Ks. prof. Chrostowski poleca książkę o odpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa

Ks. prof. Chrostowski poleca książkę o odpowiedzialności Żydów za śmierć JezusaW numerze 42. tygodnika  “Najwyższy Czas”,  ks. prof. Waldemar Chrostowski wyraził swoje uzna- nie  dla  książki  „Kto zabił Jezusa?” Pawła Lisic- kiego.   Książka  wydana  przez  Wydawnictwo M została  oskarżona  na  łamach  „Gazety  Wybor- czej” o szerzenie tradycyjnego katolickiego  anty- semityzmu.

Na łamach „Gazety Wyborczej” ks. John Pawliko wski – którego ks. Chrostowski nazwał amerykańskim  ks.  Czajkowskim  i  prożydowskim  radykałem, John Connelly w „Znaku” i Stanisław Obirek

[porzucił kapłaństwo – przyp. emjot]  w „Nowych Książkach”,  zarzucili Lisieckiemu, że wbrew posoborowej  politycznej  poprawności  głosi,  że  Żydzi  odpowiadają  za   śmierć Jezusa.

Zdaniem  ks.  Chrostowskiego  ataki  na  Lisickiego są wyrazem amerykańskiej obsesji politycznej poprawności,  która  doprowadziła do ocenzurowania  No- wego Testamentu.

Amerykańscy autorzy publikujący na temat książki Lisickiego w polskich cza sopismach zażądali w imię drugiego Soboru Watykańskiego by Episkopat Pol ski potępił książkę i zakazał jej dystrybucji.  Czytaj dalej →

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.