Boże Narodzenie i symbolika pawich piór

Widząc piękne tło glorii  z pawich piór wokół wizerunku w kaplicy  Matki  Bo- żej  Our La- dy of Good Success ; zob. tutaj  (Pomyślnego Zdarzenia),  nie spo- sób nie zastanowić się, nad symboliką tego majestatycznego ptaka.

Paw jest obecny w średniowiecznych dziełach sztuki  — w rękopisach i na  ob- razach,  stosowany  jest  jako dekoracyjny  motyw na budynkach  i kościołach. Paw pojawia się nawet wśród zwierząt w  stajni Narodzenia Chrystusa.

To sprawiło, moje zainteresowanie i zastanawianie się nad znaczeniem tego motywu  reprezentowanego w średniowiecznym świecie.  Z  pewnością  ozna- czał on coś więcej niż ‘duma’ rozumiana współcześnie  “dumny jak paw.”

Fra angelico nativity with peacock

Fra Angelico: Boże Narodzenie – pawie na  dachu stajenki

Jak  wiemy,  dla  średniowiecznego  człowieka  wszystko  w  przyrodzie  miało  sens  i  znaczenie  odnoszące  się do zamierzeń  Boga  Stwórcy  Wszechświata.  Tak więc nie zaskakuje  szeroka  gama  i  bogactwo symboliki związanej  z  pa- wiem. 

Katolicy uznali  pawia jako figurę – symbol przedstawiający zmartwychwsta- nie, odnowienie i nieśmiertelność.  Ta symbolika  ma swój początek w  staro- żytnej legendzie mówiącej, że ciało pawia nie  podlega rozkładowi.

Tak więc znajdujemy obrazy i mozaiki z motywem pawia już  w  III  wieku n.e. na ścianach rzymskich  katakumb, jako symbol przemiany śmiertelnego ziem skiego ciała w  ciało uwielbione i życie wieczne duszy w niebie.  Czytaj dalej →

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.