List Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do loży masońskiej B’nai B’rith odtworzonej w Warszawie 9 września 2007 roku

bb_charte_rein_presidentPanie i panowie!

Blisko 70 lat temu  w 1938 r. dekret prezydenta Rzeczpospolitej zakazał działalności B`nai B`rith w wyniku absurdalnego strachu, niezrozumienia  i  wprowadzenia w błąd,  oraz  zarządził nielegalność działalności w Polsce sekcji B`nai B`rith. 

Dlatego to powinno być rozważane, —  jako symboliczny  gest, —  że  ja teraz  jestem  tutaj  przed  wami  jako   reprezentant Prezydenta Rzeczpospolitej, po to żeby przywitać was i waszą organizacje, która po raz drugi otwiera działalność w Polsce.

Otwarcie loży B`nai B`rith w Rzeczpospolitej po wielu latach nieobecności, jest również szczególnie ważne w innym aspekcie.

Tak jest ponieważ, ta organizacja utworzona została 164 lat temu w malej kawiarni nowojorskiej przez tuzin żydowskich niemieckich emigrantów, dzisiaj  — stała się najważniejszą międzynarodową organizacja walczącą z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią.

Polska jest wdzięczna dla akcji podejmowanych przez Anti-Defamation League ustanowionej przez B`nai B`rith,  — które współdziałając z American Jewish Congress, — podtrzymuje nasze wysiłki do uzyskania zmian w nazywaniu obozu Auschwitz i przeciwstawiania się mocno używania nazwy jako „Polish concetration camps”.

Jestem  zadowolony,  że  tak  samo  —  jak  w  przypadku  przed  wojną   — członkowie B`nai B`rith są znaczącymi polskimi obywatelami —  uczonymi, pisarzami, osobami zaangażowanymi w działalność społeczną.

W tym czasie kiedy stosunki pomiędzy Polską a Izraelem są pośród krajów europejskich najlepsze w Europie,

— my powinniśmy starać się o stale , dalsze rozwijanie polsko-żydowskich stosunków.

To wymaga kontynuacji wysiłków i gotowości dla osiągnięcia kompromisu.

To nie jest łatwe, lecz wierzę, że jest bezcenne wasze zobowiązanie, że następstwem będzie znaczący wpływ na wzajemne zrozumienie Polaków i Żydów.

W związku z powyższym — powinienem odwołać się do nakazów waszej organizacji, — które powołane są w  „duchu tolerancji i harmonii i skierowane są na uwiecznienie  „ocalonych z Holocaustu”.

Mam nadzieje,  że częściowo zostaną spełnione te punkty waszego programu.  

Wy  pomożecie  nam  wałczyć przeciwko  nieprawdzie,  szkodzących poglądów,  które wyjawiają  światu przykład opinii na temat  polskiej   odpowiedzialności,  na temat tworzenia obozów koncentracyjnych.

Mam również nadzieje,  wbrew  faktom,  że prawo waszej organizacji przygotuje  „uwiecznienie” pamięci na temat życia i osiągnięć polskich Żydów —  i zarówno  wzajemnej  —  historia  ciągnąca  się  przez  ponad  800  lat,   będzie uwieczniona w świadomości polskiego społeczeństwa i w świecie.

Proszę pozwolić mi zakończyć cytując słowa  Jego Świątobliwości papieża B XVI, który powiedział w grudniu 2006,  kiedy  przyjmował  reprezentantów B’nai B`rith:

„Nasz udręczony świat potrzebuje świadectwa ludzi dobrej woli, inspirowanych przekonaniem, że wszyscy z nas stworzeni na podobieństwo Boże, posiadają nieprzemożną godność i wartość.

Żydzi i chrześcijanie są powołani do współpracy w uzdrowieniu świata,   poprzez promowanie duchowych  i  moralnych wartości,  opartych na naszej wierze.

Powinniśmy stać się coraz bardziej przekonani poprzez  ułożenie naszej owocnej współpracy”.

Warszawa 9 wrzesień 2007

Ewa Junczyk – Ziomecka
Podsekretarz Stanu Biura Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

*******

bb_charte_rein_president___________________________________________

W 2007  — po niemal 70 latach nieistnienia — odrodziła się w Polsce jedna z najbardziej znaczących organizacji Żydowskich  –  B’nai B’rith – Loża Polin.

Instalacja loży miała miejsce w dniu 9 września 2007 r.

Jak dotąd Polska była jedynym krajem w Europie Środkowej  i  Wschodniej,  —  gdzie po upadku reżimu komunistycznego nie reaktywował się Bnai Brith.

W ciągu ostatnich lat działania na rzecz odrodzenia BB w Polsce podjęli bracia Michel Zaki  z  Antibes  oraz  Witold Zyss z Paryża. 

— Na instalacji obecni byli bracia i siostry z Anglii, Francji, Turcji, USA, Holandii, Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Rumunii oraz Belgii.  — Poza tym ambasadorowie USA oraz Izraela.

Kancelaria Prezydenta wysłała list gratulacyjny, który został odczytany (powyżej treść).

W czasie ceremonii inicjowano 37 nowych członków loży.

— Ceremonię poprowadzili Moische Smith, — prezes Bnai Brith International, Daniel Mariashin, — wiceprezes wykonawczy Bnai Brith International oraz Reinold Simon, — prezes Bnai Brith Europa, przy asyście Witolda Zyssa,  — sekretarza generalnego Bnai Brith Europa.

Uroczystość miała miejsce w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, w czasie Czwartego Żydowskiego Festiwalu Kulturalnego.

B’nai B’rith w Polsce

Na ziemiach polskich pierwsze loże B?nai B?rith  — powstały pod koniec XIX wieku, w zaborze pruskim (Katowice 1883, Poznań 1885, Chorzów 1903) i austriackim (Bielsko 1889, Kraków 1892, Lwów 1899).

— Loże te należały naturalnie do dystryktu VIII (Niemcy) lub X (Austria-Węgry).

W b. zaborze rosyjskim loże powstały dopiero po odzyskaniu niepodległości (Warszawa 1922, Łódź 1926).

Oddzielny dystrykt polski (numer XIII) został stworzony w r. 1924, z siedzibą w Krakowie .

— Prezydentem tego dystryktu był Leon Ader, adwokat krakowski, od jego stworzenia do r. 1937, kiedy zastąpił go Ludwik Rattler, również adwokat krakowski.

Według danych „Książki adresowej” członków B’nai B’rith,  wydanej w Krakowie  w  r. 1937,  — istniało  wtedy  w  Polsce 10 lóż do których należało 934 członków.

Istniały także loże kobiece i związki młodzieżowe. 

Należy wspomnieć,  że kilka lóż istniejących poprzednio, — m.in. w Bydgoszczy  i  w Toruniu,  — zostało  rozwiązanych przed r. 1937 z uwagi na brak członków.  

Trzeba również   podkreślić,  że istniały  loże B’nai B’rith  na  ziemiach niemieckich przyłączonych do Polski w r. 1945 (m.in. kilka lóż we Wrocławiu) i w Gdańsku.

Nieliczna grupa członków B’nai B’rith  w  przedwojennej Polsce składała się w dużej  większości  z  przedstawicieli  elity  społecznej i gospodarczej.

Na liście członków znajdują się przede wszystkim przemysłowcy, kupcy, bankierzy i dyrektorzy przedsiębiorstw,  adwokaci  i  lekarze.  —  Jest  wśród  nich  cały  szereg znanych osobistości (np. Mojżesz Schorr i Majer Bałaban)  oraz  kilku senatorów i posłów na Sejm.

Działalność B’nai B’rith  w Polsce przerwał dekret  Prezydenta Rzeczypospolitej  z  22 listopada 1938 r. — rozwiązujący organizacje masońskie w Polsce.

Pomimo  starań  kierownictwa  B’nai B’rith,  które  usiłowało dokazać że B’nai B’rith nie zaliczał się do masonerii,  decyzja  ta  została  również zastosowana do B’nai B’rith.

Miało to przynajmniej jedną dodatnią konsekwencję:  — akta  B’nai B’rith  w Krakowie  zostały  zabrane  przez  Starostwo Grodzkie  —   i  prawdopodobnie dzięki temu ocalały,  choć  nie  całkowicie  (między innymi nie odnaleziono biblioteki) i nie zawsze w dobrym stanie.

— Zespół ten znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym w Krakowie gdzie został on starannie zachowany,  skatalogowany i opracowany.

B’nai B’rith Polska – Loża Polin

Polin  — to nazwa Polski w języku hebrajskim, oznaczająca —  ‚tutaj spocznij’.

W 1492 roku Żydzi zostali wygnani z Hiszpanii, Portugalii i krajów niemieckich.

***

Legenda żydowska głosi, że gdy uchodźcy dotarli do ziem polskich, — nazwę kraju odczytali jako ‚Po lin’,  — biorąc to za dobry omen. W wyniku tego Żydzi osiedlali się masowo na gościnnej polskiej ziemi.

Sam Isserles pisał o Polsce:

—  „W   tym   kraju   nie ma zawziętej nienawiści do nas, jak w Niemczech.   Oby zostało tak nadal, aż do nadejścia Mesjasza”.

Stowarzyszenie ma na celu:

1. działanie na rzecz rozwoju społeczności żydowskiej,
2. obronę praw człowieka i wspieranie powszechnej tolerancji,
3. przeciwdziałanie antysemityzmowi, rasizmowi i innym formom ksenofobii,
4. utrwalanie społecznej pamięci o Zagładzie,
5.promowanie dobrych stosunków międzynarodowych i międzywyznaniowych, wspieranie pokojowego współistnienia, zwłaszcza między Żydami i nie-Żydami, tak w Polsce, jak i zagranicą,
6. przeciwstawianie się kampaniom nienawiści wobec Państwa Izrael,
7. pomoc ofiarom prześladowań etnicznych i terroryzmu,
8. wdrażanie w życiu  publicznym  zasad  filantropii,  honoru  i  odpowiedzialności obywatelskiej,  — w tym prowadzenie działalności charytatywnej z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, pomocy społecznej — oraz działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych, pomoc chorym i społecznie upośledzonym, wspieranie i ochrona ludzi starszych, owdowiałych i sierot,
9. wspieranie kultury, sztuk pięknych i nauk.

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:

1. propagowanie ich na forum publicznym, w tym poprzez  wydawnictwa,
2. współpracę z osobami i instytucjami o bliskich Stowarzyszeniu celach, w kraju i zagranicą,
3. występowanie z wnioskami i opiniami do  właściwych  władz i urzędów, m.in. sądów i innych organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia
4. docieranie z pomocą humanitarną do ofiar katastrof,  klęsk  żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
5. odwiedzanie chorych i społecznie upośledzonych i udzielanie im pomocy,
6. organizacyjne i materialne wspieranie i ochronę ludzi starszych, owdowiałych  i sierot,
7. opiniowanie i wspieranie finansowe i organizacyjne projektów bliskich celom Stowarzyszenia,
8. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów  oraz  innych  imprez publicznych,
9. ochronę interesów członków Stowarzyszenia,
10. fundowanie stypendiów.

Zarząd:

* Prezydent – prof. Andrzej Friedman

* Wice Prezydent – prof. Jan Woleński

* Sekretarz Generalna – Malka Kafka

* Skarbnik – Alicja Kobus

* Członek – dr Sergiusz Kowalski

http://www.obnie.pl/index.php?Itemid=27&catid=65%3Amasoneria&id=1753%3A-kaczynski-list-bnaibrith&option=com_content&view=article

*****

W 1943 roku w okupowanej przez Niemcy hitlerowskie Francji powstał film pod tytułem „Forces Occultes„, czyli „Ukryte Siły”.

Film   wyprodukowała   wytwórnia „Nova Films”.  — Reżyserem filmu był Jean Mamy, w opisie filmu występujący pod pseudonimem Paul Riche.

Główne role w filmie zagrali: Maurice Rémy, Gisle Parry, Auguste Bovério i Marcel Vibert.

— Film pokazuje obraz międzywojennej Francji i sposób działania masonerii, złowrogiej sekty, która wywiera przemożny wpływ na życie narodów świata.

W filmie parlamentarzysta Pierre Avenel jest wciągnięty w kręgi masonerii ateistycznej rytu Wielki Wschód.

Poznaje wielu ludzi tego związku, dla których uczestnictwo w nim jest trampoliną do pozycji materialnej lub społecznej.

Avenel stara się przeciwstawić różnym złym zjawiskom, które masoneria realizuje.

Jako członek komisji obrony w parlamencie stara się nie dopuścić do udziału Francji w wojnie światowej. Jednak z tego powodu, uchodzi ledwo z życiem, ponieważ tajemne moce w strukturze masońskiej nasyłają na niego nożowników.

W filmie tym interesujące jest ukazanie rytuału wtajemniczenia nowo przyjmowanego adepta do loży masońskiej.

Po II wojnie światowej reżyser filmu, który sam był masonem, został osądzony i skazany na karę śmierci za kolaboracje z wrogiem.  — Wyrok wykonano w fortecy Montrouge  29 marca 1949 roku.

Mimo to, bądźmy mu wdzięczni za ukazanie prawdy o masonerii.

*****

Poprawiane: środa, 01 maja 2013

Słowa kluczowe:

  • Wrocławski Komitet Patriotyczny
  • List Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do loży masońskiej B’nai B’rith odtworzonej w Warszawie 9 września 2007 roku

Za; http://komitetnarodowy.pl/komitet/ogloszenia/item/1955-list-prezydenta-lecha-ka- czy%C5%84skiego-do-lo%C5%BCy-maso%C5%84skiej-bnai-brith-odtworzonej-w-warsza wie-9-wrze%C5%9Bnia-2007-roku

Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, MASONERIA W POLSCE, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, SPOŁECZNO-POLITYCZNE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.