Feministki z grupy Femen sprofanowały kościoły w Święta.

Feministki z grupy Femen sprofanowały kościół  pod   wezwaniem   świętej   Marii Magdaleny w paryskiej VIII dzielnicy. Podczas próby parafialnego zespołu wokal nego do świątyni wtargnęła półnaga kobie- ta, która położyła przed głównym ołtarzem kawałek cielęcej wątroby mający symbolizo wać płód,  a następnie oddała mocz na  schodach  ołtarza,  po  czym  wyszła  z kościoła. Na jej ciele widniał wulgarny napis będący odniesieniem  do  pocho-dzącego z 1971 roku manifestu 334 kobiet domagających się legalizacji zabija nia dzieci nienarodzonych. W Święta… Stowarzyszenie “Defensor Christi” domaga się wydalenia z Francji Inny Szew- czenko;  w wysłanej do premiera Jean-Marca Ayraulta  petycji  możemy  prze- czytać:

„Szczególnie  ohydna  profanacja,  jakiej  dopuściła  się  młoda   kobieta, członkini tzw. grupy Femen, w kościele Świętej Magdaleny w Paryżu (…) , wzbudziła słuszne oburzenie chrześcijan i generalną dezaprobatę przy wódców politycznych, zarówno na lewicy jak i na prawicy.

Ta nowa profanacja, następująca po tej w  katedrze  Notre Dame,  doko- nanej przez tą samą grupę Femen,  musi być potraktowana  jak  najbar- dziej rygorystycznie”.

 „Defensor Christi” domaga się: „natychmiastowego  rozwiązania  Femen oraz natychmiastowego odebrania statutu uchodźcy politycznego Innie Szewczenko,  uznawanej za przywódczyni grupy i wydalenie jej z teryto- rium Francji”.

To nie pierwsza profanacja na koncie Femenu, wcześniej feministki sprofano wały już raz kościół pw. św. Marii Magdaleny, oblały wodą księdza w Brukseli, czy ścięły krzyż na Ukrainie.

TD/źródło: Fronda, Pch24 –  za; wirtualnapolonia.com/2013/12/26/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, HOMOSEKSUALIZM-FEMINIZM-ABORCJA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.