Judaizm i homoseksualizm: małżeństwo zawarte w piekle

Materiał zamieszczony specjalnie z okazji Dni judeosatanizmu w judeochrześcijańskiej sekcie soborowej 2014.

Nie róbcie sobie tego, kochani!

Konsekwencje będą dla Was katastrofalne!

a1511-417x600JUDAISM AND HOMOSEXUALITY: A MARRIAGE MADE IN HELL  — Pastor Ted Pike – 22.09.2010 tłumaczenie Ola Gordon

http://www.truthtellers. org/alerts/judaism homo sexuality.html

a292 1Obecnie  judaizm,  bardziej  niż  każda  inna  religia,  odrzuca  oceny  moralne przeciwne homoseksualizmowi  i  wspiera gejowską agendę.

Reformowany judaizm reprezentujący 39%  religijnych żydów amerykańskich całkowicie akceptuje sodomię i mówi:

— Uważamy, że homoseksualizm nie jest już [obrzydliwością]; nie jest chorobą psychiczną czy zboczeniem społecznym; nie jest wypaczeniem naturalnego porządku.

Homoseksualizm nie jest ani wyborem ani preferencją; to nie jest czymś, na co ktoś decyduje się lub przed tym powstrzymuje. 

—  Jest to, tak jak heteroseksualizm, sposób bycia.  Zatem nie ma sensu z powodów  religijnych  lub  moralnych  rozróżniać  ludzi  w oparciu o ich orientację seksualną.

Rabin Eric Yoffie, szef Union For Reformed Judaism, zgadza się:

— Po raz pierwszy w historii, główny organ rabiniczny zatwierdził żydowską ważność pełnych zaangażowania związków tej samej płci.

Konserwatywni rabini, przewodzący 33% religijnych żydów mówią, że wkrótce  będą wyświęcać rabinów gejów i zachęcać żydowskich mężczyzn i kobiety do homoseksualizmu, jeśli mają takie skłonności.

Ortodoksyjny judaizm, obejmujący 21% amerykańskich religijnych żydów, jeszcze  nie  poparł homoseksualizmu.  Faktycznie  zakazane  są  w nim relacje homoseksualne między osobami dorosłymi.

Ale  w  Talmudzie,  — najwyższym  religijnym, moralnym i prawnym autorytecie dla ortodoksyjnych żydów, — widzimy zupełnie inną, szokującą rzeczywistość:

— mali chłopcy w wieku poniżej 9 lat (rozkoszne obiekty homoseksualnego pożądania) — są wielokrotnie opisywani jako niezdolni do „rzucania winy” na dorosłego, który ich gwałci!

W jaki sposób Talmud dochodzi do takiego wypaczonego wniosku?  

Otóż  do tego pytania Talmud podchodzi z niezwykłą uwagą:

—  „Co dyskwalifikuje kobietę w wyborze poślubienia żydowskiego kapłana?”

 Stary Testament mówi, że jest to jej  amoralność seksualna.

— Ale zarazem Talmud wielokrotnie zapewnia, że dorosła kobieta może uprawiać seks  z  chłopcami w wieku poniżej 9 lat.

Istnieją różnice opinii pośród wybitnych rabinów, czy dyskwalifikuje ją to jako kandydatkę na żonę kapłana.   — Wszyscy  jednak zgadzają się,  że   taki stosunek nie jest aktem seksualnym –  i ani kobieta, ani mały chłopiec nie robią nic złego.

Precedens zachęcania kobiet do pederastii stwarza  głębokie  reperkusje  moralne: — mały chłopiec nie ma ochrony moralnej. — Gwałt na nim nie stanowi żadnego problemu moralnego.

W konsekwencji nie trudno sobie wyobrazić, jak homoseksualiści żydowscy,  pożądający małych chłopców (“kurczaki” w ich słownictwie), mogą znaleźć usprawiedliwienie swych czynów w Talmudzie.

Talmud uczy, że ponieważ chłopcy nie są dojrzali pod względem seksualnym, molestowanie ich nie stwarza implikacji moralnych.  

— Ponieważ  taki małolat nie jest „człowiekiem” w sensie dorosłości, zarówno chłopiec jak i jego drapieżca seksualny stoją poza mojżeszowym zakazem homoseksualizmu.  — Mówi on:

— „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą.  To  jest obrzydliwość!” (Kapł. 18:22)

Sanhedryn 69b podsumowuje:

” Wszyscy  zgadzają się,  że związek  chłopca  w wieku 9 lat  i  1  dnia  jest prawdziwym związkiem;   — natomiast  gdy ma  1 dzień mniej niż  8 lat  nie jest.”

Opinia większości w Sanh. 55a stanowi, że:

„Rabin powiedział:  — pederastia z dzieckiem poniżej 9 lat nie jest uznawana tak, jak pederastia z dzieckiem starszym,

— że …   rabin twierdzi, że tylko ten,  kto  jest  w  stanie zaangażować się w stosunek seksualny,  może, jako bierny podmiot pederastii, rzucać winę [na aktywnego przestępcę];   — a kto nie jest w stanie angażować się w stosunek seksualny nie może… “

Rabini uzgodnili, że kobieta może mieć stosunki seksualne  z  młodym  chłopcem, nawet nie uważa się ich za akty seksualne:

—   „Mały chłopiec, który ma stosunek z dorosłą kobietą sprawia, że czyni  ją [jak gdyby] okaleczoną kawałkiem drewna.”(Kethuboth 11b).

Przypis do tego fragmentu mówi:

„Mimo,   że stosunek  z małym chłopcem nie jest uważany za akt seksualny, to jednak kobieta zostaje okaleczona przez to jakby kawałkiem drewna”

— (tzn. ona nie zgrzeszyła, ale zostaje być może wykluczona z małżeństwa z kapłanem).

Talmud rozwodzi się na temat takiej żeńskiej pedofilii rzekomo w celu ustalenia, czy kobieta,  w  wyniku  takiego obcowania, przestaje się kwalifikować do zawarcia małżeństwa z kapłanem.

Talmud szeroko otwiera bramy dla wszystkich żydowskich molestantów dzieci,  mężczyzn  i  kobiet,  angażujących się w seks z chłopcami w wieku poniżej 9 lat i czyni ich wolnymi od winy.

— Przecież Talmud unieważnia mojżeszowy zakaz tej samej płci  z  „ludzkością” nauczając,   — że niedojrzały płciowo chłopiec nie jest „człowiekiem.”

Czy to nie daje zielonego światła żydowskim homoseksualistom?

Takie nauczanie nie jest przypadkowe.

Starożytni rabini,  zboczeńcy seksualni,  zadbali  o  przepisy  dotyczące swoich dewiacyjnych słabości seksualnych.

Wielokrotnie zamieścili krystalicznie  czyste  talmudyczne teksty:

— 8-letni chłopcy, jako małoletni, — nie mogą „rzucać winy” na żydowskich dorosłych , którzy wobec nich są aktywnymi przestępcami.

Żydowscy apologeci absurdalnie twierdzą, — że te fragmenty, potwierdzające neutralność moralną w sprawie seksu z małymi chłopcami,  — to przejaw niepokoju o utrzymanie niewinności zgwałconego 8-letniego chłopca.

Prawda jest taka, że takie podejście zapewnia bezkarność pedofilom!

Czy Talmud nie jest anachroniczny?

Można by wysunąć zastrzeżenie, że skoro w Starym Testamencie istnieją przestarzałe  praktyki,  takie  jak  poligamia i kara śmierci dla homoseksualistów, — to czy nie jest możliwe, że jeśli nawet Talmud sankcjonuje pederastię,  to pozwolenie to nie jest już traktowane poważnie przez judaizm ortodoksyjny?

Gdyby talmudyczny judaizm przeszedł nowy „wiek łaski” — (podobnie jak chrześcijańscy żydzi),  czyniąc  przestarzałymi  prymitywne,  moralne zachowania, — powyższy argument mógłby mieć znaczenie.

Ale judaizm nie przeszedł przez taką rewolucję.

Ortodoksja nadal uważa tych, którzy napisali Talmud, faryzeuszy,  — za najbardziej transcendentne światła duchowe, jakie zna judaizm. 

Kiedy mówią  wielcy rabini, a Talmud uczy,  to robią to z pamięci to,  czego nauczyli się w poprzednim życiu w obecności Boga!

Przepisy mędrców talmudycznych są tak obowiązujące, że kiedy Sanhedryn przemawia głosem większości, — nawet Bóg musi dostosować się do ich decyzji.

Chrystus w swych atakach na założycieli  talmudycznego  judaizmu, faryzeuszy, — oskarżył ich o  

„wszelkie nieprawości” (Mt. 23:27)

Przez „wszelkie” implikował,   — że pederastia,  nawet wtedy, była akceptowana i praktykowana przez faryzeuszy.

Obecnie, kiedy ortodoksyjny judaizm usiłuje zaprezentować się jako zajmujący zdecydowane stanowisko przeciwko perwersji moralnej, — to jego najbardziej czczona  święta  literatura,  Talmud,  nadal  zapewnia  żydom  lukę prawną w kwestii pederastii.

Wszystko by wygrać

Przez 1700 lat, judaizm ortodoksyjno-talmudyczny  był  praktycznie  jedynym rodzajem judaizmu, zawierającym w sobie chasydyzm, czy praktykowanie kabały.

Pod koniec XVIII wieku, pojawił się judaizm zreformowany, a sto lat później   –   konserwatywny.  

Choć  ortodoksyjny  judaizm  może wydawać się ostoją tradycyjnych wartości rodzinnych,  —  to jak widzieliśmy,   — nią nie jest.

Być  może  to  ten  podwójny  standard najbardziej świętej literatury judaizmu ortodoksyjnego   pozwala   Abe Foxmanowi,  — ortodoksyjnemu  żydowi, szefowi ADL,   — zatwierdzać własne sprzeczności moralne.

Foxman promuje religijną naukę Talmudu i kabały dla żydowskiej młodzieży.

Ale  daje  milczącą  aprobatę  męskim  homoseksualistom, wysoki procent których żeruje na nieletnich chłopcach.

— Molestujący chłopców homoseksualiści  z  North American Man Boy Love Association (NAMBLA)   [Północno-Amerykańskie Stowarzyszenie Miłości Mężczyzna-Chłopiec] —  są w stałej zgodzie z Talmudem, że seks z nieletnimi chłopcami nie ma żadnego moralnego znaczenia.

Jak zepsuci mogą być przywódcy współczesnego judaizmu,   aby  pozwalać  na takie sprzeczności?

Odpowiedź:

— oni są tak totalnie nikczemni, że zrobią wszystko, by zniszczyć cywilizację chrześcijańską i zatriumfować nad nią   –  nawet jeśli oznacza to zachęcanie ich własnej młodzieży,  by stawała się homoseksualnymi  „oddziałami szturmowymi.”

Dlaczego ADL popiera homoseksualizm?

ADL  zdaje sobie sprawę z tego,  że najszybszym sposobem na zniszczenie   istniejącego   społeczeństwa  jest  homoseksualizm. 

— Historycznie,   żaden naród przesiąknięty przez sodomię nie przetrwał długo.

To z tego powodu żydowski bolszewik Bella Kun, po zdobyciu Węgier po rosyjskiej rewolucji w 1917 roku,  — wymusił,  by homoseksualizm stał się  obowiązkowy w państwowym szkolnictwie, przekształcając węgierską młodzież  w  degeneratów moralnych.

To samo dzieje się obecnie, kiedy ADL promuje homoseksualizm w naszym systemie edukacji,   — zaczynając nawet od poziomu przedszkola.

Kilka lat temu  ADL  promowała  homoseksualizm  programem  „No Place for Hate”  [Nie ma miejsca na nienawiść] w księgarniach Barnes and Noble.

— Zachęcał on rodziny odwiedzające te księgarnie do zapraszania homoseksualnych par do domu na jeden wieczór.

To nauczyłoby dzieci,  —  jak sugerowała ADL,    — że  nie ma prawdy  w chrześcijańskich poglądach przeciwko sodomii.

Geje,   — mówi ADL,  — są  jednymi z najmilszych, najbardziej niegroźnych osób, jakie mogą znać twoje dzieci.

W głównych miastach Ameryki,   — ADL indoktrynuje samorządy, szkoły, a nawet liberalne kościoły,  że  chrześcijanie biblijni cierpią na zaburzenie psychiczne zwane „homofobią.”

ADL mówi,   — że bogobojni chrześcijanie prześladują homoseksualistów, a motywuje ich „literatura nienawiści” – Biblia.

Delegalizacja krytyki sodomii

Ale ADL chce więcej, niż  nakłonić nasze dzieci,  by stali się homoseksualistami.  

— Chce  specjalnej  ochrony prawnej dla homoseksualizmu, a wykazywanie uprzedzeń czy dyskryminacji przeciwko tym,  którzy go praktykują,  uznać   — za „zbrodnię nienawiści.”

ADL chce ochrony homoseksualistów, nie tylko w zakresie mieszkania, za trudnienia i małżeństw tej samej płci, ale nawet słownictwa!

ADL twierdzi,   że  nielegalna  powinna  być nawet krytyka publicznego zachowania osób tej samej płci.

Aby utworzyć te prawa, ADL wymyślił pokręconą definicję nienawiści:

„stronniczość” przeciwko homoseksualizmowi.

W krajach takich jak Kanada,  dzięki  wprowadzonemu przez  ADL  / B’nai B’rith federalnemu i regionalnemu prawu nienawiści, —  publiczne  wyrażanie takich uprzedzeń na falach radiowych, w prasie, a nawet na ulicy, może oznaczać ogromne grzywny lub pozbawienie wolności.

Jeśli gospodarz  talk-show nawet zasugeruje,  że wśród homoseksualistów występuje wyższa zachorowalność na AIDS, — może zostać ukarany grzywną i osadzony w więzieniu,  a  stacja  radiowa  mówiąca  o „nienawiści”  może stracić licencję emisji.

W kanadyjskim sądzie w zbrodniach nienawiści, liczą się tylko uczucia homoseksualistów, a nie prawda.

— Jeśli homoseksualista czuje, że jest „nękany” przez publiczną krytykę, może podać do sądu krytyka.

W sądzie nigdy nie pozwoli się na dotarcie do prawdy. 

Jeśli chrześcijanin zostanie uznany za winnego krzywdzenia uczuć homoseksualisty,   — może   otrzymać grzywnę w wysokości $10.000.

— Jeśli nadal będzie krytykował homoseksualistów,   — może trafić do więzienia.

Stara rywalizacja z chrześcijaństwem

Dlaczego zorganizowane żydostwo,   — czy to Foxman z judejskiej prawicy, czy rabin Eric Joffe z lewicy, — wydaje się tak zdeterminowane do osłabienia chrześcijańskiego społeczeństwa?

Dlatego, że judaizm, z wszystkimi odłamami,  jest kontynuacją animozji  powstałej tysiące lat temu,  wywołanej przez faryzeuszy przeciwko Jezusowi i jego wyznawcom.

Ci starzy „ślepi przewodnicy”, elita przywódcza żydów do chwili obecnej, byli przekonani, że mieli boski mandat na zwalczanie gojów i zdominowanie narodów.

— Tak długo, jak będą istnieć wartości moralne gojów, — nigdy się tak nie stanie.

Tak, żydzi mogą mieszkać w pokoju, jeśli przestrzegają nakazu Bożego

—  „dbać o dobro miast, do których wysłałem was na wygnaniu” (Jer. 29:7)

Ale judaizm rabiniczny chce dużo więcej.

Zamierza, poprzez ewentualną, niekwestionowaną władzę,  — dosłownie  stworzyć  swój własny mesjański nowy porządek świata.

Dwa tysiące lat temu Izrael odrzucił i ukrzyżował swego pierwszego duchowego męża  i  jedynego Mesjasza,  gardząc  Jego  obietnicą  duchowego królestwa Boga w ich sercach. 

Obecnie judaizm oczekuje mesjasza, który weźmie udział i zalegalizuje ziemskie królestwo żydów w sposób najbardziej globalny,   — fizyczny.

Jest   to   niemożliwe  do spełnienia marzenie dla ludzi liczących  tylko około 15 mln –  chyba,   że   energia   żydowska   będzie przebiegle skoncentrowana na niszczeniu największych barier uniemożliwiających ich sukces: — chrześcijaństwo i kapitalizm wolnej przedsiębiorczości.

Dlaczego większość żydów to liberałowie?

Nie ma żadnej tajemnicy w tym,   dlaczego żydzi są głównie liberalni,  marksistowscy,  prohomoseksualni  i  antychrześcijańscy. 

Ta maleńka mniejszość, 2,5% amerykańskiej populacji, ciąży ku – i odnosi sukcesy – w kontrolowaniu mediów, finansów i rządzeniu krajem.

Ta kontrola jest konieczna dla jednego wielkiego celu: — do wypełnienia talmudycznego marzenia o panowaniu nad światem.

Oczywiście wielu liberalnych żydów nie ma koncepcji skierowanej w kierunku takiego globalnego rządzenia.   — Nieważne. 

Ważne jest to, że przywódcy żydowscy,  — zwłaszcza  w ciągu ostatnich kilkuset lat, — dostarczyli przesłanki i propagandę, która kieruje i formuje masy żydowskie, nawet ich intelektualistów, do liberalnego sposobu myślenia i reagowania.

W historii żydów – czy w starożytnym Babilonie, czy w krajach Europy, czy na Wschodzie – mamy konsekwentny cykl:

— zgoda gojów na wpuszczenia żydów do swych krajów, przejmowanie przez żydów gospodarki i finansów,  ucisk ekonomiczny pierwotnych mieszkań- ców, moralna korupcja – a potem ich wypędzenie.

Jak można to wyjaśnić?

Historycy establishmentu mówią,   że ten cykl występuje całkowicie na skutek fanatyzmu gojów (zwłaszcza chrześcijan).

Tak nie jest.

Narody  starożytności również pozwalały żydom na spokojne życie wśród nich.

[ZOBACZ:  Michael Jones: Rzym odkrywa Talmud — fragmenty książki „Gwiazda i Krzyż” / 2007 remjot]

Ale żydzi, zmuszani  do  przestrzegania aroganckich przepisów  faryzeuszy  w Talmudzie  i Kabale, — zawsze dążyli do niszczenia społeczeństw, które dały im schronienie.

Przywódcy  „zorganizowanego światowego żydostwa”,   — głównie Światowego Kongresu Żydów, później ADL/ B’nai B’rith

— nadal ich podjudzają.

Żydzi działacze na rzecz homoseksualizmu

Biorąc pod uwagę hurtowe zachęcanie do homoseksualizmu,  zwłaszcza w  judaizmie reformowanym, nie jest zaskakujące, że żydowscy działacze wszczęli ruch o prawa gejowskie.

— Żydowscy homoseksualiści stanowią nieproporcjonalnie dużą część kierownictwa i pracowników najważniejszych organizacji gejowskich. 

Oto kilka z największych i żydowsko-brzmiących nazwisk tych organizacji:

The Human Rights Campaign (HRC) – Kampania na rzecz Praw Człowieka

Joe Solomonese – prezydent
Zarząd: Mike Berman, Marty Lieberman, Andy Linsky, Dana Perlman, Scott Weiner.
Doradca: Lara Schwartz.
Rada fundacji Human Rights Campaign: Jay Oppenheimer, Hilary Rosen, Marty Lieberman, Andrea Sharrin.
Rada gubernatorów: Fritz Beesemyer, AJ Bockelman, Cathy Ebert, Don Epstein, Patty Fink, Glen Freedman, Christopher Stenger, Brian Stranghoner, Brian Suber, Michael Lappin, Lisa Zellner, Molli Levin.

Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) – Sojusz Gejów i Lesbijek Przeciwko Zniesławieniu

Zarząd: William Weinberger (skarbnik), Judy Gluckstern (sekretarz).
Członkowie GLAAD: Ilene Chaiken, Tanya Grubich, Mark Reisbaum, Carol Rosenfeld, Steve Seidmon, Jeffrey Sosnick, Jeff Soukup, Steven Rozencraft.
Dyr. Imprez Specjalnych: Jennifer Oritz.
Urzednik ds. Prezentów: Jillian Waldman.
Dyr. Komunikacji: Jennifer Glenhorn.

Parents and Families of Lesbians and Gays (PFLAG) – Rodzice i Rodziny Lesbijek i Gejów

Z-ca Dyr.: Ron Schlittler.
Dyr. ds. Rozwoju: Craig Ziskin.
Konsultant: Lara Schwartz.
Dyrekcja: Carole Benowitz, Dody Goldstein, David Horowitz, Rebecca Shiff, Daniel Tepfer.

National Gay and Lesbian Task Force – Narodowy Oddział Specjalny Gejów i Lesbijek

Szef: Jeff Soref.
Z-ca szefa: Marsha Botver.
Starszy doradca: Roberta Achtenberg.
Prawnik: Loren S. Ostrow.
Komisarz kadrowy: Paula Redd Zenan.
Dyr. ds. turystyki/zjazdów: Michael Aller.
Koordynator: Allan Horowitz.
Szef operacji: Sandi Greene.
Dyr. komunikacji: Roberta Sklara.
Dyr. ds. organizacji / szkoleń: Monique Hoeflinger.
Starszy strateg: Becky Levin.
Rozwój stażystów: S. T. Cohen, Phillipe Leber, Alex Breitman.
Prezenty: Todd Kimmelman, Shavla Sellars.

Tajemnica Izraela

Tysiąc dziewięćset lat temu Chrystus opisał Jerozolimę jako —  „Sodoma i Egipt ” (Ap. 11:8).    —  „Sodoma” to synonim homoseksualizmu.

Antychryst,   — fałszywy mesjasz judaizmu,  —  w księdze Ezechiela, opisany jest jako

—  „bluźnierczy książę Izraela” (Eze. 21:25)

Jest również opisany jako

—  „nie mający szacunku ani pragnienia kobiet” (Dan . 11:37).

Ponieważ   Chrystus   zachowywał   celibat, —  tak samo ten diaboliczny imitator wszystkich cech Chrystusa będzie wystrzegał się seksu z kobietą – ale ze złego powodu:  —  jest żydowskim homoseksualistą.

Igraszki judaizmu z homoseksualizmem istnieją od dawna   i   będą  trwały do czasu kiedy „Sodoma i Egipt” przyszłości,   — jak Sodoma w przeszłości, — zostanie zniszczona ogniem (Ap. 17:16).

Ale z niewypowiedzianego zła dzisiejszego liberalnego aktywizmu żydowskiego,    — Chrystus podniesie oczyszczone resztki żydów,  którzy  zaufają  Mu z taką pasją, z jaką ich przodkowie Mu urągali.

Większość chrześcijan wie, że odrzucając i krzyżując Chrystusa,  Izrael wypadł z łask w apostazję. 

Czego  nie  rozumiemy, to przepastna głębia  i  mrok tej apostazji! 

Tak naprawdę nie dostrzegają, co to znaczyło, gdy Chrystus powiedział do żydów:

— „Wasz dom zostanie wam pusty” (Mt. 23:38).

[…]

Za: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com

SUPLEMENT

Wydalnicza twórczość Bergoglio:

— „Bóg nadal działa w narodzie Starego Przymierza i sprawia, że rodzą się skarby mądrości wypływające z jego spotkania ze Słowem Bożym.

— […] istnieje bogata komplementarność, pozwalająca nam czytać razem teksty Biblii hebrajskiej  i  pomagać sobie nawzajem  w studiowaniu bogactwa Słowa, jak również podzielać wiele przekonań etycznych i wspólną troskę o sprawiedliwość i rozwój ludów”.                                                     (Franciszek, Evangelia gaudium, 249).

***

Styczeń 16, 2014

http://wolna-polska.pl

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii HISTORIA WSPÓLCZESNA, HOMOSEKSUALIZM-FEMINIZM-ABORCJA, JUDAIZM - ŻYDZI, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, TOTALITARYZM, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.