Rozstrzelana za działalność w Armii Krajowej. Zofia Pelczarska ps. „Ciotka” – Była pierwszą kobietą-żołnierzem podziemia rozstrzelaną w tzw. Polsce Lubelskiej

Rozstrzelana za działalność w Armii Krajowej. Zofia Pelczarska ps. „Ciotka”Nauczycielka, w czasie okupacji referentka w Okręgu Lublin AK. Podczas tajnej jednodniowej rozprawy sądowej postawiono jej zarzut działalności w Armii Krajowej. Była pierwszą kobietą-żołnierzem podziemia rozstrzelaną w tzw. Polsce Lubelskiej na mocy wyroku komunistycznego sądu.

Zofia Pelczarska urodziła się  w  1897 r. Była nauczycielką oraz kierownicz- ką Szkoły Powszechnej nr 12 w  Lubli- nie.

W czasie okupacji niemieckiej praco- wała  j ako   referentka   w   Wojskowej Służbie  Kobiet  Okręgu  Lublin  Armii Krajowej.  Była  pierwszą  kobietą-żoł- nierzem w Komendzie Inspektoratu Rejonowego Puławy AK.

6 listopada 1944 r. została aresztowana przez  kontrwywiad  Armii Czerwonej „Smiersz” i uwięziona na Zamku Lubelskim. 8 grudnia, podczas jednodniowej rozprawy sądowej toczącej się bez udziału prokuratora i obrońcy na posiedze niu niejawnym, postawiono jej zarzut działalności w Armii Krajowej.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie skazał ją na karę śmierci.  W  uzasad- nieniu wyroku zacytowano jej oświadczenie, w którym stwierdziła, iż „uznaje jedynie rząd emigracyjny, zaś PKWN nie uznaje”.

Wyrok sądu zatwierdzony przez gen. Karola Świerczewskiego został  wykona- ny w więzieniu na Zamku Lubelskim 18 grudnia 1944 r.  Zofia Pelczarska była pierwszą kobietą-żołnierzem  AK  rozstrzelaną w Polsce Ludowej na mocy wy- roku sądowego.

Jej ciało zostało złożone w zbiorowej mogile straconych więźniów Zamku Lubelskiego na cmentarzu przy ul. Unickiej.

Dziś jej imię nosi jedna z ulic Lublina.

__________________________________-

Paweł Brojek

fot. zs11.pl
Za; http://www.prawy.pl/historia/4477-rozstrzelana-za-dzialalnosc-w-armii-krajowej-zofia-pelczarska-ps-ciotka – 18-12-13
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, ARMIA KRAJOWA, HISTORIA POLSKI, Miejsca Męczeństwa Polaków, Polska, PRL, UB-NKWD, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie sowieckie, Żołnierze Wyklęci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.