Św. Szczepan – Ukamieniowany za Chrystusa ok. 36 r.

Św. SzczepanData narodzenia Szczepana jest nieznana, greckie imię Stephanos oznacza „wieniec” sugerując, że mógł być nawróconym hellenistą. Był jednym spośród pierwszych siedmiu diakonów, których Apostołowie wybrali dla posługi ubogim.

Według Dziejów Apostolskich, Szczepan „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił  Ewangelię Chrystusa,  czynił  „cuda  i znaki wielkie pomiędzy ludem” (Dz 6, 8).

Żydzi oskarżyli go o bluźnierstwo i występowanie przeciwko prawu mojżeszo- wemu. Postawiony został przed Sanhedrynem,  fałszywymi świadkami  oskar- żenia byli prozelici, którym najprawdopodobniej głosił Chrystusa ukrzyżowa- nego.  W  mowie  przed  najwyższą żydowską radą sądowniczą wskazał na  za- mysł Boga w historii Izraela a także na śmierć Zbawiciela:

„Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie?  Pozabijali  nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzi- li Go teraz i zamordowali.  Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośredni- ctwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go” (Dz 7,52).

Czytaj dalej →

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Boże Narodzenie, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, WIARA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.