperialni krzykacze-propagandyści,  stały się rzeczywistą, poli- tyczną  przeszkodą  dla  kremlowskiego szowinizmu będącego na drodze do zniszczenia narodowej niezależności ukraińskiego narodu i w rzeczy- wistości przekształcenia  Ukrainy  w satelitę  (tak  jest w tekście pismaka Mazora-aut.) Moskwy.  

Wydawałoby się, że kto z rozumnych ludzi może występować przeciwko narodowi,  dążącemu do pełnego wyzwolenia  od cudzoziemskiego wpły- wu i wiekowej okupacji. Tym nie mniej, tajnych i jawnych wrogów Ukrai ńcy mają wystarczająco dużo.  Nie mniej niż żydzi…

Rosyjskie Imperium  upadło  pod naporem  wyzwoleńczych  idei narodo- wych. Tak, jak to było w 1917 roku (sic!), tak i było w 1991 roku.  Pomimo to tendencje imperialne znów tutaj zaczęły podnosić głowę.

Imperializm rosyjski, jedyny w świecie, wielokrotnie odżywa. Dosłownie jak legendarny Wąż-Garynycz (tak jest w tekście-aut.), któremu na miej sce  odciętej  głowy  w  jednej  chwili  wyrasta  nowa z językami płomieni. Ani jedno imperium w historii, oprócz rosyjskiego, po rozpadzie nie odro dziło się.

I  oto  trzeba  znowu  stawiać  opór wielokrotnie ożywianemu potworowi Frankensteina.

I  co  jeszcze może wyjść z ożywionych  trupów  oprócz  takiego plugawe- go i drapieżnego potwora?

Na Majdanie moskiewscy imperialni stratedzy natknęli się  na  bezkom-promisowy opór światła i wolności.

Właśnie Ukraina jest  dzisiaj  forpocztą oporu  przed moskiewskim impe- rialnym szowinizmem. Majdan  stał się symbolem ostatecznej desowiety zacji i ostatnią granicą broniącą Europę przed kremlowskimi ludożerca mi. Moralne zadanie wszystkich, którzy cenią zasady wolności, to wspar cie Majdanu.  Na Ukrainie dzisiaj decyduje się przyszłość Europy.

Siły nacjonalistyczne Ukrainy, partia Swoboda pod przywództwem Olie ga Tiahnyboka,  nie  są  osamotnione  w  swojej walce.  Wspierane są one przez polityków europejskich i licznych amerykańskich przywódców.

NACJONALISTYCZNE SIŁY IZRAELA powinny WYRAZIĆ swoje OTWAR- TE POPARCIE dla MAJDANU OLIEGA TIAHNYBOKA”.

Niestety, myśliciel Mazor zapomniał wspomnieć o swoich współplemieńcach, pozabijanych po zniszczeniu Imperium Rosyjskiego w 1917 roku przez natch- nionych ideą narodowej wolności petlurowców.

A już o tym co by z nim i całym „Domem Dawida”  zrobili bojownicy o wolność Ukrainy z szeregów dywizji SS „Galizien” gdyby  ich  imperialno-sowiecka  Ar- mia Czerwona nie rozbiła, Mazor myśleć nawet nie pragnie.

Weterani SS „Galizien” muszą po prostu uznać Mazora,  i  wszystkie osobisto- ści „Domu Dawida”, za swoich „synów pułku”, przynajmniej duchowych.

Mogliby  i  pojechać  do  Izraela  i  o  swoich  „etapach wielkiej drogi” opowie- dzieć w „Domu Dawida”.   Mają oni o czym opowiadać…

A izraelscy „bracia w intelekcie” może, po tym, zbiorą jeszcze pieniężną ofia- rę na pomnik Bandery albo Szuchewycza.

Olieg Tiahnybok, jeżeli kiedykolwiek dorwie się do władzy,  powinien  nagro- dzić  swoich  izraelskich  przyjaciół,  ustanowionym jeszcze przy Juszczence, Orderem Bandery.

A jak oni się zachwycą!

Nieźle byłoby gdyby Tiahnybok, jako wierny druh syjonizmu, zrobił sobie ob- rzezanie, ale czy gotów on jest złożyć taką ofiarę na ołtarzu wierności syjoni stycznym i banderowskim ideałom?

——————————————–

Źródło:  СЕГОДНЯ.РУ
Za: http://3rm.info/42533-orden-bandery-domu-davida.html
Data publikacji: 31.12.2013
Przekład: RX
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zakon-bandery-dom-dawida-2014-01
Za; http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/02/25/order-bandery-dom-dawida/
Ten wpis został opublikowany w kategorii IZRAEL, JUDAIZM - ŻYDZI, Kresy Wschodnie, PROTESTY, REWOLUCJE, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, Ukraina. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.