Tajne dokumenty Ambasady RP w Waszyngtonie z 1939 roku: Propaganda urabiana jest przez czynniki żydowskie, które mają w swoich rękach niemal 100 procent mediów

Poniżej prezentujemy wycinek z naszych archiwalnych zbiorów: 

interesujący list sporządzony 12 stycznia 1939 roku przez Ambasadora R.P.  w Waszyngtonie Jerzego Potockiego,  będący  raportem  do władz w Warszawie o sytuacji w Stanach Zjednoczonych.

Tajne dokumenty RP Ambas.USA w Wasz.1939_bibula.com 2Uwagę zwraca kilka wątków, lecz  przede wszystkim powinno dać do myślenia stwierdzenie, że już w pierwszej połowie XX wieku oceniano, iż ówczesne media – czyli wtedy głównie radio, prasa oraz przemysł filmowy – były “niemal w 100 procentach” w rękach żydowskich.

Od tego czasu jeśli coś się zmieniło, to jedynie to, że kontrola tej grupy etniczno-religijnej nad mass-mediami jeszcze bardziej się zacieśniła. Ważne uwagi tego tajnego  Raportu dotyczą również podkreślenia,  że  propaganda  żydowska  otumaniająca  społeczeństwo  amerykańskie  była  —  (i niestety nadal jest) pro-komunistyczna i pro-sowiecka.

Na  szczególne  podkreślenie  zasługują  informacje  ukazujące,  — że  to właśnie wpływowe grupy żydowskie dążyły do konfliktu zbrojnego z Niemcami, odpowiednio  sterując  polityką  amerykańską.  

W normalnych  warunkach  i przy obiektywnej  ocenie  historii,  — ten  czynnik  powinien  być  dzisiaj  brany   pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności za wywołanie II Wojny Światowej.

Zbiór  dokumentów  polskich  został  sporządzony  na   podstawie   przejętych przez III Rzeszę dokumentów władz polskich po napadzie  Niemiec hitlerowskich na Polskę, i wydany został w Berlinie w 1940 roku.

– Red. BIBUŁY

***

Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Waszyngtonie

W sprawie sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych

Do Pana Ministra Spraw Zagranicznych
w Warszawie

T A J N E

Waszyngton, 12-I-1939r.

Nastroje,  jakie obecnie panują  w  Stanach Zjednoczonych  potęgowane  są coraz większą  nienawiścią do  faszyzmu,  a  przede  wszystkiem  do  osoby Kanclerza Hitlera oraz  do wszystkiego co tchnie nazizmem.  

Propaganda urabiana jest w pierwszym miejscu przez  czynniki żydowskie, które mają w swoich rękach nieomal w stu procentach radio oraz wytwórnie filmowe,  jak również przez prasę oraz tygodniki.

Mimo tego,   — że propaganda jest szyta grubymi nićmi i że przedstawia Niemcy w świetle  jak najbardziej ujemnym,  wyzyskując  głównie  prześladowania religijne  i  obozy koncentracyjne,

— to jednak dzięki ignorancji tutejszego  społeczeństwa,  nieobeznanego  zupełnie  z  sytuacją w Europie, — działa ona w sposób tak przenikliwy, iż obecnie większość na­rodu amerykańskiego  uważa  Kanclerza  Hitlera  oraz  nazizm za największe zło  i  niebezpieczeństwo jakie zawisło nad światem.

Sytuacja w tutejszym kraju stwarza doskonałe forum dla wszelkiego rodzaju   mówców    oraz    dla  uchodźców  z  Niemiec  i  Czechosłowacji,  — którzy nie  szczędzą słów, by drogą różnych kalumnii  podburzać tutejsze społeczeństwo,   — gloryfikując  wolność  amery­kańską  w przeciwstawieniu  do reżimów totalitarnych.

Znamiennym  i  ciekawym  faktem  jest,    — że  w  całej  tej bardzo pomysłowej   kam­panii   prowadzonej   głównie    przeciwko  nazizmowi,  — eliminowana  jest zupełnie Rosja Sowiecka, 

— a  jeżeli  jakakolwiek wzmianka o niej jest wypowiedziana, — to zawsze w formie przyjaznej, na to, — by wzbudzić wrażenie, iż Sowiety łączą się z blokiem państw demokratycznych. 

— Sympatie  również społeczeństwa  amerykańskiego,  — dzięki  umiejętnej  propagandzie, —  są po stronie czerwonej Hisz­panii.

Oprócz wyżej omówionej propagandy,   — wytwarzana jest sztu­czna psychoza wojenna, która wmawia w naród amerykański, że pokój w Europie wisi na włosku,  i że wojna jest nieunikniona,

— przy czym niedwuznacznie  daje  się społeczeństwu do zrozumienia, że Ameryka w razie wojny światowej będzie zmuszona wystąpić czynnie w obronie haseł wolności i demokracji świata.

Prezydent Roosevelt był pierwszym, — który otwarcie  rzucił hasło  nienawiści do faszyzmu.

Prezydent miał w tym podwójny cel:

1) chciał odwrócić uwagę społeczeństwa amerykańskiego od zawiłych i  ciężkich  problemów wewnętrznych,  — a  głównie  od   problemu walki świata kapitalistycznego z obozem pracy;

2) przez wytworzenie nastrojów wojennych i niebezpieczeństwa grożącego Europie, — chciał zmusić społeczeństwo amerykańskie do aprobaty olbrzymiego  programu  dozbrojeniowego  Ameryki,  który przekracza potrzeby defenzywne Stanów Zjednoczonych.

Co do punktu pierwszego,  to  można  powiedzieć,  że sytuacja wewnętrzna na rynku pracy stale się pogarsza. 

—  Ilość  bezrobot­nych  dochodzi  obecnie do   12 milionów,   a  przerost  w  administra­cji  stanowej  i   państwowej   z dniem każdym się podnosi.

Tylko  dzięki  miliardowym  sumom,  które  Skarb  Stanów  Zjednoczonych rzu­cił na zatrudnienie bezrobotnych,  — utrzymany jest pewien  stan  spokoju, który  –  jak dotąd  –  nie  przekroczył ram zwykłych strajków lub lokalnych zaburzeń.  

Jak  długo  jednak  w  przyszło­ści będzie można utrzymać ten stan pomocy finansowej państwa, jest rzeczą trudną do przewidzenia.

Rozognienie  i  wzburzenie  wśród  opinii  publicznej, —  a  przede wszystkim głębokie zatargi pomiędzy  przedsiębiorstwami  prywatnym i i olbrzymimi trustami, a rzeszą robotnicza, — przysporzyły Roosevelt’owi wielu wrogów i wiele nieprzespanych nocy.

Co do punktu drugiego, — to Prezydent Roosevelt, jako doskonały gracz polityczmy  i  znawca  psychologii  amerykańskiej,    — od­wrócił  w krótkim czasie uwagę społeczeństwa amerykańskiego od trudnej sytuacji wewnętrznej na szerokie wody polityki zagra­nicznej.

Trasa  była  łatwa,   — trzeba  było  tylko  odpowiednio  spreparować  z jednej strony groźbę wojenną,  która  zawisła  nad światem  z  powodu  Kanclerza Hitlera,   — a z drugiej  strony stworzyć widmo niebezpieczeństwa agresji państw totalitarnych na Stany Zjednoczone.

Pakt Monachijski przyszedł Prezydentowi Roose­velt’owi z wielką pomocą.

Przedstawiany  tu  był  jako  kapitula­cja  Francji  i Wielkiej Brytanii przed wojującym militaryzmem  niemieckim,  i   –   jak się tu  potocznie mówi  

– Hitler przyłożył Chamberlainowi pistolet do głowy, tak,  — że Francja i Wielka Brytania nie miały innego wyjścia  —  jak tylko zawrzeć haniebny pokój.

Następnie brutalne traktowanie żydów  w  Niemczech  i  problem  uchodźców podsyca stale istniejącą nienawiść do wszy­stkiego, co ma coś wspólnego z niemieckim nazizmem.

W wielkiej mierze przyczynili się do tego poszczególni  żydowscy  intelektualiści, — którzy złączeni są z Prezydentem Roosevelt’em więzami przyjaźni,   — tak  jak Bernard Baruch,  Gubernator  stanu  New York  Lehman, nowomianowany Sędzia Sądu Najwyższego Felix Frankfur­ter, Sekretarz Skarbu Morgenthau   i  inni,  

— chcą zrobić z Prezy­denta czampiona praw człowieka, wolności religii i słowa,   — jako też tego,   — który w przyszłości ukarać musi mącicieli pokoju.

Ta grupa ludzi,  zajmujących  najwyższe  stanowiska w rządzie amerykańskim, pragnie uchodzić za przedstawicieli prawdziwego “amerykanizmu ”,  oraz “obrońców demokracji”,   — przy  tym jednak złączona jest  nierozerwalnymi  więzami z międzynarodowym społeczeństwem żydowskim.

Dla tej miedzynarodówki  żydowskiej, która ma głównie swoje interesy rasowe na celu,   — wywyższanie Prezydenta Stanów Zjednoczonych na to “najidealniejsze” stanowisko obrońcy praw człowieka,  

— było genialnym pociągnięciem,  a  zarazem stworzeniem bardzo niebezpiecznego ogniska nienawiści  na tym kontynencie, oraz podziału świata na dwa wrogie obozy.

Przy tym ujęto całość w misterną robotę:  — stworzono Roosevelt’owi podstawy  do  aktywizacji  polityki  zagranicznej Stanów

—  i do stwo­rzenia tą drogą olbrzymich zasobów militarnych dla przyszłej rozgrywki wojennej,   —   do   której   żydzi   świata   dążą   z całą świadomością.

Dla  użytku wewnętrznego, odwraca się uwagę społeczeństw  od wzrastającego w Ameryce antysemityzmu,

— wpajając konieczność obrony wiary i wolności indywidualnej przed zakusami agresywnego faszyzmu.

Jerzy Potocki
Ambasador R.P.

Tajne dokumenty RP Ambas.USA w Wasz.1939_bibula.com 1

Tajne dokumenty RP Ambas.USA w Wasz.1939_bibula.com 2
Tajne dokumenty RP Ambas.USA w Wasz.1939_bibula.com 4Tajne dokumenty RP Ambas.USA w Wasz.1939_bibula.com 5__________________________________________________________
Aktualizacja: 2011-07-24 10:27 pm
Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) – http://www.bibula.com – na podstawie redakcyjnych materiałów archiwalnych ‚Polish Documents Relative to the Origin of the War. Berlin 1940. Auswartiges Amt’
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA ŚWIATA, Holokaust, II Wojna Światowa, JUDAIZM - ŻYDZI, Niemcy, NIEMIECKI HITLERYZM, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.