Lichwa była kiedyś surowo karana i może jest czas by do tych praktyk powrócić? – Prof. Grażyna Ancyparowicz

O działaniach parabanków, systemie bankowym i międzynarodowych lichwiarzach rozmawiamy   z  profesor  Grażyną Ancyparowicz  [która  najwyraźniej  nie  czytała Misesa, i jak ona została profesorem? – admin].

Arkady Saulski:  Przy  okazji  głośnej afery Amber Gold,  rykoszetem  poszedł też atak na SKOKi   –  w mediach przedstawione niemal jak piramidy  finan- sowe.

http://www.nto.pl/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=NO&Date=20100318&Category=OPINIE&ArtNo=777368633&Ref=AR&border=0&MaxW=580

Prof. Grazyna Ancyparowicz: Zacznijmy od tego,  że  nie sposób  stwierdzić jakie- kolwiek  nieprawidłowości  dotyczące SKOKów.

Tutaj  nikt  nie powinien był się wtrącać – SKOKi miały swoją ustawę, swój organ nadzoru czyli Kasę Krajową,  która  fun- kcjonowała znakomicie.

Procesy konsolidacji charakterystyczne przecież   też   dla   sektora    bankowego przebiegały  niesłychanie  harmonijnie,  w  sposób  wyważony.   Był  to   polski, prawdziwy kapitał a zasługi kierownictwa  Kasy są ewidentnie dla wszystkich i potwierdzone –  choćby poprzez mianowanie senatora  Grzegorza Biereckie- go szefem Rady Credit Unions (WOCCU).  To jest nie tylko potwierdzenie jego wysokich kwalifikacji ale też sukcesu jakim są SKOKi.

Więc co takiego się stało, że SKOKi  pomimo  tak  dalekiej  transparentności, zdecydowano się poddać zmianom ustawowym?

Niestety sytuacja zaczęła się zmieniać w połowie 2008 roku – z różnych powo dów.  Przede  wszystkim  dlatego,  iż  SKOKi  wtedy zyskały bardzo dużo klien- tów.  Dopóki to były maleńkie organizacje dopóty nikt ich nie ruszał  –  ludzie się w SKOKach zrzeszali, zasady były bardzo jasne. To się odbywało trochę na zasadzie samopomocy, subsydiarności, dobra wspólnego  –  wszystko  było  w porządku.

Natomiast  w  połowie  2008 roku kryzys finansowy który zaczął się w Stanach Zjednoczonych o rok wcześniej  (w połowie 2007 roku, chociaż wtedy niewiele osób zdawało sobie sprawę, że jest kryzys) kryzys zaczął docierać do Europy.

Ten kryzys dotknął też różne instytucje „wokół” sektora bankowego  –  a  więc też pewne firmy inwestycyjne obracające aktywami, że tak powiem – nie pier- wszej świeżości i wysokiej jakości. Te firmy zaczęły się zastanawiać, co można na kryzysie ugrać?  Na  jaki  rynek  wejść,  żeby  chociaż  trochę podreperować straty.

Wielkie banki mające w Polsce status spółki akcyjnej, im SKOKi specjalnie nie przeszkadzały.  Banki  spółdzielcze  też  sprawnie  funkcjonowały i absolutnie nie było tutaj większego problemu. Natomiast instytucje, które działają w oto czeniu banków  –  często są to instytucje zagraniczne  – poprzez swoje wpływy na  różne  osobistości  w  MFW,  w Banku Światowym zamierzały przejąć część aktywów takich drobnych ciułaczy.

[Czyli po prostu OKRAŚĆ Polaków – admin]

Ci „drobni ciułacze”, jak ich pani profesor nazywa nie generują przecież ja- kichś dużych dochodów. Dlaczego uznano, że to opłacalne?

Oni w tych firmach sobie nawet policzyli,  że tutaj mają pewne szanse  –  obli- czyli,   że  jeśli im się uda sprywatyzować  emerytury  a  potem  wyeliminować drobną spółdzielczość, to mogą liczyć na zyski  –  i  to nie tylko w Polsce ale w ogóle w krajach tzw. emerging markets  –  około trzydzieści bilionów dolarów do 2025 roku!

No  i  rozpoczęła się akcja pod tytułem  „musimy dbać o bezpieczeństwo”.  To zresztą ulubiony frazes stosowany przez MFW i Bank Światowy.

Kiedyś przecież,  jak wprowadzano piramidy finansowe zwane OFE  to się mó- wiło o bezpieczeństwie emerytalnym, bezpieczeństwie dzięki różnorodności i korumpowało się ludzi wizją wycieczek na emeryturze.

Tutaj nie wiem jak wyglądał proces korupcji, bo nie ma jeszcze raportu na ten temat – w przeciwieństwie do raportu, który jest na temat OFE.

A jeśli chodzi o SKOKi zaczęto stosować zabiegi,  aby  ograniczyć kompetencje Kasy Krajowej i przekazać te kompetencje organom nadzoru.

A  może  wraz  ze wzrostem liczby  klientów  kas zmiana formy kontroli była wskazana?

Ja chcę zwrócić uwagę, że nadzór nad kasami obok  Kasy Krajowej  sprawował też w zakresie polityki monetarnej Narodowy Bank Polski  i  żadnego zagroże- nia nie było. A w sferze finansów sprawował nadzór Minister Finansów.

I w tamtym okresie żaden minister nie atakował SKOKów.

Od 2008 roku zaczęła się cała „zabawa”,  ponieważ  chodziło o to aby te firmy, które straciły już sporą klientelę na zachodzie a u nas miały swoje przyczółki (nazw nie chcę wymieniać bo nie mam pieniędzy na procesy,  ale  wiadomo  o które firmy chodzi) mogły przejąć tę klientelę.

To wszystko brzmi jednak bardzo tajemniczo – czy może pani profesor do- precyzować o jakie firmy chodzi?

https://i0.wp.com/bi.gazeta.pl/im/69/f9/c2/z12777833Q,Firmy-pozyczkowe-protestuja-przeciwko-kampanii-spo.jpg

Jakie to są firmy?

To są firmy, które powinny mieć wyeliminowany dostęp do rynku, ponie waż one przekraczają wszelkie standardy  z kodeksu etycznego  i  bizne- sowego. One wykorzystują niewiedzę ludzi na temat produktów finanso- wych.  Oferują bardzo wysoko oprocentowane kredyty  –  co  jeszcze  nie jest najgorsze, ale horroru dopełniają formy windykacji tych należności.

Było  wiele  przypadków,  nagłaśnianych  w  prasie,  iż  ludzie tracili na rzecz tych instytucji mieszkania. Gdzie wobec tego znajduje się polskie prawo?

Bo jeżeli jest umowa zawarta w złej wierze, gdzie jedna ze stron jest po prostu oszustem, podsuwa jakieś papiery do podpisania i ten biedny człowiek nie za bardzo wie co podpisuje. Jeżeli ktoś tak postępuje to wierzytelności powinny ulegać przepadkowi.

No ale w Polsce niestety jest tak, że prawo jest tak stosowane  (bo  nie  mówię, że taka jest litera prawa), że zawsze chroni się przestępcę, nigdy ofiarę. I ma- my wiele dramatów przez działanie takich firm.  One  nie podlegają żadnemu nadzorowi,  one  zupełnie  nie  mają żadnych ograniczeń, bo działają na bazie ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. I tym jakoś ani minister  fi- nansów, ani Bank Światowy się nie zajął.  Nikt tam nie zaczął się zastanawiać, czy  rzeczywiście nie ma zagrożenia  dla klientów takich firm,  a  jeśli  są  –  to jakiego rodzaju.

Wielokrotnie  wyższe  odsetki  od  kredytów, nikt w tych firmach przecież nie zbiera depozytów bo chodzi o akcje kredytową  –  konkretnie pożyczkową,  bo te firmy nie mają prawa udzielać kredytów – to może tylko bank.

Dlaczego korzystanie z parabanków jest tak niebezpieczne?

Przede wszystkim chodzi o konstrukcję umów, które ze względu na to, że tam nie ma jakiegokolwiek zabezpieczenia doprowadzają do tego, że pożyczkobio rca daje na zabezpieczenie cały majątek swojego życia.

I te firmy z całą bezwzględnością to egzekwują.

A więc uważam, iż najwyższa pora przestać przeszkadzać SKOKom, które na- prawdę  są bezpieczną instytucją i oferują na bardzo korzystnych warunkach kredyty, i bardzo mają przyzwoite oprocentowanie depozytów.

Natomiast pora przyjrzeć się firmom lichwiarskim, zanim one w pełni rozwi- ną swoją działalność.

Z tego co pani mówi można uznać,  iż atak na  SKOKi  był  inspirowany.

Ja mam pewność, że atak na SKOKi, chociaż może bez świadomości decyden- tów –  bo nie zakładam złej woli ani ministra Rostowskiego, ani jego urzędni- ków [bardzo Pani uprzejma, Pani profesor! – admin] – ale ten atak na SKOKi jest bez wątpienia inspirowany działalnością takich firm, które określają sie- bie jako parabanki,  ale moim zdaniem to nie są żadne parabanki, tylko  zwy- kłe oszukańcze firmy, które uprawiają lichwę.

Lichwa była kiedyś surowo karana i może jest czas by do tych praktyk  powr- ócić?

_______________________________

Rozmawiał Arkady Saulski.
http://wgospodarce.pl

Za; http://marucha.wordpress.com/2013/12/24/prof-grazyna-ancyparowicz-lichwa-byla-kiedys-surowo-karana-i-moze-jest-czas-by-do-tych-praktyk-powrocic/

Odpowiedzi: 27 to “Prof. Grażyna Ancyparowicz: Lichwa była kiedyś surowo karana i może jest czas by do tych praktyk powrócić?”


 1. Bojkotowac ŻYDOWSKI US dolar !!! powiedział/a

  2013-12-24 (wtorek) @ 08:41:36

  Trzeba KONIECZNIE przetłumaczyć na język polski wykład Николая Старикова в Дагестанском uniwersytecie, który DOSKONALE tłumaczy cały MECHANIZM grabieży finansowej wszystkich państw na świecie za pomocą ŻYDOWSKIEJ waluty o nazwie US dolar.

  Ten mechanizm grabieży jest IDENTYCZNY wobec Polski i należy jego POZNAĆ, aby się BRONIĆ przed wyzyskiem narzucenia nam jakis tam „jewropejskich baków centarlnych” które daja polakom KREDYTY z monitorka komputera w postaci ZER za jakąś cyferka na poczatku WYTRZEPANĄ z rekawa, ale potem Polacy spłacają te ZERA w postaci autentycznej GOTÓWKI wypracowanej KRWAWICA faktycznej pracy !

  Aby polski obywatel zamieszkały w Polsce NIE MÓGŁ się bogacic, właśnie DLATEGO zmuszają do brania KREDYTÓW jako tzw. “dofinansowanie z UE” czyli z “centralnego banku niemieckiego” DLATEGO polski system bankowy “polska władza” ZLIKWIDOWAŁA za ŁAPÓWKI i stołki w UDAWANYM “parlamencie jewropejski’ jako agentury “jewropejskiego centralnego banku”. To złodzejstwo nazywa się “unia dała” …

Wosiu powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 09:28:49

Pracowałem kiedyś w Kasie Krajowej SKOK i wiem o co chodzi a czego prof. Ancyparowicz może nie chciała powiedzieć. Oprócz tego, że to czysto polski kapitał i nie ma tam wpływów żydowskich, KK SKOK jest pro-PiSowska. Atak na SKOKi to zemsta PO za wspieranie PiS.

Maciej powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 11:21:52

@ 3

Może i skoki to kapitał polski, ale oferty jakiejś wyjątkowej to nie mają. Niczym nie różnią się od banków komercyjnych z kapitałem zagranicznym. Nie minimalizują lichwy żeby obniżyć swoje zyski …

Pokręć powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 12:35:15

Lichwa to nie jest największe zmartwienie. Największe zmartwienie to możliwość drukowa- nia pieniędzy i dawania kredytów “z powietrza”. Jak zakażemy procentu od pożyczki, to banksterka coś zawsze wymyśli, np. zamiast pożyczać na mieszkanie – kupi je, wynajmie wnioskodawcy i oprócz czynszu będzie pobierać spłatę kapitału.

Tak, jak w bankowości islamskiej. Z tym, że u muzułmanów, jak bank wywala najemcę z mieszkania, to spłacony dotychczas kapitał wraca do tego wywalonego najemcy, mieszkanie zostaje własnością banku. U nas byłoby pewnie tak, że mieszkanie pozostałoby nadal banku a wywalony najemca zostałby z resztą kredytu do spłacenia. Mieszkanie wynajęte zostałoby przez bank komu innemu, kto będzie regularnie wynajem opłacał i tak pozostanie, aż pierwszy kredytobiorca nie spłaci kapitału. Wtedy bank wypowiada najemcy “zastepczemu” i oddaje mieszkanie temu pierwszemu, tym razem na własność. Oczywiście, czynsz byłby skalkulowany tak, jak odsetki od lichwiarskiego kredytu…
Da się? Da się!
Niestety, na tą mafię tylko jeden sposób działa najwyraźniej. To – to potrafi obejść każdy zakaz, każde prawo i każdą ustawę.

jasiek z toronto powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 13:09:28

Re: 7 Pokrec…
Lichwa jest jednak najwiekszym problemem (oszustwem) finansowym, gdyz NIGDY nie byla zmonetaryzowana (uwidoczniona fizycznie wyemitowanymi banknotami I monetami), a funkcjonuje jako ZAPIS KSIEGOWY…

Jesli chodzi o spekulacyjne (zbyt zawyzone) wynajmowanie nieruchomosci, to nie podlega ono lichwiarskiemu procederowi finansowemu, a jedynie zachlannosci wlasciciela, ktore winny byc poddawane pod osad prokuratora czy NIezawislemu Sadowi w tej materii.

Wracajac do prawa I przepisow, to winny byc krotkie I jasno przedstawiajace prawo w oparciu o Konstytucje niezaleznego I suwerennego Panstwa Polskiego, bez zadnych “kruczkow” czy “niedomowien”…, ktorej projekt jest juz w sieci Internetu. (bardzo interesujacy zreszta…).

======================
jasiek z Toronto

http://polskawalczaca.com

P.S. Wszystko zalezy o tego, kto konkretnie bedzie sprawowal zarzadzanie Panstwem Polskim, a tym samym dbal o interesy Narodu Polskiego…

TomUSAA+ powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 14:02:00

Dla odświeżenia pamięci:
http://marucha.wordpress.com/2012/09/08/pieniadze-banki-nedza-niewola-prawda-ukryta-za-globalnym-dlugiem-2/

Pokręć powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 15:31:46

@8: Tożto właśnie TO napisałem! Nikt nigdy nie widział fizycznie lichwy a możliwe to jest tylko dzięki temu, że banksterka płucze pieniądz z powietrza.

Taki efekt znieczulenia – “skoro z mojego punktu widzenia wszystko się zgadza, to nie ma problemu”. System finansowy jest tak skonstruowany, żeby miliardom przeciętnych ludzi się wszystko zgadzało, ale żeby te miliardy nie mogły razem siąść do stołu i popodliczać sobie wszystkiego porządnie, jawnie i otwarcie. Bo wtedy dopiero wyszedłby szwindel. Wyszłoby po prostu na to, że po prostu kredyty są niespłacalne, bo banki wyemitowały kapitał, ale nie wyemitowały pieniądza do spłaty odsetek. Każdy bazuje na założeniu, że rynek jest niczym olbrzymi rezerwuar i “wchłonie” albo “wypluje” dowolną ilość pieniądza.

A tymczasem ekonomia przypomina grę w “Czarnego Piotrusia”…
Podobnie jest z systemem podatkowym – żyjemy w znieczuleniu, bo znaczna większość podatków jest ukryta przed wzrokiem przeciętnego konsumenta. PIT – odprowadzany przez pracodawcę, VAT i akcyza – przez sprzedawców… Gdyby przeciętny Kowalski wziął całą wypłatę brutto (razem ze składkami i daninami po stronie pracodawcy) w gotówce do ręki i musiał tak ze 40% z tego wpłacić w okienku w urzędzie skarbowym – byłby wrzask! A jeszcze większy, jakby musiał zapłacić VAT, np. co kwartał, od wszystkiego, co kupił w tym czasie, tak, z kieszeni. Niedługo pożyłaby klasa polityczna… Wyobraźmy sobie, jak Kowalski przez 3 miesiące kupuje płacąc ceny bez VAT-u a na koniec kwartału US każe mu zapłacić np. 3 tysiące (które on wcześniej już wydał i nie ma nic w kieszeni). Nie byłoby ciekawie?

Marucha powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 17:33:21

Re 6:
SKOKi nie pożyczają pieniędzy, jakich nie mają.

maurycy powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 19:43:00

Dobrze ze nazywa bandytow po imieniu ! chwala jej za to ! Wiekszosc cymbalow na to nie stac ! Tylko jecza i stekaja Jest mozliwe bandytow finansowych pogonic oni sa silini przez nasza niemoznosc ! Nie mozna,nie da rady a ona mowi ze mozna ! I chwala JEJ ZA TO, TAKICH LUDZI TRZEBA !

Rysio powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 20:04:45

“………..z profesor Grażyną Ancyparowicz [która najwyraźniej nie czytała Misesa, i jak ona została profesorem? – admin]………..”

Mnie też to kiedyś zdumiewało.

Jak ludzie którzy nie przeczytali nawet jednej linijki Misesa mogli być profesorami ekonomi.

No ale w komunie nic nie stało na przeszkodzie aby miernoty intelektualne były profesora mi ekonomi – bo jak powszechnie wiadomo: “……..Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera…..

Myślę, że prof. Ancyparowicz może jednak czytała i Misesa, i “Historję ucieszną o zacnej królewnie Banialuce”. Tyle samo wiedzy wyniosła z obu lektur.
Admin

RomanK powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 20:23:37

ad 11..wlasnie.. SKOKi operuja tzw pieniadzem posiadajacym pokrycie w towarach.. pieniadzem juz zarobionym i wycofanym z obiegu- zaoszczedzonym.
To potrzebne jest bankom-jako rezerwa do produkcji pieniadza z czystego powietrza…

Okrasc z oszczednosci i zadluzyc…oszczedzajacy moze sie wykupic z niewoli Lichwy..nie korzystajac z jej uslug.
Politycy przykladajcy reke do wprowadzania lichwiarskich przepisow sa winni zdrady i sprzedazy Polakow w niewole, handlu zywym towarem…i jako taki..proceder ten powinien byc ukarany smiercia!
LIkwidacja Lichwy mozliwa jest tylko przy wprowadzweniu wraz z zakazem lichwy kary smierci dla uprawiajacych i wspolpracujacych z Lichwa.

RomanK powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 20:31:05

Panie Rysio..z calym szacunkiem do klasywkow wtym panskiego ulubionego zyda Misesa…
Oni wszyscy wlacznie z nim poslugowali sie pojeciem kapitalu..w zrozumieniu skumulowanej wrtosci. W chwili kiedy kapitalem zrobiono spekulatywnie dlug….DLUG…i rozpoczeto emisje pieniadza o parytecie dlugu….i kapitalizacje majatku ..i inwestycje …w dlugach….
Rozmowa o klasyce ekonomii jest opowiadaniem pieknych basni o Krolewnie wlasnie Banialuce….
Kiedy pobieranie odsetek od kapitalu stanowiacego majatek przez ogos wypracowany , zaoszczedzony i ryzuykowany w inwestycje..ma jakis sens…pobieranei odsetek od czegos co istnieje tylko jako abstrakcja , zapis ksiegowy, bez zadnego ryzyka i odpowiedzialnosci……sam pan widzi,,nie ma najmniejszego sensu,Poza zamienianiem ludzi w niewolnikow pozbaweioncych wszelkeij wlasnosci, gdzyz tylko to zachodzi w procesie lichwy…

Joe powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 21:05:25

re 5…Nie tylko dolar kanadyjski,ale papiery wlasnosciowe i paszporty…mozna tez plywac jachtem tam i z powrotem wozac w jedna strone ,kobieca bielizne i rajstopy a przywozac cygara.Mozna tez emigranta przemycic…AAAle warunek jest jeden…trzeba to robic dla zydowskiej mafii.
Inaczej wpadka gwarantowana.

Rysio powiedział/a

2013-12-24 (wtorek) @ 21:58:04

Opisuje to b. dokładnie prof. ekonomicznej szkoły austryjackiej – Jesus Huerta de Soto.

http://www.jesushuertadesoto.com/books_polish/dinero_polaco.pdf

RomanK powiedział/a

2013-12-25 (środa) @ 02:12:38

All right panie Rysiu…ale co z tego… co z tego, ze oni pisza i wiedza, ze pan wie, ze ja wiem, ze inni wiedza…jak i tak -ci co moga- robia….. jak robia????
Pieniadz moze byc commodity z intrinsic value in it…mjoze byc feduciary, prywatny i jako pyblic utillitie….Moze…. ale kazdy jeden- jak pan widzi- mozna zepsuc i kazdy trust zlamac…
Te zboje akurat posluzyli sie publicznym utillities , feduciary zatrzymujac na niego prywatny monopol…
Profesorowie wiedza, jak opisac…ale zaden z nich nigdy nic nie zmienil….zeby zaprowadzic nowe..stare trzeba zakopac- zeby nie smierdzialo gnijac na wierzchu,…

Rysio powiedział/a

2013-12-25 (środa) @ 05:01:49

Panie Romanie – według Austyjackiej szkoły ekonomicznej prawdziwym pieniądzem może być tylko najbardziej chodliwy towar (historycznie było to złoto i srebro).

Wszystkie papierki emitowane czy to przez rządy państw, czy to przez bankierów są fałszywym pieniądzem.

Bzdura. Papier może być pokwitowaniem prawdziwej wartości, zdeponowanej w odpowiedniej instytucji.
Tak kiedyś było, zanim rodacy pańskiego “ukochanego żydziska” nie przejęli wladzy nad pieniądzem.
Admin

revers powiedział/a

2013-12-25 (środa) @ 15:18:22

pani profesor jeszcze zyje?, za takie herezje ekonomiczne, nie prosyjonistyczne grozi strczyek sadama lub rozwalka ala kadafi lub wykluczenie, chyba ze wczesnie to uzgodnila z lokalnym kachalem..

Rysio powiedział/a

2013-12-25 (środa) @ 21:16:50

re 19. Co Gajowy tak na pół gwizdka?

To nie tylko rodacy, mojego ukochanego żydziska ale i wszystkich apostołów też.

matirani powiedział/a

2013-12-25 (środa) @ 23:25:49

Odwazna Pani Profesor. Czesto tak madrze mówi? Bo malo jest profesorów niepoprawnych politycznie… zywych i na stanowisku.
Mechanizm obracania oszczednosciami depozytariuszy oszczedzajacych aby i zarobic jako bank i placic godziwe oprocentowanie jest dokladnie opisany i zawarty w pracach Jesusa Huerta de Soto ( który chyba nie zyd jesli ma na imie Jesus?) . Pewno nie idelany to system, ale zdecydowanie leszy niz bankowosc frakcyjna robiaca sztuczne ozywienia ekonomiczne alby potem ostrzyc owce.
No ale kto tu czytal Jesusa Huerta de Soto?
No kto?
( Poza Rysiem )
MAcko

RomanK powiedział/a

2013-12-26 (czwartek) @ 04:35:23

Panowie….to co sie dzieje napawa niepokojem…zreszta ocencie sami:

 • Panie Rysiu..dlatego panu pisze..klasycy swoje…a mamy ulamkowa bankowosc…i feduciary public utillities w rekach bandy,,,,
  Pieniadzem moga byc i muszelki… i papier….bo pieniadz moze funkcjonowac jako comodity albo umowa-zobowiazanie.]
  Jako medium wymiany moze byc collateral albo metal, albo towar albo …slowo. Przy tym ostatnim wazne …czyje slowo:-)))

jasiek z toronto powiedział/a

2013-12-26 (czwartek) @ 08:14:30

Re: 23 RomanK
Ano wlasnie Panie Romku…
Nie tak dawno postawilem pytanie (tak tutaj w Gajowce), ktore brzmialo: “Czy jest to mozliwe, aby pieniadze mialy pokrycie w zaufaniu??..
(oczywiscie, mialem na mysli wolny i suwerenny rzad, majac na uwadze osoby fizyczne, ktore weszlyby w sklad wolnego i suwerennego rzadu)….

Wracajac do partytetu zlota i srebra, to wypadaloby zapytac “rysiow”i “ptysiow” (po raz kolejny zreszta): “Czy panstwo (Narod) ktore nie posiada (nie ma zloz) zlota i srebra (ani rowniez platyny, czy diamentow) nie moze emitowac wlasnej waluty????…

(takie pytanie zadalem Ron’owi.Paul’owi (zwolennika austriackiej szkoly) i jak do tej pory nie otrzymalem od niego zadnej odpowiedzi. co rowniez dotyczy sie “rysiow” i “ptysiow”…

====================
jasiek z toronto

http://polskawalczaca.com

P.S. Re: Artykul: p. Grazyna Ancyparowicz jest jedynie komentatorka zachodzacych negatywnych zmian w zydowskiej ekonomii uprawianej na naszej ziemi, a glownym jej nawykiem, jest traktowanie pieniedzy jako formy “towaru” (nie bardzo dla mnie zrozumialego pod jakim terminem (definicja) ten “pieniezny towar” mialby funkcjonowac..

Marucha powiedział/a

2013-12-26 (czwartek) @ 08:22:26

Re 24:
Panie Jaśku, nie ma żadnego sensu pytać “Rysiów” o takie tematy.
Cóż nam mogą odpowiedzieć?
Albo stek bezwstydnych bzdur, albo jakiś dowciap na temat PRL, komuchów itd.

jasiek z toronto powiedział/a

2013-12-26 (czwartek) @ 08:53:49

Re: 25 Marucha.
Czyz nie zwrocil Pan uwagi, ze pisze w liczbie mnogiej?
(Moze odslonie podtekst, ktory w otwartym tekstem brzmialby mniej wiecej tak: “do was “towarzysze” i “twardoglowi” talmudyczni ekonomisci….stawiam (zadaje) pytanie (…)..”…

Oczywiscie, ze wiem, jakie “rysie” i “ptysie” maja talmudyczne “repertuary” …,i traktuje “ich” jako swego rodzaju osobliwosci PRL-owskiej piaskownicy zycia na cudzy rachunek…pod partyjnym szyldem…
====================
jasiek z toronto

http://polskawalczaca.com

Luxeuro powiedział/a

2013-12-26 (czwartek) @ 11:03:15

Tutaj dostawał ministra Rostowski swoje rozkazy

http://leaktank.files.wordpress.com/2013/06/bilderberg.png?w=300

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, Bank Światowy, FINANSJERA ŚWIATOWA, Lichwa, MFW, POLITYKA, POLSKA, POlska w likwidacji, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, ŁAMANIE PRAWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.